Jak hodnotit obchodní myšlenku? Kalkulačka pro výpočet ziskovosti a metriky podnikání

Zde můžete vypočítat hlavní obchodní ukazatele, které chcete spustit. Kalkulačka může být považována za doplněk k článku "Jak vypočítat ziskovost podniku".

V této publikaci jsou uvedeny hlavní přístupy a zásady na téže stránce Vypočítejte odhadovaný příjem, výdaje, ziskovost a dobu návratnosti vašeho případu. Rovněž se automaticky zvažuje obrat a náklady na daně.

Chcete-li získat data, zadejte parametry své myšlenky do příslušných polí formuláře a klikněte na tlačítko Vypočítat.

Poznámka: Samozřejmě, tato kalkulačka poskytuje pouze obecnou představu o ziskovosti vašeho nápadu a zda stojí za to vyřešit. Koneckonců, výpočet specifických ukazatelů (prodej, průměrná kontrola atd.) Je stále na vás.

Úlohou tohoto on-line programu je pomáhat, nejprve, systematizovat zmatek v čele začínajícího podnikatele a dát mu orientační body. Ukažte, na co musíte přemýšlet a co musíte vzít v úvahu. To je důležitější, než se zdá.

Za druhé, kalkulačka pomáhá vyhnout se nudné monotónní práci s výpočtem tuctu různých poměrů složek podniku. Změnou vstupních parametrů (například snížení nákladů), můžete rychle změnit své myšlenky, už ne dělá všechny výpočty, pouhým stisknutím tlačítka.

Výsledek ruské verze Business Plan Online:

8 tabulek

 • náklady na investice
 • plánování zaměstnanců
 • obchodní náklady
 • provozní náklady
 • úvěrování
 • finanční výsledky
 • návrat projektu
Příklad:

16 tabulek, grafů, závěrů

 • náklady na investice
 • plánování nákladů
 • plánování příjmů a zisků
 • úvěrování
 • výpočty npv, pp, irr, wacc
 • plán kapitálové struktury
 • výpočet nákladů na kapitál
Příklad:

Jak vypočítat bezplatný obchodní plán?

Zadejte data Autorize Získat výsledek

Hlavním rysem kalkulačka podnikatelského záměru na internetu je, že to není jen dělá výpočty, ale také vytváří jim popisy a závěry. Program bere v úvahu specifika tvorby daní a účetnictví u ruských podniků. Placená verze dává příležitost získat kompletní zprávu, kterou lze použít k psaní příspěvků a diplomových prací.

Co je zahrnuto do výpočtu podnikatelského plánu:

 • náklady na požadované prostředky;
 • plánování odpisu dlouhodobého majetku;
 • plánování nákladů práce;
 • plánování materiálových nákladů;
 • plánování dalších výdajů;
 • modelování zdrojů pro investiční financování;
 • výpočet rovnovážného bodu;
 • tvorba finančního výsledku;
 • výpočet účinnosti investičního projektu;
 • plánování kapitálové struktury společnosti pro příští rok;
 • výpočet budoucích nákladů na kapitál.

Výsledkem robotické obchodní verze Business Plan Online:

8 tabulek

 • varnist інвестицій
 • personální obsazení
 • administrativní vitrati
 • provozní vitráti
 • úvěr
 • finanční výsledky
 • zaplatit za projekt
Aplikováno

16 stolů, pulty, visnovki

 • varnist інвестицій
 • planetární vitráže
 • plán příjmů
 • úvěr
 • rozraunki npv, pp, irr, wacc
 • plán strukturovaného kapitálu
 • rozraunok vartostі kapitalu
Aplikováno

Як безкоштовно роздахувати бізнес план?

Zadejte zpětnou vazbu Autorizujte výsledek

Hlavním osoblivіstyu kalkulačka BUSINESS PLAN ONLINE Ovšem ty scho vіn není tіlki vikonuє rozrahunki, pivo i generuє jejich zásob, které visnovki. Programa vrahovuє osoblivostі formuvannya opodatkuvannya že buhgalterskogo oblіku na pіdpriєmstvah Ukrajině. Platit versіya daє mozhlivіst otrimati Povny zvіt, Yaky Mauger Buti vikoristanim není tіlki pro formuvannya prezentatsії Biznes plán, pivo i psát termín, který diplom robіt.

Щото отидете в rozrajunok бізнес-планну:

 • вартість необхідних активів;
 • planuvannya odpisů hlavních aktiv;
 • planuvannya vitrat za platbu;
 • planunuvannya materialovnih vitrate;
 • planuvannya інших витрат;
 • modulyuvannya dzherel pro finanční investice;
 • rozrayunok body bez provozu;
 • Formulace finančního výsledku;
 • rozraunok efektivnostі vikoristannja k projektu;
 • planuvannya struktur kapitalu pіdpriєmstva na blízké rіk;
 • rozrajunok maybutnyo varostyi kapitalu.

Výsledky ruské verze Business Plan Online:

8 tabulek

 • Investiční náklady
 • Plánování nákladů práce
 • Plánování obchodních nákladů
 • Plánování provozních nákladů
 • Rozložení částky úvěru
 • Finanční výsledky
 • Doba návratnosti
Příklad

16 tabulek, grafů, závěrů

 • Investiční náklady
 • Plánování nákladů
 • Plánování finančních výsledků
 • Rozložení částky úvěru
 • Indikátory: NPV, PP, IRR, WACC
 • Plánování kapitálové struktury
 • Budoucí hodnota kapitálu
Příklad

Jak vypočítat obchodní plán zdarma?

Zadejte data Přihlášení Získat výsledky

BUSINESS PLAN ONLINE CALCULATOR provádí nejen potřebné výpočty, ale také vytváří pro ně popisy a závěry. Program bere v úvahu zvláštnosti zdanění a účetnictví amerických společností. Placená verze vám poskytuje kompletní přehled, který lze použít k vytváření obchodních plánů.

Úplná zpráva zahrnuje výpočty podnikového plánování:

 • náklady na nezbytné prostředky;
 • plánování odpisů;
 • plánování pracovních nákladů;
 • plánování nákladů na materiál;
 • plánování dalších nákladů;
 • zdroje finančních investic;
 • vyčíslitelný bod;
 • plánování finančních výsledků;
 • výpočet účinnosti projektu;
 • plánování kapitálové struktury pro příští rok;
 • výpočet budoucí kapitálové hodnoty.

Jak správně, aby finanční část v kalkulaci obchodního plánu?

1. Plánujte budoucí příjem

Než začnete podnikatelský plán, přemýšlejte o příjmech, které očekáváte.

2. Co potřebujete koupit k zahájení podnikání

Nyní můžete běžet zdarma obchodní plánovač online a přemýšlejte o tom, co potřebujete k zahájení podnikání od začátku. Vyplňte tabulku s objekty investice, protože jste dříve zjistili přibližné náklady na nemovitosti, inventář a zařízení.

3. Předvídat náklady spojené s otevřením firmy

Musíte vzít v úvahu skutečnost, že před zahájením činnosti je třeba přidělit částku na registraci podniku, nákup majetku a rezerv. Může být nutné opravit místnost. Předpovídat požadované částky a zadat je do původních dat kalkulačka obchodní plán.

4. Přemýšlejte o tom, kdo vám bude pracovat

I když je to pro jednoho člověka podnikání, musíte platit plat. Může to být minimální mzda nebo vyšší. Pokud se podnik rozvíjí, zváží růst počtu zaměstnanců a jejich platů. Zadejte údaje do kalkulačky.

5. Zamyslete se nad komerčními náklady

Jedná se o náklady na pronájem místnosti nebo vybavení, inzerce, doručení atd.

6. Materiálová spotřeba výrobků

Tento důležitý indikátor vám umožňuje předvídat vaše budoucí náklady. Materiálová náročnost výrobků je procentní podíl nákladů na zboží nebo suroviny v celkových výrobních nákladech. Například pro obchod je takové procento hlavní částí nákladové ceny - od 70%. Poskytování služeb pro materiály a suroviny se téměř nemusí vyžadovat, v takových případech můžete bezpečně vsadit 3-5%.

7. Uveďte své vlastní prostředky

Kalkulačka vypočítá investici a uvede, kolik to půjde. Zvažte míru půjčky a dobu připsání.

8. Porovnejte očekávané ukazatele se skutečnými

Porovnejte vypočtený minimální příjem s plánovaným minimálním příjmem, který jste přemýšleli dříve, než začnete výpočty. Pokud je vypočtený minimální příjem mnohem vyšší, než jste zamýšleli, musíte přemýšlet o tom, jak snížit náklady. Pokud méně - odvážně zvýšit částku investice získat potřebný příjem.

9. Uložte výpočty.

Uložením výpočtů uvidíte prognózu výnosů, nákladů, dobu návratnosti projektu. Jedná se o krátké oznámení finančního plánu, které lze získat v různých šablonách: finanční zpráva, kurz, práce, články pro danou stránku.

10. Nabijte zůstatek a připravte si podnikatelský plán

Zůstatek lze doplnit systémem "Intercass" nebo zaplatit za nákup dokončené zprávy kuponem. Bezplatný online program kupónového kódu pro vývoj podnikatelského plánu je pravidelně zveřejňován na sociálních stránkách našich stránek.

Pozor prosím! Zpráva s výpočty, závěry a grafy je publikována jedním dokumentem, který lze zkopírovat do WORDu. Grafy jsou uloženy samostatně jako obrázky, které lze vložit do dokumentu.

Kalkulačka pro výpočet ziskovosti podniku

Výsledky výpočtu

Obecné ukazatele

 • = 0 ">Zpětná vazba: <$ (results.return_month)|number:0 $>
 • Zpětná vazba: projekt je nerentabilní
 • 0 ">Ziskovost (ROM): <$ ((results.clear_profit / results.costs ) * 100)|number:2 $>%
 • Náklady na zahájení provozu: <$ (data.invest + data.first_adv + data.other)|number:2 $>rublů.

Měsíční statistiky

 • Výrobní náklady: <$ results.costs|number:2 $>rublů.
 • Příjem: <$ results.turnover|number:2 $>rublů.
 • Čistý příjem: <$ results.clear_profit|number:2 $>rublů.
 • Částka daně: <$ results.usn|number:2 $>rublů.
 • Částka daně: <$ results.usn|number:2 $>rublů.
 • Náklady na práci: <$ results.salary_required|number:2 $>rublů.

Ziskovost podnikání je ukazatelem ekonomické efektivity, měřeno v procentech. K určení ziskovosti je nutné rozdělit index ziskovosti o částku nákladů, tj. O zdroje, které se podílejí na výrobě. Podle úrovně ziskovosti lze tedy odhadnout obdržený zisk za každý investovaný rubl.

Ziskovost je ovlivněna řadou faktorů, jako jsou:

 • zdroje a struktura kapitálu;
 • struktura majetku;
 • využívání zdrojů;
 • náklady na oběžná aktiva;
 • Výnosy;
 • úroveň nákladů atd.

Vzorec pro výpočet ziskovosti je následující:

V tomto vzorci: P - zisk, OPF - hodnota dlouhodobého majetku, OA - cena oběžných aktiv.

Typy ziskovosti

 • Ziskovost implementace. Představuje soukromý zisk a výši výnosu. Výše příjmů závisí na mnoha faktorech, externích i interních. Externí zahrnují hospodářskou soutěž a situace na trhu, cenu a kvalitu surovin, rytmus dodávek atd vnitřních faktorů -.. Stojí to rytmus výroby, kvality výrobků, a proto je dopad také subjektivní faktory, které nelze vyloučit, například politickou situaci., anti-reklama atd.
 • Rentabilita aktiv. Čistý zisk vydělený částkou aktiv. U tohoto indikátoru můžete sdozvědět se o účinnosti aktiv a jejich schopnosti vytvářet zisk.
 • Ziskovost investic. Čistý výnos / vlastní kapitál a dlouhodobé závazky.
 • Ziskovost běžných aktiv. Čistý zisk / oběžná aktiva. Vysoká ziskovost běžných aktiv zajišťuje jejich efektivní využití. Indikátor umožňuje posoudit možnou návratnost investice.
 • Ziskovost vlastního kapitálu. Čistý zisk / vlastní kapitál. Důkaz o úrovni návratnosti investice.

Faktory určující efektivitu podnikání

Úroveň ziskovosti podniku hovoří o efektivitě nákladů a vyhlídkách podniku. Kromě vnějších podmínek ziskovost přímo závisí na vnitřních faktorech, jako je produktivita práce, vybavení, organizace výroby. Náklady na konečný produkt odráží změnu rozsahu a cen výrobků. Aby se zvýšila ziskovost, jsou podniky povzbuzovány, aby zvyšovaly ceny produktů, zvyšovaly obrat a snižovaly výrobní náklady.

Obecně platí, že index ziskovosti je ovlivněn více než 30 faktory, které musí být při určování tohoto ukazatele zohledněny. Při výpočtu je třeba pamatovat na kapitálovou náročnost podniku, jeho podíl na trhu, produktivitu práce, kvalitu výroby.

Bez posouzení ziskovosti není možné vypracovat obchodní plán ani dostatečně posoudit účinnost již existujícího podnikání.

Výpočet podnikatelského plánu

Podnikatelský navigátor pro malé a střední podniky

Bezplatný online portál pro podnikatele a ty, kteří chtějí začít podnikat

Vypočítat obchodní plán

Rozhodněte, který podnik chcete otevřít nebo přemýšlet o rozšiřování společnosti? Nevíte, jak rychle počítat poptávku po novém druhu činnosti nebo v jakém městě chcete otevřít pobočku?

Business-navigator SME vám řekne, které produkty a služby jsou nejvíce poptávané ve vašem městě a regionu, kolik zákazníků a konkurentů a jaký zisk můžete očekávat.

Vlastnosti

Pokud víte, kolik peněz můžete investovat, navigátor zobrazí typy obchodů vhodných pro otevření.

Pokud víte, který podnik chcete spustit nebo rozšířit, systém zobrazí dostupnost poptávky a tržní výklenky

V navigátoru budete moci vypočítat přibližný obchodní plán formátu, který budou akceptovány všemi hlavními partnerskými bankami společnosti

Můžete si stáhnout jakýkoli podnikatelský plán ve formátu.pdf nebo.xls a kontaktovat banku o půjčku s tímto plánem

Také v Business Navigator najdete katalog 39 oblíbených franšíz, které jsou kontrolovány a doporučovány Ruskou franchisovou asociací

Navigátor vám sdělí, jaké investice a dokumenty jsou potřebné pro zahájení vašeho podnikání

Jak se vypočítává obchodní plán?

 • Výpočet poptávky po zboží a službách vybraného podniku vychází z údajů o reálné spotřebě více než 900 zboží a více než 100 druhů služeb
 • Přibližný obchodní plán je založen na typických obchodních formátech pro více než 5000 ruských podnikatelů
 • Systém má data pro 171 měst, informace pro výpočty se aktualizují několikrát ročně

Pokyny

Stále máte otázky?

Můžete se poradit o práci s obchodním navigátorem MSP pomocí bezplatného vícekanálového telefonního čísla 8-800-100-1-100

Užitečné zdroje

Aplikace pro mobily

Pro platformy Android a iOS jsou k dispozici mobilní aplikace

Portál MSP pro podnikovou navigaci - zdarma Internetový zdroj pro zástupce malých a středních podniků, jak pro jednotlivců. Jediná podmínka pro získání přístupu k informacím - registraci na portálu. Než budete pokračovat v prozkoumávání služeb Business Navigator Portal pro malé a střední podniky, Přečtěte si výhody registrovaného uživatele!

Copyright © 2016 Portál "Business Navigator SME"

Portál je vyvinut na technologii SiTex ©

Pozor

V současné době je proces konverze Business Navigator malých a středních podniků a Gateway informačních zdrojů pro podnikatele JSC „Corporation“, malé a střední podniky „v režimu veřejném testovacím provozu s volným přístupem k funkcím vhodná pro použití při rozhodování o otevření (expanze) podniku, pro fyzické osobám a subjektům malých a středních podniků.
V tomto ohledu budou v příštím týdnu možné určité zpoždění v poskytování informačních služeb.
Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše kontaktní centrum telefonicky
8-800-100-1-100 nebo použijte formulář zpětné vazby.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Technická podpora
JSC "Corporation" MSP "

Bezplatná online ekonomická kalkulačka pro malé firmy

Bezplatná online ekonomická kalkulačka pro malé firmy

"Finanční část" představuje největší potíže při samostatném vývoji podnikatelského plánu pro podnikatele.

Zejména pro podnikatele, experti projektu openbusiness.ru vyvinuli unikátní online službu, která usnadňuje proces ekonomických výpočtů.

Pomocí našich služeb budete moci:

 1. Předvídat dobu návratnosti jakékoli firmy
 2. Vypočítejte bod zisku - součet minimálního objemu prodeje, pod kterým se podnik stává nezisková
 3. Vypracovat podrobný finanční plán pro rozvoj podnikání po dobu 5 let

Prognóza podnikového odškodnění

Tato služba pomáhá vypočítat potenciální náklady na zahájení podnikání a předvídat dobu jeho splacení.
Pro získání těchto informací vyplňte dvě horní tabulky a klikněte na tlačítko "Spustit".

Výpočet bodu zlomu

Zadejte pouze tři ukazatele a vykreslete bod rovnováhy.

Finanční plán rozvoje podnikání po dobu 5 let

Vytvořením vlastního podnikatelského plánu budete muset po dobu pěti let vypočítat měsíční ekonomický výkon vašeho podnikání. Tato tabulka vám umožňuje provést výpočet po dobu 60 měsíců. Chcete-li to budete muset dokončit všechny buňky tabulky s červeným záhlavím (implementace, fixní náklady, přímé náklady (včetně DPH), mzdy, majetek, úvěr).
Dobu výpočtu můžete určit tak, že neplníte všechny 60 měsíců, ale 6 měsíců, 12, 24 atd. Po zadání dat klikněte na tlačítko "Spustit", které se nachází nad tabulkami.

Oceňování podniků

Víte, kolik stojí vaše podnikání?
Ano?
Jste si jistý?

Chcete-li zjistit, kolik jsou vaše očekávání pravdivé, zhodnoťte své vlastní podnikání online pomocí programu vyvinutého speciálně pro projekt openbusiness.ru

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Obchodní kalkulačka online

Ahoj přátelé!

Jsme rádi, že vás vítáme náš bezplatný online servis B 2 USER, kde mohou podnikatelé absolutně zdarma rozvíjet podnikatelský plán online a vypočítat finanční efektivitu vašeho podnikatelského nápadu.

Bezplatné online obchodní plánování B 2 USER Je absolutní interaktivní rozhraní. Jakákoliv změna v nezpracovaných dat okamžitě způsobí změnu v plánu jednoduchý a zlevněné návratnost, projekt ukazatelů finanční výkonnosti a změn v příjmech a výdajích v tabulce peněžních toků, která se počítá na 10-ti letého horizontu plánování.

Všechno zdrojových dat, které uživatel může zadat, jsou označeny speciální béžovou barvou.

Tlačítko "?" - tlačítko videa a textová nápověda pro aktuální sekci.

Tlačítko "? + fotoaparát » - intro video tlačítko a nápovědný modul nápovědy B 2 USER.

Tlačítka «Registrace | Přihlásit se » - umožňuje přístup k vaší soukromé kanceláři a vytvářet v sobě celou řadu investičních projektů.

Tlačítko «Osobní účet» - vaše centrum pro správu investičních projektů. Zde můžete svobodně dát jim jména, kopírovat, mazat, objednávat placené nahrávky, rady a analýzy vašich obchodních nápadů.

«1.Ceny» - Blok vstupních dat, v němž popisujete prodejní ceny za zboží nebo služby, jakož i jejich chronologické rysy.

«2.Obsumes» - Blok prvotních dat, ve kterém popisujete počet prodaných výrobků nebo počet poskytovaných služeb, stejně jako jejich chronologické rysy.

«3. Plat» - Počáteční datový blok, který popisujete, názvy pracovních míst, platy, počet zaměstnanců v každé pozici a další chronologické charakteristiky personálního stolu.

"4. Stálé náklady" - Blok počátečních dat, ve kterých popisujete podmíněně stálé náklady, které jsou měsíční až měsíční nezměněné a jsou nezávislé na objemu výstupu nebo počtu poskytnutých služeb. Zde předepisujete jména článků, výši výdajů, chronologii nákladů.

«5. Proměnné výdaje» - Počáteční datový blok, v němž popisujete variabilní náklady v závislosti na objemu výstupu nebo počtu poskytnutých služeb. Zde předepisujete názvy složek přímých nákladů pro každý produkt nebo službu, specifickou spotřebu každé součásti pro jeden produkt nebo službu, náklady na každou součást za jednu jednotku.

6.Investice - Počáteční datový blok, v němž popíšeme počáteční jednorázové náklady nezbytné pro zahájení investičního projektu - položky investičních výdajů, částky a množství, chronologii jejich plateb.

7. Kredit - Blok vstupních dat, v němž popisujete úvěrové splátky, které přitahujete pro vývoj vašeho investičního projektu. Zde předepisujete objem úvěrových tranší, chronologii získání úvěrů, podmínky půjček, úrokové sazby, odklady plateb úroků a hlavní část úvěru pro každou tranši.

"8. Daně" - Blok prvotních údajů, ve kterých vyberete daňový systém vhodný pro váš investiční projekt, a nastavte daňové sazby vybraného daňového systému.

«9.Inflace» - Blok vstupních dat, v němž popisujete roční inflační hodnoty podle příjmů, konstantních a variabilních nákladů, fondu odměňování za práci.

"10. Vlastní prostředky" - Blok vstupních dat, v němž popisujete financování investičního plánu a provozní ztráty tím, že vytvoříte vlastní prostředky.

«11. tabulka DDS» - Interaktivní tabulka peněžních toků, která se mění se všemi změnami v parametrech zdrojových dat. Stůl je vybaven tlačítky pro míru podrobností o skrytí a odhalení informací, tlačítka pro přechod na příslušný rok výpočtu, stejně jako možnost ukládat částky iniciátorovi projektu přímo v řádku 18 této tabulky. Také klepnutím na odkazy na název řádku DDS můžete přejít na příslušnou část původních dat a pokračovat v zadávání původních údajů nebo provádět opravy.

«Nahlásit chybu» - můžete nám poslat zprávu s námětem, jak zlepšit výkon naší online služby B 2 USER.

«WWW. B 2 Y. RU » - přechod na náš hlavní firemní portál o podnikovém plánování a finančním modelování.

Vlevo nad existují grafy návratnosti investic, které odrážejí nejen okamžik zpětného získání počátečních investic, ale také částku čistého zisku získaného z projektu po navrácení investovaných investic.

Vpravo vpravo existuje tabulka ukazatelů finanční výkonnosti, která prezentuje výsledky finančního modelování, a to jak pro celý projekt jako celek, tak pro případné vlastní zdroje projektu.

Podle tabulky ukazatelů finanční výkonnosti je legenda grafů jednoduché a diskontované návratnosti investic. Zaškrtnutím tohoto grafu nebo grafu můžete tento graf přidat k výstupu do levého okna.

V rámci rozsahu návratnosti investic Zobrazí se oblast vstupních dat vybraná v levém menu této sekce.

Pod vstupní oblastí zdroje Údaje jsou grafem peněžních toků, který shrnuje všechny příjmy a výdaje vašeho investičního projektu na desetiletý plánovací horizont.

Užitečné materiály:

Příklad vyplnění počátečních údajů investičního projektu - https://youtu.be/0G78__TT1Qg

Video - pomoc pro bezplatnou online službu obchodního plánování B 2 USER - https: // www. youtube. com / playlist? seznam = PLjtE 0 tlTY 9 piI 4 sQNUW 4 TeW 8 MWJZMjmw 5

Video - přehled obchodních plánů a finančních modelů různých investičních projektů - https://www.youtube.com/playlist?list=PLjtE0tlTY9phUQ97SSm44lzZZUoOIFO-d

Přejeme Vám úspěšnou práci!

Úvěrová kalkulačka pro firmy online

Příznivé obchodní půjčky jsou vždy velmi populární. Díky půjčování může mnoho začínajících podnikatelů uspořádat vlastní podnikání a zkušení obchodníci zvyšují efektivitu konkrétní firmy. Aby se však dosáhlo maximálního přínosu, bude zapotřebí vypočítat úvěr na období šetření s přihlédnutím k charakteristikám úvěrového programu. V tomto případě je nejlepší použít kalkulačku online.

Populární půjčky v hotovosti

Přidat komentář Zrušit odpověď

Úvěrová kalkulačka pro podnikání - Vypočítejte si půjčku

Vzhledem ke zvláštnostem domácího trhu a specifikům vnitrostátních právních předpisů je poměrně obtížné vypočítat úvěr na podnikání se všemi zohledněnými nuancemi. Mnoho společností najímá odborníky, kteří se zabývají individuálními úvěry a zajišťují spolehlivost přijímání úvěrového financování za nejvýhodnějších podmínek. Nicméně dostupnost online kalkulačky výrazně zjednodušuje pořadí podnikatelů. Podnikatelé již nejsou povinni trávit čas v každé instituci, aby se seznámili s úvěrovým programem.

Jaké problémy vyřeší online výpočet kreditu pro IP:

 • Úspora času při seznámení s podmínkami připsání
 • Snížení zpronevěry při organizaci výběru úvěru
 • Zvyšte efektivitu podnikání v krátké době
 • Registrace všech dokumentů v režimu online
 • Výběr kreditních programů bez agentů

Virtuální výpočet úvěru na podnikání se vyhýbá řadě možných obtíží, které vznikají při použití standardního schématu pro nalezení příznivých úvěrových podmínek. Na základě přijatých dat můžete pomocí kalkulačky vybrat libovolný vhodný úvěrový program. Výsledky předběžného výpočtu jsou automaticky zohledněny vyhledávacím systémem, který následně vybírá nejpříznivější podmínky.

Výpočet půjčky v hotovosti pro právnické osoby

Použití speciálního kalkulačka v naší službě k výpočtu úvěru pro malý podnik je velmi jednoduché. Pro výpočty stačí jít na místo, kde existuje odpovídající program. Kalkulačka obsahuje několik aktivních polí, které obsahují užitečné informace. Přesunutím grafického posuvníku může uživatel změnit možnosti možného zapůjčení. Všechny operace jsou prováděny on-line, což pozitivně ovlivňuje schopnost doručit výsledky konkrétnímu klientovi banky.

Chcete-li získat úvěr pro podnikání, kalkulačka by měla být použita v kombinaci s osobní známostí s podmínkami úvěru. Pomocí kalkulačky můžete zvolit nejvýhodnější částku půjčky, podmínky půjčky, úrokové sazby pro splácení a měsíční poplatek. Program vám umožňuje zjistit částku přeplatku úroků v samostatné bance, což je důležité pro úsporu a racionální využití finančních prostředků.

Program pro výpočet úvěrů pro podnikatele a malé podnikatele

Virtuální kalkulačka pro právnické osoby poskytuje řadu výhod, které jsou důležité pro úspěšné a efektivní obchodní jednání. Online výpočet umožňuje vyhodnotit podmínky konkrétní instituce a provést předběžnou analýzu výhod získání úvěru. V důsledku kalkulačky podnikatel nepotřebuje navštívit banku, aby poznal podrobnosti o úvěru. Na základě vybraných podmínek program automaticky vybírá potřebné úvěrové instituce.

Výhody online kalkulačky:

 1. Ruční výběr příznivých úvěrových podmínek.
 2. Vysoká rychlost vyhledávání bank.
 3. Podrobný výpočet podmínek pro získání půjčky.
 4. Jednoduché a cenově dostupné rozhraní.
 5. Schopnost sestavit tabulku bank.

Úvěrová kalkulačka je automaticky nastavena při výběru výše úvěru a splatnosti. V případě potřeby může uživatel sdílet informace o úvěru s jinými klienty prostřednictvím sociálních sítí. Je zde také možnost zhodnotit službu. Kalkulátor vybírá pouze důvěryhodné a spolehlivé bankovní instituce.

Obchodní kalkulačka

Pro pohodlí uživatelů naši odborníci na portál vyvinuli tuto kalkulačku pro odhad obchodní hodnoty. S jeho pomocí můžete provádět rychlé hodnocení podnikání.

Oceňování podniků

Pro pohodlí uživatelů naši odborníci na portál vyvinuli tuto kalkulačku pro odhad obchodní hodnoty. S jeho pomocí můžete provádět rychlé hodnocení podnikání.

Celkové náklady na podnikání se vypočítávají na základě zadaných údajů v měně, ve které jsou pole vyplněna.

Nicméně, každý podnik je jedinečný, a spočívá v automatickém výpočtu takových čistě individuální funkcí, jako jsou: náklady na pověsti společnosti, vlastnickou strukturu, kvalitu finančního výkaznictví, právní čistotu podniku a podobně, téměř nemožné. Proto získat přesnější a kvalifikovanější obchodní ocenění
Odborníci naší společnosti můžete kontaktovat vyplněním přihlášky nebo voláním +38 (068) 383 81 61.

Online kalkulátor zisku obchodníka

Zisk v obchodě je obzvláště důležitý, a nikoli na papíře, ale ve fyzickém vyjádření. Koneckonců, poměrně často mohou neoprávněné náklady zákonem překročit náklady. A stejně, to je zisk on-line obchodu nebo zisk obchodu s potravinami. Tato kalkulačka vám pomůže vypočítat zisk obchodu. Pro vše, co můžete udělat online, což znamená docela rychle.

Kalkulačka výpočtu zisku

Práce na této kalkulaci jsou poměrně jednoduché. Stačí, abyste vytvořili potřebné hodnoty a okamžitě můžete vidět celkový obraz práce vašeho podniku.

Co musíte vzít v úvahu

Obchody, které generují zisky, musí pracovat podle určitých pravidel. Pro výpočet jsou použity všechny parametry, které určují ziskovost obchodu:

 • Zisk velkého obchodu závisí na investicích. Velký podíl zde má takový parametr jako licence a povolení. Tento parametr bude primární. Jedná se o přímé náklady;
 • Čistý zisk skladu závisí na nepředvídatelných nákladech. Jedná se o opravu vybavení a veškeré náklady spojené s prodejem zboží;
 • Neexistují žádné předvídané náklady, které jsou téměř nemožné předvídat. Například zisk prodejen oděvů může okamžitě klesnout, pokud se např. Prolomí potrubí s vodou. Pak zboží může jednoduše zmizet a není vhodné pro jeho realizaci.

Upozornění: Při výpočtech musíte zadat všechny indikátory. Teprve poté budete schopni vidět správný obraz o podnikání a jeho ziskovosti.

Na této stránce můžete vypočítat vše. Při správném použití kalkulačky zisku můžete vidět vše najednou, to znamená online. Vše můžete udělat sami. K tomu jsou i video a fotografie.

Výpočet zisku

Zde naleznete pravidla pro používání kalkulačky. Každý to může udělat. Nemusíte znát vzorce a zásady výpočtu. Program může udělat vše pro vás.

Hodnocení podnikových on-line

Pro hrubý odhad nákladů na podnikání poskytujeme možnost využít naši on-line kalkulačku.

Před použitím kalkulačky doporučujeme přečíst obsah stránky našeho webu "Nezávislé oceňování podniků a podniků".

Jak používat kalkulačku:

 1. Uveďte, kolik plných let podnikání existuje a funguje.
 2. Uveďte velikost odhadované podílu v podnikání v procentech (pokud je hodnocena celá společnost, pak je třeba zapsat 100%).
 3. Uveďte výši hrubého ročního příjmu (výnosu) v rublech.
 4. Uveďte částku čistého ročního zisku (zisk po zaplacení úroků a daní) v rublech.
 5. Uveďte plánované tempo růstu čistého ročního zisku v následujících 3-5 letech jako procento (prognóza růstu čistého zisku).
 6. Ze všech rozbalovacích nabídek zvolte parametry, které nejvíce odpovídají parametrům odhadované firmy.
 7. Klikněte na tlačítko "Hodnocení".

POZOR: Tato kalkulačka je navržena tak, aby přibližovala náklady stabilní společnosti. Použití kalkulačky k vyhodnocení podniku, jehož peněžní toky se mohou dramaticky měnit z roku na rok, bude mít za následek nesprávné závěry. Kalkulátor je založen na přístupu založeném na příjmech, takže při výpočtu nákladů nejsou zohledněny nesplácené aktiva ani dluhy společnosti, které přímo nesouvisejí s podnikáním. Výsledek nákladů získaný pomocí této kalkulačky by měl být chápán pouze jako přibližná aproximace (referenční bod) a pro přesné a odpovědné posouzení je nutné kontaktovat odborného odhadce.