Podnikatelský plán pro výrobu oděvů

Obchodní myšlenka pro otevření vlastního studia nebo pro výrobu oděvů je důležitá pro města s jakoukoliv velikostí obyvatelstva. Čínské nekvalitní věci, které zaplavily trh a uložily regály, se stále častěji poptávají. Vysoce kvalitní exkluzivní modely přicházejí do popředí. Podnikatelský plán pro výrobu oděvů, který je uveden níže, je vhodný pro město s průměrnou velikostí obyvatelstva.

Právní informace

Hlavní činnost: výroba oděvů.

Forma právnické osoby: LLC, protože se plánuje spolupráce s velkými lékárenskými řetězci a účastní se státní soutěže o šití zvláštního formuláře.

Umístění: pokoj ve vilové čtvrti města 80 metrů čtverečních. Pronájem je potvrzen nájemní smlouvou.

Pracovní program: každý den od 10:00 do 19:00. Takový plán je vybrán s odkazem na cílového klienta, který většinou pracuje do 17:00. Den volna je neděle.

Cíloví zákazníci: velké společnosti, které potřebují speciální oblečení, veřejné nemocnice, soukromé klienty se středním a vysokým příjmem.

Hlavním cílem výroby krejčovství je stát se lídrem ve vašem podnikání za poslední tři roky, abyste dosáhli nejvyšší úrovně služeb ve studiu. V blízké budoucnosti - rozšířit podnikání a pronajmout větší pokoj, zvýšit počet pracovníků.

Cílem pro příští rok je nákup nových zařízení: stroje pro pletené šaty, lisy, žehličky, nábytek. V budoucnosti, jak se rozvíjí vývoj, se vyvine nový typ služby: přizpůsobení pánských svatebních obleků. Budou také prozkoumány možnosti otevření řetězce značkových obchodů a související reklamy.

K přilákání zákazníků v oděvním průmyslu jsou uvedeny následující specifické služby: káva, čaj, konzultace módních návrhářů, módní časopisy.

Atelier přišel s řadou funkcí, které přitahují spotřebitele. Atelier vydala nový katalog, který nabízí různé možnosti pro svatební šaty. V katalogu je možné objednat určitý model v pravém barevném schématu a z konkrétní tkaniny.

Hlavní výrobní fond se skládá z osobního majetku společnosti:

Analýza stavu fixních výrobních aktiv ukazuje, že oděvní průmysl má potřebnou materiálovou a technickou základnu pro poskytování služeb pro šití vysoce kvalitního oděvu.

Příklad cenového listu pro výrobu oděvů:

U komplikovaných prvků je dodatečný poplatek z celkových nákladů na produkt 25-40%. Kování a dodatečné a základní materiály nakupuje zákazník.

Registrační formulář

Chcete-li zaregistrovat výrobu pro přizpůsobení, zvolíte PI nebo LLC. Vybrali jsme společnost LLC, protože společnost plánuje přijmout velké zakázky na přizpůsobení pracovního oblečení velkým podnikatelům a státu. Pokud neplánujete pracovat s velkými společnostmi v regionu, stačí zaregistrovat IP.

Chcete-li zaregistrovat LLC, budete potřebovat následující dokumenty:

 • Žádost o registraci. Aplikace specifikuje jednu hlavní a dvě další aktivity. Pod šicími dílnami jsou vhodné tyto kódy: 14.1 "Výroba a šití jakéhokoli druhu oděvů, kromě práce s kožešinami", 14.2 "Výroba kombinézy". OKVED je vybrán v závislosti na zvolené specifičnosti vašeho ateliéru.
 • Příjem z banky za úhradu státního poplatku.
 • Kopie osvědčené notářem, pasem a identifikačním číslem poplatníka.

Certifikace notářské xerokopy stojí od 1 500 rublů. Daňové úřady budou mít tři týdny k posouzení žádosti.

Ubytování a materiál a technická základna

Pronajatá plocha 80 m2. m je vybrán ne náhodou. Šicí společnost se nachází v rezidenční čtvrti města, vedle obchodů s potravinami a stánků. Zákazníci si mohou objednat služby a přijít na cestu po cestě domů po práci. Nedaleko se nachází zastávka veřejné dopravy ve všech směrech města a parkoviště.

Pronajatelná plocha je rozdělena na zóny:

 1. Prostor pro příjem objednávek je 10 m2 m.
 2. Montážní místnost - 10 metrů čtverečních. m.
 3. Šicí dílna - 40 metrů čtverečních. m.
 4. Správa kabinetu - 10 čtverců. m.
 5. Rekreační oblast a šatna pro zaměstnance, koupelna - 10 metrů čtverečních. m.

Budova byla vymalována, což vyžadovalo investice ve výši 150 tisíc rublů. Cena pronájmu za měsíc je 55 000 rublů. bez pomůcek, které platí nájemce zvlášť. To je napsáno v nájemní smlouvě.

Pro toto vybavení budou nutné následující investice:

Podnikatelský plán pro výrobu oděvů

Často se šveste, kteří dřívější objednávky doma, otevřené obchody a dokonce i celou výrobu. Toto podnikání je velmi výnosné zaměstnání, protože takové produkty jsou neustále v poptávce mezi kupujícími. V tomto článku budeme zvažovat podnikatelský plán pro výrobu oděvů, výhody a nevýhody.

Otevření výroby šicích: obchodní plán

Pokud uvažujete o otevření šicí dílny, pak mějte na paměti, že v této oblasti je spousta konkurence. Kromě toho šicí průmysl vyžaduje velké počáteční kapitálové investice. Zpočátku budete čelit vážným výdajům na pronájem místnosti, nákup zařízení, materiálů, surovin a nábor pracovníků. Doba návratnosti vložených prostředků je docela nepředvídatelná. Vše je individuální a závisí na vaší osobní strategii a situaci na trhu.

Při otevření šicího průmyslu od začátku se specializuje na výrobu konkrétních výrobků. Skvělou volbou budou zimní dětské kombinézy nebo elegantní šaty pro dívky - věci, které jsou vyrobeny z určitého materiálu a jsou oblíbené u kupujících. To je optimální strategie pro práci.

Podnikatelský plán pro výrobu oděvů: výhody a nevýhody

V níže uvedené tabulce se podíváme na výhody a nevýhody otevření výroby šicích strojů, díky nimž se šité na míru dospělí a děti. Dá se rozlišit, že hlavním cílovým publikem jsou lidé, kteří potřebují elegantní oblečení nebo že standardní velikosti oblečení nemusí být vhodné z důvodu jejich složení.

Pojďme dát trochu státní statistiky o nákupu oblečení. Vedoucím je Centrální federální okruh (

50%) a zejména Moskva (

40%). Malý obrat oblečení v Petrohradě dosáhl

3%. To je nejúčinnější otevřít studio v centrální federální okres v Moskvě, protože tam je největší poptávka po oblečení. Nejnižší ziskovost bude pocházet z podnikání šití oděvů v okresech Dálného východu a Severního Kavkazu.

Obchodní registrace

V první fázi je šicí plocha registrována jako právnická osoba. K tomu je vybrána jedna ze dvou organizačních formulářů: LLC nebo IP. Při registraci jako IP se daňovým orgánům předkládají tyto dokumenty:

 • doklad o zaplacení státního poplatku ve výši 800 rublů;
 • přihláška P21001, ověřená notářem;
 • při registraci v rámci zjednodušeného daňového systému je poskytnuta žádost (formulář 26.2-1) o převodu do USN;
 • kopie všech stránek ruského pasu.

Předložený soubor dokumentů se posoudí do 5 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty rozhodne daňový orgán. V případě pozitivního výsledku případu je podnikatel daný:

 • výpis z EGRIP;
 • hlavní státní registrační číslo jednotlivého podnikatele (OGRN);
 • Oznámení potvrzující registraci fyzické osoby v daňovém úřadu a územním úřadu Penzijního fondu;
 • certifikát Rosstatu se seznamem kódů statistik poskytnutých organizaci.

V příští fázi firma vytiskne (stojí 500 rublů) a otevře se bankovní účet (to se děje během několika pracovních dnů a vyžaduje asi 2 000 rublů).

Při výběru ve prospěch LLC je předložen další soubor dokumentů k daňové kontrole. Bude zahrnovat:

 • vyplněná přihláška 11001;
 • rozhodnutí o založení právnické osoby (pokud má jednoho zakladatele) nebo protokol o jejím otevření (pokud je několik zakladatelů);
 • charta LLC;
 • doklad o zaplacení státního poplatku 4 000 rublů;
 • pasy všech zakladatelů (nebo kopií ověřených notářem);
 • prohlášení o formuláři 26.2-1 o přechodu na USN (pokud má být účetnictví prováděno v tomto systému).

Daňový inspektor zkoumá dokumenty a rozhodne do 5 pracovních dnů. Pokud je odpověď kladná, zakladatelé LLC jsou uvedeni:

 • Výpis z Jednotného státního rejstříku právnických osob;
 • osvědčení o registraci;
 • charter;
 • Osvědčení o registraci u daňového úřadu;
 • oznámení o registraci v FIU a Územním fondu povinného zdravotního pojištění;
 • certifikát od Rosstatu se statistickými kódy přidělenými organizaci.

Podle současných právních předpisů nesmí být základní kapitál společnosti s ručením omezeným nižší než minimální limit 10 000 rublů.

Po obdržení souhlasu daňových orgánů se zaregistrují u FIU, Rosstatu a Fondu sociálního zabezpečení. To obvykle trvá několik dní. Poté do dvou dnů se vytvoří pečeť a otevře se účet v banku. Tyto postupy budou trvat asi tři dny.

Pro výrobu šicích jsou vybrány následující kódy OKVED:

 • 18.2 - šití textilních oděvů a doplňků;
 • 18.21 - tvorba kombinézy;
 • 18.22 - šití vnějšího oděvu;
 • 18.24 - Ostatní oděvy a doplňky.

V souladu se stávajícími právními předpisy jsou za účelem výkonu činností požárně (Gospozharnadzor) a Rospotrebnadzor.

Vyhledat pokoj k pronájmu

Při navrhování podnikatelského plánu pro výrobu oděvů jsou nejdříve identifikovány s místností, ve které budou umístěny. Rozměry místnosti přímo závisí na plánovaném rozsahu práce. Například pro každodenní přizpůsobení cca 100 kusů oděvu je nutná dílna o velikosti 70 m 2. Plocha pronajatého prostoru je tedy přímo úměrná počtu vyšívaných výrobků.

Je lepší otevřít šicí dílnu ve výrobní oblasti města. V tomto případě je vyhledáván obchod za větší prostor za přijatelnou cenu. Před podpisem nájemní smlouvy se ujistěte, že prostory splňují požadavky hygienické a epidemiologické stanice a dalších orgánů dozoru.

Šití se snadno organizuje a doma. V tomto případě je vybavení pro šití instalováno v domě každé švadleny. Objeví se následující organizační proces: jedna švadlena připravuje vzory, další stonky, třetí hrany produktů. Nájemné v tomto případě chybí, protože není zapotřebí odborné dílny.

Aby prostory vyhovovaly požadavkům Útvaru požární bezpečnosti, musí mít požární poplach a hasicí prostředky (hasicí přístroje).

Zařízení pro šicí dílnu

Zařízení pro šití podnikání

Před zahájením šití podnikání zvažte ve výpočtech nutnost nákupu specializovaného vybavení:

 • overlock;
 • šicí a pletací stroje;
 • parní generátor;
 • mokré a tepelné čistírny;
 • automatický stroj, kývací knoflík a tlačítko;
 • řezací nůž a řezací zařízení;
 • tabulky interoperability;
 • spotřebního materiálu.

Celkové náklady na nákup zařízení budou asi 250 000 rublů. Není to přesná hodnota, odhaduje se konkrétní částka, znáte objem výroby, počet zaměstnanců a oblast dílny. K nákupu nábytku a tkanin bude potřebovat asi 50 000 rublů.

Výběr pracovníků pro dílnu pro šití

Úspěch šití závisí na kvalitě svých zaměstnanců. Proto by měl být zaměstnanec pečlivě vybrán. Vezměte práci zkušených zaměstnanců s diplomy o ukončení vzdělávacích institucí. Také jejich zdvořilost a komunikační dovednosti jsou důležité.

S nedostatkem finančních prostředků pro zaměstnance vysoce kvalifikovaných zaměstnanců najme několik zkušených odborníků a začátečníků. Je pravděpodobné, že po napsání zkušeností a znalostí budou i nadále v budoucnu pracovat pro vás.

Forma pracovního poměru se zvažuje takto: procentní podíl příjmů se připočítává k pevnému platu. To povzbudí zaměstnance k efektivnější práci. V počáteční fázi budete potřebovat pouze švadle, ale jak zvýšíte tempo výroby, najme další pracovníky: módní návrháře, švadle a objednávky.

Začátek šití

Začněte s reklamou a propagací. Je důležité co nejdříve vytvořit databázi běžných zákazníků. Prodáváme produkty v obchodech, stáncích a trzích. Nezapomeňte, že obchodní úspěch je zaručen pouze v případě, že se zabýváte výrobou kvalitních výrobků. A kupující, kteří se ujistili o vynikající kvalitě zboží, opět přijdou k vám za nové nákupy.

Na trhu existuje mnoho dodavatelů surovin. Výrobci, kteří máte zájem najít na internetu nebo na velkoobchodních základnách. Snažte se s nimi uzavírat smlouvy přímo, tím se vyvarujete dodatečných výrobních nákladů.

Komunikujte více s těmi, kteří již šití podnikali. Dovolte, aby se stali vašimi instruktory. Nemáte-li takové lidi ve svém prostředí, podívejte se na rozhovor na YouTube nebo na internetu, kde úspěšní podnikatelé sdílejí své zkušenosti. To vám umožní vyhnout se mnoha chybám při zahájení podnikání.

Jak otevřít ateliér pro přizpůsobení v článku "Business atelier: dokumenty, ziskovost, náklady."

Podnikatelský plán pro výrobu šicích: rizika projektu

Hlavním rizikem (marketing) je hledání objednávek. Úspěch v oboru šití závisí na počtu objednávek.

Druhým rizikem (organizační) je organizace výroby a provádění příkazů. Správná organizace výroby, tvorba plánů a sledování jejich výkonu je v této záležitosti hlavním úkolem manažera.

Vlastní podnikání: výroba textilií. Technologie a zařízení pro výrobu tkanin

Lidé měli vždy oblečení. Dokonce před několika milióny lety naši předkové používali kůži zvířat k ochraně jejich těla před chladem, větrem a deštěm. Postupně se zvýšilo množství materiálu pro výrobu oděvů.

Ale, jako před tisíci lety, hlavním prvkem procesu výroby předmětů šatníku člověka je tkanina. Z tohoto důvodu je rozhodnutí začít podnikat tímto směrem vždy přínosné. Je správné upřednostňovat a zohledňovat některé důležité nuance.

Například je třeba podrobně studovat, jak vyrábět tkaniny, jaké zařízení je k tomu potřebné, jaké druhy tkanin existují a jaké jsou další závažné problémy. Článek odhaluje některé důležité aspekty této oblasti činnosti.

Místo narození tkaniny

V současné době dokonce i malé dítě ví, že velké množství zboží přichází na světový trh od čínských výrobců. Nicméně jen část obyvatelstva si je vědoma toho, že tato asijská země je rodným místem čaje, papíru, střelného prachu a mnoha dalších vynálezů, které lidstvo dosud užívalo. Čína je také první zemí světa, která zahájila výrobu tkanin.

Díky "domestikování" bource morušového se populace nebeské říše stala "průkopníkem" výroby hedvábí. Na počest tohoto materiálu byla také pojmenována obchodní cesta spojující Asie a Evropu. Před ostatními zeměmi již několik tisíc let Čína zvládla i výrobu bavlněných tkanin. Postupně se úspěchy nebeské říše začaly používat v jiných státech a tajemství mistrovství už nebylo tajné.

Počáteční fáze: zpracování surovin

Dnes tkací továrny vyrábějí materiály všech barev a se všemi druhy kreseb, které si člověk dokáže představit. Jak se provádí tkáňová výroba? Popisujeme níže uvedený proces. Mnozí vědí, že tkanina je vyrobena z mnoha tisíců zkroucených přízí. První fáze vzhledu dokončeného materiálu se však otáčí. Zpočátku se zpracovávají bavlněné koše, lněná vlákna nebo kokony larvů bource morušového. Ta druhá, například, vaříme.

Zpracovaný materiál je umístěn v kontejneru. Ze všech prvků je vytažena tenká páska. Určitý počet z nich je zkroucen do nití. Takže proces předení byl prováděn již dávno. Pak byl nahrazen vřetenem. Automatické rotační kolo. Dnes je výroba tkanin bez tohoto procesu nevyhnutelná. Všechny práce jsou však prováděny různými automatizovanými zařízeními.

Materiál shromážděný ze suroviny podléhá uvolnění a spekulaci. Je komprimován a rozdělen na malé části. Dalším krokem je čištění nečistot a cizích nečistot. Vyčištěný materiál prochází mykacími stroji. Povrch těchto zařízení je pokryt síťem jehel. Vlhká hmota prochází mezi rychle otáčejícím se bubnem a pomalu plovoucími válci. V tomto případě jsou odstraněna krátká a cizí vlákna, tj. Česaná. Při průchodu zařízením je materiál tvořen tlustým a drobivým pásem.

Oddělte a vytáhněte vlákno

Potom na rozdělovací pásek vstupuje materiál do páskových strojů. Ti pak rozlišují hmotu na samostatné součásti a distribuují je paralelně k sobě. Na stejném zařízení je páska vytažena.

Aby mohly být budoucí závity trvanlivější, spojují stroje několik svazků dohromady a lehce je otáčejí. Výsledný polotovar se nazývá roving. Zařízení pro výrobu tkanin zahrnuje také dopřádací stroje. S jejich pomocí se roving táhne. Pak současně prochází procesy zkroucení a navíjení na nový (speciální válec). Následně přichází příze k osnovnímu pletacímu stroji, který shromažďuje přízi do samostatných polotovarů.

Základy a útkové linky

Pokud si prohlížíte plátno skleněným mikroskopem nebo lupou, můžete jasně vidět prokládání nití. Ti z nich, kteří procházejí textilií, se nazývají základy a příčné jsou útky. Aby první a druhá přestávka a dokončená tkanina byla trvanlivější, jsou nitky přilepeny speciální kompozicí nazvanou obvaz. Materiál prochází horkými válečky, které vysychají zbytky lepivé látky.

Výrobní proces

Základy pocházejí z osnovního pletacího stroje na tkacím stroji jako napnutá tkanina. Současně je napětí vláken takové, že rampa s útkovou nití se musí volně a snadno pohybovat mezi nimi. Pod úhlem 90 ° na tkacím zařízení probíhá přímá výroba. Automatické zařízení umožňuje nastavit režim umožňující výrobu se vzorem nebo bez něj. Právě zde jsou příze spojeny dohromady v jediné látce.

Dolu a barvě

Před vstupem do barviva prochází tkanina mycím prostředkem. První proces probíhá v mýdlové vodě s nastavenou teplotou a kontinuální rychlostí. Materiál se pak opláchne čistou kapalinou. Díky těmto krokům je lepivá látka používaná při tkaní odstraněna.

Pak dochází k barvení. Tkáň se umístí do čisté vody, kde byly dříve přidávány barviva. Roztok se zahřívá a materiál je namočený v něm. Doba trvání takového procesu dosahuje šest hodin. Poté se tkanina odebere a opláchne v teplé vodě.

Suchý a naviják

Díky speciálnímu vybavení se materiál vyrovná a vyhladí. Poté se podrobí tepelnému zpracování. Tkanina se umístí do sušicí komory, kde se vlhkost odpaří z jejích vláken při fixní teplotě. Konečná fáze výroby je navíjena na velké cívky. Hmotnost jednoho hotového prvku je zpravidla jedna a půl tuny.

Vzhledem k přední straně různých tkání je vidět, že útková niť prochází základnami s různou frekvencí. To vám umožňuje vytvářet kresby (jednoduché a složité, velké a malé). První kategorie materiálů zahrnuje saténové, lněné nebo keprové tkaniny. Příklady těchto druhů jsou denim a vlna. K povlečeným materiálům patří hrubé kaliko, chintz a další.

Denim je hrubší verze bavlněného materiálu. Přední strana textilie má zpravidla modrý nádech. Je tvořena osnovními nitěmi. Počátek materiálu je malován bílou barvou. To je způsobeno útkovou přízí. Díky této kombinaci má denim výhodnou a odlišnou vlastnost od jiných materiálů změnit barvu "holubice". Pokud trochu změníte strukturu kepra (změňte schéma chování raketoplánu), získáte plátno "rybí kosti". Tato možnost je obecně nalezena ve slavných džínách "Wrangler".

Spojovací tkaniny

Kromě tkaní se při výrobě tkanin používá také duplikace. Tento proces je spojování dvou materiálů společně pomocí zesíťování nebo lepení. Současně se používá speciální zařízení pro kopírování tkání - lisů. Vlněná a syntetická vlákna jsou zpravidla spojeny bavlnou a metalizovaným materiálem. Proces rozmnožování se používá k dodávání nových vlastností látkám: nepromokavé, neproniknutelné a jiné.

Ruský textilní trh je zastoupen obrovským množstvím rozmanitých firem. Aby bylo možné soutěžit s nimi, je třeba nejen koupit česání, pletení, tkaní, vinutí, deformaci, úpravu rozměrů, a další stroje, ale také vytvořit nepřerušenou produkci vysoce kvalitních materiálů. Každý projekt se může stát úspěšným, pokud si myslíte na každou malou věc a použijete svůj skrytý potenciál.

Výroba textilu v Rusku je ohroženým průmyslem nebo slibným výklenkem?

Zřídka, co ruský podnikatel bude považovat výrobu textilií v Rusku za rentabilní investice finančních prostředků, které mohou přinést hmatatelné výhody. Není tu nic divného, ​​protože lehký průmysl prošel v posledních desetiletích výrazným poklesem. Moderní výroba nepředstavuje minulý zájem podnikatelů.

Žalostná situace v textilním průmyslu je způsobena zničením vazeb, poklesem počtu podniků, které pracovaly během sovětské éry. Nové velké podniky nepřijaly nahradit zničené odvětví. Desítky let odborníci zaznamenali nedostatek tendence zvyšovat tržby. Velkou produkci tkání nyní úspěšně provádějí jiné země.

Analytici identifikují tři hlavní faktory poklesu produktivity:

 • nedostatek plnohodnotné surovinové základny;
 • Velké továrny nemají možnost vylepšit vybavení;
 • nezákonný dovoz levných, ale vysoce kvalitních zboží.

Neschopnost domácích výrobců přírodních tkanin konkurovat čínským výrobcům, které představují hlavní světový trh prodeje textilu, je skvělá.

Sortiment ruského textilního trhu zahrnuje dovážené výrobky představující přibližně 75% hedvábí a syntetických tkanin. Mimo jiné existuje legalizace obrovských dodávek z asijských zemí, což výrazně snižuje počet vyrobených tkanin domácími organizacemi. Za takových podmínek je podíl hotových výrobků nepodstatnou částí celkového počtu dováženého zboží. Například, pokud 2008 zaznamenal objem kolem 65%, nyní čísla sotva dosáhnou 50%.

Dalším významným faktorem je dvojnásobné snížení exportovaných výrobků do zahraničí. Většina těch, které jsou zasílány do jiných zemí, se zdá být neopracovaná látka (jinak "těžká"). Trh je považován za přikrývku, polotovar, který je pak vyveden do požadovaného stavu.

Vývoz ložního prádla, který koupí jen malí Rusové, činí 35-40%. Tento ukazatel se nevratně snižuje každý rok, což se vysvětluje neschopností konkurovat ostatním světovým výrobcům.

Nepovažujeme-li obecný žalostný stav ruského textilního průmyslu, výroba textilií má stále velký potenciál. Správnou analýzou situace, která má příležitost investovat velké kapitál, můžete rychle přijmout vedoucí postavení celého ruského trhu.

Před založením společnosti byste měli shromažďovat veškeré informace o zásadách vytváření tkaniny, potřebách spotřebitele, informace o požadovaných objemech výrobků. Zvláštním segmentem je výroba nábytku, kde jsou objemy spotřeby speciálních tkanin velmi vysoké.

Nábytek je vyroben z boucle, hejna, žakáru, ženilka, umělé kožešiny, semišu, tapisérie, náhražky kůže. K dispozici jsou také kombinované tkaniny, které jsou kombinací několika materiálů najednou. Pokud jsou vaše plány omezeny na provoz malého podniku, můžete začít dělat dekorativní bavlněné tkaniny. Mají vysokou poptávku od spotřebitelů a jsou základem moderních vyšívání (například patchwork). Rozmanitost jejich textur, barevná paleta je poměrně velká. Mezi jinými, vysoká cena (od 300 rublů na 1 m) odpovídá kvalitě. Konkurence domácího trhu pro výrobu bavlněných tkanin prakticky neexistuje. Obchodní organizace budou vyžadovat nákup nebo pronájem prostor pro sklady a kancelářské, speciální stroje. Je také nutné přilákat zaměstnance, jejichž úkolem bude vyrábět a poté prodávat položky.

Počáteční kapitál bude úměrný směru činnosti, která se stane rozhodujícím při vytváření obchodního projektu. Zařízení lze zakoupit z druhé ruky. Výroba ve velkém měřítku bude stále vyžadovat získávání tkalcovských stavů, přestavby, přepážky, pásky, rozměrové stroje a parní komory. Tyto mechanismy umožňují vyrábět pás, který po dalším zpracování pomocí napájecích plnicích strojů s plným dnem bude mít úplný vzhled. Stroje na barvení, sušicí nádrže budou také potřebné při provádění takové činnosti. Pro pletené tkaniny - vlastní vlastní vybavení.

Velké obavy jsou vybaveny stroji s jehlovými razítky, kalandry, mykacími, prošívacími stroji, lakacími stroji.

Úspora peněz při nákupu zařízení nebude opodstatněná, protože hotové výrobky přestanou uspokojovat potřeby spotřebitele. Chcete-li zakoupit vysoce kvalitní a spolehlivé zařízení, budete muset mít miliony rublů. Přesná hodnota práce vašeho podnikatelského záměru závisí zcela na typu vyrobených produktů. Náklady zahrnují pronájem kanceláře, úschovnu, pracovní poměr přibližně 10 jednotek.

Nejčastěji dostupný kapitál nesplňuje požadavky plnohodnotného podniku. Pak můžete jít tímto způsobem - uzavřít smluvní vztah s již fungujícími textilními továrnami, a tudíž objednávat textilie s potřebným designem pro ně. Jediným problémem je hledání dobrého návrháře při výrobě tiskovin, potřeba výrobků splňovat určité kvalitativní vlastnosti.

Období návratnosti textilního podniku se může lišit od okolností. Je třeba poznamenat, že každý komerční projekt potřebuje čas na získání čistého zisku. Pokud podnikatel s jistotou pracuje v určitém odvětví lehkého průmyslu, který plně vyhovuje potřebám zákazníků, může snadno převzít dominantní postavení na domácím trhu pro výrobu tkaných materiálů.

Všechna doporučení jsou podmíněna, nikoliv přímým návodem k jednání. Úspěch vaší události je podmíněn dostupností finančních prostředků, individuálním přístupem a dalšími důležitými faktory.

Podnikatelský plán pro výrobu oděvů

Domovní trh s oděvy je plný čínských, tureckých a polských výrobců. Tyto výrobky však nejsou vždy charakterizovány přijatelnou kvalitou: parametry modelů neodpovídají standardu čísla, velikostní rozmezí se liší od standardní a kvalita šití je velmi žádoucí. V takovém případě kupující stále více věnuje pozornost cenově dostupným a kvalitním výrobkům vyráběným v místních továrnách.

Tvořící výrobu podnikatelský záměr oděvu, je třeba určit, pro kterou bude spotřebitel navržen vyráběných produktů. V počáteční fázi, podnikatel by rozhodně neměl konkurovat známých světových značek a zaměřit se na rozmazlené designéry k zajištění publikum - je lepší dát přednost středního segmentu, ve kterém je kvalita kupující věc je mnohem důležitější než nápisu na etiketě.

Vlastnosti podnikání

Dalším důležitým faktorem je specializace: v malém podniku je poměrně obtížné pokrýt i tři nebo čtyři směry. Navíc při výrobě heterogenních výrobků je značně postižena produktivita: švadlenaři, kteří jsou nuceni neustále přecházet mezi různými typy operací, se nemohou soustředit na práci a zajistit správnou rychlost technologických procesů. Proto před zahájením workshopu musíte provést kvalitativní studii a určit, co je lepší šit: podnikání pro šití bude výhodné pouze tehdy, pokud se zaměříte na nejoblíbenější typy výrobků.

Existují dva hlavní modely výroby, které může podnikatel úspěšně kombinovat při vývoji podnikatelského konceptu. První zahrnuje práci na objednávce: společnost je oslovena designéry a společnostmi, které vyvíjejí nový výrobek, ale nemají k dispozici kapacity pro jeho výrobu. Uvolnění produktů se v tomto případě provádí pod značkou třetí strany, což vylučuje náklady na její propagaci a umožňuje, abyste nepřemýšleli o prodejních kanálech.

Při implementaci druhého modelu podnik prochází celým cyklem, počínaje vývojem nových produktů a končící prodejem pod vlastní značkou. Podnikatel, který si zvolí tuto cestu, by měl jasně porozumět kvantitativnímu a kvalitativnímu složení cílového publika, který vyžaduje pravidelné marketingové aktivity k přilákání. Současně lze upozornit potenciální zákazníky na následující faktory:

 • Kvalita. Majitel posuzuje kvalitu nemovitosti pro různé vlastnosti, věnuje pozornost látce, nitě, příslušenství, přizpůsobuje se tvaru, chování při praní a žehlení. Předpokládá se, že kvalitní oblečení by mělo být krásné, praktické a spolehlivé;
 • Cenová politika. Cena věci musí odpovídat její kvalitě - nikdo nebude kupovat drahé spotřební zboží, ale kvalitní oblečení také nemůže být levné. Neoprávněné odchylky od tržních cen často způsobují pochybnosti a podezření u spotřebitelů;
 • V poptávce. Nebuďte příliš závislí na vydání exkluzivních nebo elitních designových modelů - lidé mnohem pravděpodobněji nakupují jednoduché věci: košili, sukni, džíny nebo spodní prádlo.

Výrobní technologie

 1. Projektování. Návrhář vyvíjí náčrt budoucího produktu, vybírá typ látky, příslušenství a barvy;
 2. Projektování. Návrhář založený na náčrtech vyvíjí kresby, určuje rozměry součástí a vytváří vzory a technickou dokumentaci;
 3. Otevřete ji. Potom řezačka začne fungovat. Pomocí šablon přenáší detaily výrobku na tkaninu a vyřízne je nožnicemi nebo frézami;
 4. Šití. Švami zpracovávají okraje a pak tyto součásti šit podle pokynů. V tomto kroku, způsob využívá dvě rozdělení práce: V prvním případě, každý hlavní šije produkt plném rozsahu, od začátku do konce, zatímco v druhém kanálu nese jeden až dva jednoduché operace, a pak vysílá polotovaru dále podél dopravníku;
 5. Dokončení. Operátoři pomocných mechanismů šit na knoflíky, zipy, instalovat nýty a dokončit konec výrobku;
 6. Balení. Zaměstnanec společnosti OTK kontroluje, zda produkt vyhovuje požadavkům na kvalitu, k sobě štíší značky a poté převede produkty do skladu.

Obchodní registrace

 1. Podání žádosti ve stanoveném formuláři Federální daňové službě;
 2. Registrace u daňových úřadů;
 3. Výběr vhodného daňového systému;
 4. Registrace v PF a MHIF;
 5. Uzavření smluv o pronájmu průmyslových areálů, kontrole škůdců, odstraňování odpadků, recyklaci zářivkových svítidel a mytí pracovních oděvů;
 6. Získání pracovních povolení od SES a Gospozhnadzor;
 7. Výroba podnikové pečeti;
 8. Otevření zúčtovacího účtu.

Podnikatelé registrující malou dílnu si mohou vybrat jednu z dostupných forem vlastnictví - IP nebo LLC. Než začnete podnikání šití od začátku, měli byste studovat rozdíly mezi nimi a zvolit nejvhodnější volbu:

Otevření vlastní výroby tkanin

Málokterý domácí podnikatel považuje výrobu textilií za rentabilní a výnosné podnikání. Není nic překvapujícího: v posledních několika desetiletích není textilní průmysl v Rusku zdaleka v nejlepším stavu.

Nicméně, pouze v roce 2007, podle odhadů, objem trhu s tkáněmi v naší zemi činil téměř 5 miliard dolarů. Hlavní nárůst byl v segmentu z bavlněné tkaniny, což představovalo asi 60% z celkového trhu všech druhů tkanin volně ložené, stejně jako na úseku hedvábí a syntetických látek, které dominují na trhu, pokud jde o hodnoty. Současně, navzdory skutečnosti, že bavlněné tkaniny tvoří většinu tkanin, jejich podíl v posledních letech klesl o 3-4%.

Mezi hlavní rysy trhu s tkáněmi specialisté identifikují stagnaci ruské výroby. Během uplynulých deseti let neexistuje jasná tendence ke zvýšení objemu tkáňové produkce. Objem výroby se pohybuje od 2 700 do 2 850 milionů metrů čtverečních. m. Současně je pokles těchto ukazatelů periodicky nahrazován růstem a naopak.

Jaký je důvod této nešťastné situace na ruském textilním trhu? Analytici identifikují tři hlavní faktory: ilegální dovoz relativně levných (a kvalitnějších) tkanin, což výrazně zhoršuje konkurenceschopnost ruských společností, technicky zastaralé vybavení v mnoha velkých továrnách a nedostatek surovinové základny.

Objem ruského trhu s tkaninami roste především v důsledku dovážených výrobků, mezi kterými převládají hedvábí a syntetické materiály. Tento typ tkáně představuje asi 70-75% celkového objemu dovážených výrobků. Pokud jde o legalizaci dodávek z asijských zemí, podíl oficiálních dovozů roste a počet domácích tkanin klesá. Nyní je podíl výrobků našich výrobců o něco více než polovina z celkového počtu (pro srovnání v letech 2007-2008 to bylo 65-70%).

Kromě toho v posledních letech téměř dvojnásobek objemu vývozu ruských tkanin v zahraničí. Většina vyvážených bavlněných tkanin jsou suroviny (tzv. "Záď"), které jsou polotovary a následně jsou dále zpracovány.

Lněné tkaniny, které jsou prakticky nekonkurenční na domácím trhu, představují významný podíl vývozu (přibližně 38-40%). Ale tento počet klesá každý rok.

I přes tento depresivní obraz však textilní výroba v naší zemi má velký potenciál, a možná i se správnou polohou se vaše společnost může stát lídrem v tomto odvětví.

Především musíte mít určité znalosti v oblasti výroby tkanin, pečlivě studovat segment, ve kterém budete pracovat, pochopit, jaké druhy tkanin a jaké množství je třeba vyrobit. Mezi nejrozsáhlejší oblasti patří výroba nábytkových tkanin, které jsou vždy poptávané.

Existuje několik základních typů čalounických tkanin: hejno, boucle, jacquard, ženilka, umělé semišové a umělé kožešiny, tapiserie, imitace kůže. Kromě toho existují smíšené látky, které jsou kombinací dvou nebo více materiálů. Pokud plánujete vytvořit malý podnik, odborníci doporučují věnovat pozornost například výklenkům, jako je výroba dekorativních bavlněných tkanin.

Takové tkaniny se obvykle používají pro různé druhy vyšívání (například pro patchwork). Vyznačují se širokou paletou barevných odstínů a dekorací, vysokou kvalitou a relativně vysokou cenou (od 300 rublů na metr). Na ruském trhu v tomto segmentu prakticky neexistuje žádná konkurence.

Chcete-li otevřít podnikání při výrobě tkanin, musíte si koupit nebo pronajmout speciální vybavení, pronajmout prostory pro dílnu, sklad a kancelář a najmout zaměstnance, kteří budou vyrábět a prodávat vaše výrobky.

Výše počátečního kapitálu závisí na zvoleném směru. V každém případě se to nedaří bez speciálního vybavení. Pro relativně velkou produkci zahrnuje povinný seznam tkací stavby, přezbrojení, pletení pásek a dílů, stroje pro dimenzování, parní komory pro přízi. To vše je nezbytné pro výrobu plátna, která se poté zpracovávají pomocí Sardon a dokončovací práce a upínacích, plochých strojů, strojů pro rozmnožování a gazoopalnyh strojů.

Kromě toho budete muset získat komplexy barvy a přípravu, barvicí stroje, sušicí komory. Některé typy textilních výrobků se vyrábějí s použitím dodatečného vybavení. Například pro výrobu pletenin, včetně technických, je třeba koupit speciální zařízení pro výrobu pletenin.

Pro velkou textilní výrobu se používá také zařízení pro netkané textilie, které zahrnuje mykací a prošívací stroje, jehlovou děrovací stroje, kalendáře pro bodové adhezivní aplikace a stroje pro kalibrování.

Uložit na zařízení nestojí za to. Tkanina vytvořená s použitím nekvalitních strojů s minimem funkcí nebude mít správnou konstrukci a nebude se lišit v různých barvách. Celkové náklady na textilní zařízení jsou několik desítek miliónů rublů, v závislosti na druhu tkanin, které budete vyrábět. Přidejte k tomu náklady na pronájem prostor pro dílnu, sklad a kancelář, stejně jako platy pro zaměstnance (technologové, provozovatelé zařízení, nákupní a prodejní manažeři, účetní apod.).

Pokud nemáte potřebný rozpočet, pak můžete jednat s existujícími textilními továrnami a objednat tam tkaniny s určitým designem. Hlavním problémem je nalezení dobrého návrháře, který bude rozvíjet výtisky a bude dosahovat požadované kvality vyrobených tkanin.

Doba návratnosti podniku pro výrobu tkáně závisí na mnoha faktorech. Pokud se společnosti podaří najít své místo a nabídnout svým zákazníkům vysoce kvalitní výrobky za konkurenční ceny, pak bude schopen dosáhnout úrovně soběstačnosti během prvního roku existence.

Sysoeva Lily
(c) www.openbusiness.ru - portál obchodních plánů a průvodců

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Idea pro podnikání číslo 145: Jaká je ziskovost při výrobě tkanin?

Tkaniny nás obklopují všude, v oblečení, nábytku, domácnostech a dalších věcech. Výroba jakékoliv látky bude skvělou volbou pro vydělávání i pro začátečníky. Zvažte výrobu tkanin jako podnik: ziskovost, recenze úspěšných výrobců, možnosti pro realizaci obchodního projektu a poradenství ohledně různých organizačních otázek v našem dnešním článku.

Budeme analyzovat obchodní směr

V současné době se látka jako materiál používá v zcela odlišných sférách výroby a obchodu jako celku. Materiál má nepochybně mnoho různých typů v závislosti na použitých surovinách, což vám umožní najít si místo a úspěšně pracovat v něm.

Směr tkání je stále neuvěřitelně relevantní, protože materiály jsou vyžadovány nejen pro velké organizace, ale i pro soukromé odběratele. Právě proto, že pokud máte minimální znalosti v oblasti výroby tkanin, stojí za to udělat to nyní, zatímco u tuzemských firem není konkurence tak vysoká.

Jaké druhy tkanin jsou nejoblíbenější?

Abychom se zabývali vytvářením a prodejem zboží z tkanin, stojí za to zjistit, co je v současné době nejrelevantnější a má stabilní poptávku. Vše závisí na finančních možnostech a očekávaném objemu výroby, ale stojí za to věnovat pozornost následujícím možnostem:

 1. Obzvláště oblíbené jsou v současné době mahra a vlna, prodávané především výrobcům oděvů, spodního prádla a ložního prádla.
 2. Malý podnik by se měl zabývat výrobou a prodejem dekorativních bavlněných výrobků, jako jsou role.
 3. Produkce měřítka je lepší směřovat k tvorbě betonových nábytkových tkanin, protože firmy v této oblasti neustále potřebují velké dodávky surovin.
 4. V obrovských objemech se také zkouší netkané materiály, protože se mnohem lépe hodí pro vytvoření mnoha předmětů pro domácnost. Zde byste měli zvolit PVC-látky, protože tento materiál je používán nejen v každodenním životě, ale i ve stavebnictví, a proto je snadno zakoupen mnoha organizacemi.

Výrobní místo

Nezáleží na tom, zda jste se rozhodli pro výrobu syntetických nebo přírodních tkanin pro specializaci, a to za určitých podmínek. Především je třeba najít prostor s rozlohou nejméně 300 metrů čtverečních, aby bylo možné vybavit dílnu, sklady surovin a hotových výrobků a také personální prostory.

Zařízení a materiály

Pro každý typ tkaných výrobků potřebujete vlastní zařízení a součásti. Například bavlněné tkaniny potřebují samozřejmě bavlnu a výroba netkaných materiálů vyžaduje pouze odpad šicích podniků. Viskózová, lněná nebo chemická vlákna jsou zde vhodná. V druhém případě má podnikatel zájem o následující zařízení:

 • auto automobilu;
 • pinzety;
 • mykací přístroje;
 • jehlový děrovací stroj;
 • plachtovací šicí stroj.

Stojí za zmínku, že výše uvedené zařízení pro výrobu netkaných textilií není absolutně vhodné pro vytváření froté. V tomto případě je nutné zakoupit:

 1. Tkací stroje.
 2. Rapierové přístroje.
 3. Malima.
 4. Skartovací stroj.
 5. Zařízení odmítnutí.
 6. Stroj na kavárny.
 7. Stroj se stuhou.

Obě soupravy popsané výše se opět nezapadají do mnoha dalších firem. Továrna, která si vybrala výrobu vlněných tkanin, bude muset kupovat například nejen tkací stroj, ale i tkací stav. Také v kompletním souboru vedle stroje pro navíjení a navíjení by měla být smíšená komora.

Zaměstnáváme zaměstnance

Továrna na bavlněné nebo plátěné tkaniny bude určitě vyžadovat práci a je v tomto případě nutné najímat lidi se zkušenostmi v lehkém průmyslu nebo mít znalosti v této oblasti. Jedna změna v továrně vyžaduje tolik personálu:

 • tři provozovatelé zařízení;
 • jeden technik-mechanik;
 • jeden nakladač pro práci se surovinami pro výrobu a hotové výrobky;
 • jeden řidič s vlastním vozem;
 • jeden stráž;
 • jeden čistič.

Projekt bude potřebovat také účetní, pokud by firma nebyla zaregistrována jako IP. V takovém případě může vlastník podniku učinit účetní zprávy.

Organizace marketingové kampaně

Při propagaci vašeho projektu je důležité pochopit, s jakým publikem je výhodnější pracovat a jaké metody reklamy jsou v tomto případě použitelné. Hledání spolupráce s dalšími společnostmi bude muset být v tematických fórech, a to i nezávisle. Je zřejmé, že by výrobci oděvů měli nabízet vlněné nebo džínové látky.

Mnoho začínajících podniků sami hledá trvalého dodavatele a měli by je zajímat příznivé podmínky. Mimochodem, s výrobou netkané textilie věci jsou trochu komplikovanější, takže bude muset pracovat výhradně na objednávku.

Projekt je v první fázi nutný jakýmkoli způsobem, aby se sám a nezávisle našel kupujících, a pouze s vytvořením stálé klientské základny může být kampaň snížena.

Otevřeme vlastní prodejnu

Jak již bylo uvedeno výše, poptávka po tomto produktu není jen od organizací, ale také od obyčejných kupujících, kteří jsou mnohem pohodlnější kupovat levněji od dodavatele. Proto je skvělým obchodním nápadem otevřít svůj vlastní obchod na základě továrny. To lze provést s rozšířením projektu, protože myšlenka bude vyžadovat náklady, ale příležitosti prodat produkt otevřen mnohem více. K tomu musíte provést následující kroky:

 1. Registrace obchodu pomocí IP nebo LLC. Pak budou muset získat povolení k prodeji v Rospotrebnadzor, SES a hasičské sbory, stejně jako projít procesem registrace v daňové, hospodářské komory a penzijního fondu. Mimochodem, pro obchod s textilem nebo pro prodej umělých tkanin je stále nutné získat certifikáty kvality.
 2. Nákup komerčního vybavení. Koupit bude mít regály, pult, nábytek pro zaměstnance, stejně jako pokladna, která je zapsána v daně.
 3. Vyhledejte místo pro prodej. Obchod není továrna, takže je vhodné si vybrat místo pro to již ve městě a v hustě osídlené oblasti, která je vhodná z celého města. Standardní plocha obchodu je 50 čtverců a více.
 4. Nábor. Samozřejmě, prodejci nemusí mít speciální dovednosti, ale je lepší, pokud jsou vaše prodejní pracovníci v textilním průmyslu obeznámeni. V malém obchodě stačí dva nebo tři prodejní konzultanti.
 5. Registrace sortimentu. Jistě, to záleží na vašich továrních směrech, protože tyto zásoby je lepší otevřít pro ty, kteří pracují s textilních surovin, protože se často lidé kupují látky pro šití, například, šátky či trička. Zajímavou možností bude otevřít speciální oddělení přirozených rostlinných tkání, jako je konopí. Tam je poptávka po takových věcech, ale často jsou jen velmi málo návrhů.

Určete ziskovost podniku

Abychom pochopili, jak zisková je podnikání, je třeba odhadnout náklady na její otevření a údržbu, stejně jako ziskovost. Není pochyb, že v mnoha ohledech záleží na směru oboru a regionu, stejně jako na vašich finančních možností, ale pro příkladnou stanovení budeme diskutovat o tom, jak technologie je nákladově efektivní výrobu vlněných tkanin k provádění zboží nejen do jiných firem, ale také v důsledku svého vlastního obchodu:

Podnikání v oblasti výroby textilií

Výroba textilu je vyhledávanou obchodní linií. Použití textilií je velmi rozmanité. Oblíbené oblasti jeho aplikace:

 • výroba oděvů: domácí, každodenní, elegantní sportovní oblečení pro dospělé a děti, kombinézy;
 • výroba příslušenství: šály, tašky, peněženky;
 • interiér a design: výroba nábytku, závěsy, závěsy, ubrusy;
 • domácí textil: ložní prádlo, přikrývky, ručníky, brašny.

Existují další oblasti, například výroba materiálů pro turistické vybavení (stany, spací pytle apod.), Výroba dekorativních tkanin a tkanin pro vyšívání. V této oblasti existuje méně klientů, proto se úloha oddělení marketingu a prodeje zvyšuje, aby zaujala potenciální partnery a přesvědčila je, aby zahájily spolupráci.

Obchodní vyhlídky

Vzhledem k hospodářským a politickým událostem, ke kterým došlo od konce 80. let minulého století, byl tento segment výroby v Rusku prakticky zničen. K dnešnímu dni je většina tkanin dovážena ze zahraničí - legálně i padělaně.

Pro domácí trh se však situace mění k lepšímu. Podle odborníků je tkáňová produkce v naší zemi potenciálně slibnou výbavou. S kompetentním obchodním plánem a obratným řízením je společnost schopna splácet poměrně rychle a přinášet dobré zisky. Poptávka po tkaninách je velká a stále se zvyšuje, zatímco lidé mají zájem jak o segment rozpočtu, tak o drahé kvalitní tkaniny se zajímavým designem.

Na vzestupu jsou firmy, které vyrábějí textilie na ložní prádlo - kaliko, chintz, poplin. Velký podíl na trhu zaujímají také podniky, které vyrábějí pleteniny, kostýmní tkaniny a látku.

Zvláště perspektivní podle odborných odhadů je výroba nábytkových tkanin, protože se tento segment trhu aktivně vyvíjí a poptávka po kvalitních materiálech je velmi vysoká.

Trh s výrobou oděvů v naší zemi je také poměrně rozmanitý, avšak velká konkurence tvořily dovozní výrobci, především Čína. Nicméně praxe ukazuje, že v této oblasti je také neustále hledat kvalitní produkt s neobvyklými vlastnostmi - vzorem nebo strukturou. Proto ti, kteří mohou uspokojit požadavky zákazníků, mají všechny šance na úspěch.

Organizace obchodu

Před zahájením výroby se musíte pečlivě seznámit s trhem a sortimentem. Je žádoucí mít dobré znalosti o typech tkanin, pochopit technologické procesy.

Místnost pro dílnu

Předpoklad lze zakoupit nebo pronajmout. Je také možné dohodnout se s provozním podnikem a uvést objednávky s nimi.

Druhá možnost zahrnuje vývoj vlastního designu tkanin a nákup surovin, na jehož základě bude výrobní závod vyrábět tkaninu. V tomto případě neexistují žádné náklady spojené s pořízením výrobních zařízení, nákupem a údržbou strojního zařízení, malým personálem se sníží náklady na práci. Ale schopnost řídit proces a kvalitu konečného produktu je snížena. Zvyšuje tento schéma nákladů na práci pro logistiku, takže když vzdálené umístění továrny může být nerentabilní.

Oblast podniku závisí na plánovaných objemech produktů. Je třeba si uvědomit dodržování hygienických a hygienických norem. Místnost by měla být dobře osvětlena, výška stropu musí být nejméně 4 m. V chladné sezóně bude nutné zajistit dobré větrání - vytápění.

Pro pohodlí pracovníků jsou potřebné šatny se sprchami a místem k jídlu. Aby byla zajištěna protipožární bezpečnost a nepřerušená obsluha zařízení, je třeba dbát na kvalitní zapojení. Pro usnadnění nakládacích a vykládacích prací bude vyžadována vybavená plocha, pokud možno autoramp.

Vedle dílny budou potřebné suché sklady pro skladování surovin a hotových výrobků, stejně jako kancelářské prostory.

Kanály zásobování surovinami

V závislosti na použitých surovinách jsou tkaniny rozděleny do dvou velkých skupin:

 • Přírodní (vlna, hedvábí, plátno, bavlna);
 • umělá (viskóza, polyester, acetát).

Z tohoto důvodu jsou nejslibnější typy tkanin pro výrobu:

 • bavlna;
 • prádlo;
 • vlněné;
 • polyester;
 • technické.

V Rusku se vyrábějí dva druhy přírodních surovin: prádlo a vlna. Je nutné dohodnout se na dodávkách v zemědělských podnicích, které se zabývají svou průmyslovou výrobou. Pokud jde o bavlnu, její výroba v naší zemi prakticky neexistuje. Historicky byl hlavním dodavatelem suroviny v Sovětském svazu Uzbekistán, dnes je i nadále předním světovým dodavatelem bavlny.

Největším výrobcem hedvábí na světě je Čína. Vyrábí se také v Indii a Uzbekistánu. Dnes jsou hedvábné tkaniny a hedvábné výrobky zastoupeny především v prémiových a luxusních cenových segmentech. Tam je pokles poptávky po těchto tkaninách nejen v Rusku, ale i ve světě. Proto jeho použití při výrobě tkanin vyžaduje promyšlený obchodní plán se zavedenými prodejními kanály.

Je mnohem jednodušší situace se syntetickými vlákny: mnoho podniků se zabývá jejich výrobou a vývoj technologií nám umožňuje měnit a zlepšovat sortiment.

Technologie výroby tkanin

Technologický proces má své vlastní nuance v závislosti na typu a požadovaných vlastnostech tkaniny. Obecný algoritmus vypadá takto:

Potřebné vybavení

Při zahájení podnikání na základě stávajících výrobních oblastí je třeba posoudit stav zařízení. Technologie v mnoha továrnách je zastaralá, což nevyhnutelně ovlivní kvalitu hotových výrobků. Zařízení by proto nemělo být uloženo.

Konkrétní stroje vstupující do výrobní linky závisí na použitých surovinách a konečném účelu tkanin. Výroba bavlny, vlny nebo syntetiky znamená různé technologické procesy. Nábytkové tkaniny vyžadují komplexnější tkaní a zpracování než tkaniny pro ložní prádlo.

Také v závislosti na zvolené specializaci bude zapotřebí samostatné zařízení: pro zpracování vlny bude zapotřebí dopřádací stroj a mycí stroj pro práci s lnem.

Obchodní registrace

Pro registraci výroby musí hlava zvolit právní formu, podle níž bude pracovat - IP, LLC, akciová společnost. Kromě toho je povinné získat certifikát pro výrobky. V jeho nepřítomnosti společnost čelí vážným pokutám. do obsahu ↑

Marketingové a distribuční kanály

Výroba textilu je orientována na velký a malý velkoobchod. distribuční kanály v závislosti na zvoleném směru, ale podmíněně lze rozdělit do výrobci kupují textilie pro další zpracování a výrobu finálního produktu a obchodníků, kteří si ji koupili za účelem dalšího prodeje v menších množstvích.

Drobný kupující v prodejních kanálech továrny není vždy zastoupen, protože prodeje tkaniny v metrech a skladování zbytků výrobci je nerentabilní. Můžete však použít tento směr prodeje produktů a otevírat prodejnu v továrně.

Dalším směrem ve vývoji výroby a způsobu rozšíření cílové skupiny je výroba výrobků z vlastních výrobních tkanin pod vlastní značkou. Tento přístup není vhodný pro všechny typy tkanin, je nejjednodušší realizovat ve výrobě domácího textilu - ložního prádla a ručníků.

Export textilií je také možný. V současnosti je největší podíl na lnu. Nicméně praxe ukazuje neustálý pokles objemu vývozu, a proto je sázka na to spíše riskantní.

Konečně můžete zvolit cílové výklenky: například tkaniny pro šití uniformy nebo kombinézy. V těchto oblastech jsou často vybírány nabídky nebo jsou vydávány objednávky na velké dodávky.

Marketing

Marketingové strategie jsou postaveny na hledání pravidelných zákazníků. Mělo by být zřejmé, že většina prodeje bude s největší pravděpodobností prováděna na dálku. Zároveň mají potenciální zákazníci již další dodavatele a rozpočet je plánován. Proto, když myslíte a spouštíte marketingovou kampaň, má smysl najednou, když otevíráte podnikání, takže na začátku produkce existuje skutečná marketingová příležitost. Tím se zabrání zavaryvaniya, snižují výrobní náklady snížením trvanlivosti a rychle platit za náklady.

Způsoby propagace:

 1. Příležitost vyhlásit se a vytvořit obchodní kontakty jsou každoroční výstavy profilu. Největší a nejslavnější z nich, například Textillegprom a Interkann, se konají dvakrát ročně v Moskvě. Tam jsou také regionální výstavy. Jsou méně reprezentativní, ale účast v nich je více rozpočtová. Bonusem cesty na tyto akce bude příležitost nalézt nové dodavatele surovin, pracující za příznivých podmínek.
 2. Propagace zboží není možná bez "World Wide Web". Společnost by měla mít nejen kvalitní stránky, ale i poštu na tématické stránky. Kontextová reklama v posledních letech se stala méně účinnou kvůli rozsáhlému šíření blokátorů, ale tento způsob informování si také zaslouží pozornost.
 3. Nemá smysl zasílat informace novinám výrobci. Ale platit za ubytování v tematických časopisech a brožurkách stojí za to.
 4. Vzhledem k tomu, že vyhledávání zákazníků je vzdálené a tkanina jako výrobek potřebuje hmatové hodnocení, je nutné připravit vzorky výrobků pro volnou prezentaci a zasílání poštou zákazníkům. Pro stejné účely je vhodné objednat katalogy, protože mnoho zákazníků následně objednává podle požadavků konečného kupce.
 5. "Studená" volání jako způsob, jak najít nové zákazníky jsou stále populární. Tato metoda je zaměřena spíše na dlouhodobou perspektivu a především umožňuje rozšířit základnu potenciálních klientů pro další práci manažerů.

Náklady a návratnost investic

Požadované investice v počáteční fázi závisí na dostupnosti zařízení a jeho stavu. Odborníci tvrdí, že je často snazší koupit nové automobily než modernizovat zastaralé vybavení. V tomto případě se doporučuje koupit celou výrobní linku, a nikoliv součásti.

Náklady jsou ovlivněny použitými surovinami, stavem vybraných prostor a očekávanými objemy výroby, na kterých závisí mimo jiné velikost personálu.

V počáteční fázi bude trvat nejméně 3 miliony rublů. Přibližné náklady na výrobu jednoho druhu tkaniny s personálem nejvýše 25 osob zahrnují: