Podnikatelský plán banky

Nabízíme podnikatelský záměr banky, ziskový vysoce ziskový podnik. Pokud byste chtěli začít podnikat ve finanční a bankovní sféře, měli byste si uvědomit, že vyžaduje bezúhonnou pověst, dostatečné investice a přilákání mimo kapitál. Bankovní operace umožňují bankéřům obdržet dividendy z transakcí klientů, ale nestačí jen rozmístit své podnikání, je důležité, aby banka získala pověst solidní instituce.

Předložený příklad umožní posoudit všechna rizika spojená se založením této finanční instituce. Banka má ve své struktuře složitou hierarchii, takže otázka přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků bude velmi důležitá. Vývoj oddělení předpokládá i poměrně hmatatelné náklady na zřízení dalšího úřadu, nicméně takovýto vnější průvod je nutný pro budoucí úspěch.

Po prozkoumání připraveného podnikatelského plánu pro organizaci a rozvoj komerční banky budete schopni určit směr vaší finanční instituce, zvolit zúčtovací, úvěrovou, maloobchodní a mezibankovní strukturu. Slibuje také univerzální směr, který umožňuje provádět různé druhy operací, ale také může být zmateno otevřením pobočky, která zvýší povědomí banky o populaci. Správně sestavené výpočty pomáhají vyhnout se chybám a rizikům, navíc máte připravené pokyny k práci na rukou.

Funkce bankovní organizace

Sektor bankovních služeb v Rusku je charakterizován stabilním vývojem a relativně příznivá prognóza z hlediska poptávky po finančních a úvěrových organizacích vám umožňuje spoléhat se na to nejlepší pro podnikatele, kteří chtějí investovat své peníze do vytváření vlastní banky. V kategorii minus lze připsat významnou závislost tohoto sektoru na státní regulaci.

Podle odborné analýzy existuje v Rusku 5 funkčních skupin, které se mohou orientovat na otevření banky: úvěrové, maloobchodní, tržní, zúčtovací banky a banky, jejichž cílem je vytváření mezibankovních vztahů. Faktor podnikatelské činnosti zpravidla závisí na mnoha faktorech a že patří do kterékoli z těchto skupin není hlavním ukazatelem.

Jak ukazuje zkušenost, podnikatelé, kteří plánují otevřít svou banku, je nejvýhodnější vytvořit univerzální úvěrovou a finanční organizaci. Pokud můžete svým zákazníkům nabídnout maximální množství služeb, od běžného otevření bankovního účtu až po hypotéku za velmi výhodných podmínek, a tím zvýšit šance na úspěch. Ale za to budete muset vynaložit titanické úsilí a investovat obrovské množství do rozvoje podnikání.

Mějte peníze.

Získejte peníze na kapitál jiných lidí - tato možnost se může zdát velmi atraktivní, pokud nevíte, jak těžké je otevřít podnikání v této oblasti. Nemůžeme ani mluvit o báječných příjmech v tomto odvětví trhu. V 90. letech byla ziskovost bank neuvěřitelná a dosáhla 200-300%. Ziskovost finančních a úvěrových organizací dosud nepřesahuje v průměru 15-20%. Je-li to žádoucí, toto číslo se jistě může zvýšit, ale to vyžaduje znalosti, které umožní organizaci kompetentního managementu a zavedení moderních technologií.

Podle bankovní regulace, podnikatele, kteří chtějí investovat do vytvoření banky musí získat více licencí - pro bankovní operace samostatně - provádět operace s drahými kovy, stejně jako depozitáře činnost Spolkové komise pro trh cenných papírů. Kromě toho budete potřebovat několik důležitějších dokumentů, které vám dávají právo zapojit se do této činnosti. Pouze v tomto případě mohou vaši zákazníci legálně otevřít bankovní kartu v bankách, včetně bankovních účtů s heslem.

Při vytváření seznamu služeb, které budou poskytnuty ve vaší bance, zahrňte do něj otevření bankovního účtu pro jednotlivce prostřednictvím internetu a otevření bankovního účtu bez provize - tímto způsobem budete moci přilákat nové zákazníky. Bankovní systémy pro práci s platebními terminály byly nedávno úspěšné, což je také žádoucí vzít na vědomí. Absolutně nadbytečné v tak důležité věci budou doporučení zkušených odborníků, kteří jsou soustředěni v grafickém příkladu podnikatelského plánu pro otevření banky s hotovými výpočty. Využijte je a vaše podnikání bude trvale růst.

Otevření banky: problémy a vyhlídky

Za posledních 15-20 let se bankovní systém Ruska velmi aktivně rozvíjel. Dosavadní nalezení volného místa v tomto segmentu trhu je neuvěřitelně obtížné, protože pravděpodobné směry činnosti jsou téměř zcela zvládnuty. Rezident v jakékoli lokalitě může snadno najít banku, kde můžete vložit peníze nebo půjčit, stejně jako využívat jakékoli další služby finančního a úvěrového sektoru.

Nicméně každý podnikatel má příležitost zaujmout své místo v tomto výklenku, za předpokladu, že je samozřejmě schopen přistupovat k problému s vědomím. To však bude vyžadovat spoustu peněz a spoustu času pro přípravnou fázi. Než se pokusíte investovat do vytváření vlastní banky, musíte provést velmi důkladnou analýzu konkurenčního prostředí banky. Je třeba studovat typy a kvalitu služeb nabízených majiteli ostatních bank, což vám pomůže porozumět: budete schopni nabídnout potenciálním zákazníkům něco nového.

Pokud se rozhodnete vsadit na standardní balíček služeb, nebudete moci vystupovat na pozadí konkurence, takže byste měli zvážit další možnost. K přilákání klienta v podmínkách těžké konkurence mohou být pouze velmi výhodné podmínky nebo služby, které nejsou k dispozici v jiných bankách ve vašem regionu.

Bankovní tajemství

Při registraci potřebných dokumentů včetně získání licence a při hledání zkušených zaměstnanců podnikatel, který se rozhodl investovat do vytvoření banky, bude trvat nejméně rok. Pokud jde o výši kapitálových investic, neměli byste dokonce ani podnikat, pokud nemáte nejméně 200 milionů rublů. Řekněme, že jste všechny tyto problémy předal bezpečně, co dál?

A dále je důležité, aby lidé chtěli přivést svou vlastní krev do banky, a proto potřebují značné záruky a atraktivní podmínky ve formě zvýšeného zájmu o vklady. Dokonce i vysoký bankovní zájem na vkladech nemusí přilákat zákazníky, pokud nezvládnete svou banku jako spolehlivou a stabilní finanční instituci. Kromě toho je majitelem banky důležité zvolit správnou strategii, podle níž bude vývoj probíhat.

Co zajímá lidi, kteří chtějí využít služby banky? Podmínky, za kterých můžete otevřít bankovní účet a cenu těchto služeb, možnosti hypotečního úvěrování, stejně jako služby, jako jsou bankovní karty a bankovní doporučení. Pokud se můžete dozvědět, co potenciální zákazníci potřebují a můžete jim nabídnout tyto služby v kombinaci s vysokou úrovní služeb, možná se vám to podaří.

Chcete-li zvýšit šance v boji proti konkurenci, dostanete příslušný vzorek obchodního plánu pro rozvoj komerční banky, který podrobně popisuje jemnosti tohoto podnikání, včetně otevření pobočkové sítě.

Přibližný (typický) obchodní plán banky

Stáhněte si bezplatné obchodní plány ze speciálního katalogu:
"BEST FREE BUSINESS PLANS OF RUNET"!

Pozor prosím! Volný obchodní plán nabízený ke stažení níže je příkladem. Podnikatelský plán, který nejlépe vyhovuje vaší firmě, musí být vytvořen za pomoci odborníků.

Plánování, jedna z ústředních funkcí bankovního managementu, se nejčastěji projevuje v hlavních postulátech podnikatelského plánu banky. Příprava podnikatelského záměru pro banku zlepší efektivitu fungování a vytvoří preventivní opatření v případě změny situace v ekonomice.

Podnikatelský plán je jakýmsi dokumentem, který:

 • je nástroj pro správu a umožňuje určit aktuální úkoly pro určité období;
 • Formuje strategii a taktiku činnosti banky;
 • slouží jako prostředek sebeorganizace;
 • slouží k seznámení partnerů se skutečnou finanční, organizační a tržní situací banky;
 • umožňuje stanovit potenciální možnosti banky, identifikovat slabé stránky vývoje, navrhnout opatření ke zlepšení situace.

Připravený obchodní plán banky by neměl být formálním dokumentem, jeho vytvořením je časový požadavek v souvislosti s rostoucí konkurencí na finančních trzích Ruska a celého světa.

Podnikatelský plán banky je rozvíjen podle obvyklých pravidel, ale má i některé zvláštnosti.

.
Podnikatelský plán rozvoje banky odráží následující skutečnosti:

 • Obecné informace o bance (úplné a zkrácené jméno, rok založení, číslo a datum vystavení každé bankovní licence, adresa banky (skutečné a právní) a další kontaktní informace, zakladatelé bank, druh a forma vlastnictví, dostupnost poboček a poboček, převod hlavních hotovostních transakcí provedených bankou a dalšími).
 • Ekonomické zdůvodnění získání různých druhů licencí k výkonu jakékoliv činnosti banky (dynamika obratu a zůstatků bankovních prostředků, rozsah bankovních služeb v zahraniční ekonomické činnosti, kvalifikace bankovních zaměstnanců).
 • Finanční kapacita banky (ukazuje stabilitu úvěrové instituce, zdroje vlastních zdrojů, analýzu aktivit banky za poslední rok nebo šest měsíců).
 • Systém managementu banky a organizační struktura (management, účetní management, provozní management, zúčtovací centrum, pokladna, devizové oddělení, oddělení zákaznického servisu, oddělení automatizace a komunikace, bankovní bezpečnostní oddělení, právní oddělení atd.).
 • Technické prostředky banky (popis prostor a zařízení, software a hardware počítače a dalších kancelářských zařízení).
 • Hodnocení ekonomické efektivity činnosti banky (výnosy, výdaje, zisky, dlouhodobé hodnocení práce s drahými kovy atd.).
 • Strategické plány banky pro příští období.

Je dobré vědět!

Respektujeme vaši volbu, ale chceme vám připomenout, že nejméně riskantní, poměrně snadné a pohodlné zahájení podnikání lze organizovat pod křídlem úspěšné společnosti za franchisingových podmínek. Nabízíme seznámení s "Katalogem ziskových franšíz".

Proč začít podnikat s franchisingem je jednodušší a pohodlnější se učit z výběru článků publikovaných v sekci: "Články o franchisingu"

Podnikatelský plán komerční banky může obsahovat další informace, které potvrzují údaje všech sekce a referenční materiál. Chcete-li umístit další informace, vytvoří se aplikace.

Je třeba mít na paměti, že obsah plánu nejsou přísně regulovány, takže dokument může být ke všem informacím, které z pohledu vrcholového managementu, umožní adekvátně zhodnotit současný stav věcí, ke sledování a řídící procesy a předvídat obchodní výhody a vyhlídky.

Velmi často se v self-přípravu podnikatelského plánu pro banky dovoleno časté chyby: snaží aplikovat západní teorie pro vytvoření bankovního podnikání podnikatelského záměru, aniž by s ohledem na zvláštnosti ruském finančním trhu, je zde nedostatek legislativy a podzákonných právních předpisů v plánu.

Podnikatelský plán by měl obecně odpovídat tradicím a normám, které se v bankovním sektoru vyvíjely.
Dobrý obchodní plán je zárukou vaší konkurenceschopnosti na finančních trzích světa.

Stáhněte si bezplatné obchodní plány ze speciálního katalogu:
"BEST FREE BUSINESS PLANS OF RUNET"!

Vzorky obchodních plánů

Podnikatelský plán pro výrobu domácího vína

Výroba vína může být zisková 100%, ale to vyžaduje přesné výpočty a vyvážený přístup. Není to vážné určovat vyhlídky na oko bez kompetentně vypracovaného obchodního plánu, který nemůžete udělat. Co je třeba vzít v úvahu při přípravě podnikatelského plánu a jak zhodnotit možnosti výroby.

Podnikatelský plán pro výrobu mycího prádla

Obrovská škála pěnových produktů na regálech nezabila poptávku po neotřesivých pracích prášcích. Tento produkt má neocenitelné vlastnosti, které mohou v dohledné budoucnosti sloužit jako záruka relevance.

Podnikatelský plán pro centrum spolupráce

Pro Rusko je coworking novým fenoménem. Jedná se o zvlášť vybavené prostory pro práci nezávislých pracovníků, pořádání obchodních jednání. Ve společném pracovišti mohou všichni najít vhodné místo, kde nebudou rozptýleni. Tento nápad se zdá být dost slibný.

Podnikatelský plán kanceláře sázkových kanceláří

Bookmakery jako právní forma malého podnikání, slibné z hlediska výdělku. Tato okolnost přitahuje velké podniky v tomto segmentu a brání rozvoji malých podnikatelů. Problémy a příležitosti v oblasti bookmakingu v Rusku.

Jak vytvořit podnikatelský plán: krok za krokem pokyny pro figuríny

Pokud podnikáte vážně, nemůžete bez podnikatelského plánu. Nejúspěšnější nápad by měl být podpořen dobře navrženým akčním plánem. Pravidla pro vypracování podnikatelského plánu pro malé podniky vám pomohou pochopit postup činností.

Podnikatelský plán pro dočasný sklad

Malé a střední podniky dávají přednost tomu, aby své vlastní skladovací prostory nevytvářely a jejich pronájmy jsou výhodné a výhodné. Stavba, vybavení a údržba skladů se stala odděleným a slibným druhem podnikání.

Podnikatelský plán pro otevření anti-kavárny (čas-kavárna)

mládež. Zde neplatí příkazy, ale čas. Také můžete hrát hry zdarma, používat počítač a zdarma. Hlavní funkce Time-café - uvolněná, téměř domácí atmosféra a příležitost dát jim jídlo.

Podnikatelský plán pro výrobu džemu

Období nadšení s bary a továrními sušenkami se zdálo být předáno. Lidé si vzpomínají na vzpomínku na babičku a rádi si otevřou džbán s třešničkou nebo meruňkou. Na Západě začala růst zájmů spotřebitelů o sochory připravené podle domácích receptů dříve. Mnoho podnikatelů se podařilo sestavit čistý stát na ekologických produktech.

Podnikatelský plán pro fotoknihu

Selfi seriózně konkuroval fotbaletu, ale okamžitá fotopapír s papírovým potiskem stále ještě není bez práce. Fotokabin nyní vypadá jako něco zábavného a trochu "retro" z amerických filmů uprostřed minulého století, ale přitahuje jen zákazníky.

Podnikatelský plán pro instalaci kávových automatů

Když se budete muset ráno probudit, rozveselit se během dne, soustředit se nebo uvolnit, myslíme si, že by bylo hezké pít kávu. Ne vždy je čas jít do kavárny po dobu půl hodiny, ale ze sklenice kávy, kterou můžete pít na cestách, nikdo neodmítne.

Podnikové plány: stáhněte si připravené příklady

365 hotových příkladů obchodních plánů

Upozorňujeme, že níže uvedené materiály obsahují pouze příklady typických obchodních plánů. Údaje, které jsou v nich uvedeny, lze považovat pouze za orientační, protože se trh a ceny neustále mění. Současně výše uvedený podnikatelský plán poskytuje přibližnou představu o krocích, které bude třeba podniknout k úspěšnému spuštění popsaného podnikání.

Pokud potřebujete vytvořit svůj vlastní podnikatelský plán, s přihlédnutím ke specifikům regionu a vaší schopnosti vyhledávat investory a partnery, doporučujeme požádat o pomoc odborného portálu Openbusiness.ru Allaverdyanu VV, která má velké praktické zkušenosti v oblasti investičního poradenství, oceňování činnosti a plánování podnikání.

Stáhněte si připravené obchodní plány:

Podnikatelské plány pro auto podnikání

Příklady hotových obchodních plánů týkajících se automobilového obchodu, nákladní dopravy, výroby zařízení a dopravních služeb.

Podnikové plány pro sektor služeb

Sbírka hotových obchodních plánů pro servisní společnosti

Podnikatelské plány pro cestovní ruch

Stáhněte si příklady hotových obchodních plánů pro podniky cestovního ruchu a pohostinství

Obchodní plány obchodních podniků

Sbírka hotových obchodních plánů pro podniky působící v maloobchodním sektoru

Podnikové plány v oblasti vzdělávání a poradenství

Výběr bezplatných ready-made obchodních plánů pro vzdělávací instituce a poradenské organizace

Podnikové plány pro finanční sektor a B2B

Příklady podnikatelských plánů pro podniky působící ve finančním sektoru ekonomiky

Podnikové plány pro internetový obchod a komunikaci

Podnikové plány týkající se internetového obchodu, špičkových technologií a softwaru.

Podnikové plány v lékařství a farmacie

Připravené obchodní plány pro farmaceutický průmysl a medicínu.

Podnikové plány pro výrobu potravin

Příklady hotových obchodních plánů pro výrobu potravin

Podnikatelské plány na stravování

Sbírka připravených obchodních plánů pro organizace pohostinství

Podnikové plány v oblasti nemovitostí, stavebnictví a designu

Připravené obchodní plány podniků pracujících v oblasti nemovitostí, výstavby, opravy a projektování.

Obchodní plány pro lehký průmysl

Výběr bezplatných obchodních plánů pro podniky lehkého průmyslu

Obchodní plány pro zemědělství

Sbírka připravených obchodních plánů pro zemědělství

Obchodní plány pro sport

Sbírka hotových obchodních plánů pro poptávku

Podnikové plány pro zoobizm

Sbírka připravených obchodních plánů pro podnikání v zoo

Podnikatelské plány pro vydavatelskou činnost a reklamu

Připravené příklady ruských obchodních plánů pro vydavatelské, reklamní, mediální a zábavní průmysl

Tipy pro vytvoření vlastního podnikatelského plánu v sekci:

Podrobný průvodce krok za krokem pro vlastní přípravu podnikatelského plánu. S vysvětleními a příklady.

Zoome - podívej se na své problémy osobně.

Zjistěte, jaký druh podnikání bude v nadcházejících letech trend moudře investovat. Porovnejte stovky koncesí za tři dny nebo nabídněte svůj nápad stovkám potencionálních partnerů. 230 značek a 8000 franšízů z 25 zemí. Uvidíme se u BUYBRAND!

Najdeme pokoj. Školení personálu. Poskytujeme reklamní podporu. Plná automatizace podnikání.

Přístup k 700 000 vašich potenciálních partnerů, prodejců a velkoobchodníků. Přineseme prodej na federální úrovni.

Zisk až 600 000 rublů měsíčně, splátka 16 měsíců

Investice ze 100 000 rublů, v závislosti na městě. Síť více než 100 měst Ruska a SNS. Další informace.

Počáteční investice na otevření salonu 8 milionů, ostrovy 3 miliony, sekce 500 tisíc značek. Neexistuje žádný povinný příspěvek. Licenční poplatky 2,73%. Záruka výkupu šperků.

Chcete vědět, kdy se podnik vyplatí a kolik můžete skutečně vydělat? Volná aplikace "Business Calculations" již pomohla ušetřit miliony.

Vzorky pro sestavení podnikatelského plánu s podrobnými výpočty

Sekce představuje podnikatelské záměry pro malé podniky v oblasti obchodu, výroby a zemědělství s investicemi v rozmezí od 245 000 do 27 205 000 rublů. Existuje 53 příkladů pro bezplatné použití.

Seznam všech vzorků

 • Obrat vzájemného obchodu Ruska a Nizozemí, obrat zahraničního obchodu mezi Ruskem a Nizozemskem činily 40,6 miliard dolarů v roce 2017: 90,6% - ruský vývoz, 9,4% - holandský produkty
 • Export šperků z Ruska Vývoz klenotů z Ruska v roce 2017 dosáhl 10,7 miliardy dolarů nebo 5,15 tisíc tun
 • Vývoz niklu z Ruska Vývoz niklu z Ruska v roce 2017 činil 2,11 miliardy dolarů nebo 244 tisíc tun
 • Vývoz hnojiv z Ruska Vývoz hnojiv z Ruska v roce 2017 činil 7,46 miliardy dolarů nebo 34,9 milionů tun
 • Vývoz obilovin z Ruska Vývoz obilovin z Ruska v roce 2017 činil 7,44 miliardy dolarů nebo 42,8 milionů tun
 • Vývoz železných kovů z Ruska Vývoz železných kovů z Ruska v roce 2017 činil 18,5 miliardy dolarů nebo 42,4 milionů tun
 • Export papíru z Ruska Vývoz novinového papíru z Ruska v roce 2017 činil 457 milionů dolarů nebo 1,1 milionu tun
 • Obrat vzájemného obchodu Ruska a Ukrajiny se obrat zahraničního obchodu mezi Ruskem a Ukrajinou ve výši 12,9 miliard dolarů v roce 2017: 61,2% - ruský vývoz, 38,8% - na náměstí zboží
 • Vývoz ryb z Ruska Vývozy ryb z Ruska v roce 2017 činily 3,43 miliardy dolarů, neboli 1,6 milionu tun
 • Vzájemný obchod mezi Ruskem a Čínou Objem zahraničního obchodu mezi Ruskem a Čínou činil v roce 2017 84,8 miliard dolarů: 46% - ruský vývoz, 54% - zboží z Číny
 • Objem vzájemného obchodu mezi Ruskem a Běloruskem Objem zahraničního obchodu mezi Ruskem a Běloruskem v roce 2017 dosáhl 28,3 miliardy dolarů: 62,9% je ruský vývoz, 38,1% - zboží z Běloruska
 • Vývoz a dovoz Ruska a Spojených států v roce 2017 Objem zahraničního obchodu mezi Ruskem a Spojenými státy v roce 2017 dosáhl 23,6 miliardy dolarů: 47% - je ruský vývoz, 53% - zboží ze států
 • Vývoz a dovoz Ruska a Německa v roce 2017 Objem zahraničního obchodu mezi Ruskem a Německem v roce 2017 činil 49,4 miliardy dolarů: 51,6% - ruský vývoz, 48,4% - zboží z Německa
 • Vývoz dřeva z Ruska Vývoz dřeva z Ruska v roce 2017 činil 7,75 miliardy dolarů nebo 41,6 milionů tun
 • Vývoz mědi z Ruska Vývoz mědi z Ruska v roce 2017 činil 4,7 miliardy dolarů nebo 789 tisíc tun
 • Vývoz chemických výrobků z Ruska Vývoz chemických výrobků z Ruska v roce 2017 dosáhl 16,6 miliardy dolarů nebo 49,1 milionu tun
 • Titanový vývoz z Ruska Titanový vývoz z Ruska v roce 2017 činil 538 milionů dolarů nebo 28,8 tisíc tun výrobků z titanu
 • Vývoz zbraní z Ruska Vývoz zbraní z Ruska v roce 2017 činil 15,3 miliardy dolarů
 • Vývoz hliníku z Ruska Vývoz hliníku z Ruska v roce 2017 činil 7,96 miliardy dolarů nebo 4,2 milionu tun
 • Export strojů a zařízení z Ruska Vývoz strojů a zařízení z Ruska v roce 2017 činil 12,6 miliardy dolarů, tj. 0,9 milionu tun

Plánování podnikání je důležité, zjistěte proč

Jaký je podnikatelský plán? Většina z nich bude pravděpodobně odpovědět - získat úvěr v bance. Toto tvrzení je pravdivé, ale pouze zčásti. První plán je nutné podnikatel pochopit velikost počáteční investice na začátku, jak to vyžaduje určitý čas k dosažení soběstačnosti a příjmy prognóz s cílem posoudit míru ziskovosti, doba návratnosti, a mnoho dalších parametrů.

Velmi často se stává, nováček podnikatel (a ne jen začátečník) veškeré plánování a výpočty provést „od oka“ na ubrousku nebo v hlavě (a někdy ne), zapomínají na mnoha drahých položek, což má za následek celou řadu chyb a vede k bankrotu.

Časté chyby: při určování investice nezahrnuje náklady na financování činností před bodu zvratu, hodnota zásob je nesprávná je určen (položen velikost TMC po dobu jednoho měsíce a na základě doby obratu povinné minimální rezervy na 3 měsíce) při výpočtu mzdové náklady nebere daní z účtu a pojistné odpočty, potřeba zaměstnance a mnoho dalších je nesprávně vypočítána.

Správně sestavený obchodní plán s podrobnými výpočty je klíčem k úspěšnému zahájení jakékoli obchodní činnosti, což ve fázi předpovídání umožní vypnout nevýnosné opce a v důsledku toho být chráněna před ztrátou vlastních investic či investičních (věřitelských) prostředků.

Řekněme, že máte v úmyslu instalovat automaty na prodej hraček vyrobených výpočet ukazuje, že celkový výnos bude 5 let, je zřejmé, že to není zcela správné investice, je nepravděpodobné, že stroj bude fungovat bez poruchy po určitou dobu. (Pro odkaz: optimální návratnost tohoto druhu činnosti je 12-18 měsíců.)

A co je lepší - koupit si připravený obchodní plán nebo to udělat sami? Pokud mluvíme o malém podnikání, musíme to udělat sami. To vám umožní proniknout hlouběji do projektu, porozumět jeho podstatě, rozšiřovat sami sebe ekonomiku budoucí činnosti. No, pokud chcete uspořádat výrobu, která vyžaduje vícebiliardové investice, nemůžete to udělat bez pomoci odborníků.

Na webu najdete ukázky hotových obchodních modelů se všemi výpočty, které můžete použít jako základ pro přípravu studie proveditelnosti pro konkrétní projekt.

Algoritmus akcí

 1. Znalost daného vzorku studie proveditelnosti.
 2. Shromažďování statistických údajů o konkrétním regionu, kde bude podnikání prováděno.
 3. Provádění marketingového výzkumu: výpočet kapacity trhu, stanovení potenciálních příjmů, provádění geomarketingového výzkumu, analýza konkurentů, identifikace silných a slabých míst projektu (SWOT analýza).
 4. Aktualizace informací o ekonomické části: vyhledávání potenciálních dodavatelů zařízení a surovin, požadování komerčních nabídek, přepočet cenové ceny a určení konečné ceny na základě aktuální tržní reality a stanovení úrovně ziskovosti.
 5. Provedení zátěžového testu, který se odráží ve výpočtu čísel (co bude návratnost, pokud je příjem o N procent nižší než je plánováno). Na základě získaných údajů je sestavení několika možností pro vývoj události: konzervativní, realistické a optimální.
 6. Výběr optimální právní formy hospodářské činnosti.
 7. Výběr nejvýhodnější formy zdanění (studie právních režimů ke snížení daňového zatížení).

Na základě analýzy a zobecnění získaných informací připravte svůj vlastní obchodní případ, pomocí něhož můžete určit realizovatelnost investování peněz.

Vezměte prosím na vědomí, že si můžete zdarma stáhnout jakýkoli obchodní plán, který se vám líbí. Pokud někde neexistuje formulář pro stahování, můžete položit otázku prostřednictvím zvláštního formuláře a v krátké době přidáme tuto příležitost. Prostřednictvím tohoto formuláře můžete také vyjasnit jakýkoli moment týkající se popsaného modelu a my se pokusíme vyhledat odborníka, který vám poskytne kompetentní poradenství v okamžiku zájmu.

Podnikatelské plány pro bankovní úvěry

Obsah stránky:

Vlastnosti podnikatelského plánování pro poskytování úvěrů

První věc, kterou zjistíme od člověka, který se obrátil na naši firmu při přípravě podnikatelského záměru na získání úvěru, v jaké fázi je jeho interakce s bankou. Naše praktické rady jsou vždy, že potenciální zákazník by měl nejprve začít kontaktovat banku a teprve potom má smysl začít obchodním plánem. Podnikatelský plán by měl být vždy zapsán pro určitou banku, s ohledem na její metodická doporučení, přání bankovních odborníků a odrážející dohody o úvěrové dohodě.

Velmi často se potenciální zákazníci při sestavování obchodních plánů ptají, abychom poradili banku, která je lepší požádat o půjčku. K tomu vždy odpovídáme, že je lepší kontaktovat několik bank a zvolit si úvěrovou instituci, která nabídne nejpřijatelnější podmínky. A po výběru banky by měla úzce spolupracovat s ním splňovat požadavky nezbytné pro získání úvěru, který zahrnuje přípravu podnikatelského plánu.

Před zahájením vypracování podnikatelského záměru je třeba objasnit, zda má banka nějaké metodické doporučení pro vypracování podnikatelského plánu. Standardy obchodního plánování největších tuzemských bank jsou zpravidla podobné a jsou sestavovány na základě mezinárodních norem UNIDO. Jediná výjimka z největších úvěrových institucí je Vnesheconombank. Podobnost standardů bankovního podnikatelského plánování je pro dlužníka velmi výhodná, neboť umožňuje obrátit se na jinou banku v případě odmítnutí a pouze minimální změny v obchodním plánu.

Často existují situace, kdy banka žádá dlužníka, aby poskytl podnikatelský záměr na projekt, ale neexistují žádné požadavky na vypracování obchodního plánu pro banku. V této situaci doporučujeme vytvořit podnikatelský plán pro standardy UNIDO, který bude univerzální a nebude se omezovat pouze na jednu banku. Struktura podnikatelského plánu podle norem UNIDO je uvedena níže:

Podnikatelský plán společnosti Příklady obchodních plánů pro malé podniky

Chcete začít podnikat, ale nevíte, kde začít? Pak nemůžete bez jasného a přemýšlivého akčního plánu. V této sekci si vyberete osvědčený a jednoduchý obchodní plán, který pomůže vytvořit úspěšný obchod a překonat hospodářské bouře.

Obchodní oblasti

Coworking centrum je zlatým prostředkem mezi prací v kanceláři a vzdálenou prací z domova. Moderní coworking centra jsou vybavena nejmodernější technologií, možnost připojení k internetu, používání tiskárny. Většina center má vlastní kuchyň, na které můžete připravit kávu nebo si zahrát oběd.

Každým rokem je stále více a více skla, které musí být zlikvidováno. Nádobí, staré brýle, interiérové ​​předměty, průmyslové spotřebiče a mnoho dalšího se přeměňují na skleničku, která vyžaduje recyklaci. Tento proces v naší zemi, stejně jako v blízké zahraničí, se teprve začíná zlepšovat.

Dnes je obchod s květinami velmi populární mezi začátečníky. Mnoho lidí má zájem o zahájení květinářství, ziskovost květinářství a možnost vytvářet podnikání od začátku v malém městě nebo doma.

Velmi málo lidí od dětství sní o tom, že se stane vlastníkem pohřebního úřadu. Profese ritualistů nejsou vyučovány v ústavních a vysokých školách, neříkají o všem rozumům a jemnostech této záležitosti. Mezitím rituální podnikání je jedním z nejvýnosnějších. Lidská smrt je přirozený proces.

Vzhledem k narůstající popularitě této technologie může být výroba sip panelů dobrým obchodem. Pokud hledáte, kam investovat své peníze, věnujte pozornost výrobě panelů SIP. Musí to být provedeno co nejrychleji, dokud nebude trh přeplňován konkurenty.

Jako každý jiný podnik objevuje anticafeh pečlivé plánování. Zde je připravený obchodní plán pro projekt ve formátu malého města.

Vědci vypočítali, že jeden obyvatel velké metropole vydá 300 kg odpadků. Prakticky 40% této hmotnosti je obsazeno papírovým odpadem nebo odpadním papírem. A i když nejste ekolog, recyklace odpadního papíru může být vynikajícím obchodem.

Produkce skleníků jako podnikatelské činnosti je zisková, ale sezonní. Postupné nastavení výroby kovových konstrukcí, nabízející zákazníkům výhodné ceny a další služby, může vydělat spoustu peněz. Skleníky jsou požadovány s letními obyvateli, zemědělci, vlastníky půdy.

Směsi suchých konstrukcí jsou bez výjimky poptávané ve všech regionech. Široký sortiment vysvětlit požadovanými charakteristikami malt pro různé klimatické podmínky v regionech, kde jsou aplikovány, prioritní oblasti jejich použití při opravách bytových a průmyslových staveb, uspořádání přilehlých oblastí a terénních úprav zahrad.

Výběr podniku pro pěstování zeleniny by měl minimalizovat faktor sezónnosti, aby získal stabilní příjem.

V podmínkách ekonomické krize a vysokých nákladech na "vstup" do stávajících obchodních výklenků je jedním z nejslibnějších směrů pro organizaci vlastního podnikání podnikání na křepelkách. Tento typ činnosti má řadu nesporných výhod, které umožňují dosažení stabilních zisků během několika měsíců.

Dnes jsou pletené pletené rukavice velmi oblíbeným zbožím. Jsou potřebné ve všech odvětvích průmyslu, pro práci na poli a na osobních pozemcích. V každodenním životě nemají obyčejné drobné opravy v domácnosti bez ochranných rukavic.

I přes skutečnost, že konkurence mezi ruskými středisky péče o automobily je velmi vysoká, poptávka klientů z toho netrpí. V každé lokalitě Ruské federace existuje několik středisek SRT, a to i ve městech s malým počtem obyvatel.

Pod relativně nový termín v oblasti dodávek „čerstvé bar“ se rozumí instituce stacionární nebo mobilní typ stravování, specializující se na přípravě a realizaci čerstvé šťávy z ovoce, zeleniny a nápojů z nich připravených, smoothies, minerální a perlivá voda, čaj, káva, některé lehké občerstvení a dezerty.

Náš článek obsahuje informace, které zodpoví všechny otázky o tom, jak otevřít vodní dýmku. Dozvíte se o každodenních činnostech vlastníka vodní fajky, cílových zákazníků, harmonogramu práce, správné poloze, růstovém potenciálu, počátečních nákladech a právních aspektech legitimního podnikání. Přečtěte si níže, jak otevřít vodní dýmku od začátku.

Jak otevřít stavební firma od začátku? Co a v jakém pořadí je třeba udělat? V této a několika dalších otázkách se pokusíme podrobně odpovědět v našem materiálu.

Všichni alespoň ve svém životě si vymýšleli a přemýšleli o tom, že otevírají své vlastní podnikání a nepracují pro svého strýce. Nejslibnější možností je cestovní ruch, neboť velký počet lidí každý rok hledá dobrý cestovní kancelář, který cestuje do teplých zemí nebo do domácích středisek.

V tomto článku se dozvíte podrobně, jak uspořádat farmu od základů správně a efektivně, a také je chov beranů pro maso výhodný obchod pro začátečníky?

Pokud se přiblížíme s myslí k řešení takové problematiky, jako je výroba svíček, pak může přinést obrovský zisk. Každý ví, že svíčky jsou všude poptávané. Trh s hotovými výrobky: církevní chrámy, restaurace, prodejny věcí, prodejny domácnosti, obchody prodávající okultní zboží. To všechno je zajímavé, aby svíčky doma, jako podnikání.

Zemědělství v naší zemi se rozvíjí velmi aktivně. Existují nové velké státní podniky a velké množství soukromých malých zemědělských podniků. To je úrodná půda pro rozvoj vlastního podnikání v této oblasti.

"Proč dělat obchodní plán? Je třeba získat půjčku, ale nemám v úmyslu žádat banku. " Takové myšlení je typické iluzí začínajícího podnikatele. Ano, můžete uvést mnoho příkladů, kdy bez podrobného výpočtu bylo možné vybudovat prosperující podnikání.

Ale je zde mnoho dalších poruch. Ano, a nedostatek přemýšlivých strategií významně brzdí rozvoj. Dokonce i v těch úspěšných případech, kdy podnikatel vytvářel obchodní impérium, s řádným plánováním bylo možné dosáhnout podobného výsledku několikrát rychleji a dosáhnout čísla získaného během desetiletí během několika málo let.

Podnikatelský plán je nezbytný především pro podnikatele. Výpočty umožňují zjistit velikost požadovaného počátečního kapitálu a doby návratnosti. Podrobné výpočty dávají vše na své místo a dávají možnost opustit márný projekt, například s návratností deseti let nebo více, a to i před investováním.

Plánování aktivit společnosti umožňuje příležitost zohlednit všechna možná rizika a předcházet tomu, aby se předem vypracoval plán "B". Bez zamyšleného a detailního podnikatelského záměru nebudete moci přilákat investice ani do banky, ani do soukromých investorů.

Koupit připravený obchodní projekt nebo si to sami?

Pokud hledáte podnikatelský záměr pro malý podnik, určitě to musíte udělat sami. V procesu výpočtu a plánování podnikatel bude schopen se ponořit hlouběji do podstaty otevřeného podnikání a vyhnout se mnoha chybám.

Aby bylo možné vypracovat reálný podnikatelský plán firmy, musíte mít hluboké znalosti daňového a pracovního práva, účetnictví a finanční účetnictví, řízení a samozřejmě, obeznámený s tržním segmentu, ve kterém se plánuje provozovat.

Pokud uděláte pouze první kroky v podnikání, nemáte formální vzdělání nebo praktické dovednosti v oblasti podnikového plánování, použijte naši databázi. Představuje příklady podnikatelských záměrů malých podniků, které byly úspěšně zavedeny a prokázaly úspěšnost. Všechny projekty jsou systematizovány, stačí pouze vyzvednout připravený příklad a na základě připravené šablony s již uvedenými vzorci můžete vytvořit vlastní výpočty.

Pokud jde o otevření velké průmyslové společnosti, jejíž otevření zahrnuje miliardy investic, je lepší svěřit rozvoji podnikatelského plánu pro výrobu týmu odborníků. Čím větší je projekt, tím více jemností. Předložené příklady pomohou odhadnout počáteční velikost investic a vyhlídky projektu.

Naše databáze obsahuje podrobné obchodní plány s výpočty pro:

- otevření obchodů různých orientací, podniky pro velkoobchod;

- podniky pro výrobu stavebních materiálů;

- zemědělské a potravinářské podniky;

- podniky v oblasti služeb: kavárny, restaurace, kosmetické salony apod.;

- vending (instalace prodejních automatů: káva, hračky, foto automaty atd.);

- mini-výroba, atd.;

- otevření obchodu s ručně vyrobeným zbožím atd.;

- sociální projekty atd.

Dávejte pozor! Na našich stránkách jsou typické příklady obchodních plánů s výpočty a jsou určeny pro známost. Trh, stejně jako ceny, je v pohybu. Uvedené údaje proto mohou být použity pouze jako základ. Před zahájením implementace projektu je nutné vše detailně vypočítat na základě výše uvedeného algoritmu.

Jak používat nápady pro podnikání z naší databáze: algoritmus akcí

- podrobně studujeme příklad podnikatelského plánu. Odhadujeme objem investic a období návratnosti - pokud tyto parametry nejsou vhodné, hledáme jiný směr. S kladným rozhodnutím pokračujte k dalšímu bodu;

- Analyzujeme místní trh (kde budeme provádět aktivity). Ideální volbou je kombinovat připravená data průmyslových odborníků (lze nalézt na internetu, v novinách, televizních obchodních kanálech) a nezávisle vyhodnotit činnost konkurenčních podniků;

- marketingový výzkum: analýza aktivit konkurentů, běžné ceny za podobné služby, výpočet tržní kapacity, průměrné měsíční a roční průměrné příjmy s ohledem na sezónní výkyvy;

- odhad nákladů: hledáme dodavatele zařízení a surovin;

- určení právní formy a daňového režimu, výpočtu daňových odpočtů, platů zaměstnanců.

Po celém výzkumu a výpočtech musíme získat hlavní údaje - velikost investice, ziskovost a dobu návratnosti.

Typické chyby začínajícího podnikatele při sestavování podnikatelského plánu

Při výpočtu obchodního projektu začínají noví podnikatelé často řadu typických chyb:

- při stanovení investice zohlední náklady na nákup surovin pouze za jeden měsíc, zatímco pro soběstačnost obvykle trvá tři až šest měsíců;

- při výpočtu platů je skutečný počet zaměstnanců podhodnocen, kromě nemocničních daňových odpočtů pro každého zaměstnance se nezohledňuje;

- Náklady na veřejné služby nejsou zohledněny nebo podceňovány: platby za dodávku elektrické energie, vody a plynu.

Služba pro vypracování podnikatelského plánu pro získání úvěru nebo Jaké úkoly pomohou při řešení podnikatelského záměru banky

Pouze profesionální přístup vám pomůže dosáhnout výsledku:

Funkce správného podnikatelského plánu pro banku

Poskytnutím podnikatelského plánu pro získání úvěru vyvinutého nezkušenými lidmi riskujete, že dostanete odmítnutí na předběžné diskusi.

Díky dlouholetým zkušenostem (5 let zkušeností) víme, čeho očekávají zaměstnanci finanční instituce, takže podnikatelský plán pro banku vyvinutý našimi specialisty vám pomůže získat půjčky:

 • formát sídel a poskytování informací odpovídá standardní dokumentaci bank a jejich požadavkům;
 • Použité údaje jsou realistické a jsou potvrzeny marketingovým výzkumem a správnými výpočty;
 • všechny výpočty jsou přesné a odpovídají požadavkům standardů IFRS, RAS a metodiky podnikového plánování společnosti UNIDO;

Na základě výsledků spolupráce s námi získáte podrobný obchodní plán pro získání půjčky. Poskytne odpovědi na všechny otázky, které se musí projevit v podnikatelském plánu banky, a bude provedeno pro váš projekt s přihlédnutím k aktuálním údajům a trendům:

 • provádění průzkumu trhu;
 • analýza konkurentů a prognózy prodeje;
 • výpočet nákladů na vybavení, výstavbu;
 • výpočet kapitálových investic;
 • plán prodeje a plán výdajů;
 • plán rozběhu projektu;
 • časový rozvrh příjmu a návratnosti investic;
 • analýza návratnosti investic a návratnosti investic.

Vaše výhody z práce s námi

 1. Získáte obchodní plán pro banku, která splňuje vysoké odborné standardy a požadavky finančních institucí: reálná čísla, přesné výpočty, kompetenční zúčtování.
 2. Každý analytik, který připraví váš podnikatelský plán k získání půjčky, má zkušenosti s alespoň 30 podobnými úspěšnými projekty a dohlíží na každý vývoj osobně vedoucím společnosti.
 3. Jsme odpovědní za výsledek, takže veškeré úpravy, které máte, budou zdarma.
 4. S námi ušetříte čas nejen díky rychlosti a kvalitě naší práce. Veškeré interakce se uskuteční ve formátu, který vám vyhovuje.

Vyberte vhodný tarif pro vás

 1. Standard (od 35 tisíc rublů, 5 pracovních dnů)

Jedná se o rozšířené finanční výpočty a rozšířený průzkum trhu. Zahrnuje potřebný seznam analytických zpráv a sekcí. Splňuje požadavky UNIDO a standardy bank. Objem takového podnikatelského plánu je od 50 do 70 stran formátu A4. Rozvíjí se rychle. Kvalita je vyšší než tržní průměr.

 • Podrobné (od 75 tisíc rublů, 10 pracovních dnů)

  Podrobný průzkum trhu a podrobné finanční výpočty. Všechny oddíly jsou podrobně zpracovány. Objem takového podnikatelského plánu je od 100 do 120 stránek. Vhodné, kdy by banka měla obsahovat podrobný obchodní plán s dobrými detaily a hloubkou zpracování. Kvalita je vysoká, protože vše je podrobně zpracováno.

 • VIP (od 150 tisíc rublů, 20 dní)

  Jedná se o nejpodrobnější analýzu podniku. Zahrnuje komplexní analýzu trhu, víceúrovňovou finanční analýzu projektu. Projekt bude vypočítán v několika scénářích a spouštěcích formátech. Objem podnikatelského plánu VIP je od 150 do 200 stran formátu A4. Ideální řešení, pokud je třeba projekt předložit v co nejlepším světle, stejně jako kvalita a hloubka výpočtů jsou na prvním místě. Kvalita je prémie.

  Příklad podnikatelského záměru pro získání úvěru: výroba mléka, vepřového masa, hovězího masa

  Příklad podnikatelského záměru pro získání úvěru: výstavba skladu

  Bez ohledu na zvolený tarif budete obdrženi podnikatelský plán pro získání půjčky v elektronických formátech (exel, pdf, word) a v tištěné brožuře. Vy, jako náš klient, uděláme dar ve formě návrhové prezentace projektu pro 15 snímků v Power Point.

  Připravené obchodní plány pro malé podniky s výpočty

  Základem jakéhokoli podnikání je připravený obchodní plán. Pomáhá vyhnout se mnoha chybám při vytváření a rozvoji společnosti, pomáhá investorům přesvědčit o vhodnosti investování hotovosti, usnadňuje zpracování potřebných úvěrů v bankovních institucích.

  Takový dokument obsahuje podrobné výpočty ziskovosti budoucí organizace, dobu návratnosti projektu, rizika, kterému je firma vystavena.

  Můžete vytvořit obchodní plán sami, trávíte čas a peníze. Většina moderních podnikatelů však raději využívá hotové finanční produkty obsahující vysoce kvalitní a užitečné informace. Proč?

  Základní funkce podnikatelského plánu

  Tento dokument je pro společnost nejdůležitějším nástrojem, který vám umožní vybrat slibné směry a určit způsoby, jak je implementovat. Jedná se o vodítko pro provádění a kontrolu, což pomáhá řídit případ. Dobře napsané finanční řešení s podrobnými výpočty provádí několik funkcí:

  • strategické. Používá se k rozvoji obchodní strategie. Jedná se o klíčovou funkci v organizaci podniku nebo při určování nových linek podnikání;
  • investice. Používá se k získávání finančních prostředků. Moderní firmy bez úvěrových zdrojů jsou obtížně zvládnutelné. Proto vám tato funkce umožňuje určit optimální zdroje finančních zdrojů, najít potenciální investory;
  • plánování. Využívá se k ucelenému posouzení vývoje podniku, který vzniká, a také k řízení vnitropodnikových procesů nebo nové obchodní oblasti.

  V důsledku toho podnikatelský plán poskytuje příležitost pro analýzu, určování pozice, komplexní hodnocení a kontrolu nad budoucími činnostmi společnosti, realizaci marketingových kurzů, rozvoj politik pro zaměstnance.

  Jaké jsou výhody připravených dokumentů? Jaká je výhoda nákupu podnikatelského plánu od společnosti, která vyvíjí a sestavuje podnikatelské plány pro různé oblasti podnikání?

  Výhody

  Podnikatelský plán je vizitkou organizace. Aplikuje-li hotové řešení kvalifikovaných odborníků, budoucí podnikatel ušetří čas a peníze, které by musely být vynaloženy na nezávislé provádění opatření, analýz a výpočtů potřebných pro sestavení tohoto dokumentu.

  Navíc taková studie není zárukou úspěšného zahájení projektu. Mezi přednosti využívání plnohodnotného finančního řešení od profesionálů stojí za zmínku:

  • šetří čas. S připraveným dokumentem po ruce podnikatel může získat jasnou představu o krocích, které je třeba podniknout k dosažení cíle. S akvizicí připraveného podnikatelského plánu můžete překonat veškerou složitost obchodu s podporou odborníků;
  • efektivní prostředky přesvědčování. U sponzorů a investorů je tento dokument hlavním důkazem soudržnosti myšlenky organizovaného podnikání, potenciálu podniku dosáhnout určitého množství příjmů;
  • výzkum konkurentů. Dobře napsaný dokument pomůže vyhodnotit konkurenční společnosti, identifikovat jejich silné a slabé stránky, určit volné místo, které může být v daném okamžiku obsazeno a pevně drženo, vyhrávat umístění potenciálního publika;
  • směru jízdy. Účinně a kvalitativně sestavené finanční řešení pomůže společnosti nejen v počáteční fázi. Správným přístupem umožní organizaci, aby byla neustále podporována plánovaným směrem a provedla potřebná přizpůsobení.

  Kvalitní obchodní plány tvoří zkušený tým specialistů s bohatými zkušenostmi v širokém spektru činností. Všechny materiály jsou v současné situaci přizpůsobeny pro použití v podmínkách ruské ekonomiky.

  Dokumenty obsahují všechny potřebné výpočty: výpočet zpětné návratnosti, ekonomická účinnost, ziskovost a další, ne méně významné ukazatele. Aplikace psané v tabulkové podobě vám pomohou určit sami požadované hodnoty. Například k výpočtu potřeby peněz na nákup specializovaného vybavení před tím, než se tyto náklady vyplatí.

  Vlastnosti použití

  Připravený obchodní plán je nejen příležitostí k nalezení nápady s výpočty a doporučeními pro nejrůznější směry, ale také poradenství ohledně základních aspektů otevírání vašeho podnikání.

  V tomto případě jde o nejoblíbenější otázky začínajících podnikatelů. Jaký druh majetku si pro organizaci zvolíte. Jak se řídit při náboru specialistů. Který daňový systém by měl být upřednostňován.

  Dnes mnoho specializovaných organizací nabízí koupit plnohodnotné obchodní plány. Ceny se navíc někdy mění. Jak si vybrat dodavatele takového řešení?

  V tomto případě je nutné, aby navrhovaný obchodní plán obsahoval nejen obecné informace, ale i podrobné výpočty ve všech hlavních oblastech činnosti budoucího podniku. Příslušné dodavatelé připravených obchodních plánů počítají tyto náklady, například náklady na sociální příspěvky pro zaměstnance, optimalizaci zdanění, převod daní a poplatků státu.

  Čím podrobnější je obchodní plán, tím efektivnější a účinnější budou aktivity budoucího podnikatele. Neukládejte při zakoupení tohoto dokumentu. Koneckonců je hlavním asistentem v analýze trhu.

  Je to ten, který zobecňuje analýzu příležitostí k zahájení nebo rozšíření podnikání v moderních podmínkách, obsahuje strukturovaný popis všech směrů činností budoucí společnosti.

  Pořízení podnikatelského záměru podnikatel získává nejen komplexní analýzu hlavních problémů, se kterými se může setkat při organizaci své činnosti, ale také způsoby, jak je vyřešit. Výhoda použití hotového dokumentu je zřejmá!

  Kde stahovat připravený obchodní plán s výpočty

  Můžete si vybrat řešení vhodné pro vás mezi velkým množstvím směrů nabízených našim partnerem Biplane (LINK), který zaručuje kvalitu vašich plateb a je připraven vrátit peníze v případě, že s něčím není spokojen.

  Například si můžete stáhnout připravený obchodní plán:

  • dětské centrum (odkaz);
  • mateřská škola (odkaz);
  • dětský obchod (odkaz);
  • produktivní obchod (odkaz);
  • hospodářství (odkaz);
  • kadeřnický salon (odkaz);
  • mytí automobilů (odkaz);
  • úložiště autodílů (odkaz);
  • výroba šicích strojů (odkaz);
  • hotely (odkaz);
  • stomatologie (odkaz);
  • advokátní kancelář (odkaz).