Organizace mini závodů na výrobu slunečnicového oleje

Roční objem trhu s slunečnicovým olejem v Rusku činí 2,5 milionu tun hotového výrobku. A ne celý sortiment prezentovaný v regálech obchodů nabízí velké podniky - asi polovina trhu zaujímají malé podniky a dokonce i farmy. Mini závod na výrobu slunečnicového oleje může být vynikajícím zdrojem nepřetržitého příjmu pro začínajícího podnikatele. O čem budete muset přemýšlet a spustit vlastní prodejnu na výrobu rostlinného oleje?

Naše ocenění:

Zahájení investic - od 2500000 rublů.

Saturace trhu je vysoká.

Složitost zahájení podnikání je 7/10.

Naléhavost podnikání výroby slunečnicového oleje

Mnozí investoři již obrátili své oči k tomuto výrobnímu výklenku, což je pochopitelné - náklady na organizaci obchodu jsou relativně malé a prodejní příležitosti jsou obrovské. Konkurence v tomto segmentu trhu je poměrně velká, ale s kompetentním managementem a promyšlenou marketingovou kampaní, mini výroba slunečnicového oleje nezůstane bez zisku.

Produkty mohou být prodávány nejen zákazníkům v supermarketech a obchodech, ale také soukromým podnikům, které používají jako hlavní surovinu ropu. Tato složka je používána v mnoha oblastech - výroba mýdla, výroba konzerv, nátěr a lak, kosmetický a zdravotnický průmysl. Pokud však nenajdete svého "kupujícího" (což je velmi nepravděpodobné), může být ropa dodávána v zahraničí - například v Turecku je vysoká poptávka.

Jako další výhodu při zahájení výroby rostlinného oleje je možné uvést jeho beztransparentnost. Při výrobě produktu se vytvářejí odpady, které jsou vhodné pro pozdější použití - plevy, dorty, jídlo. Tyto související produkty lze prodávat třetím osobám.

Zápěstí se často prodává do cihelných továren a dortům a dortům zemědělcům.

Prodej odpadu lze považovat za dodatečný zisk pro podnik. Čím častěji se však jejich prodej odráží v ceně nákladů, což snižuje konečnou cenu výrobku.

Který olej je výhodnější vyrábět?

Po rozhodování o zahájení podnikání o uvolnění rostlinného oleje je nutné definovat a jaký olej je třeba vyrobit - rafinovaný nebo neupravený. Hlavní rozdíly mezi těmito dvěma typy jsou stupeň čištění produktu.

Výroba rafinovaného oleje je náročnější proces. Vyčistí se použitím mnoha chemických a technologických metod, takže výstup produkuje produkt, určitý stupeň průhlednosti, bez cizí chuti a vůně. A výroba nerafinovaného oleje je založena pouze na mechanické filtraci produktu, která mu dává specifický zápach a chuť.

Navzdory skutečnosti, že uvolnění nerafinovaného oleje bude vyžadovat méně peněz, nezasadíte jen na něj - zisk se výrazně sníží. Chcete-li propagovat vaši značku a získávat více příjmů, měli byste rozšířit nabídku produktů nabízených zákazníkům. Moderní technologie navíc umožňují výrobu několika typů olejů na jedné výrobní lince.

Technologie výroby slunečnicového oleje

Technologický schéma výroby slunečnicového oleje

Nelze říci, že technologie výroby slunečnicového oleje je snadná. Technologové zde musí zvolit nejoptimálnější schéma pro výrobu produktu.

Pokud se nepodílíte na detaily, vypadá technologický systém takto:

 • Screening semen.
 • Kolaps semen (čištění z plevelů).
 • Mletí semen.
 • Tepelné zpracování semen.
 • Spin.
 • Filtrace.
 • Rafinace.
 • Plnění a balení.

Jedná se o obecný technologický výrobní proces a v konkrétním podniku lze některé etapy vynechat. Například pro výrobu nerafinovaného výrobku není potřeba rafinace. Totéž s tepelným zpracováním - ke snížení nákladů na vybavení, tato fáze je často zrušena. Proto je důležité, aby podnikatelský plán pro výrobu slunečnicového oleje nutně obsahoval podrobný popis zvolené technologie. Z toho v budoucnosti závisí na volbě potřebného vybavení.

Pro sestavení praktické části obchodního projektu je lepší pozvat kvalifikovaného technologa.

Jaké vybavení bude zapotřebí k zahájení prodeje?

Linka pro výrobu slunečnicového oleje OVOR - 450

Když je technologie výroby výrobků promyšlená, je nutné kupovat zařízení na výrobu slunečnicového oleje. Trh má obrovský výběr zařízení - od nízkopříkonových domácích jednotek až po vysoce výkonné automatizované linky. Která volba závisí na plánovaném výstupu hotového výrobku.

Pokud se plánuje výroba oleje více než 30 tun za den, je rozumnější přemýšlet o koupi plně vybavené linky (spin-off + rafinace). Při nižším výkonu (až 10 tun / den) je vhodné vše koupit samostatně.

Průměrná cena zařízení pro výrobu slunečnicového oleje zakoupeného samostatně:

 • Separátor pro čištění semen - od 50 000 rublů.
 • Stroj Rushno-Bucket - od 70000 rub.
 • Válcovací stroj - od 500000 rub.
 • Brazier - z 400 000 rublů.
 • Stroj pro spřádání - od 650000 rub.
 • Filtr pro lisovací olej (2-3 kusy) - z 90000 rub.
 • Zařízení pro rafinování - od 700000 rub.
 • Stroj na plnění do lahví - od 300000 rub.

V důsledku toho se ukázalo, že zařízení bude muset strávit minimálně 2300000 rublů. Tato hodnota se výrazně zvýší, pokud se linka rozšíří o další agregáty a automatizuje se. A zařízení s kapacitou více než 25 tun hotových ropy bude stát podnikatel nejméně 7000000 rublů.

Pokud nemáte velké investice, můžete se nejprve vzdát pece. Také kvůli hospodárnosti může být obchod na výrobu slunečnicového oleje vybavena podporovaným zařízením. Ale takové transakce jsou vždy riskantní.

Ale soukromá domácí výroba nevyžaduje tak působivé výdaje na vybavení. Cena domácích spotřebičů není tak vysoká, ale s velkou silou se neliší. Například miniatury pro výrobu slunečnicového oleje o objemu 5 l / h dnes činí 100 000 rublů. Ale zde, samozřejmě, není žádný velký zisk. Jako rodinný podnik - ano, tato možnost má mít místo, ale jako výrobní zařízení v plnohodnotném obchodě - nepravděpodobné.

Jaké prostory potřebuji k pronájmu?

Hlavním problémem spuštění potravinářských podniků jsou přísné požadavky na prodejny a skladovací prostory. Musí být elektřina, voda, odpadní voda. Kromě toho hygienické služby města zkontrolují prostory pro splnění standardů osvětlení a čistoty.

Pokud jde o prostor v areálu, můžete se zaměřit na následující standardy: za 1 t denně zpracované suroviny by nemělo být méně než 40 m 2 volného prostoru. A skladovací zařízení by mělo být ještě více, protože podle pravidel se slunečnicová semena nemohou být skladována ve velkém množství v příliš silné vrstvě. Kromě toho se norma výrobní rezervy považuje ihned za 1 až 1,5 měsíce. V průměru by měly být sklady dvakrát větší než výrobní zařízení.

Chcete-li skladovat plevy a jídlo, bude také vyžadovat oddělené místnosti. Pokud neexistují žádné, odpadní produkty za dobrého počasí mohou být na ulici uloženy na chvíli (pod baldachýnem).

Jaký personál potřebujete k pronájmu?

Linku pro výrobu slunečnicového oleje by měli obsluhovat odborníci. A čím více je podnik automatizován, tím méně bude potřebovat údržbu.

Od kvalifikovaných zaměstnanců s odpovídajícími diplomy, majiteli a technologisty (2-6 osob) budou vyžadovány. Nízkokvalifikovaní pracovníci (stěhováři, řidiči, čističi) jsou přijímáni na základě jejich potřeb konkrétního podniku.

V potravinářských podnicích je zpravidla stanoven plán řazení - 2 * 2. Mzdy - kusový bonus.

No, doma s použitím churn produktu může produkovat i jednu osobu.

Pravděpodobně se zajímá:

Finanční odůvodnění projektu

V každém obchodním plánu by měla být část věnovaná všem výdajům a plánovaným ziskům. Bez těchto údajů žádná banka ani investor neposkytne začínajícímu podnikateli podnikatelský úvěr.

S přihlédnutím k ceně oleje na výrobu slunečnicového oleje a dalšího vybavení je možné vypočítat fixní náklady na organizaci malé dílny o kapacitě 5 tun za den:

 • Pronájem kanceláře (od 500 m2) - od 100000 rbl.
 • Příprava prostor - od 300000 rub.
 • Nákup zařízení - od 2 milionů rub.
 • Registrace dokumentů - z 50 000 rublů.

Ukazuje se, že vstupní lístek do této sféry podnikání bude stát podnikateli nejméně 2500000 rublů. A číslo bude mnohem větší, pokud bude zařízení vybaveno vozidly pro dodávku produktů zákazníkům.

Neexistují žádné takové peníze a nikam je nevezmou? Pak je třeba vážně uvažovat o zahájení domácí výroby. Zvolte způsoby výroby, nakupujte levnou churn a pusťte se do práce.

Pro výpočet dalšího zisku uvedeme variabilní výdaje:

 • Saldo zaměstnanců - od 400 000 rublů / měsíc.
 • Pronájem prostor - od 100 000 rublů / měsíc.
 • Daně - od 70 000 rublů / měsíc.
 • Náklady na reklamu, dopravu a utility - od 100 000 rublů / měsíc.

Pokud budeme vycházet ze základních výpočtů, že obchod bude pracovat denně (po dobu 8 hodin) a bude produkovat za měsíc ≈50 tun hotového oleje, pak tabulku ziskovosti lze prezentovat takto:

Podnikatelský plán pro výrobu slunečnicového oleje

Nabízíme vám podnikatelský plán pro výrobu slunečnicového oleje. Tato iniciativa vám přinese ovoce hodné, protože v jižních oblastech je pěstování slunečnice ziskové podnikání, které vyžaduje pouze vzorové semena. Slunečnicový olej je oblíbeným produktem, používá se pro smažení, slanění a přidávání jako koření do salátů. Vyčištěný a nerafinovaný olej s dodatečnou filtrací nebo zápachem je potřebný pro různé účely a žádná reklama drahého olivového oleje nedokázala prosadit popularitu oleje ze slunečnicových semen.

V tomto obchodním plánu pro organizaci výroby rostlinného oleje najdete popis technologie vaření. Bude nutné jednat s dodavateli kvalitních surovin některých odrůd a také zorganizovat výrobní linku na výrobu ropy. Odpady ze semen také jdou do výroby dortu, můžete se okamžitě zúčastnit a hledat kupce pro tento produkt zpracování. A samotný olej vyžaduje nejen obratné ruce pracovníků, ale také kvalitní obaly pro lahvování, jasné štítky, to znamená, že musíte přemýšlet o značce nového produktu.

Po prozkoumání vzorku obchodního plánu mlékárny se můžete ujistit, že je to výnosné a spolehlivé, a to je vždy v poptávce - produkovat slunečnicový olej na toku. Nezapomeňte na pojištění rizik, na nákup potřebného množství surovin, na výběr a vyřazení semen, protože vonný olej ze semen může být zkažený, pokud dáte starý nebo starý výrobek. Ziskové podnikání slibuje neustálý zisk v případě nepřerušeného pracovního postupu a výběru kvalifikovaného personálu.

Zahájení výroby ropy: minimalizace nákladů

Výrobci rostlinného oleje v Rusku rybník desetník, ale každý začátečník má však šanci zaujmout místo pod sluncem. Při budování podniku v oblasti slunečnicového oleje můžete snadno dosáhnout ziskovosti 20-25%, což vám umožní získat zpět počáteční investice do miniprodukce rostlinného oleje během pouhých šesti měsíců.

Chcete-li snížit náklady na vytvoření podniku na minimum, ujistěte se, že jste dosáhli statusu zemědělce. V takovém případě můžete počítat s solidními daňovými výhodami. Nikdo vás nebude požádá o zvláštní licence a povolení pro tento typ činnosti. Můžete získat pouze status jednotlivce a nic jiného, ​​co byste se museli starat.

V prostorách, kde bude výroba realizována, je nutné získat povolení, která musí být podepsána zástupci společností Rospotrebnadzor, Rospozhnadzor, Vodokanal, plynárenských a elektrických služeb. Poté se můžete bezpečně dostat do práce.

Všechny odkazy stejného řetězce

Aby mohl podnikat výrobu rostlinného oleje, musí mít podnikatel v kapse maximálně 2 000 dolarů. Hlavním nákladovým předmětem je nákup speciálního vybavení - lisu na lisování oleje, sušičky, filtru, žárovek - stejně jako náklady na pronájem prostor. Kromě toho bude vyžadováno zhruba 1 tisíc dolarů na nákup první dávky osiva. Technologie získávání rostlinného oleje ze semen je poměrně jednoduchá: semena jsou očistěna od nečistot, pak jsou plevy odstraněny, semena jsou rozdrcena a olej je potom extrahován z výsledné buničiny.

V oblasti výroby rostlinného oleje je nejdůležitější vytvořit jasný a spolehlivý řetězec, počínaje získáváním surovin a ukončením prodeje hotových výrobků. Je velmi důležité zajistit vysoce kvalitní produkci slunečnicového oleje, takže nemáte žádné požadavky od regulačních orgánů. Nezapomeňte, že místnost pro mlékárny musí splňovat nejpřísnější požadavky. Pokud hodláte vyrábět asi 200 kg ropy za hodinu, pak budete mít dostatek prostoru o rozloze 50-70 m2. Filtrační dílna může být umístěna ve stejné místnosti, ale je lepší umístit ji samostatně.

V žádném případě nemůžete udělat bez skladu, který bude skladovat původní serya. Tato místnost by měla být dostatečně prostorná - ne méně než 70-80 m2, protože těsnost přispívá k poškození semen. Pro skladování výrobního odpadu - dortu - je třeba postavit další sklad s rozlohou cca 40 m2. V tomto případě je třeba vzít v úvahu zvýšené riziko spontánního spalování olejového dortu, a proto by měl být sklad vybaven moderními protipožárními systémy. Budete mít možnost vzít v úvahu všechny nezbytné požadavky pro tento typ podnikání, pokud budete neustále vedeni dobrým příkladem podnikatelského plánu pro otevření výroby slunečnicového oleje s hotovými výpočty. Tento dokument obsahuje návod krok za krokem, pomocí něhož se i aspirační podnikatel bude moci vyhnout nepříjemným chybám.

Vlastní podnik: výroba slunečnicového oleje. Technologie a zařízení pro výrobu slunečnicového oleje

Podnikatelská činnost, jejíž hlavní podstatou je produkce slunečnicového oleje, dnes má velkou popularitu mezi mnoha obchodníky, bez ohledu na jejich zkušenosti a postavení.

To je způsobeno vysokou poptávkou po rostlinném oleji, které lze přičíst základním produktům. Je široce používán při vaření na salátový dresink, smažení, na uchování některých potravin. Kromě toho je ropa široce využívána v jiných průmyslových odvětvích: při výrobě barvy, mýdla, kosmetiky a léků.

Potřebujete licenci k otevření takového podniku?

Produkce slunečnicového oleje v nejjednodušší formě je tlak semen. Tato činnost není považována za "vynikající podnikání". Proto, aby zahájila svou činnost v této oblasti, nebude vyžadovat různé licence a všechny druhy povolení. Je možné začít pracovat z postavení jednotlivce, platit určité daně.

Nezapomeňte na požadavky, které stanoví hygienicko-epidemiologické služby, požární útvary, služby v oblasti vody, plynu a elektřiny. Všechny tyto četné organizace jsou smířeny se skutečností, že společnost, kterou podnikatel otevře, nenese žádnou škodu na zdraví. Kromě toho se vyžaduje, aby se řídil všemi technickými podmínkami, takže produkce slunečnicového oleje nevede k nepříjemným následkům.

Bezolejnost rostlinného oleje

Rostlin, a to slunečnicový olej jsou bezothodnymi.To mít vedlejší produkty vzhled, který s sebou nese výtěžek slunečnicového oleje a dalších surovin ve výrobním procesu (kůra, buničiny, a vloček), realizované v jiných průmyslových oborech.

Například plevy se používají při výrobě pelet, což je oblíbené krmivo pro domácí zvířata, které je předem lisováno na brikety a v této formě je dodáváno spotřebitelům.

Je třeba poznamenat jednu skutečnost: produkce slunečnicového oleje a jeho realizace je sféra činnosti malých a středních podniků. To souvisí s relativně nízkou počáteční investicí potřebnou k zahájení podnikání. Kromě toho se pro tento typ výroby vyznačuje okamžitou návratností.

Význam vytvoření podnikatelského plánu

Technologie výroby slunečnicového oleje musí být kompetentní. Dobře vytvořený obchodní plán může pomoci v tomto. Bude muset identifikovat všechny hlavní body, které budou charakteristické pro tuto oblast činnosti. Je také důležité poskytnout strategii.

A je žádoucí, aby byla on-line. Strategie zahrnuje následující aspekty: objem produkce, pozice podniku, dodavatele surovin, slibný trh, stejně jako výrobní proces, stupeň mechanizace procesu, náznaky náboru a uplatnění požadavků. Podnikatelský plán, výroba slunečnicového oleje, který bude podrobněji zvážen, umožní správné umístění počátečních investic a uspořádání ziskové výroby výrobků.

Na tuto oblast mohou získat nejen výrobci ropy, ale i ti, kteří se zabývají dodávkami. Suroviny jsou jim obvykle dány, takže pro ně je tato podnikání nejvýnosnější. Navzdory skutečnosti, že v současné době existuje dostatečně velký počet různých mlýnů, mnoho začínajících podnikatelů bude z této výroby snadno profitovat.

Podle odborníků je možné získat zpět veškeré prostředky vynaložené na otevření závodu na výrobu oleje přibližně za šest měsíců. A v některých situacích může být provedeno v kratším čase. Hlavním úkolem je zajistit stabilní dodávky všech potřebných surovin a také zajistit trvalý prodej produktů. A proto je třeba, aby věděli dokonale, co zahrnuje technologii výroby slunečnicového oleje.

Potřeba pronájmu prostor

Vytvoření podniku pro výrobu rostlinného oleje je docela náročné na práci, protože bude nutné zajistit různé drobnosti. A jedním z důležitých problémů, které budou muset v každém případě čelit, je pronájem výrobních zařízení. Jsou nezbytné pro zpracování surovin a pro bezproblémové naplnění slunečnicového oleje. Rozloha těchto prostorů závisí na objemu výroby.

Bude také vyžadovat dílnu, ve které je olej vytlačován a filtrován. Samozřejmě můžete pro tyto procesy pronajmout dvě místnosti. Bude to však mnohem více.

Bude to místo, ve kterém bude uložen koláč. Za to stojí za to, že je náchylný k spontánnímu spalování. Tento faktor je velmi důležitý a musí být vždy zohledněn. Chcete-li zkontrolovat teplotu tohoto výrobku, vložte do dortu dřevěnou hůlku. V okamžiku, kdy se zahřeje, budou produkty muset být vyňaty z dobytka.

Hlavní problémy, které se objeví při zahájení podnikatelských aktivit

Linie pro výrobu slunečnicového oleje, jmenovitě jeho organizace, vyžaduje odpověď na dvě velmi důležité otázky: kde získat suroviny a jak realizovat získané produkty. Mělo by být zřejmé, že hledání řádného zákazníka je důležitou součástí této podnikatelské činnosti. Pouze s pomocí toho můžete uvědomit všechny produkty, které budou vytvořeny.

Toto podnikání bude jednodušší, pokud je podnikatel seznámen se sférou obchodu. Realizace ropy v takové situaci prostě vyhovuje hotovým schématám. Stojí za zmínku, že není tak obtížné najít dort pro zákazníka, protože poptávka po něm je velmi vysoká.

Než otevřete ropnou společnost, musíte najít dodavatele osiva. Udělejte to nejlépe v podzimním období. Kromě toho, čím blíže je dodavatel k umístění mléka, tím lépe.

Nenechte se opustit vlastní politika v případě, že bylo rozhodnuto o otevření mlýnského mlýna, například v obci. Měli byste udělat vše pro vytvoření správné a pozitivní pověsti. K tomu můžete přidělit peníze na podporu vzdělávacích institucí. Pak se efektivnost podnikání zdvojnásobí, ne-li více.

Popis technologie výroby rostlinného oleje

Slunečnicový olej se vyrábí ve dvou formách: rafinovaný a nerafinovaný. Odlišuje se od stupně čištění od nečistot. U nerafinovaného oleje je zajištěna pouze mechanická filtrace. V tomto případě má tento druh oleje cennější a užitečnější vlastnosti.

Rafinovaný olej vyžaduje další čištění včetně metod, jako je srážení, odstřeďování, filtrace, rafinace síranu, bělení, hydratace, deodorizace a zmrazení. Po této úpravě olej získává lehký odstín a jeho vůně je eliminována.

Jaké jsou fáze oddělení technologie výroby slunečnicového oleje?

Celá technologie výroby slunečnicového oleje se skládá z následujících etap:

 1. Výroba slunečnicového oleje.
 2. Čištění slunečnicových semen z plevy separací ve speciálním zařízení.
 3. Speleoturizm a čištění jader z husky v rušalno-vetchchny strojích.
 4. Projíždíme slunečnicovými semeny pomocí válečkového zařízení a získáváme berle.
 5. Maso přichází do pece, které může být buď pára nebo oheň. Kromě toho se žárovky mohou navzájem lišit v různých kapacitách a nákladech.
 6. Zpracovaná tlapka se tiskne na šroubové lisy. Olej získaný po lisování se vysílá do sedimentace a následně mechanickou filtrací.
 7. Maso, které zůstalo po lisování, je zasláno k extrakci do speciálního stroje. S pomocí rozpouštědla běží extraktor zbytkového oleje.
 8. Hotový výrobek je balen v různých nádobách, často plastových lahvích různých velikostí. Tento proces se provádí na složitých linkách pro plnění rostlinného oleje.

Kvalita vyráběných výrobků hraje velmi důležitou roli

Pro malé podniky se vyznačuje takzvaná výroba pochodu, která se může objevit i v případě, že je k dispozici pouze jeden pytel se semeny. Jiný typ výroby se nazývá předběžné odstranění oleje. Tento režim je obvyklý pro ty podnikatele, kteří právě zahájili svou činnost.

Největším dopadem na kvalitu produktů je zpracování masa, protože v moderním světě se lidé obávají nejen chuti produktu, ale také jeho kvality. Mnozí si dlouho uvědomují, že lehké oleje mají lepší kvalitu a oleje tmavého odstínu jsou škodlivé, protože obsahují největší množství karcinogenů.

Pokud je teplota v nádrži větší než sto dvacet stupňů, základní živiny, včetně vitaminu E, budou zcela zničeny. Proto velmi důležitou roli hraje filtr slunečnicového oleje. Z jeho výběru bude hodně záviset.

Použití specializovaného vybavení ve výrobě

Obzvláště populární při výrobě slunečnicového oleje jsou šnekové přístroje. Zajišťují dostatečně vysokou teplotu třením. Nicméně, nezvyšuje se nad 120 stupňů. Vycházíme z toho, že podobné zařízení pro výrobu slunečnicového oleje nevyžaduje žádné další přídavné zařízení.

Kromě toho lisy, které jsou k dispozici ve šroubových systémech, jsou schopny lisovat semena přímo s plevelem. Před zpracováním je třeba semena zkontrolovat a projít speciálním zařízením nazývaným kalibrátor. S pomocí toho budou všechny nepotřebné a velké odpadky vyčištěny.

Taková zařízení pro výrobu slunečnicového oleje, jako jsou lisové extrudéry, jejichž provoz je založen na principu mletí masa, sestává z velkého počtu částí. Mezi ně patří:

 1. krmící část;
 2. část broušení;
 3. finální odstředění.

Co budete muset udělat s olejem před prodejem?

Olej, který se získává v důsledku lisování, doporučuje předchladit až na šedesát stupňů. Pokud tomu tak není, začne absorbovat vlhkost a kyslík. V důsledku toho se kvalita zhorší.

Po stlačení se olej zjemňuje. První dvě fáze jeho zpracování jsou rafinace. Olej se čistí různými nečistotami a voskem. Existují dvě možnosti čištění: první - srážení, druhá - filtrace. Prvním způsobem, podle některých odborníků, je nejlepší. Usazování oleje probíhá při teplotě okolí dvacet stupňů po dobu sedmi dnů.

Jaké jsou dostupné metody filtrace?

Chcete-li urychlit tento proces a ne zvětšit prostor místností s kontejnery, můžete jednoduše filtrovat olej. Předfiltrace se provádí po ochlazení oleje na šedesát stupňů. A při ochlazení na dvacet stupňů se filtrace vyskytuje na důkladnější úrovni. Tento proces se nazývá jemné filtrování.

Filtry, které se používají při výrobě potravin, jsou také vhodné pro čerpání oleje. Nejpopulárnější tzv. Rámcové filtry. Skládají se z několika vrstev bavlněné tkaniny. Samozřejmě, že tento materiál je rychle spotřebováván. Můžete ho zakoupit od dodavatelů podobných zařízení nebo na jiných rozmanitých místech - to není deficit.

Existuje další způsob filtrace nazvaný vakuum. V této situaci se olej vytáhne přes vrstvy materiálu, který se filtruje pomocí vakuové síly. Všechny odpadky budou smazány. Tato filtrace přispívá k tomu, že olej se stává světlejším. Navíc má dlouhou trvanlivost.

Co bychom si měli pamatovat v případě, že existuje touha spustit výrobu ropy?

Kolik může stát organizace linky na výrobu slunečnicového oleje? Vytvoření takových aktivit stojí za značné investice. A pokud máte touhu získat v této oblasti oporu, je nejlepší zaregistrovat se jako zemědělský producent. V této situaci bude podnikatelská činnost dotována řadou výhod spojených s placením daní.

Jak ukázala praxe, je nutné se zabývat zpracováním rostoucích nebo zakoupených semen. Náklady na slunečnicový olej, a sice jeho produkci, lze v tomto případě snížit.

V některých situacích však mohou na specializovaných trzích vzniknout problémy s nadbytkem těchto surovin. Proto bychom se neměli zbavit možnosti poskytovat jiným společnostem služby související se zpracováním stávajících surovin.

Vyhodnocení účelnosti otevření ropného oddělení pro výrobu rafinovaného slunečnicového oleje

1. Technologie výroby

Výrobní proces rafinovaného slunečnicového oleje se skládá z následujících etap:

 • Spin;
 • Proces rafinace;
 • Balení a označování hotových výrobků.

1.1. Spřádání oleje

Před lisováním se suroviny zahřívají v rošácích při teplotě 100-110 ° C za míchání a hydratace. Pak se surovina lisuje v listech. Plnost lisování rostlinného oleje závisí na tlaku, viskozitě a hustotě.

Po extrakci slunečnicový olej dort a plevy zbytky, které mohou být dále zpracovány nebo používaných v chovu zvířat. Takže z jedné tóny slunečnice s 44,7% olejem v semenech můžete získat následující produkty:

Výstup výrobku v kg.

1.2. Rafinérský proces

První fáze:

Zbavte se mechanických nečistot (sedimentace, filtrace a centrifugace), po níž se rostlinný olej uvádí do prodeje jako surovina nerafinovaná,

Druhá fáze:

Ošetření oleje horkou vodou (65 až 70 ° C). To se provádí za účelem odstranění fosfatid nebo hydratace. Po zpracování se rostlinný olej stává průhledným

Třetí fáze:

Vylučování volných mastných kyselin. Pokud se nadbytek obsahu takových kyselin v rostlinném oleji objeví nepříjemná chuť. Rostlinný olej, který prošel těmito třemi stupni, se nazývá rafinovaný nedeformovaný olej.

Čtvrtá fáze:

Deodorizace (Bělení). Po tomto procesu v oleji nezůstanou žádné pigmenty, včetně karotenoidů, a stává se lehkou slaměnou. odstraňuje těkavé sloučeniny, zbaví rostlinného oleje zápachu a přemění ho na rafinované dezodoranty.

Pátá fáze:

Zmrazení, s ním se odstraňují vosky, načež se získá bezbarvý viskózní rostlinný olej

2. Požadované vybavení

Po analýze nabídek na internetu o prodeji zařízení / linek na výrobu rafinovaného slunečnicového oleje se dospělo k následujícím závěrům:

 • Pokud máte v úmyslu vyrábět více než 30 tun produktů denně, je optimální koupit si v jeho soupravě smetanový výrobek, kromě spřádací linky budou zahrnuty i rafinované linky, minus takovéto rostliny jsou vysokou cenou (ceny začínají od 1,5 milionu eur bez instalace),
 • Pokud plánujete vyrábět 5-10 tun produktů denně, je optimální koupit zařízení zvlášť (lisování, rafinování, balení)

V našem obchodním plánu považujeme organizaci výroby slunečnicového oleje s kapacitou 5-10 tun produktů za den, takže všechna zařízení budou zakoupena samostatně.

2.1. Spřádací linka

Při analýze návrhů se nám zdálo, že nejpřínosnější poměr cena / výkon / kvalita nám připadá na vybavení společnosti Penzmash. Tato společnost vyrábí linky na výrobu rostlinného oleje LM-1.

 1. Produktivita pro slunečnicová semínka, t / den: 10 - 12
 2. Výtěžnost oleje,%, s obsahem oleje
  • slunečnicová semena 48-50%: 40-42
  • semena lnu 42-45%: 3-38
  • semena řepky 40-42%: 33-35
 3. Instalovaný výkon, kW: 60
 4. Jmenovité síťové parametry: napětí, V: 380, Frekvence proudu, Hz: 50, Počet fází: 3
 5. Obydlená plocha, ne více, m2: 55
 6. Hmotnost, kg: 6200

K udržení instalace je zapotřebí 5 lidí na směnu.

Cena je 1 931 040 rublů včetně DPH.

2.2. Linie pro rafinování slunečnicového oleje

S kapacitou oleje až 5 až 10 tun za den, čisticí a rafinační linka LSX-5000 (Čína), produktivita až 5 tun za den.

Řádek 5000 je realizován LSX zjemnění dávkový princip, který zcela odpovídá klasické techniky tohoto procesu pro průmyslové zařízení takových provedeních

Zařízení je dodáváno s vysokým stupněm instalace, je vybaveno panelem tepelného a elektrického ovládání, pro uvedení do provozu je nutné pouze dodávat vodovod, elektrickou energii a také palivo (uhlí nebo dřevo nebo plyn nebo motorová nafta), louh sodný, kyselina fosforečná a bělící činidlo (jíl nebo aktivní uhlí).

Technické parametry spřádací linky LSX-5000

 • Řádky dávkového (diskontinuálního) typu.
 • Jednoduché přemýšlení o návrhu a uspořádání.
 • Zahrnujte topnou jednotku a ovládací panel.
 • Zařízení není určeno k rafinování silně ranného oleje s peroxidovým číslem vyšším než 10 meq / kg.
 • Jednoduchost při výrobě montážních prací, absence zvláštních požadavků na prostory a nadace, zařízení lze instalovat jak uvnitř, tak mimo areál.

* Jako nosič tepla je také možné použít plyn nebo motorovou naftu

2.3. Balení

Pro plnění hotových výrobků do lahví je nejvhodnější zařízení vyrobené společností Prodvizheniye. Tato společnost vyrábí automatickou linku pro nalévání oleje do PET lahví o objemu 0,25 až 2,0 litru, s kapacitou 2700 lahví / hodinu (1,0 l). Náklady na 2 132 000 rublů.

Otevření výroby slunečnicového oleje

Je známo, že objem slunečnicového oleje na světovém trhu je v současné době přibližně 10 milionů tun a jeho stabilní a poměrně rychlý nárůst je zaznamenán.

Objem ruského trhu činí zhruba 2-2,2 milionu tun, což představuje nárůst zhruba o 3% ročně, nebo v hodnotovém vyjádření - asi 82 ​​miliard rublů. Není těžké uhodnout, že není celý objem slunečnicového oleje vyráběného společností a dalšími významnými producenty: cca 40-45% oleje vyráběného jen výrobci střední a dokonce menší, až na zemědělce.

Vysvětlení je jednoduché: vstup na trh náklady is low, výstup závisí pouze na tom, kolik si mohou dovolit materiál zpracovat nově objevenou společnosti a na trhu není nijak zvlášť omezena, pokud i na vyrobené množství oleje není regionálních zákazníků, to prostě platí i pro (hlavně do Turecka a Evropy), kde je velmi ochotně zakoupena. I když takových případech - spíše výjimkou než pravidlem: slunečnicový olej, ale vlastní vaření, se používá v mnoha dalších odvětvích - například v konzervárenský průmysl, výrobu mýdla, Nátěrová hmota průmyslu (protože je známo, že je produkován lněný olej), a to i v kosmetice a zdravotnický průmysl, kde je základem nebo složkou různých krémů a mastí. Takže není těžké najít kupce slunečnicového oleje.

Navíc výroba slunečnicového oleje není odpadem. Faktem je, že v procesu získávání slunečnicového osivo vyrobené a související materiály, - slupky slunečnice (kůra, osemení) se odstraní v procesu, které spadají do jejich přípravě na extrakci oleje se odkazuje na recyklovatelného odpadu - realizovat ji na Brickyard a vytváření pelety, jakož i některé další specifické potřeby; k průchodu stejné produkty zahrnují koláč a jídlo - velmi tekuté krmivo komodity, které vyžadují nějaké zpracování (lisování do briket, a tak dále.) před prováděním.

Samozřejmě, doprovodné materiály jsou realizovány bez snížení nákladů samotného oleje; Navíc v účetnictví jsou náklady na prodej, přepravní náklady na přepravu průchozích produktů a výrobní odpad přímo přiřazeny k nákladové ceně prodávaného slunečnicového oleje, což přispívá k optimalizaci zdanitelného základu podniku.

Technologie a zařízení pro výrobu slunečnicového oleje

Jak je známo, slunečnicový olej je rozdělen na dvě globální skupiny - rafinované a nerafinované oleje. Jejich rozdíl je ve stupni čištění. Rafinovaný olej se čistí technologie, obvykle sedimentací, centrifugací, filtrací, kyseliny sírové a alkalických rafinace, hydratace, bělení, dezodorizaci a zmrazení v jakékoliv kombinaci těchto metod. Nerafinovaný olej se čistí výlučně mechanickou filtrací.

Specifičnost moderní výroby slunečnicového oleje je, že ve stejné těžby ropy rostliny je možné vyrobit téměř všechny existující 7 (tj., Které jsou uvedeny v příslušné normě - GOST P 52465 - 2005) druh.

Technologie výroby slunečnicového oleje je obecně následující. V první fázi jsou slunečnicová semena oddělena od nečistot, které se liší velikostí a aerodynamickými vlastnostmi, stejně jako kovové nečistoty s magnetickými vlastnostmi.

K tomu dochází ve zvláštních separátorech, jejichž cena činí 42-45 tisíc rublů. (1360-1460 dolarů) na jednotku - kapacita jednoho odlučovače - asi 1 tuna (1000 kg) surovin za hodinu. Ve druhé fázi čištění se slunečnicová semena oddělují od plevelů ve speciálních strojích rushalno-vetchchnye.

Proces se nazývá kolize, zařízení pro jeho výrobu bude stát 77 tisíc rublů. (O $ 3000) za jednotku - jednotlivé kliky stroje, stejně jako oddělovač, 1000 kg suroviny za hodinu, takže počet rushalno-třídit stroj a oddělovače je stejný, a jejich celkový výkon by měl odpovídat sílu oleje extrakční linie obecně: obvykle jeden řádek slouží více vazy „separátor - rushalno-třídit stroj“ napájena z jednoho zásobníku (s názvem „bunkr kapek“), s několika málo dopravy (tak zvané „dopravník“) linky.

Po ošetření na odlučovači a v strojním zařízení s ručními lopatkami se vyčištěná slunečnicová semínka přivádí na válečkový stroj určený pro mletí semenných jader. Skutečný výkon válcového stroje je také vstupní (tj. Surovinová) kapacita linky jako celku.

Náklady na tyto stroje se značně liší v závislosti na kapacitě a jejich seznam všech nedává smysl. Pro účely tohoto článku je možné pojmenovat cenu srovnatelných agregátů, aby čtenáři pochopili pořadí jejich cen.

To znamená, že válcový mlýn vstupní kapacita 800 kg za hodinu (tj., Což je srovnatelné s odlučovačem a rushalno-třídit stroj s kapacitou 1000 kg - výstupu těchto živin, tj, slunečnicová jádra, jinými slovy, je výstupní výkon a činí přibližně 0, 8 tun) bude stát asi 425 tisíc rublů. nebo 13 800 dolarů; Stroj jako vstupní kapacitou cca 4200 kg za hodinu, která je srovnatelná s 5-6 svazků „separátor - rushalno-třídit stroj“ znamená asi 1,12 milionu rublů, nebo US $ 36450...

Rostliny vybavené stroji druhého typu spadají do kategorie „střední“ podniky - a to i tím, že prostě násobí produktivitu v pracovní době není těžké zjistit jejich „vstupní“ moc - 40-48 tun za den (v závislosti na jednosměnném provozu, ačkoliv specifika výroby je taková, že sezóna sklizně může být tříměsíční, tj. nepřetržitá) a to je sklizeň od 16 do 19 hektarů.

Slunečnicová semena, která jsou rozemletá pomocí válců (nazývají se také "mjatka"), jsou přepravována do pece. Bojovníci mají dva druhy - oheň a páru. Rozdíl, jak není těžké odhadnout, je rozdíl v typech zpracování osiva.

Popelníky jsou ve skutečnosti velké pánve, nebo přesněji kotle; Ohřev a smažení se provádí pomocí plynových hořáků. Pára však ošetřuje medovinu s párou, která se obvykle opět získává zahříváním vody energií spalovacího plynu.

Prvním typem sporáky jsou mnohem levnější druhý - to stát asi 83.000 rublů, tedy o něco méně než $ 3,000, ale jejich výkon. - 300-350 kg myatki na cyklus, tedy zatížení vedení o nutnosti používat 2-3 ohništi plnou kapacitu.

Parní kotlík s kapacitou 800 kg za hodinu (což odpovídá kapacitě "jediné" linky jako celku) bude stát zhruba 350 tisíc rublů. nebo 11,5 tisíc dolarů. Navíc jsou k dispozici i fritézy, které nejsou určeny k smažení, ale pouze pro tepelné ošetření semen - tato technologie vám umožní ušetřit trochu času a získat takzvaný. za studena lisovaný olej - bez specifického zápachu smažených slunečnicových semen.

Brazier tohoto typu bude stát asi 440 tisíc rublů, nebo něco víc než 14 tisíc dolarů. Produktivita bude také odpovídat "jedinému" řádu, tj. Zpracovat 1000 kg hrudníku v jednu hodinu.

V zásadě existuje technologie lisování za studena a bez použití drahého topného zařízení. Bez vytápění se však těžba ropy významně sníží - v tomto případě se investice splácejí poměrně rychle, s přihlédnutím k objemům výroby.

Další agregát - šnekový šnek je určen k extrakci oleje z minulých nebo neupravených tepelně ošetřených jader slunečnicových semen (tato masa se nazývá "kaše").

Produktivita stlačovacích strojů "průměrné" třídy, tj. Určená pro malé a střední podniky, činí 15-25 tun za den, jejich cena je 650-860 tisíc rublů, resp. 21,1-28 tisíc dolarů.

Olej z lisu se ochladí a usazuje a pak prochází speciálním filtrem určeným pro primární čištění z mechanických nečistot. Cena tohoto filtru je asi 95 tisíc rublů. nebo 3070 dolarů.

Výsledný olej v zásadě nepotřebuje další čištění, některé podniky však využívají jiné filtry.

Produktivita jednoho filtru tohoto typu je 160 kg oleje za hodinu, s přihlédnutím k průměrnému obsahu slunečnicového oleje - od 33 do 57%, tj. 1 tunu buničiny získané myatki nebo 330-570 (jak je uvedeno v zbývající lisovaného koláče od 8-9 do 11-14% oleje, v průměru - olej 260-270 kg) filtr se obvykle používá 2-3 kusů.

Výsledný olej se nazývá "surový" - zbylý dort po lisování může být prodáván jako cenná zemědělská surovina a může být podroben dalšímu extrakci.

Druhý způsob získání slunečnicového oleje se nazývá extrakce. Na rozdíl od způsobu tisku popsaného výše se výtěžnost ropy zvyšuje až na 2% zbytku hotovosti v semenách slunečnice.

Obvykle se v moderních podnicích používají obě metody - zpravidla po stlačení dortu se okamžitě přivádí do extraktoru - speciální stroj, kde se zbytkový olej rozpouští. Jako rozpouštědla se používají různá rozpouštědla: extrakční benzin, hexan, aceton, dichlorethan atd.

Po druhém lisování se získá materiál bez obsahu tuku (až do 2 až 5% obsahu oleje), který se používá jako krmiva pro hospodářská zvířata, a získá se olejový roztok v rozpouštědle (takzvaný miscella). Olej z miscella se získá rafinací, kterou je možno vyrobit různými metodami. Náklady na vybavení je asi 520 tisíc rublů. nebo 16770 dolarů s kapacitou 500 kg ropy za hodinu.

Připraven slunečnicový olej se nalije do jiné nádoby z železných sudech 200 litrů na plastové láhve s 0,5 až 5 litrů. Samozřejmě, že olej v sudech je mnohem méně ceněn než lahvové, tak (v případě, že závod rozhodně nevytváří technické a jedlé oleje), musí si také zakoupit odpovídající vybavení: kompletní sady vybavení pro stáčení slunečnicového oleje v plastové lahvi (kapacita 3600 litrů za 8hod posun) bude stát asi 405 tisíc rublů. nebo jen přes 13 tisíc dolarů.

Požadavky na personál a prostory pro výrobu slunečnicového oleje

Hlavním nedostatkem produkce slunečnicového oleje je požadavek na dostatečně velké výrobní a skladovací zařízení. Celková plocha výrobních dílny pro závod s kapacitou 50 tun slunečnicových semen na jednu směnu činí přibližně 2000 metrů čtverečních. m. Obecně platí, že statistická norma je přítomnost přibližně 40 metrů čtverečních. m na tunu surovin zpracovávaných ve směnách. To znamená, že jestliže kapacita elektrárny je 10 tun, pak bude mít výrobní zařízení 400 m2. m, a pokud je 25, pak 1000.

Ale skladovací prostor by měl být ještě větší - koneckonců, norma výrobních zásob je 1-1,5 měsíců a specifičnost skladování slunečnicových semínek je taková, že jeho plnění je příliš tlusté. Celkově jsou sklady v průměru dvakrát větší než produkce a v popsaném případě nejsou menší než 4000 m².

Kromě toho skladování olejového dortu nebo pokrmu vyžaduje dvojnásobně menší sklad než pro suroviny a samotný hotový výrobek - sklad přibližně 3/4 výrobního prostoru. Celkem máme skladové prostory 2000 + 1500 a pouze 3500 m2 m.

Lusk mohou být uloženy ve velkém na ulici pod tíže nebo i venku, pokud umožní povětrnostní podmínky, ale aby se zajistilo, že neblokuje, například, jízdné stroje, ale byl k dispozici pro nakládání a vykládání na provedení, je třeba přidělit samostatný prostor v řádu 10 15 hektarů.

Jak je patrné, je obtížné najít odpovídající prostory, ale nové technologie pro konstrukci konstrukcí rámového hangáru mohou vyřešit problémy, alespoň skladování.

Ale se zaměstnanci o něco jednodušší: z přibližně 50 zaměstnanců změny odborného vzdělávání a přípravy (v tomto případě - na speciality 260100 «Technologie potravin“ 260 400 ‚Technologie tuků,‘ 260401 ‚Technologie tuků, esence a parfumerie, kosmetické výrobky‘ 260402 „technologie tuků a tukových náhražek,“ 260 600 „potravinářského inženýrství“ 260601 „Stroje a zařízení potravin vyrábí» a «260602 potravinářského inženýrství malých podniků“ oxo) by měl mít pouze 8-10 lidí - techniků a řemeslníků.

Zbytek zaměstnanců může být přijat podle zásady integrity a absence špatných návyků - výroba je považována za požární nebezpečí. Celkový mzdový fond s přihlédnutím k jednotné sociální dani nebude vyšší než 700-750 tisíc rublů.

Ziskovost a návratnost výroby slunečnicového oleje

slunečnicový olej vypočítat ziskovost výroby není tak jednoduché: to silně závisí na kvalitě suroviny (obsah oleje, vlhkost), přičemž použité technologie (lisování za studena, extrakce atd.), a sezóně. Špička výroby a následně zásobování slunečnicovým olejem - říjen-prosinec. A vrcholem poptávky je konec léta - začátek podzimu.

Obecné údaje jsou však následující. Průměrná těžba ropy zpracovává 50 tun slunečnicových semen denně. Průměrný obsah oleje slunečnice (v závislosti na různých surovin a jakostí) - asi 45%, a až 5% hmotnostních jsou vztaženy položek - jídlo a proces ztráty, a asi 20%, vztaženo na hmotnost osiva slupky - shell.

Z 50 tun slunečnicových semen bude získáno 40 tun jader a z nich nejlépe 16 tun oleje plus 24 tun jatečných a 10 tun plevelů.

16 tun oleje je 17,3-17,4 tisíc litrů oleje. Pro jednoduchost výpočtů bude veškerý olej považován za rafinovaný deodorizovaný. Vzhledem k velkoobchodní velkoobchodní ceně ropy na úrovni 35 rublů. za litr obdržíme hrubý zisk 605-609, zaokrouhleno - 600 tisíc rublů. Je to jen s olejem. Slunečnicová poleva za cenu asi 900 rublů. za tunu přinese další 90 tisíc rublů, a jídlo (za nejnižší cenu - 1,5 tisíc rublů na tunu) - plus 36 tisíc rublů. Celkový hrubý příjem není nižší než 725 tisíc rublů. Začneme od toho.

Náklady na tunu slunečnicového oleje normální kvality - asi 12 tisíc rublů, a proto pro pracovní směnu surovin bude vyžadováno pro 600 tisíc rublů. Tak, čistý zisk (bez souvisejících nákladů) - 125 tisíc rublů, a ziskovost - asi 20%.

Zisk za účetní období (za předpokladu, 24 pracovních dnů na schématu 1-shift), bude 3 miliony rublů a čistý mezd a daní, stejně jako placení účty Průtok -. Asi 1,8 až 2 milionů rublů.

Podívejte se na video o produkci rostlinného oleje:

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Výroba ropy v mini továrně - výhody a vyhlídky

Jedním z výhodných akvizic pro zahájení podnikání je mini-továrna na výrobu másla, protože poptávka po produktech je konstantní. Pokud vezmeme v úvahu rozmanitost druhů rostlin, nejoblíbenější je slunečnicový olej. Proto je důležité brát v úvahu rysy jeho výroby.

Mini závod na výrobu slunečnicového oleje

Podstata výrobního procesu

Když přemýšlíme o všech podrobnostech výrobního cyklu, je třeba rozhodnout, jaký druh slunečnicového oleje - nerafinovaný, rafinovaný bude vyráběn. Odlišují se ve stupni čištění.

Obtížnější je cyklus pro výrobu rafinovaného oleje, neboť zahrnuje chemicko-technologických metod čištění, která odstraňuje nežádoucí pachy a pachutě. V případě, že cílem je nečištěný forma, proces se zastaví na fázi mechanickou filtrací a produkt udržuje specifickou chuť a charakteristickou vůni zcela přírodní rostlinný olej.

Podnikatel začínající by měl vzít v úvahu, že navzdory nižším nákladům je zisk z prodeje nerafinovaného oleje snížen, protože jeho náklady jsou nižší a poptávka je nižší.

Technologický řetězec pro získání rostlinného oleje je poměrně rozvětvený, v průměru sestává z následujících kroků:

 1. Screening semen. Proces vaření slunečnicového oleje
 2. Čištění z plenek.
 3. Broušení.
 4. Tepelné zpracování.
 5. Spin.
 6. Filtrační operace.
 7. Rafinace.
 8. Rozlitý hotový výrobek.
 9. Balení.

Pokud vyrábíte slunečnicový olej z řady nerafinovaných odrůd, nedojde k cyklu rafinace. Někdy je fáze tepelného zpracování zrušena, aby se ušetřilo na nákupním zařízení.

Kompletnost následného lisování v lisu závisí na řadě indikátorů - viskozita, tlak, hustota. Dalším stupněm je filtrace (sedimentace, odstředění), jehož účelem je odstranění mechanických nečistot. Po této operaci se vyrábí nerafinovaný olej, který lze prodávat.

Rafinace zahrnuje průchod několika etap:

 1. Pro odstranění fosfatid a pro průhlednost oleje je ošetřena horkou vodou (65-70 ° C) (hydratační proces).
 1. Může se provádět neutralizační postup, při kterém se na předehřátý olej aplikuje alkálie. Reakce odstraňuje volné mastné kyseliny.
Klasický průběžný proces rafinace

Olej po těchto stupních se nazývá rafinovaný, ne deodorizovaný. Deodorace zcela odstraňuje pigmenty, těkavé sloučeniny, což výslednému deodorizovanému rafinovanému oleji poskytuje lehká slaměná barva.

Rozdíly mezi mini-továrnami a velkými podniky

Plánujete-li svou vlastní výrobu kvalitního rostlinného oleje, měli byste věnovat pozornost hotovým mini-rostlinám, které mají na rozdíl od velkých podniků řadu výhod.

Mini závod na lisování rostlinného oleje

 • Kompaktnost. Mini-továrny nevyžadují rozsáhlé prostory, takže začínající podnikatel nemusí vynaložit značné prostředky, pokud budou prostory pronajaty nebo speciálně postaveny.
 • Mobilita. Není-li to nutné, není potřeba přemístit mini-továrnu zaměřenou na výrobu slunečnicového oleje na jiné místo.
 • Ekonomické. Významné úspory jsou zaznamenány v různých okamžicích - nákup vybavení, mzdy, protože jen malý počet lidí obsluhuje výrobní linky.
 • Účinnost. U malého podniku můžete rychle provádět změny v technologickém procesu podle moderních požadavků.

Potřebné vybavení

Je-li již rozhodnuto o tom, jaký druh rostlinného oleje bude vyráběno, pak by měl být analyzován sortiment zařízení nabízených různými výrobci. Může to být domácí jednotka s malou kapacitou nebo vysoce výkonná mini-továrna. Výběr závisí na předpokládané účinnosti.

Zařízení na výrobu rostlinného oleje

Pokud plánujete získat 30 tun nebo více denně, je nutné zakoupit plně vybavenou technologickou linku, zahrnující jak lisování, tak rafinování slunečnicového oleje. Po rozhodování o tom, že obdržíte více než 10 tun za den, je vhodné koupit potřebné vybavení zvlášť:

Cage operation scheme

 • Separátor určený k čištění osiva;
 • rušno-verechny jednotka;
 • válečkový stroj;
 • spřádací stroj;
 • brazier;
 • filtry - 2-3 kusy, nezbytné pro lisování oleje;
 • zařízení, které vyrábí rafinace;
 • plnicí stroj.

Hlavním a důležitým krokem při přípravě na zahájení činnosti je získání všech povolení, protože jsou kladeny vážné požadavky na výrobu potravin. Místnost je vybavena podle hygienických norem vodovodu a kanalizace. Měly by se dodržovat normativní pokyny pro osvětlení, jakož i nezbytná opatření proti požáru.

Plocha prostorů, kde bude instalována mini závod, se vypočítá na základě potřeby poskytnout cca 40 metrů čtverečních. metrů na tunu surovin, které se plánuje zpracovat do 24 hodin. Ujistěte se, že poskytují pro velké sklady, skladovací orientované výrobní dodávky surovin, které by měly být dost po dobu nejméně jednoho měsíce práce mini-zařízení. Vzhledem k tomu, že uchovávání slunečnicových semen je rozptýleno nízkou vrstvou, by měly sklady být dostatečně velký, přesahující téměř dvojnásobnou plochu výrobní haly.

Hodnota skladování semen

Bude mít místo pro skladování jídla a plevy - produkčního odpadu, který zůstane v procesu výroby rostlinného oleje. V teplých dnech mohou být pod baldachýnem. V celoročním režimu provozu bude pro tyto účely zapotřebí zvláštní místnost. Počet pracovníků údržby závisí na stupni automatizace mini-zařízení. Je-li výkon slabý a všechny operace jsou prováděny podle zadaného programu, postačí jedna nebo dvě osoby.

Podnikatelský plán

Při vypracovávání obchodního plánu je nezbytné provádět vážné marketingové aktivity, aby bylo možné identifikovat pravidelné spotřebitele určitého druhu slunečnicového oleje. Používá se nejen jako potravinářský výrobek a realizovaných prodejních míst, ale také slouží jako surovina v různých odvětvích - kosmetika, barvy, mýdla, zdravotnický průmysl.

Podnikatelský plán pro výrobu slunečnicového oleje

Jednou z výhod získání rostlinného oleje je beztřída. Během kolapsu semen jsou plevy odděleny. Pokud se olej získává extrakčním způsobem, vytvoří se koláč a při použití lisovací metody zůstane koláč. Všechny tyto druhy odpadu nacházejí své zákazníky. Schrot a koláč jsou cenné krmivo. Husk - slupka semen slouží jako organické hnojivo, je surovinou pro výrobu tepelně zvukových izolačních desek, stejně jako granulované palivo.

Náklady, návratnost

Významnou část podnikatelského záměru je výpočet předpokládaných zisků, které jsou vypočteny na další řádek mini-továrny náklady na získání oleje, který je určen pro 5 tun / den a možných zisků.

Přibližné kapitálové výdaje (v tisících rublů):

 • vybavení - 2000;
 • provádění přípravných prací v místnosti - 300;
 • registrace dokumentů - 50.

Celkem: 2350 tisíc rublů.

Přibližné měsíční obratové náklady (v tisících rublů):

 • pronájem prostor (ne méně než 500 m2) - 100;
 • mzdy (na tři osoby) - 60;
 • daně - 70;
 • nákup surovin pro výrobu slunečnicového oleje - 708;
 • reklama, úhrada poplatků, náklady na dopravu - 100.

Celkem: cena hotových výrobků bude 1038 tisíc rublů.

Rozvrh poptávky slunečnicového oleje

Příjem je určen z výpočtu provozu zařízení v jedné směně každý den. Výstup za měsíc bude:

5 t / den: 3 směny ∙ 30 dnů = 50 t.

Prodej slunečnicového oleje v průměru 40 rublů na kilogram. Prostředky, příjmy budou: