Podnikatelský plán pro vytvoření soukromého podnikatelského inkubátoru

Západní obchodní plán pro vytvoření soukromého podnikatelského inkubátoru

Programy nabízené různými podnikatelskými inkubátory se staly dobrým nástrojem pro podporu malých podniků. Jsou zvláště aktivní v těch regionech, které se snaží zlepšit svou ekonomickou situaci.

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu malých podnikatelských subjektů v počáteční fázi jejich vývoje, včetně pomoci při plánování obchodu, řízení a financování. Navzdory skutečnosti, že taková pomoc je poskytována ve většině případů na základě grantové nebo koncesní podpory, nicméně v budoucnu přinese své dividendy. Podle výzkumu pokračovala většina společností (přibližně 84%), kteří se účastnili programu "inkubace", ve stejném regionu. Přibližně 87% existuje až dosud. Tento podnikatelský plán je zaměřen na vytvoření soukromého (komerčního) podnikatelského inkubátoru, který pomůže malým a středním podnikům.

Za posledních deset let se počet společností, které se otevřou v Americe, několikrát zvýšil. Přesto jejich procento přežití zůstává na stejné úrovni nebo klesá. Tato situace je pozorována v celé zemi. Podle Úřadu pro malé firmy (SBA), 80% všech nových podniků blízké během příštích pěti let z důvodu nedostatku finančních prostředků a / nebo nehospodárnosti. Mohu tyto smutné statistiky změnit? Autoři projektu věří, že účinným nástrojem pro podporu drobného podnikání se může stát podnikatelské inkubátory, které, jak už název napovídá, pomáhá vytvořit optimální podmínky pro zachování a rozvoj malých podniků v první fázi své existence.

Existuje několik typů podnikatelských inkubátorů. Neziskové veřejné nebo soukromé společnosti představují 51% celkového počtu podnikatelských inkubátorů umístěných v Severní Americe. Sponzoruje je vláda a veřejné organizace. Hlavním cílem takových podnikatelských inkubátorů je podporovat hospodářský rozvoj, vytvářet pracovní místa, rozšiřovat sféry hospodářské činnosti.

Akademické inkubátory představují 27% z celkového počtu těchto podniků. Takové podnikatelské inkubátory fungují na základě vysokých škol a vysokých škol a mají mnoho společného s veřejnými a soukromými inkubátory. Navíc poskytují vzdělávacím institucím příležitosti k výzkumu a jejich studenti - platforma pro vytváření vlastních start-upů. Inkubátory smíšeného typu (16%) jsou křížem mezi státními neziskovými organizacemi a soukromými společnostmi. Na jedné straně mají přístup k vládním zdrojům financování. Na druhé straně mohou provádět odborné znalosti a poradit jako soukromé společnosti.

Soukromé komerční inkubátory (8%) patří zpravidla mezi investiční skupiny nebo různé druhy partnerství. Za prvé, mají zájem o dosažení zisku z investování do určité společnosti. 5% všech podnikatelských inkubátorů existují v Severní Americe, podporovaný různými specializovanými organizacemi (obchodními komorami, kostely, národních společenstvích, a tak dále. D.).

V daném regionu existuje vysoká potřeba inkubátoru, který by pomohl malým maloobchodním prodejnám. Pomoc při otevření společnosti, pořádání školení pro podnikatele, technickou podporu, rozvoj podnikání, financování - to vše bude mít příznivý dopad na ekonomiku města a rozvoj partnerství.

stáhnout západní obchodní plán pro otevření soukromého podnikatelského inkubátoru

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Podnikatelský inkubátor je lukrativní nápad

V tomto materiálu:

Otevření podnikatelského inkubátoru, jehož cílem je pomoci začínajícím podnikatelům, začínajícím podnikům, může být dobrým projektem. Pozitivně v tomto směru je, že pomoc při jeho vývoji lze získat od státu nebo investorů.

Obecné informace

Navzdory tomu, že business - inkubátor může vyvinout v jakémkoli regionu, slibovat všechny své starty v regionech, ve kterých stát bere mimořádný zájem na zlepšení své ekonomické situace. Projekt je zaměřen na pomoc začínajícím podnikatelům v následujících oblastech:

 • při plánování, kdy je vypracován podnikatelský plán nebo jeho jednotlivé prvky;
 • v řízení podniku;
 • ve financování.

Taková pomoc je poskytována bezplatně a mohou existovat preferenční podmínky. V prvním a druhém případě však podpora poskytovaná v budoucnu přináší jisté divy
iidines.

Směr se nazýval podnikatelský inkubátor, protože začínající podnikatelé jsou v uměle vytvořených mírných podmínkách, v nichž dostávají značnou podporu, což vede k nižším nákladům na zahájení a rozvoj podnikání. Výsledkem je, že tyto projekty mají v podmínkách tvrdého trhu nejlepší přežití.

Například ve Spojených státech podle zveřejněných statistik otevírá o rok později více než 90 ze 100 společností. V příštích 4-5 letech z deseti zbývajících podniků se uzavře 7-9.

Situace se však dramaticky změní, jakmile vstoupí v platnost projekt podnikatelských inkubátorů. V tomto případě je asi 10% podniků uzavřeno za rok a po 4-5 letech nadále působí 85% nově otevřených podniků, které byly ovlivněny inkubačním programem.

Stát má zájem o to, že se stejným počtem podniků, které se každý rok otevřou, byly co nejméně uzavřeny. Myšlenka na otevření podnikatelského inkubátoru odpovídá očekáváním a snahám vlády, což znamená, že pro projekt je možné získat dobrou dotaci a ubytování.

V tomto typu podnikání existují pro malé podniky výhody a nevýhody. Mezi pozitivní patří:

 • Nízké nájemné pro prostory pro obyvatele;
 • poskytování bezplatné pomoci vysoce kvalifikovaných odborníků;
 • příležitost prakticky zvládnout základy podnikání;
 • pomoc při přípravě návrhů pro investory.

Negativní strany zvažují:

 • Přidělené prostory mají třídní a plošné omezení;
 • poskytování odborné přípravy v základních rysech podnikání jako funkce je omezující, protože není příliš rozvinuté v postsovětském prostoru.

Charita a ziskovost

Ale skutečnost, že takové projekty stanovují cíl - pomoci malým podnikům vůbec neznamená, že podnikatelský plán podniku by neměl poskytovat zisk. Být na rozpočtovém financování a existovat na úkor dotací a peněz od investorů je špatným přístupem pro jakýkoli podnik, i za to. Může a měl by mít zisk, zejména proto, že existují všechny možnosti.

Můžete například použít zboží a služby, které poskytují podniky, které program používají. Tyto zboží a služby mohou být poskytovány za sníženou cenu jak rezidentům inkubátoru, tak trhu zboží a služeb. V důsledku toho bude uvolněna velmi výhodná možnost.

Dalším způsobem je investovat podnikatelský inkubátor jako investici do zakládajícího kapitálu nových podniků.

V této situaci existuje přímý zájem na tom, aby projekt zlepšil přežití, stal se vysoce výnosný a v důsledku toho by investor získal neustálý příjem.

Co potřebujete pro organizaci?

Aby takový projekt splnil svůj účel, musí mít určitou kapacitu, a to:

 • plocha areálu je cca 2 tis. m 2;
 • zařízení pro určité druhy podnikání;
 • počáteční kapitál;
 • tým odborníků;
 • správcům a manažerům.

To vše bude vyžadovat značné finanční prostředky nebo značnou pomoc od úřadů. Například, předpoklad, který je ve vlastnictví státu může také být přiděleno místní samosprávou. Jeho nájem bude velmi malý. Na státních výdajích v místnosti lze provádět opravy.

Největším vítězstvím v organizaci podnikatelského inkubátoru bude, že bude možné vyřešit otázku rozdělení prostor. To je způsobeno skutečností, že na úrovni legislativy neexistuje takové rozhodnutí, že by prostory byly přiděleny organizacím, které podporují malé podniky.

Proto bude nutné zahrnout veškeré organizační schopnosti, schopnost přesvědčit se, prolomit byrokratickou zídku a změnit okolnosti ve prospěch projektu. Provádí výzkum v regionech, ve kterých byla tato podpora poskytována, a v číslech vysvětluje všechny pozitivní důsledky.

Potřebné vybavení mohou poskytnout investoři nebo velké podniky, které budou mít zájem o získání zboží a služeb za preferenční ceny, což sníží jejich náklady. Můžete získat podporu investorů a poskytovat odborníky.

Podnikatelský plán takového inkubátoru je navržen tak, aby zajistil, že ekonomická situace v regionu a v zemi je charakterizována stabilitou s znaménkem plus.

To znamená, že všechno by nemělo být trvale stabilní, přinejmenším malý hospodářský růst a nárůst kupní síly jsou nezbytné.

Na druhé straně krizové jevy jsou druhem sester, kteří zastavují činnost neefektivních podniků. Pro daný projekt je však nutná stabilita a růst, jinak bude nucen záviset na dotacích a investicích. Ale v krizi jak s vládními dotacemi, tak s investicemi dochází k přerušení - jsou přidělena v menších objemech a méně často.

Připravený bezplatný podnikatelský plán pro chov brojlerových kuřat

Peníze mají majetek, který se může objevit téměř od všeho. Problémem je pouze to, že ne každý podnikatel má dostatečné zkušenosti a znalosti k organizaci seriózního podnikání. Ale přesto, vydělávání peněz ze všeho je docela realistické.

Svobodný podnikatelský plán pro kuřata brojlerů uvedený v článku dokazuje skutečnost všeho, co bylo napsáno výše. Myšlenka podnikatelského projektu je v procesu chovu a prodeje brojlerových kuřat. Tato firma pochází z přírody. Z vědeckého hlediska nemůže být definována v žádných odvětvích trhu nebo nazývána segmentem. Toto je obecně samostatný typ podnikatelské činnosti.

Popis činnosti

Řekněme, že existují dvě vesnice vzdálené od sebe ve vzdálenosti 400 kilometrů. Ve druhé vesnici je muž, který chová kuřata brojlerů. Každý den navštěvují lidé z jiné vesnice, aby si koupili další šarži. Jedna šarže obsahuje minimálně 1000 kuřat, zatímco 10-30 zákazníků přichází k podnikateli za den. Z těchto údajů vyplývá, že za jediný den získává majitel takového podniku významný zisk. Důležitou roli hraje vzdálenost mezi vesnicemi navzájem a nepřítomností města poblíž. Z tohoto důvodu má podnikatel tak velký počet zákazníků. Prostě nemají jinde, aby se obrátili. Za současných podmínek je podnikání poptávané.

Je třeba poznamenat, že chov ptáků má své vlastní charakteristiky a nuance. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují podnikání jako celek a zisky, které nakonec přinese majiteli. Aby se zohlednily nuance a zisky, je třeba sestavit příslušný podnikatelský plán pro pěstování brojlerů.

Zákazníci a finance

Chov je přímo spojen s počtem ptáků a zákazníků. Oba tyto faktory se navzájem doplňují. Čím větší je pták, tím více zákazníků a naopak. Kuřecí brojler stojí asi 25-30 rublů za kus. V tomto případě dochází v jedné sezóně k osmi až deseti inkubacím. Ovšem nejsou prodávány pouze vyklíbené kuřecí brojlery. Také vejce takových kuřat jsou v poptávce. Jejich cena je v uličce 18-25 rublů.

Pro příklad výpočtů předpokládejme, že již existuje plně vybavená společnost, která má 28 zákazníků. Pro každého zákazníka je zpravidla k dispozici přibližně 1000 kuřat. Takže 28 000 kuřat může být prodáno za jeden den. S přihlédnutím k průměrné ceně, což je 27 rublů, za jeden den podnikatel obdrží 756 tisíc rublů. Jak vidíme, výdělky jsou dost velké, ale všechny výše zmíněné nuance jsou částkou přijaté částky.

Výnosy a náklady

Jak již bylo zmíněno dříve, rostoucí kuřata brojlerů vyžaduje znalosti a zdroje. Za prvé, věc spočívá na samotných "surovinách", ze kterých se kuřata v budoucnu vylíhnou. Pokud vezmeme nejnižší cenu za jedno vejce (10 rublů), 28.000 vajec bude zapotřebí pro 28 zákazníků. Z 756 000 je tedy nutné odečíst 280 000 rublů, které se na vejcích opustí.

V jedné inkubační sezóně může dodavatel poskytnout zákazníkům několik nových lotů mladých zvířat, neboť v sezóně se může vyskytnout osm až deset inkubací. Sezóna se počítá přibližně na 21 dní. Teď si dokážete představit, že podnikatel za sezónu získá asi 4 500 000 rublů. Při účtování všech příjmů by nemělo zapomínat na daně z oblasti světla, vody a elektřiny, které by také ztratily část čistého podnikatelského zisku.

Také si musíte pamatovat rizika v samotném podnikání. Některá vajíčka budou špatně kvalitní, což povede ke ztrátě některých kuřat. Velmi často se vyskytují problémy se samotným zařízením.

Potřebné vybavení

Hlavním prvkem celého chovu kuřat brojlerů je zařízení. Vzhledem k tomu, že dostáváme kuřata, je to poměrně komplikovaný proces vyžadující splnění všech nezbytných pokynů. Nejdůležitějším zařízením je inkubátor.

Inkubátor je potřebný pro chov kuřat. Nahrazuje přirozený proces násadových vajec. Když používáte inkubátor, doba šrafování přichází rychleji než pomocí přirozené metody.

Inkubátory jsou dva typy: průmyslové a domácí. Jejich rozdíl spočívá v počtu vajíček, které mohou v daném okamžiku vzít. Průmyslový inkubátor může ubytovat 16 000 vajec a v domácích - 30 až 50 vejcích. Soukromý inkubátor je vhodný pro soukromý podnik.

Inkubátor pro brojlery

K dnešnímu dni existuje mnoho výrobců inkubátorů. Jeden z nich označíme "Soseda M = 25".

Specifikace inkubátoru:

 • Napájení 220 V, 50 Hz.
 • Maximální výkon je 250 wattů.
 • Ve své struktuře má inkubátor tři mřížky, na kterých lze umístit 150 kuřecích vajec.
 • Teplota uvnitř inkubátoru je 0,2 ° C.
 • Pozitivním rysem inkubátoru je, že je vybaven funkcí automatické rotace vajec.
 • V celé řadě funkcí inkubátoru je možné rozlišit funkci regulace teploty, větrání, zvlhčování a cirkulaci topení.
 • Rozměry - 38cm x 38cm x 47cm

Inkubátor je poměrně jednoduchý, takže proces jeho použití nebude způsobovat potíže. Hlavní věc je, že se tento proces provádí správně.

Příkladem průmyslového inkubátoru je však model IP-36 STI. Má tyto technické vlastnosti:

 • Inkubátor je stacionární. Vejce se k němu dostanou dovnitř pomocí vozíků na západ slunce.
 • Inkubátorová komora je určena pro 16 128 vajec.
 • Hmotnost inkubátoru je 800 kilogramů.
 • Rozměry - 2170 mm x 2585 mm x 2080 mm
 • Na vozíku lze ubytovat 4000 vajec
 • Počet podvozků - 4.
 • V komoře jsou tři topné články.
 • Systém chlazení vzduchu.
 • Nouzový chladicí systém je také chlazen vzduchem.
 • Spotřeba vody za den je 1 metr krychlový.
 • Rozsah automatické údržby teploty od +36 - + 39 ° С.
 • Také v inkubátoru je automatický systém pro udržení vlhkosti.

Závěr

Obecně platí, že dobrý obchodní projekt pro chov brojlerových kuřat může nakonec přinést velké zisky, ale pro jeho vytvoření potřebujete nejen peníze, ale také své vlastní síly. Podnikatelský záměr na chov kuřat brojlerů pomůže zohlednit všechny nezbytné náklady a aspekty tohoto podnikání.

Man-Organizer

Podnikatelská myšlenka otevření inkubátoru - RealyBiz.ru

Celosvětová finanční krize postihla různé segmenty obyvatelstva. Úroveň příjmů se snížila a linie chudoby se zvýšila.

 • Podnikání pro otevření ptačího inkubátoru
 • Jak uspořádat podnikání pro chov mladých ptáků
 • Kolik můžete získat při otevření inkubátoru
 • Krok za krokem k zahájení inkubátoru
 • Kolik peněz potřebujete k zahájení podnikání?
 • Jak vybrat zařízení pro inkubátor
 • Který OKVED by měl být indikován pro otevření inkubátoru
 • Jaké dokumenty jsou potřebné pro otevření
 • Jaký daňový systém si vyberete pro podnikání
 • Potřebuji povolení k otevření inkubátoru?
 • Technologie správy inkubátoru
 • Začátečník v podnikání při otevření inkubátoru

Mnoho lidí se snaží přizpůsobit a využít jakékoli příležitosti k získání dodatečných příjmů.

Někdo je uspořádán pro několik děl. Jiní se snaží získat rozdíl mezi nákupem a prodejem něčeho.

Přesto ostatní přenášejí rostoucí sklizeň na trh nebo chovají zvířata nebo drůbež.

Existují ti, kteří jsou ochotni riskovat a investovat dostupné prostředky do různých projektů.

Někteří lidé mění své dovednosti a absolvují speciální školení pro nové profese.

Podnikání pro otevření ptačího inkubátoru

Otázka zahájení podnikání s nejmenšími riziky a náklady pro mnoho lidí se stává obzvláště naléhavým a naléhavým.

To je vynikající příležitost ke zlepšení finanční situace a přestat záviset na určitých okolnostech.

Zisk na zelenině nebo pěstování zvířat může přinést zisk.

Nicméně počet vynaložených sil a času, značné investice v počáteční fázi nejsou vždy navzájem korelovány.

Ne všichni lidé, kteří hledají práci navíc, jsou ochotni zaplatit velké peníze a dát svým sekundárním příjmům mnoho hodin, aby vytvořili budoucí prosperitu.

Ogorodniki, majitelé malých pozemků nebo většinu týdne se zabývají základní prací nebo důchodci.

V prvním případě se z důvodu malého množství volného času stane obtížné pěstování zeleniny a plemenných zvířat a ptáků av druhém případě ze zdravotních důvodů.

Jak uspořádat podnikání pro chov mladých ptáků

Jedním z obchodních nápadů pro získání dodatečných příjmů je inkubace vajec a prodej drůbeže.

Existuje několik možností pro rozvoj tohoto směru.

Jedním z nich je získání velké kapacity inkubátoru.

Jako další inventář je také zakoupen odpovídající broder (krabice pro obývání a lokální ohřev nově narozených kuřat).

Vysoká cena zařízení, náklady na krmení rostoucích kuřat, velké množství času, které činí tuto oblast činnosti nepřístupným pro mnoho lidí, kteří chtějí takto získat.

Na druhou stranu nemůžete nahlédnout do velkých svazků.

Malý inkubátor pro sto nebo dvě vejce je levný. Navíc může být doma.

Stačí poznat principy jeho uspořádání a mít vhodný pomocný materiál.

Důležitým faktorem při vytváření domácího kuřecího dopravníku je ovládání vlhkosti a udržování určitého teplotního režimu.

Tato skutečnost zpravidla obtížně vytváří inkubátor samostatně.

Tuto záležitost však lze vyřešit vynaložením minimálních prostředků a malého množství času.

Po určitém způsobu osvětlení a vytápění, vytvářením krytu, který umožňuje pozorovat vzhled kuřat, je možné v budoucnu sledovat pouze provádění režimových doporučení.

Broder, který odpovídá počtu plánovaných mladých zvířat, může být také vytvořen vlastními rukama.

Práce s tím vyžaduje každodenní pozornost, nicméně netrvá dlouho. Stačí, abyste vnitřek udrželi v čistotě a včas ukládali jídlo.

V nákladovém grafu na začátku inkubátoru a náklady na reklamu.

Reklamy mohou být umístěny jak v papírové podobě v oblasti jejich bydliště, tak i na internetu.

Kromě informací o prodeji mladých zvířat je možné nabízet i inkubační služby, protože ne všichni majitelé s drůbeží jsou "šťastní majitelé inkubátorů".

Nabytí vajec lze provádět prostřednictvím internetu nebo na specializovaných trzích.

Tak můžete začít vytvářet své podnikání s nejméně nákladnou investicí, jako peníze, čas a sílu.

Kolik můžete získat při otevření inkubátoru

Chovem kuřat brojlerů místo běžných kuřat, můžete získat dobrý zisk, protože mají dobrý požadavek.

Zpravidla se pěstují na porážku a porážkou nejpozději tři měsíce od jejich vzhledu.

Cena vajec je v rámci třiceti rublů a kočka, která žila den, se odhaduje na 60 rublů. Po nějaké době se cena zvyšuje několikrát.

V inkubátoru můžete také vybírat kuřata jiných domácích ptáků (krůty, perličky, bažanty).

Při prodeji takových mladých zvířat v měsíčním věku můžete ušetřit více než 1000 rublů.

Proces může být kontinuální zakoupením dvou inkubátorů. První bude po jejich akvizici umístěna vejce.

Tři dny před vylíhnutím budou vajíčka převedeny do druhého inkubátoru s vyšší vlhkostí a nižší teplotou a první může být doplněn novou dávkou.

Kuřata jsou prodávána na trhu nebo soukromě, umístěním reklam do novinových titulů nebo na příslušných internetových stránkách, nebo umístěním na zvláštních informačních tabulích v okrese.

Krok za krokem k zahájení inkubátoru

Otevření inkubátoru, a to jak z právního, tak z technického hlediska, nevyvolává žádné potíže. Za prvé, musíte si pronajmout pokoj, kde bude umístěn inkubátor. Souběžně je nutné zaregistrovat PI nebo QCF (kolektivní zemědělství). Dále je zakoupen inkubátor. Pak jsou vajíčka položena v inkubátoru. Několik měsíců se pěstují kuřata a poté můžete hotové výrobky prodávat.

Kolik peněz potřebujete k zahájení podnikání?

Kapitálová investice do podnikání stojí podnikatel ve výši téměř 250 000 rublů. Levící podíl na tomto množství je cena buněk - asi 200 000 rublů. Dalších 20 tisíc v hodnotě inkubátoru (musíte koupit jeden, ve kterém bude umístěno asi 750-800 vajec). 10 tisíc bude stát generátor. Zbývající částka (15 - 20 tisíc) je zapotřebí k nákupu zemědělského zařízení.

Jak vybrat zařízení pro inkubátor

Základem celého podniku je laboratorní inkubátor pro domácnost (ILB-5). Zařízení nezbytná pro výkon podnikatelské činnosti zahrnuje také klece pro pěstování ptáků, elektrický generátor a standardní zemědělské nářadí (sklizeň, uniformy apod.).

Který OKVED by měl být indikován pro otevření inkubátoru

Podnikání založené na práci inkubátoru je upraveno OKVED kódem 01.47.3 ("Zemědělská drůbežnictví"). Tento zákon upravuje činnost inkubátorů pro drůbež, pěstování a chov drůbeže a produkci vajec.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro otevření

Jako součást zakládání podnikatelských nebo rolnických podniků musí podnikatel poskytnout kopii průkazu totožnosti, zákon o registraci u Federální daňové služby, potvrzení o zaplacení státní povinnosti a prohlášení o formě na vládu.

Jaký daňový systém si vyberete pro podnikání

Vzhledem k tomu, že tato podnikatelská činnost souvisí s výrobou zemědělských produktů, uplatňuje se na ni ECTS - jednotná zemědělská daň.

Potřebuji povolení k otevření inkubátoru?

Základní povolení, které potřebujete, je zdravotní povolení. K tomu je třeba připravit následující dokumenty:

 • výpis z registru USRIC nebo USRLE;
 • kopie osvědčení o státním zápisu;
 • kopie zákona o registraci u federální daňové služby;
 • případné předchozí hygienické povolení;
 • výrobní kartu, seznam zařízení a technické pasy pro ni;
 • projektová dokumentace a uzavření SES;
 • Technický pas ZINZ.

Technologie správy inkubátoru

Výroba násadových vajec je založena na úspěších moderního chovu, biologie, genetiky, zootechniky a dalších vědeckých oborů. Technologie produkce vajec v líhně zahrnuje produkci vajec pro reprodukci čistokrevné drůbeže a produkci vajec pro stažení hybridních ptáků v závislosti na požadavcích zemědělství.

Ve skutečnosti inkubace zahrnuje tři fáze: předúpravu vajec, jejich pobyt v inkubátoru a zpracování vajec a zařízení po inkubaci.

Začátečník v podnikání při otevření inkubátoru

příjmy, výdaje, vybavení, charakteristiky inkubátoru

Peníze mají majetek, který se může objevit téměř od všeho. Problémem je pouze to, že ne každý podnikatel má dostatečné zkušenosti a znalosti k organizaci seriózního podnikání. Ale přesto, vydělávání peněz ze všeho je docela realistické.

Svobodný podnikatelský plán pro kuřata brojlerů uvedený v článku dokazuje skutečnost všeho, co bylo napsáno výše. Myšlenka podnikatelského projektu je v procesu chovu a prodeje brojlerových kuřat. Tato firma pochází z přírody. Z vědeckého hlediska nemůže být definována v žádných odvětvích trhu nebo nazývána segmentem. Toto je obecně samostatný typ podnikatelské činnosti.

Popis činnosti

Řekněme, že existují dvě vesnice vzdálené od sebe ve vzdálenosti 400 kilometrů. Ve druhé vesnici je muž, který chová kuřata brojlerů. Každý den navštěvují lidé z jiné vesnice, aby si koupili další šarži. Jedna šarže obsahuje minimálně 1000 kuřat, zatímco 10-30 zákazníků přichází k podnikateli za den. Z těchto údajů vyplývá, že za jediný den získává majitel takového podniku významný zisk. Důležitou roli hraje vzdálenost mezi vesnicemi navzájem a nepřítomností města poblíž. Z tohoto důvodu má podnikatel tak velký počet zákazníků. Prostě nemají jinde, aby se obrátili. Za současných podmínek je podnikání poptávané.

Je třeba poznamenat, že chov ptáků má své vlastní charakteristiky a nuance. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují podnikání jako celek a zisky, které nakonec přinese majiteli. Aby se zohlednily nuance a zisky, je třeba sestavit příslušný podnikatelský plán pro pěstování brojlerů.

Zákazníci a finance

Chov je přímo spojen s počtem ptáků a zákazníků. Oba tyto faktory se navzájem doplňují. Čím větší je pták, tím více zákazníků a naopak. Kuřecí brojler stojí asi 25-30 rublů za kus. V tomto případě dochází v jedné sezóně k osmi až deseti inkubacím. Ovšem nejsou prodávány pouze vyklíbené kuřecí brojlery. Také vejce takových kuřat jsou v poptávce. Jejich cena je v uličce 18-25 rublů.

Pro příklad výpočtů předpokládejme, že již existuje plně vybavená společnost, která má 28 zákazníků. Pro každého zákazníka je zpravidla k dispozici přibližně 1000 kuřat. Takže 28 000 kuřat může být prodáno za jeden den. S přihlédnutím k průměrné ceně, což je 27 rublů, za jeden den podnikatel obdrží 756 tisíc rublů. Jak vidíme, výdělky jsou dost velké, ale všechny výše zmíněné nuance jsou částkou přijaté částky.

Výnosy a náklady

Jak již bylo zmíněno dříve, rostoucí kuřata brojlerů vyžaduje znalosti a zdroje. Za prvé, věc spočívá na samotných "surovinách", ze kterých se kuřata v budoucnu vylíhnou. Pokud vezmeme nejnižší cenu za jedno vejce (10 rublů), 28.000 vajec bude zapotřebí pro 28 zákazníků. Z 756 000 je tedy nutné odečíst 280 000 rublů, které se na vejcích opustí.

V jedné inkubační sezóně může dodavatel poskytnout zákazníkům několik nových lotů mladých zvířat, neboť v sezóně se může vyskytnout osm až deset inkubací. Sezóna se počítá přibližně na 21 dní. Teď si dokážete představit, že podnikatel za sezónu získá asi 4 500 000 rublů. Při účtování všech příjmů by nemělo zapomínat na daně z oblasti světla, vody a elektřiny, které by také ztratily část čistého podnikatelského zisku.

Také si musíte pamatovat rizika v samotném podnikání. Některá vajíčka budou špatně kvalitní, což povede ke ztrátě některých kuřat. Velmi často se vyskytují problémy se samotným zařízením.

Potřebné vybavení

Hlavním prvkem celého chovu kuřat brojlerů je zařízení. Vzhledem k tomu, že dostáváme kuřata, je to poměrně komplikovaný proces vyžadující splnění všech nezbytných pokynů. Nejdůležitějším zařízením je inkubátor.

Inkubátor je potřebný pro chov kuřat. Nahrazuje přirozený proces násadových vajec. Když používáte inkubátor, doba šrafování přichází rychleji než pomocí přirozené metody.

Inkubátory jsou dva typy: průmyslové a domácí. Jejich rozdíl spočívá v počtu vajíček, které mohou v daném okamžiku vzít. Průmyslový inkubátor může ubytovat 16 000 vajec a v domácích - 30 až 50 vejcích. Soukromý inkubátor je vhodný pro soukromý podnik.

Inkubátor pro brojlery

K dnešnímu dni existuje mnoho výrobců inkubátorů. Jeden z nich označíme "Soseda M = 25".

Specifikace inkubátoru:

 • Napájení 220 V, 50 Hz.
 • Maximální výkon je 250 wattů.
 • Ve své struktuře má inkubátor tři mřížky, na kterých lze umístit 150 kuřecích vajec.
 • Teplota uvnitř inkubátoru je 0,2 ° C.
 • Pozitivním rysem inkubátoru je, že je vybaven funkcí automatické rotace vajec.
 • V celé řadě funkcí inkubátoru je možné rozlišit funkci regulace teploty, větrání, zvlhčování a cirkulaci topení.
 • Rozměry - 38cm x 38cm x 47cm

Inkubátor je poměrně jednoduchý, takže proces jeho použití nebude způsobovat potíže. Hlavní věc je, že se tento proces provádí správně.

Příkladem průmyslového inkubátoru je však model IP-36 STI. Má tyto technické vlastnosti:

 • Inkubátor je stacionární. Vejce se k němu dostanou dovnitř pomocí vozíků na západ slunce.
 • Inkubátorová komora je určena pro 16 128 vajec.
 • Hmotnost inkubátoru je 800 kilogramů.
 • Rozměry - 2170 mm x 2585 mm x 2080 mm
 • Na vozíku lze ubytovat 4000 vajec
 • Počet podvozků - 4.
 • V komoře jsou tři topné články.
 • Systém chlazení vzduchu.
 • Nouzový chladicí systém je také chlazen vzduchem.
 • Spotřeba vody za den je 1 metr krychlový.
 • Rozsah automatické údržby teploty od +36 - + 39 ° С.
 • Také v inkubátoru je automatický systém pro udržení vlhkosti.

Závěr

Obecně platí, že dobrý obchodní projekt pro chov brojlerových kuřat může nakonec přinést velké zisky, ale pro jeho vytvoření potřebujete nejen peníze, ale také své vlastní síly. Podnikatelský záměr na chov kuřat brojlerů pomůže zohlednit všechny nezbytné náklady a aspekty tohoto podnikání.

Business Incubator: Idea

Otevření podnikatelského inkubátoru, jehož cílem je pomoci začínajícím podnikatelům, začínajícím podnikům, může být dobrým projektem. Pozitivně v tomto směru je, že pomoc při jeho vývoji lze získat od státu nebo investorů.

Obecné informace

Navzdory skutečnosti, že podnikatelský inkubátor lze rozvíjet v jakémkoli regionu, je nejslibnější zahájit ho v těch regionech, ve kterých stát projevuje mimořádné obavy z zlepšení ekonomické situace v nich. Projekt je zaměřen na pomoc začínajícím podnikatelům v následujících oblastech:

 • při plánování, kdy je vypracován podnikatelský plán nebo jeho jednotlivé prvky;
 • v řízení podniku;
 • ve financování.

Taková pomoc je poskytována bezplatně a mohou existovat preferenční podmínky. V prvním a druhém případě však podpora poskytovaná v budoucnu přináší určité dividendy.

Směr se nazýval podnikatelský inkubátor, protože začínající podnikatelé jsou v uměle vytvořených mírných podmínkách, v nichž dostávají značnou podporu, což vede k nižším nákladům na zahájení a rozvoj podnikání. Výsledkem je, že tyto projekty mají v podmínkách tvrdého trhu nejlepší přežití.

Například ve Spojených státech podle zveřejněných statistik otevírá o rok později více než 90 ze 100 společností. V příštích 4-5 letech z deseti zbývajících podniků se uzavře 7-9.

Situace se však dramaticky změní, jakmile vstoupí v platnost projekt podnikatelských inkubátorů. V tomto případě je asi 10% podniků uzavřeno za rok a po 4-5 letech nadále působí 85% nově otevřených podniků, které byly ovlivněny inkubačním programem.

Stát má zájem o to, že se stejným počtem podniků, které se každý rok otevřou, byly co nejméně uzavřeny. Myšlenka na otevření podnikatelského inkubátoru odpovídá očekáváním a snahám vlády, což znamená, že pro projekt je možné získat dobrou dotaci a ubytování.

V tomto typu podnikání existují pro malé podniky výhody a nevýhody. Mezi pozitivní patří:

 • Nízké nájemné pro prostory pro obyvatele;
 • poskytování bezplatné pomoci vysoce kvalifikovaných odborníků;
 • příležitost prakticky zvládnout základy podnikání;
 • pomoc při přípravě návrhů pro investory.

Negativní strany zvažují:

 • Přidělené prostory mají třídní a plošné omezení;
 • poskytování odborné přípravy v základních rysech podnikání jako funkce je omezující, protože není příliš rozvinuté v postsovětském prostoru.

Charita a ziskovost

Ale skutečnost, že takové projekty stanovují cíl - pomoci malým podnikům vůbec neznamená, že podnikatelský plán podniku by neměl poskytovat zisk. Být na rozpočtovém financování a existovat na úkor dotací a peněz od investorů je špatným přístupem pro jakýkoli podnik, i za to. Může a měl by mít zisk, zejména proto, že existují všechny možnosti.

Můžete například použít zboží a služby, které poskytují podniky, které program používají. Tyto zboží a služby mohou být poskytovány za sníženou cenu jak rezidentům inkubátoru, tak trhu zboží a služeb. V důsledku toho bude uvolněna velmi výhodná možnost.

Dalším způsobem je investovat podnikatelský inkubátor jako investici do zakládajícího kapitálu nových podniků.

V této situaci existuje přímý zájem na tom, aby projekt zlepšil přežití, stal se vysoce výnosný a v důsledku toho by investor získal neustálý příjem.

Co potřebujete pro organizaci?

Aby takový projekt splnil svůj účel, musí mít určitou kapacitu, a to:

 • plocha areálu je zhruba 2 tis. m2;
 • zařízení pro určité druhy podnikání;
 • počáteční kapitál;
 • tým odborníků;
 • správcům a manažerům.

To vše bude vyžadovat značné finanční prostředky nebo značnou pomoc od úřadů. Například, předpoklad, který je ve vlastnictví státu může také být přiděleno místní samosprávou. Jeho nájem bude velmi malý. Na státních výdajích v místnosti lze provádět opravy.

Největším vítězstvím v organizaci podnikatelského inkubátoru bude, že bude možné vyřešit otázku rozdělení prostor. To je způsobeno skutečností, že na úrovni legislativy neexistuje takové rozhodnutí, že by prostory byly přiděleny organizacím, které podporují malé podniky.

Proto bude nutné zahrnout veškeré organizační schopnosti, schopnost přesvědčit se, prolomit byrokratickou zídku a změnit okolnosti ve prospěch projektu. Provádí výzkum v regionech, ve kterých byla tato podpora poskytována, a v číslech vysvětluje všechny pozitivní důsledky.

Potřebné vybavení mohou poskytnout investoři nebo velké podniky, které budou mít zájem o získání zboží a služeb za preferenční ceny, což sníží jejich náklady. Můžete získat podporu investorů a poskytovat odborníky.

Podnikatelský plán takového inkubátoru je navržen tak, aby zajistil, že ekonomická situace v regionu a v zemi je charakterizována stabilitou s znaménkem plus.

To znamená, že všechno by nemělo být trvale stabilní, přinejmenším malý hospodářský růst a nárůst kupní síly jsou nezbytné.

Na druhé straně krizové jevy jsou druhem sester, kteří zastavují činnost neefektivních podniků. Pro daný projekt je však nutná stabilita a růst, jinak bude nucen záviset na dotacích a investicích. Ale v krizi jak s vládními dotacemi, tak s investicemi dochází k přerušení - jsou přidělena v menších objemech a méně často.

Forma podnikatelského plánu pro podnikatelský inkubátor regionu Vladimir

Podnikatelský plán pro nebytové prostory

podnikatelského inkubátoru v regionu Vladimir

PŘEDMĚTY MALÉHO PODNIKU

I. Titulní stránka

Název a adresa organizace

Příjmení, jméno, příjmení vedoucího organizace

Pro jednotlivého podnikatele:

Příjmení, jméno, příjmení

Údaje pasu (číslo, série, kým a kdy je vydáno)

Skutečná adresa bydliště (povolení k pobytu)

Směr podniku (výroba, zpracování, služby atd.)

Příjmení, jméno, příjmení osoby pro kontakt, telefon, fax

II. Informační karta malého podniku

(podle formuláře podle přílohy č. 1)

III. Přehled podnikatelského záměru (podle formuláře podle přílohy č. 2)

IV. Úvod nebo souhrn podnikatelského plánu

Stručný popis organizace (individuální podnikatel) - iniciátor podnikatelského plánu

Umístění podnikatelského záměru (okres, město, obec)

Stručný popis strategie rozvoje podnikání, rizika

Informace o patentech a dalších bezpečnostních dokumentů, pokud jsou použity v organizaci (jméno bezpečnostního dokumentu a jeho aktuální stav (aktivní, neaktivní), datum registrace, autorů, držitelů patentů, přítomnost licenční smlouvy ji používat). Plány na vytvoření nebo získání nového duševního vlastnictví.

Popis konečného výsledku podnikatelského projektu. Plánovaný roční objem prodeje.

Popis potřeby financování k vytvoření podniku a dostupnost zdrojů financování

Sociálně ekonomická užitečnost podnikatelského plánu. Poptávka po konečném produktu (službě) v průmyslu jako celku, včetně schopnosti přenášet výsledky do jiných odvětví; v průmyslu.

Stručný popis produktů nebo služeb, včetně popisu výhod produktu nebo služby ve srovnání s existujícími protějšky (konkurenty)

Obecné informace o kapacitě a potenciálu trhu, potenciálních konkurentů, jejich silných a slabých stránkách

Stručný popis účastníků podnikatelského plánu

Možnost umístění malého podnikatelského subjektu v podnikatelském inkubátoru

Ekonomická účinnost podnikatelského záměru (ziskovost podniku)

V. Organizační plán

V této části je třeba odrážet hlavní kroky při provádění obchodního plánu s popisem míry připravenosti k jejich realizaci (v souladu s přílohou 3)

VI. Výrobní plán

Operační strategie (Program výroby a prodeje výrobků, služeb) (podle formulářů podle příloh 4 *, 5 *)

Technologie výroby v podniku, plán zavádění nových technologií

Analýza dlouhodobého majetku (podle formuláře podle Přílohy č. 6 *)

Zdroje dodávek surovin a materiálů; odhadovaná spotřeba

VII. Marketingová strategie

1. Průzkum trhu s obdobným zbožím, službami (podle formuláře podle Přílohy č. 7)

2. Hodnocení kapacity a tržního potenciálu, potenciální spotřebitelé výrobků / služeb

3. Organizace vstupu na trh a marketingu produktů / služeb; prognóza velkoobchodních a maloobchodních cen výrobků / služeb

4. Organizace reklamní kampaně a výpočet odhadovaných nákladů na její realizaci

VIII. Finanční strategie

1. Plánovaná částka financování podnikatelského projektu podle času a zdrojů

2. Finanční výsledky realizace podnikatelského záměru (v souladu s přílohou č. 8 *)

3. Prognóza rozvahy a výkazu zisku a ztráty

4. Výpočet doby návratnosti projektu

Jako žádosti o podnikatelský záměr jsou předloženy následující dokumenty (je-li k dispozici):

 1. účetní a finanční zprávy, daňové přiznání;
 2. závěry auditora;
 3. specifikace produktu, fotografie;
 4. kopie reklamních brožur;
 5. kopie licencí, povolení, osvědčení a dalších dokladů potvrzujících schopnost iniciátora podnikatelského záměru realizovat obchodní plán;
 6. kopie smluv a protokolů záměrů, které budou v budoucnosti přispívat k realizaci podnikatelského plánu;
 7. doporučení dopisů;
 8. potřebné výkresy;
 9. návrh a odhad dokumentace.

Podpis hlava, hlavní účetní malé podnikatelské entity, otiskl

* Při vyplňování tabulek může být vypočítána ode dne plánovaného výstupu projektu na stabilní úrovni fungování ukazují měsíční údaje za první čtvrtletí, ve kterém se očekává, aby se dosáhlo stabilní výkon s dalším plnění duplicitních dat pouze na čtvrtletní bázi.

Co je to podnikatelský inkubátor: cíle, cíle, pomoc

Začněme definicí koncepce. Podnikatelský inkubátor je specializovaná organizace, která poskytuje podporu začínajícím podnikům a podporuje rozvoj vašeho podnikání. Hlavním cílem je pomoci tomu, aby se podnik dostal na nohy.

Jaké je použití?

Podnikatelský inkubátor dává podnikateli:

1. Kancelářská místnost.

Náklady na pronájem slušného pokoje si nemohou dovolit začínajícího obchodníka, který dosud nic nezískal. Podnikatelský inkubátor může poskytnout nezbytné prostory pro minimální nájemné.

2. Poštovní a sekretářské služby.

Zpracování korespondence a komunikace s úřady vyžaduje čas a podnikatelský inkubátor se také stará o řešení tohoto problému.

Daleko od všech začínajících podnikatelů má dostatečné znalosti v oblasti práva, patentu, daňové legislativy, dalších aspektů hospodářské činnosti. Často potřebujete odbornou radu, která vám pomůže odečíst smlouvu, a také vysvětluje, jak jsou oprávněné a odůvodněné požadavky orgánů nebo obchodních partnerů.

4. Pomoc při získávání investic.

Budete pomáhat správně zpracovávat dokumenty pro získání státních dotací, formulovat a poskytovat záruky investorům a bankám.

5. Reklamní podpora.

Často podnikatelský inkubátor pomáhá organizovat účast na výstavách, konferencích, uspořádat prezentaci, vytvořit firemní identitu.

6. Nabídky, soutěže, granty.

Stejně tak podnikatel získá podporu s účastí na výběrových řízeních a přilákáním grantů z různých zdrojů. A podnikatelský inkubátor může nezávisle přilákat zdroje financování (dotace ze zvláštních fondů).

Podmínky transakce

Můžeme říci, že funkce podnikatelského inkubátoru jsou omezeny na poskytování služeb - pomáhá vytvářet a propagovat nové společnosti. Pokud však existuje služba, je zde spotřebitel. Spotřebitelé podnikatelských inkubačních služeb jsou většinou začátečníci. Služba, stejně jako zboží, není volná a dá se doufat, že to dokonale rozumíte.

Proto se obracíte na podnikatelský inkubátor (sociální nebo mládež), musíte se zajímat o podmínky, za kterých bude spuštěno vaše "spuštění". To znamená, že musíte pochopit, co jste nabízeni a co musíte za to platit (okamžitě nebo následně). Státní struktury zpravidla nevyžadují finanční výsledky, které budete schopni dosáhnout, naopak komerční obchodní inkubátory nejčastěji poskytují pomoc s určitými typy vašeho podnikání.

Pokud se chcete obrátit na podnikatelský inkubátor, musíte se zajímat o podmínky, za kterých bude spuštěno vaše "spuštění". To znamená, že musíte pochopit, co jste nabízeni a co musíte za to platit.

Podmínky spolupráce mohou zahrnovat převod akcií v podniku (ve prospěch podnikatelského inkubátoru, investor), jak se někdy jedná o patentová práva (zcela nebo částečně), pokud start-up zahrnuje vývoj nových technologií. V žádném případě soukromý investor nenabízí jeho pomoc bez zájmu.

Na druhé straně se struktura návrhů podnikatelských inkubátorů (státní nebo komerční) může výrazně lišit.

Je-li soukromý podnikatelský inkubátor nabízí plnou finanční prostředky na projekt (bez kterého start-up prostě nemůže přežít), mnoho vládních agentur nabízejí pouze slevy na pronájem kancelářských prostor, až po outsourcing a další služby.

Proto v době, kdy požádáte o podnikatelský inkubátor, musíte odpovědět na následující otázky:

 1. Je balíček návrhů dostatečný k vytvoření vašeho podnikání?
 2. Jste připraveni na navrhované finanční podmínky?

Kdo a pro co vytváří podobné organizace?

Úlohou podnikatelských inkubátorů je vytvářet podmínky příznivé pro rozvoj malého podnikání. Struktury jsou vytvářeny na základě vědeckých, ekonomických institucí, výzkumu a obchodních center, dostávají finanční prostředky především z federálního rozpočtu.

Start-up firem, založit firmu, odečíst státní pokladny (ve formě daní) částky značně převyšující tuto částku peněz, které stát vynakládá na podporu tohoto programu.

Stát investuje do rozvoje malých a středních podniků, vydělávat a podnikatel má možnost sklízet plody své práce mnohem dříve, než v případě, že self-vývojových aktivit. Současně je třeba vzít v úvahu, že vytvoření podnikatelského nápadu a zahájení podnikání jsou jen první kroky, protože pokud se vám podaří, pravděpodobně se nedostanete. Budete rozšiřovat podnikání, dokud se malá společnost nestane dostatečně rozsáhlou společností.

V určitém smyslu státní podnikatelské inkubátory řeší úkoly podobné úkolům, kterým čelí výzkumné ústavy. Například stát, který chce podpořit a posílit zemědělský sektor, financuje specializované výzkumné ústavy, které vyvíjejí efektivní technologie pro pěstování různých plodin. Činnost podnikatelského inkubátoru orientovaného na zemědělství přispívá k rozvoji výroby.

V prvním případě umožní inovační vývoj, na kterém vědci pracují, umožnit získání více produktů a zpřísnění. Ve druhé - organizace nových podniků, které budou vyrábět tento výrobek, eliminovat potřebu pro své vývozy a získávat peníze do rozpočtu.

Stát, který investuje do rozvoje malých a středních podniků, získává příjmy a podnikatel má příležitost sklízet plody své práce.

Typy podnikatelských inkubátorů

Zde jsou hlavní typy a charakteristiky podnikatelských inkubátorů, pokud jde o dostupnost požadovaných zdrojů.

Vědecký podnikatelský inkubátor

Její činnost může být vytvořena na základě jakékoliv inovace - může to být technologická inovace, která zvyšuje konkurenceschopnost výrobku. Abyste mohli vyvinout nový technologický nápad, možná budete potřebovat přístup ke specializovanému vybavení, reagencím, zkušebním lavicím i k informačním základnám, kde lze získat různé informace.

Vytvoření laboratoře může být nepřiměřeně nákladné, proto je pro rozvoj technických inovací vhodný vědecký nebo polytechnický podnikatelský inkubátor, kde je vše již k dispozici pro výzkum. Ve fázi vytváření prototypu není potřeba vyřešit organizační záležitosti spojené s přilákáním investic, ale bez vědecké a technické základny to nebude fungovat. Inovační technologické podnikatelské inkubátory se často vytvářejí na základě výzkumných ústavů a ​​hlavními "spotřebiteli služeb" jsou studenti, kteří tam studují.

Výrobní podnikatelský inkubátor

V počáteční fázi rozvoje podnikání možná budete potřebovat určité vybavení, výrobu, skladové prostory a konzultační služby: účetní, právní a jiné. To vše může poskytnout výrobní podnikatelský inkubátor, jehož funkce mají maximalizovat náklady na všechny (nebo části) podnikových procesů.

Za prvé, pomocí dané oblasti se vytvoří vzorek (produkt nebo služba). Pak je nesporné, sériová výroba souběžně pracujeme na vytvoření projektu „ekonomický shell“ - snažil zákazníky, navázat nezbytné kontakty, aby vypracovaly dokumenty vytvořené podnikatelského subjektu. V zásadě nejjednodušší příklad tohoto typu struktury může sloužit jako školní podnikatelský inkubátor.

Inovační podnikatelský inkubátor

Řada začínajících firem používá technologie, které jsou spojeny s různými typy internetových obchodů. K vývoji a zavádění takových technologií, laboratoří, průmyslových a skladových komplexů a také jakéhokoli vybavení není potřeba. Nemůžete to však udělat bez kanceláře, konzultačních služeb, výkonné softwarové a výpočetní základny, stabilních kanálů pro připojení k internetu a soudržného týmu IT specialistů. Inovativní podnikatelský inkubátor může výrazně urychlit a usnadnit proces "inkubace" nového podnikání a ve všech fázích od zpracování myšlenek až po investování.

Inovativní podnikatelský inkubátor může výrazně urychlit a usnadnit proces "inkubace" nového podniku a v každé fázi.

Klasické podnikatelské inkubátory

Některé formy drobného podnikání jsou vytvořeny za pomoci podnikatelských inkubátorů bez použití technologických inovací založených na stávajících modelech. Chcete-li vytvořit svou firmu na současném trhu, potřebujete "čip" - funkci, která může zvýšit atraktivitu vašeho produktu, než je tomu u jiných firem.

Podpora pro podnikatelský inkubátor bude nadbytečná. To bude trvat do kanceláře (osazený kancelářské potřeby), konferenční místnost, konzultační podpory v oblasti právní, účetní, daňové, patentovými zákony. Všechno stojí peníze, které ušetří klasický podnikatelský inkubátor - minimální nájemní sazby kancelářských prostor, přičemž ve středu velkého počtu podniků (od právníků programátorů), zvláštní podmínky, aby přilákali zákazníky.

Prototypem prvního podnikatelského inkubátoru v moderním smyslu byla struktura vytvořená v Americe po velké depresi. V malém městečku Batavia, kde byla extrémně vysoká míra nezaměstnanosti, podnikatel Joseph Mancuso koupil skladu v továrně a založil Batavia průmyslovým centrem, jehož účelem bylo vytvoření nových pracovních míst. Již v roce 1985 bylo na světě přibližně 70 provozních podnikatelských inkubátorů.

Jak se dostat do podnikatelského inkubátoru?

Podmínky pro vstup do podnikatelského inkubátoru se mohou výrazně lišit. Některé struktury ochotni přijmout všechny příchozí, a to i ve fázi nápadů, a v některých případech musí být velmi dobrý, aby se pokusili zavést inkubátoru podmínky spuštění obchodní, aby prokázal životaschopnost jeho projektu. Kromě toho, že specifikace podnikatelského inkubátoru by měly odpovídat směru navrhované činnosti, existují rozdíly v přístupu k fázi, ve které je váš projekt umístěn. Některé podnikatelské inkubátory vyžadují dokumenty právnické osoby, patent připravený k prezentaci a implementaci prototypového produktu, nemluvě o podnikatelském plánu.

Podnikové inkubátory vytvořené na základě státních institucí a podporované pomocí federálního (místního) rozpočtu nemají přímý zájem o finanční výsledek vašeho projektu, takže vstupní podmínky mohou být velmi loajální. Ale soukromé podnikatelské inkubátory, které se spoléhají na finanční úspěch vašeho úsilí (a předpokládají, že se účastní vašeho úspěchu), se velmi blížily výběru kandidátů. Kromě studia pečlivě navrženého podnikatelského plánu je zapotřebí řady zdůvodnění, stejně jako vítězství v konkurenčním výběru.

Mechanismus výskytu

 1. První etapou průchodu společnosti prostřednictvím podnikatelského inkubátoru je podání žádosti - měli byste o vaší myšlence vyprávět a učinit to tak, abyste se s ní věřili. K tomu je třeba věnovat zvláštní pozornost detailům při vytváření podnikatelského plánu. Pokud například mluvíme o prodeji výrobků, nestačí, aby bylo uvedeno, že prodej bude prováděn prostřednictvím maloobchodních řetězců - je třeba odůvodnit důvody, proč by maloobchodníci upřednostňovali váš produkt.
 2. Podnikatelský plán doprovázející žádost lze podat e-mailem, dokumenty budou studovány odbornou radou. Navíc musíte být připraveni na skutečnost, že budete potřebovat osobní prezentaci projektu pro odbornou radu.
 3. V případě, že se odborníci domnívají, že projekt není docela připraven, můžete doporučit všechny kurzy nebo školení probíhající v rámci stejného podnikatelského inkubátoru. Nenechte opustit ji, protože na jednu stranu, účast na vzdělávacích programech vám umožní lépe se připravit na realizaci svých nápadů, shromáždit chybějící informace, a za druhé, dávají příležitost, aby v obchodním plánu nezbytných oprav a znovu aplikovat.

Jak hodnotit účinnost?

Jak analyzovat, zhodnotit efektivitu podnikatelského inkubátoru, pochopit, je struktura skutečně schopna poskytnout potřebnou pomoc? Při přihlašování musíte zjistit, zda výsledek pomoci podnikatelského inkubátoru splní vaše očekávání.

Hlavními kritérii pro hodnocení úspěchu podnikatelských inkubátorů jsou počet realizovaných podniků (společnosti založené za účasti těchto struktur) a jejich "přežití". To znamená, že je důležité nejen to, zda podnikatel uspěl ve svém podnikání, ale také zda se mu podařilo přežít a vyvíjet později poté, co opustil péči.

Podnikatelské inkubátory, které podporují podnikatele z iniciativy státu a jsou financovány z federálního rozpočtu, jsou řízeny určitým orgánem - profilovým oddělením Ministerstva hospodářského rozvoje. Toto oddělení dohlíží na zdroj "Federální portál malých a středních podniků", kde naleznete mnoho zajímavých a užitečných informací o opatřeních na podporu a rozvoj podnikání.

Bohužel na portálu nejsou strukturované informace týkající se úspěchu žádného státního podnikatelského inkubátoru, zejména proto, že neexistují žádné informace o soukromých strukturách. Obecně platí, že metodika Ministerstva hospodářského rozvoje v oblasti sledování efektivnosti podnikatelských inkubátorů může být do jisté míry nazývána tajemnou.

Každý podnikatelský inkubátor ve svém vlastním zdroji publikuje seznam začínajících podnikatelů, které byly vytvořeny s jeho pomocí. Zde může být tento seznam skutečně užitečný - nebude těžké nalézt kontakty těchto společností (na internetových stránkách inkubátoru nebo na internetu) a zeptat se jejich zájemců o otázky. To může být velmi užitečné - zkušenosti spolupráce těchto podnikatelů s podnikatelským inkubátorem budou užitečné pro další komunikaci s členy odborné rady a řízení struktury.

Každý podnikatelský inkubátor ve svém vlastním zdroji publikuje seznam začínajících podnikatelů, které byly vytvořeny s jeho pomocí. Tento seznam může být skutečně užitečný.

Kromě toho hodnocení účinnosti podnikatelských inkubátorů provádí nezávislé agentury, jako například rating mezinárodního UBI Global. Společnost vyhodnocuje univerzitní podnikatelské inkubátory. Hodnocení do konce roku 2015 zahrnovalo několik velkých (a tedy i nejlepších) ruských podnikatelských inkubátorů:

 • podnikatelský inkubátor Vysoké školy ekonomické (HSE), Moskva, Rusko;
 • podnikatelský inkubátor Republiky Karelia (PetrSU), Petrozavodsk, Rusko;
 • projektový podnikatelský inkubátor (Státní technická univerzita Bauman), Moskva, Rusko;
 • Pulsar Venture Capital (Kazaňská federální univerzita, Kazaňská národní technická univerzita), Kazan, Rusko;
 • SUMIT - spouštěcí akcelerátor (ITMO), Petrohrad, Rusko;
 • iDealMachine - spouštěcí akcelerátor (ITMO), Petrohrad, Rusko.

Nicméně jsou to příklady podnikatelských inkubátorů v Rusku, které podporují podnikání v oblasti informačních a výpočetních technologií. Hlavním výchozím bodem pro analýzu úspěchu je koneckonců zpětná vazba na podnikatelský inkubátor, názory těch, kteří uspěli (nebo se jim nepodařilo) úspěšně rozvíjet své podnikání pomocí této nebo téhle struktury.

První domácí podnikatelské inkubátory se objevily v 90. letech a byly financovány především zahraničními organizacemi. Od roku 2005, po předložení oddělení Ministerstva hospodářského rozvoje, vznikla síť regionálních a obecních podnikatelských inkubátorů. Jejich počet se stále zvyšuje: nyní je na území Ruské federace více než 300 podobných organizací.

Kde hledat podnikatelské inkubátory?

Rozvoj a podpora podnikatelských inkubátorů v Ruské federaci pokračovala více než 10 let, takže příslušné struktury lze nalézt v každém regionu.

Úplný seznam podnikatelských inkubátorů působících na území země lze studovat například na této referenční stránce a není to jediný zdroj, který tyto informace zveřejňuje.

Státní podnikatelské inkubátory jsou tradičně vytvářeny na základě institucí, takže je užitečné sledovat místa vědeckých, technických nebo vzdělávacích institucí města. Pokud má institut inkubátor, informace o něm budou na webu. Správa soukromých podnikatelských inkubátorů, znepokojeni otázkou, jak se zapojit do podnikatelského inkubátoru začínajících podnikatelů často uchýlili do reklamy v médiích, stejně jako v rámci internetových zdrojů o relevantních tématech.

Počet podnikatelských inkubátorů v Rusku každoročně roste, zejména v praxi pomáhat novým společnostem získat význam v roce 2015 (v souladu s kurzem o náhradě dovozu, stejně jako další aspekty zahraniční politiky). Kolik podnikatelských inkubátorů se objeví v Rusku letos nebo v roce - je těžké říci, že najít centralizované statistiky o vývoji podnikatelského inkubačního sektoru není snadné.

Navíc ne všichni investoři propagují své aktivity jako patrony. Například stejná vývojová činnost zahrnuje nejen pronájem kancelářských (a dalších) prostor k pronájmu, ale také přímou finanční účast v obchodních procesech prováděných v oblastech pronajatých podnikateli.

 1. Podnikatelský inkubátor pomáhá v počáteční fázi vašeho podnikání: leasing, právní a obchodní konzultace, spojení, pomoc při získávání investic, reklama.
 2. Poskytované služby budou preferenční, ale nejsou bezplatné.
 3. Nejprve musíte potvrdit platnost vašeho projektu.
 4. Vyhodnotit efektivitu podnikatelského inkubátoru je obtížné, stojí za to studovat historii úspěšných začínajících podnikatelů všech.
 5. Podnikatelský inkubátor najdete v jakémkoli velkém městě Ruska a jeho počet se neustále zvyšuje.

2.2 Podnikatelské inkubátory. Inovační infrastruktura - podnikatelský inkubátor (založený na příkladu Irkutsk)

Podobné kapitoly z jiných prací:

Analýza podnikatelského záměru společnosti "ABC"

1. Určete místo podnikatelského záměru ve strategickém řízení podniku. Jaké důležité cíle má podnikatelský plán obvykle? Kdy má být vypracován podnikatelský plán?

V podmínkách narůstající konkurence, která charakterizuje tržní ekonomiku, může přežít pouze ekonomická entita, která se rychle přizpůsobí rychlým změnám v ekonomickém prostředí.

Podnikové plánování v podniku na příkladu Městského jednotného podniku "Minsk Vegetable Factory"

1.2 Struktura a obsah podnikatelského plánu. Metody podnikového plánování

Složení, struktura a podrobnosti podnikatelského záměru definuje funkční vlastnosti a velikost firmy (podniku), aktivita na trhu prodeje, pokročilé konkurentům, jakož i strategických cílů a místních cílů konkrétního podniku.

Koncept řízení je často spojen s pojetím podnikání. V tomto případě je podnikání považováno za činnost, která vytváří zisk. Podnikatel investuje svůj kapitál, aby získal zisk, tj. podnikání je funkcí vlastnictví kapitálu. Řízení je funkcí správy peněz

Hlavním úkolem manažerů je dosáhnout maximálního výsledku v konkrétní situaci, která může mít prospěch z organizace. Termín manažer je definován jako použitelný.

Inovační aktivity a podnikatelské inkubátory v regionu Rostov

2. Podpora malých podniků prostřednictvím podnikatelských inkubátorů

Podle našeho názoru je praktická podpora malých podniků především úkolem městských úřadů. Vzájemný vztah a společný zájem malých podniků a moci se projevuje především na úrovni místní samosprávy.

Inovační aktivity a podnikatelské inkubátory v regionu Rostov

3. Inovační aktivity a podnikatelské inkubátory v regionu Rostov

Aktivace inovací a urychlení zavádění vědeckého a technologického vývoje do hromadné výroby není možné bez vytvoření a rozvoje regionální inovační infrastruktury.

Integrovaný přístup k systému podnikového plánování navrženému pro implementaci společnosti Maxwell LLC

1.1 Účel podnikatelského plánu, struktura, hlavní typy podnikatelských plánů

Obsah vnitropodnikového plánování jako funkce vedení organizace spočívá v odůvodněném určení hlavních směrů a poměrů vývoje výroby s přihlédnutím k hmotným zdrojům jeho poskytování a trhu.

Organizace podnikového plánování v podniku

1.1 Koncepce podnikatelského plánu. Role podnikatelského myšlení v rozvoji podnikání

Pro efektivní podnikání v oblasti výroby a služeb je nezbytné vyvinout a používat metody podnikového plánování a investiční analýzy.

Organizace činnosti manažera

Koncept řízení je často spojen s pojetím podnikání. V tomto případě je podnikání považováno za činnost, která vytváří zisk. Podnikatel investuje svůj kapitál, aby získal zisk, tj. podnikání je funkcí vlastnictví kapitálu. Řízení je funkcí správy peněz

Hlavním úkolem manažerů je dosáhnout maximálního výsledku v konkrétní situaci, která může mít prospěch z organizace. Termín manažer je definován jako použitelný.

Vlastnosti tvorby podnikatelského plánu pro podniky různých oborů činnosti

3.2 Identifikovat rozdíly a rysy vytváření obchodních plánů na příkladu obchodních plánů společnosti Inter Plus a LLC "Technomix"

Abychom zjistili rozdíly v podnikových plánech, zvážíme zejména jednotlivé strukturální prvky. Shrnutí (obchodní koncept). V obou obchodních plánech je tento prvek přítomen, odrážejí všechny nejdůležitější aspekty obchodních plánů.

Charakteristiky fungování podnikatelských inkubátorů

2.2 Výhody a nevýhody fungování podnikatelských inkubátorů na příkladu: MSU Business Incubator

Než se podíváme na výhody a nevýhody podnikání - inkubátoru Moskevské státní univerzity, chtěl bych začít identifikovat společný zájem a pozitivní okamžiky v fungování Innovation Univerzity T. Gorbunov VL

Plánování jako kritická funkce správy

2.5 Podnikatelský plán pro rozvoj podniku, jeho význam v podnikání. Obsah podnikatelského plánu

Všechny výše uvedené plány představují společný systém. Tento systém se nazývá obecný, obecný plán nebo, jak je obvyklé nazvat moderní obchodní plán společnosti.

Podnikatelská a podnikatelská činnost v tržní ekonomice

2.3 Vypracování obchodních plánů a obchodních projektů

Vzhledem k tomu, že na první pohled to není divné, ale svobodné podnikání, podnikání není bez plánování. To neznamená, že by někdo nuceně přiměl podnikatele k vypracování projektů a plánů pro obchodní operace.

Přijetí rozhodnutí vedení

2.1 Znalost obchodních projektů a obchodních plánů

Podnikatelský plán je obchodní projekt v jakékoliv fázi jeho realizace.

Reengineering podnikových procesů podniku JSC "Tatprof"

3.4 Vlastníci obchodních procesů, vykonavatelé obchodních úkolů a normalizovaná organizační struktura podniku

3.5 Organizační, logické a časové vztahy pro řešení obchodních úkolů 3.6 Řešení produktové komunikace pro obchodní úkoly 3.6.1 Tabulka toků vytváření obchodních produktů 3.6.2 Systém tvorby nákladů.

2. OBCHODNÍ PLÁNY, JEJICH POUŽITÍ V PROCESU PLÁNOVÁNÍ V PODNIKU. CÍLE A STRUKTURA OBCHODNÍCH PLÁNŮ

Informace o obchodních plánech IP "Klimas AI" bohužel nebyly k dispozici, tk. je důvěrná a není plně zveřejněna. Současná hospodářská situace spojená s přechodem na tržní vztahy.

Podnikatelský inkubátor, co to je

Nedávno se v médiích stále častěji objevují poznámky o organizaci v některých lokalitách specializovaných struktur nazývaných podnikatelský inkubátor. Co to je a proč jsou vytvořeny podnikatelské inkubátory - ne každý myslí.

Mezitím je činnost takového podniku zaměřena na zlepšení ekonomické situace země a zejména města a vliv se rozšiřuje i na mnohé oblasti podnikání. Tyto začínající podniky, které podporují podnikatelský inkubátor, jsou na trhu garantovány a mají stabilní příjmy. Takže co je to podnikatelský inkubátor a jak se k němu dostat?

Koncepce a cíle

Podnikatelský inkubátor je systém, jehož cílem je vytvářet pohodlné podmínky pro organizaci podnikání pro podniky, které se specializují na originální vědecké a technické nápady a vývoj.

Rezidentní organizace obdrží od podnikatelského inkubátoru formou nájemného nebo nákupu určitý soubor služeb, včetně především zajištění vybavených prostor.

Dále v této místnosti se objevuje proces, kterým se stává firma, tedy rozvoj podnikání. Toto období trvá v průměru asi 2-3 roky, méně často - až 5 let. Po skončení období inkubace firma pokračuje ve své činnosti, ale bez podpory.

Podpora z těchto struktur spočívá v poskytování poradenských, právních a jiných služeb, poskytování nábytku, vybavení, speciálního vybavení.

Zvažte cíle podnikatelského inkubátoru:

 • Zachování hospodářství státu a zejména lokality;
 • Tvorba pracovišť;
 • Podpora malého a středního podnikání;
 • Posílení spolupráce a komunikace mezi velkými organizacemi a malými podniky;
 • Rozvoj nových technologií v zemi.

Všechny spuštění služby a jeho tým je zdarma. V případě potřeby může být společnosti poskytnuto placená podpora - registrace podniku, psaní podnikatelského plánu, hlášení před zdaněním.

Pro začínajícího podnikatele je nejdůležitějším cílem takové struktury ochota podporovat start-up. Inkubátor skutečně přinese myšlenku od fáze původu až po fázi úspěšného prodeje.

Požadavky na podnikatelské inkubátory

Ruské právní předpisy upravují požadavky, které musí podnikatelský inkubátor splňovat. Především musí být životaschopná myšlenka, kterou se zaváže.

Podle zákona musí mít podnikatelský inkubátor nejméně 900 m2 m nebytových prostor, z toho 85% je určeno k pronájmu rezidentům. Zbývajících 15% tvoří administrativní prostory samotné budovy. Každá z nájemních organizací má právo zabírat ne více než 15%, stejně jako samotný inkubátor.

Budova připravuje nejméně 70 pracovišť, vybavených podle požadavků času. Takže každý zaměstnanec společnosti, která se dostala do inkubátoru, by měla mít:

 • Stůl a židle;
 • Počítač s přístupem k internetu. Síť musí splňovat všechny moderní normy;
 • Telefon s místní a meziměstskou komunikací.

Navíc je k dispozici společná tiskárna, skener, kopírka, fax. Budova je vybavena alespoň jednou místností pro prezentace s projektem, halem nebo zasedací místností a učebnou pro školení.

Myšlenka na uvedení do provozu nebude přijata, pokud nebude mít technologické odůvodnění, nebo nemá šanci přeměnit se na úplný inovativní produkt.

Služby

V souladu s obchodním plánem podnikatelského inkubátoru každá společnost, která získala čest stát se svým rezidentem, obdrží následující soubor služeb:

 • Připravte se na zahájení podnikání. Místnost nevyžaduje opravu, nákup zařízení a technické úpravy. Je třeba poznamenat, že i jedna hotová pracovní stanice, která zahrnuje počítač s příslušenstvím a licencovanými programy, za normálních podmínek se stává vážným odpadem pro začátečníky;
 • Podnikatelský inkubátor si vyhrazuje kontrolu nad technickou údržbou budovy;
 • Poštovní a sekretářské služby;
 • Konzultace týkající se řady klíčových otázek týkajících se zahájení podnikání a jeho propagace. V podnikatelském inkubátoru získáte podrobné informace týkající se daní, účetnictví a právní podpory podnikání. Podnikatelé mohou získat pomoc při vytváření obchodního plánu, výpočtu ziskovosti a návratnosti podnikání. Je-li to žádoucí, mohou začínající pracovníci a jejich zaměstnanci získat odborné dovednosti potřebné pro jejich rozvoj nebo zlepšit jejich kvalifikaci;
 • Účastníci podnikatelského inkubátoru mohou svobodně využívat databáze vlastněné projektem.

Uvedené služby začínají a jeho tým dostane zdarma. V případě potřeby může být společnosti poskytnuta placená podpora - registrace podniku, psaní podnikatelského plánu, podávání zpráv daňové službě a další služby poskytované poradenskými a advokátními kancelářemi. Navíc v placeném inkubátoru existují příležitosti pro marketingové řešení.

Jak se stát rezidentem

Je třeba poznamenat, že ne každý projekt nebo obchodní plán má šanci vstoupit do inkubátoru. Struktura se zaměřuje na myšlenky, které jsou považovány za inovativní. Podnikatelský inkubátor je připraven pracovat s inovativními technologiemi v oblasti medicíny, vývoje počítačů, internetu, biologie, bezdrátových technologií, elektronického obchodování, nano-technologií a dalších sfér. Náměty týkající se módy, energie, cestovního ruchu, zpracování dřeva, tvůrčí činnost, výstavba, kuchyně, umění se mohou dostat do oblasti působení inkubátoru.

Některé inkubátory souhlasí, že pracují prakticky ve všech uvedených oblastech. Někteří se však specializují pouze na technologii nebo pouze v průmyslu. O specifikaci struktury se můžete dozvědět na osobní návštěvě.

Co je to podnikatelský inkubátor

Před návštěvou inkubátoru je lepší předem připravit. Není nutné vypracovat podrobný obchodní plán, podnikatelský inkubátor je připraven přijmout myšlenku a úkol projektu - při jeho realizaci. Proto stojí za to přemýšlet o životaschopnosti podnikání, které podnikatel plánoval, a přemýšlet nad odpověďmi na možné otázky. Je možné stát se rezidentem projektu pouze na konkurenčním základě, takže je důležité, abyste mohli předložit představu, že jde o konkrétní myšlenku a konkrétní podnik, který má právo na život.

Kritéria pro spuštění

Inkubátor má vlastní kritéria, podle kterých bude podnik hodnotit:

 1. Spuštění musí mít vlastnosti vedoucího a podnikatelského talentu;
 2. Podnikatelský tým musí být jednotný a sjednocený;
 3. Myšlenka na uvedení do provozu nebude přijata, pokud nebude mít technologické zdůvodnění nebo nemá šanci přeměnit se na úplný inovativní produkt;
 4. Produkt, který bude produkován, bude mít vlastní trh na trhu;
 5. Podnik potřebuje splnit jednu z hlavních úkolů podnikatelského inkubátoru - vytvořit pracovní místa.

Ne každý projekt nebo obchodní plán má šanci dostat se do inkubátoru, nejprve musí být inovativní.

Před tím, než se zažádáte o účast na projektu, stojí za to zvážit splnění těchto kritérií. Pokud je myšlenka spuštění a zvolený druh činnosti v souladu s hlavními požadavky podnikatelského inkubátoru, pak stojí za to uplatnit. Podnikateli bude poskytnut seznam, podle něhož bude muset shromáždit balíček dokumentů. Po podání všech dotazů vydá podnikatelský inkubátor v blízké budoucnosti svůj výrok.

Závěr

Závěrem je třeba poznamenat, že takový projekt jako podnikatelský inkubátor je pro Rusko stále novinkou. Nyní tyto podniky fungují výhradně na úkor státního financování, a proto jsou jejich možnosti omezené. Brzy se však tyto projekty začnou vydělávat nejen z pronájmu prostor, ale také z poskytování samotných služeb a inovací. Pak podnikatelské inkubátory získají nezávislost a jejich oddělení - více příležitostí. Tento směr, který byl vytvořen na podporu malých a středních podniků, je považován za velmi nadějný.