Výroba papírových pytlů a pytlů: obchodní myšlenka

Jak otevřít výrobu papírových pytlů a pytlů

Výhody papírových sáčků a tašek

V jednom z článků jsme již diskutovali o obchodním plánu pro výrobu plastových sáčků. Tak proč, spolu s populárním produktem, jako plastové obaly, sáčky a tašky z papíru nevybledne a neztrácí svůj význam, s využitím poptávce ze strany spotřebitelů a výrobců?

Odpověď je docela jednoduchá. Existuje několik výhod takového kontejneru.

Za prvé, polyethylen, bez ohledu na to, jak je silný, stále není určen pro skladování určitých druhů zboží. Například některé stavební směsi nebo dřevěné uhlí.

Za druhé, pro výrobu tohoto typu výrobku, jako jsou papírové pytle, se materiály používají na rozdíl od výroby polyetylénu, které jsou charakterizovány bezpečností a neškodností pro životní prostředí během jejich výroby a využití. A tento přístup není jen důležitý, jedná se o první významné pozice na státní úrovni. I když ne tak moc s námi, jako v Evropě. Ekologie, stejně jako bezpečnost pro lidské zdraví - důležitý faktor, který získává dynamiku a brzy bude mít silný dopad na celou výrobu.

Zatřetí, samotné materiály, které se používají k výrobě papírových obalů, nejsou tak drahé, jsou výhodné a ziskové, což jistě přitahuje výrobce.

Ve čtvrté, pokud jde o balení potravin, papírové pytle jsou mnohem kvalitnější než polyethylen. Jsou schopny udržet si kvalitu jídla déle. Plastové obaly často vedou ke ztrátě původních vlastností. Můžete například přinést mouku, kávu a různé druhy koření, jejichž podíl na trhu není v žádném případě malý.

Neměli bychom zapomenout ani na body rychlého občerstvení, kde také díky svým vlastnostem a specifičnosti výrobků pro konečného uživatele jsou používané pytle na balení do papíru.

Pokud věnujete pozornost marketingu velkých společností, zjistíte, že plně využívají důrazu na kvalitu papírových obalů, aby podpořili obrazovou součást.

Výsledek - výroba papírových pytlů a pytlů dnes je rychle se rozvíjející a nadějná odvětví drobného podnikání, která v budoucnu bude ukazovat nejen stabilitu, ale i rychlý růst.

Kde se používají papírové tašky a tašky

Účel použití papírových obalů je různorodý. Existuje několik nejdůležitějších:

 1. Používá se k udržení bezpečnosti produktů potravinářského a jiného průmyslu.
 2. Kavárny, restaurace, bary a další potravinářské stanice používají papírové pytle k balení svých potravin.
 3. Také v příspěvku jsou zabalené brožury na výstavních akcích a propagačních akcích různých směrů.
 4. Balené v papírových pytlích a suchých stavebních směsích, dřevěné uhlí a řadu určitých stavebních výrobků.
 5. Papír se používá v květinářství a designu.
 6. Dárky jsou také baleny v papírových obalech a obalech. Polyetylén v tomto případě pouze zkazí vzhled.
 7. Papírové sáčky se používají pro skladování a balení kompostu a výrobků pro domácnost.

Vedle výše uvedených marketingových pokynů existuje mnoho dalších malých poboček, průmyslových odvětví a podniků, které používají v plném rozsahu nebo částečně papírové typy obalů. Proto pro výrobce nebude těžké najít pro svého produktu potenciální zákazníky.

Technologie výroby papírových pytlů a pytlů

Studium technologie výroby vašeho budoucího produktu je povinností každého podnikatele, který bude tento produkt implementovat.

Zde uvažujeme o hlavních fázích výroby papírových obalů, které představují celý výrobní proces. Existuje pět takových etap.

 1. První etapou je vytvoření obrobku pro obaly. Jeviště je jednoduché. Zahrnuje vytvoření papíru. Tato trubka projde speciálním dopravníkem a rozdělí se do samostatných obalů.

Měli byste vědět, že první etapa bude zahrnovat také platí pro loga matka trubek a dalších obrazů určených k symbolice zákazníka nebo výrobce, jestliže je to stanoveno v rámci projektu. Aplikace symbolů může být provedena různými způsoby, v závislosti na zařízení používaném v podniku.

 1. Druhým stupněm je lepení a tvorba dna.
 2. Třetí etapou je výroba polotovaru ventilu pro speciální ventilové obaly, pokud se vyrábí proces balení, který bude uzavřen nebo uzavřen.
 3. Další - konečné lepení a lisování obalů. Tato fáze je určena pro usnadnění dalšího skladování a přepravy hotového výrobku.
 4. Posledním je vytvoření obalových balíků, které budou obsahovat určité množství hotových obalů pro další velkoobchod.

Různé způsoby tisku na papírovém obalu

V závislosti na druhu výroby se používají různé způsoby tisku. Nejpopulárnější v současnosti - ofsetový tisk na skenování. Používá se pro hromadné tisky.

Flexografie je také častou metodou. Ale stojí za to pochopit, že tuto možnost využívají převážně organizace, které již stojí na nohou a chtějí zvýšit prestiž, protože flexotisk je mnohem dražší než ofsetový tisk.

Kromě flexografie se používá také sítotisk. Použijte jej pro použití jak monochromatických, tak i vícebarevných obrázků. Ale na rozdíl od předchozích metod se používají při výrobě malého množství zboží.

Embosování je drahý způsob, a od toho a nejméně populární mezi výrobci. Mimochodem, kromě finančních nákladů bude nutné utrácet ruční práci, stejně jako nakupovat drahé vybavení. Tyto faktory způsobují, že embosování je používáno výhradně k vytváření dárkového obalu a vysoce kvalitních papírových pytlů. Proto je cena hotového výrobku daleko od tržního minima.

Výroba a uchycení rukojetí k hotovým obalům vede také k nárůstu nákladů na hotový výrobek, protože komplikuje výrobní proces a vyžaduje dodatečné náklady na zařízení.

Zařízení na výrobu papírových obalů

Zařízení pro výrobu je vybráno na základě toho, jaké typy balení budete vyrábět. Papírové nádoby mohou být ze dvou typů - šité a lepené. Stroje na výrobu takových obalů se tak rovněž liší.

Hlavní charakteristiky obráběcích strojů ovlivní jeho náklady a počáteční investice. Ale také na rychlosti výroby zboží, a tedy i na období návratnosti. Je třeba vzít v úvahu sílu stroje, jeho produktivitu, ekonomiku balení a typ výrobní linky.

Podle průměrných statistik, náklady na nejběžnější stroj začíná od 200 tisíc rublů. Upgradovaná verze zařízení, která bude schopna produkovat vícevrstvý papír, bude stát ne méně než 450 tisíc rublů.

Smíšené stroje jsou mnohem dražší. Zpravidla je to 800 - 850 tisíc rublů. Na druhé straně je to stroj smíšeného typu, a to navzdory jeho vysokým nákladům, který umožňuje co nejrychlejší návrat investic do organizace výroby. Skutečnost spočívá v tom, že kromě většího počtu možností balení vám může poskytnout dobrou výrobní rychlost, která produkuje až 210 polotovarů ve dvou vrstvách za hodinu práce.

Nejlepším řešením s dostupnými investicemi je nákup plně automatizované výrobní linky pro papírové tašky.

Dodatečné vybavení pro výrobu papírových obalů

Je nutné zakoupit další zařízení pro vysoce kvalitní výrobu. Kromě výše uvedených možností pro obráběcí stroje budete potřebovat další zařízení:

 • Mechanismus pro vícevrstvé propíchnutí papírových výrobků pro firmware.
 • Můžete také potřebovat perforovací stroj
 • Speciální zařízení pro vkládání papíru
 • Hydromechanický lis pro kopírování hotových výrobků
 • Tiskový stroj s vícebarevným a černobílým tiskem

Ale další úpravy pro toto a další, že výroba sama v nejjednodušší podobě může být uspořádána bez nich, investovat pouze v rozvoji podniku. Vše závisí na vašich plánech, cílech a finančních možnostech.

Pokoj a personál

Výběr prostor při organizaci výroby papírových obalů má dostatečně flexibilní kritéria, díky kterým si můžete vybrat z široké škály oblastí na trhu. Hlavní faktory, které by měly být základem volby - by měla být místnost vybavena vodou, kanalizací a elektřinou.

A také v žádném případě nezapomínejte na dodržování standardu požární bezpečnosti!

V opačném případě se budete řídit velikostí zařízení a dalšími odděleními, které budete potřebovat pro úspěšnou práci.

Pro plnohodnotnou akci vaší výrobní linky bude dostatek (alespoň zpočátku) tří až čtyř zaměstnanců, kteří se budou podílet na změnách. Posunutý pracovní plán zlepší efektivitu práce pracovníků a provede bez strojů na volnoběh.

Doporučení pro zaměstnance jsou jednoduché - nemusí mít specializovanou kvalifikaci nebo specializované vzdělání, ale zkušenosti s prací s podobnými automatickými výrobními linkami jsou velmi žádoucí.

Náklady

Hlavní finanční investice pro zahájení podnikání budou zahrnovat:

 • měsíční nájemné za pronajatou plochu
 • Náklady na zařízení pro výrobu vašeho konečného produktu - papírové obaly.

Nájemné je obtížné předem předpovědět, ale výběr vhodných prostor a analýza tržních cen oblasti by se měl provádět v etapě podnikového plánování. V závislosti na odlehlosti oblasti od centra města a dopravních uzlů se cena zvýší a dokonce z řady faktorů. V průměru se bude pohybovat od 50 do 100 tisíc rublů měsíčně.

Zařízení, jak již bylo uvedeno výše, má ještě širší nabídku cen, které závisí přinejmenším na výkonnosti a schopnostech samotného stroje. Pokud plánujete vytvořit nejprve malou výrobní základnu s malým objemem, budete moci udržet 600 tisíc rublů.

Pokud se okamžitě zaměřujete na dobré objemy a stabilní výrobu, pak objem investic do zařízení nebude pod hranicí 900 tisíc rublů.

Úplná úplnost automatické linky povede k významnému navýšení investičního panelu v počáteční fázi a bude stát 2 až 4 miliony rublů.

Také bude nutné vzít v úvahu mzdový fond. Pokud vaši zaměstnanci nemají kvalifikaci, pak měsíční výdaje za vydělávané platby čtyřem zaměstnancům se směnným plánem budou kolem 70 - 100 tisíc rublů.

Zde můžete nejprve ušetřit tím, že jste v počáteční fázi najímali pouze dva zaměstnance. V tomto případě bude výdaj 30 až 40 tisíc rublů měsíčně.

Kromě výše popsaných nákladů bude třeba v grafu výdajů přiřadit jak celkové ekonomické potřeby, tak neplánované výdaje. To je přibližně 10 - 15 tisíc rublů měsíčně.

Daně za podnikání budou stát ve výši 30 - 40 tisíc rublů.

Suroviny na výrobu papírových pytlů a pytlů

Při výrobě papírových obalů je povoleno používat jakýkoliv papír, který je již dobrý. Zejména můžete použít papír vyrobený z recyklovaných materiálů - odpadní papír.

Používá se však několik typů materiálů: karton, efalin, povrstvený papír, kraftový papír, vodotěsný papír a artlibris.

Pro dosažení dobré pevnosti hotového výrobku se doporučuje lepit papír v několika vrstvách a navíc použít křížové lepení.

Příjmy z výroby papírových pytlů a pytlů

Výroba papírových pytlů je považována za vysoce výnosnou činnost. Díky řádné organizaci pracovních procesů dosahuje ziskovost společnosti i v prvních fázích práce měsíčně až 200-400 tisíc rublů.

Proto můžeme říci, že ke krytí všech nákladů společnosti a výnos z čistého zisku bude trvat asi rok nebo dva, což podle norem organizace výroby od začátku je poměrně krátký čas.

Pro orientační schéma výpočtu příjmů použijeme určité ceny. Musíme však pochopit, že v nestabilní ekonomické situaci se mohou neustále měnit.

Pokud jsou suroviny zakoupeny za cenu 35 000 rublů za tunu a spotřeba papíru na balíček bude 0,09 kg, náklady na jeden balíček budou 3,15 rublů.

Náklady na mzdy pro jednoho zaměstnance za výrobu jednoho balíčku budou 0,05 rublů. Zbývající náklady - 0,03 rublů. Počáteční cena balíčku bude celkem 3,23 rublů.

Pokud je počáteční prodejní cena 10 rublů na balíček, pak z jednoho balíčku bude tržby přibližně 6,77 rublů.

Při plně naložené výrobní úrovni můžete dosáhnout výsledků při uvolnění šesti tisíc balení za den. Za měsíc bude číslo - 132 tisíc kusů hotového výrobku.

Čistý zisk v tomto výpočtu činí 893,6 tisíc rublů měsíčně. Jedná se však pouze o teoretický výpočet bez ohledu na konkrétní situaci a jednotlivé faktory.

Problémy při organizaci podniku při výrobě papírových obalů

 1. Jako podnikatel budete mít zájem snížit náklady na výrobní produkty. Hlavním problémem a úkolem bude proto nalezení dodavatelů levných surovin. A spolu s tímto úkolem bude otázkou logistiky.
 2. Při práci na strojích je spotřebováno velké množství elektrické energie. Počáteční výdaje na drahé vybavení, které se kromě jiných výhod mohou pochlubit ekonomickou spotřebou energie, budou pravděpodobně v budoucnu splatit s velkými výhodami.
 3. Hledání prodejních kanálů není jen otázkou počáteční fáze podnikové organizace. Taková práce by měla být prováděna neustále, aby nedošlo ke ztrátě tempa prodeje a zisku a také k rozvoji.

Doporučuje se, abyste začali hledat zákazníky a potenciální zákazníky dlouho před vybavením linky se všemi potřebnými výrobními zařízeními a výrobou první dávky zboží.

Vlastní podnik: výroba polyetylénových pytlů

Záležitost výroby plastových pytlů samozřejmě není ani originální ani vzácná. Stále však neztrácí svou popularitu a přináší značné zisky podnikatelům. Polyetylénové sáčky získaly nejširší distribuci. Najdou se v téměř každém obchodním nebo obchodním centru. Kromě toho, protože jejich náklady jsou nízké, jsou často distribuovány zákazníkům a zákazníkům zdarma. Polyetylénové sáčky se mohou stát vynikajícím a levným reklamním médiem - jsou uváděny na loga, informace o společnosti, jejích službách a kontaktních detailech. Oblibu podnikání při výrobě polyethylenových obalů má několik důvodů. Nejprve, jak bylo uvedeno výše, pakety se používají všude a jsou poměrně levné. Jejich výroba nevyžaduje přítomnost zvláštních znalostí, použití komplexních technologií a hledání kvalifikovaného personálu. Abyste se zabývali výrobou polyethylenových pytlů, budete potřebovat speciální vybavení, dostatečný prostor a několik pracovníků.

Pokud máte v úmyslu zapojit se do takového podniku, budete muset strávit alespoň minimální marketingový výzkum, studují situaci soutěžících v oblasti cen a poptávky po obalových produktů, stejně jako při přípravě podnikatelského plánu (to je užitečné, i když se nebude půjčit peníze na zahájení podnikání). Jak ukazuje praxe, v jedné oblasti od pěti do deseti výrobců různých produktů může pracovat dokonale. Zvlášť, když si myslíte, že pouze jedna z deseti společností může být nazvána opravdu velká.

Zbytek tvoří v podstatě mini obchody, které vyrábějí nejjednodušší a nejlevnější balíčky (například "trička" nebo "balíčky"). Obě pracují pouze pro svůj region (město a region), neboť v jiných městech jsou místní producenti, je pravděpodobné, že s nimi nebude soutěžit (i když je cena nižší, celá cena bude "spotřebována" dodání). V nejpříznivějším postavení jsou velké výrobní podniky, protože často vyrábějí nejen obaly a polyethylenové fólie, ale i jiné výrobky včetně čepic, krabic, víček na plechovky, potrubí apod. Na druhé straně, organizace velké továrny od nuly bude vyžadovat příliš mnoho peněz, takže odborníci radí podnikatelům s malým počátečním kapitálem, aby začali s výrobou nejjednodušších balíčků a obalového filmu a poté se postupně zvyšují příjmy, rozšiřují sortiment výrobků a zavádění nových služeb (například tisk na obalech). Při řádném podnikání může výnosnost výroby polyethylenových pytlů činit více než 15%.

Nejjednodušší a nejlevnější možností je výroba výrobků z filmu nebo rukávu od jiného výrobce. V tomto případě jednoduše označíte balíky z "polotovaru" pomocí pájecího a pájecího stroje s podnosem. Náklady na takové vybavení je asi 200-250 tisíc rublů. Najdete zde levnější možnosti: například polořadovka-manuální stroj nebo použité zařízení. Mínus takové "výroby" je poměrně vysoká cena balíčku. Je zřejmé, že společnost s výrobou s plným cyklem může na své výrobky uvést nižší cenu než polotovary, které nakupují film od téže společnosti. Další nevýhodou je mimořádně omezený sortiment. Tak bude možné vyrábět pouze nejjednodušší obaly tenkého polyethylenu typu "Balení", do něhož jsou výrobky baleny, a sáčky na odpadky. Nemůžete však přijímat složitější objednávky (například balíčky hustého polyethylenu s otvory nebo dokonce i běžnými baleními "Mike").

Podívejme se podrobněji na celý cyklus výroby polyethylenových obalových výrobků. Polyetylénová fólie, která je ve většině případů hladká a průhledná, se vyrábí v procesu vytlačování z vysokotlakého nebo nízkotlakého polyethylenu. Extruze je technologie výroby výrobků tlačením roztaveného materiálu přes otvor určitého tvaru. Tato technologie se používá hlavně při výrobě polymerních výrobků (například plastových výrobků, pryžových směsí a samozřejmě i polyethylenových pytlů). Pro zpracování polymerů do hotových výrobků pomocí vytlačování jsou použity jednošroubové, vícestupňové, diskové a pístové extrudéry. Toto je název speciálního zařízení, které je určeno pro lisování plastů. Tyto materiály mají tvar, když je hmota tlačena přes profilovací nástroj (vytlačovací hlava). Polyethylenové kuličky se naplní do extrudéru ve formě kuliček, z nichž je následně vytvořena polyethylenová fólie nebo polyetylénová objímka.

Také extrudéru automatizované linky na výrobu plastových sáčků zahrnuje výše uvedenou řezací a pájení stroj, který štěpí na film nebo pouzdro, vyrobené z vytlačovacího stroje v souladu s předem stanovenými parametry. Zvláštní pozornost by měla být věnována fázi řezání filmového pouzdra na stroji pro výrobu pytlů, u kterého se často používá oboustranný nůž. Při přesunu z výroby balíků jednoho typu do druhého se horký nůž otáčí o 180 stupňů. V plastových pytlích typu "Balení" je dno pytle utěsněno svařovaným švem pomocí horkého nože a potom odříznuto pomocí gilotiny. Dva boční švy jsou pak utěsněny. Pokud mluvíme o výrobě pytlů bez rukojetí nebo odpadkových pytlů, pak výroba na tom a skončí. Hotové balíčky jsou baleny ve stovkách kusů a zasílány do skladu. Pokud však balíček předpokládá dostupnost pera (například u balíků typu "Mike"), bude tato fáze o něco delší. Potom se produkt uzavřen na jedné straně (obvykle dole), a pak je vyrobena ze dvou svarového švu horký nůž, a pak odříznout pomocí gilotinu u středu. Poté je vak uzavřený z obou stran položen na horkou jehlu v balení po 100 kusů. Při řezání tištěných obalů je nutná přítomnost speciální světelné závory, která zachycuje obraz. Otvory pro rukojeti nebo "hrdla" (pro obaly Mike) jsou řezány lisovacím lisem.

Pokud se chystáte dát na své balíky jakékoli obrázky, včetně firemních log a dalších firemních symbolů, pak budete potřebovat také flexografický stroj. Může být použita nejen pro práci s polyethylenem, ale také pro mnoho dalších materiálů (např. Fólie). Flexotisk se liší od obvyklého typografického tisku v tom, že používá vysoce elastické kapalné inkousty a formy. Při tisku tekuté a rychleschnoucí inkoust jsou převedeny do materiálu pomocí měkkých polymerních forem, které jsou připevněny k válcům, oboustranné lepicí pásky nebo zvláštních „propadů“. Stroje Flexo mají pět hlavních typů - sekční dlouhé stroje, vestavěné profily, planetové stroje, stroje slévárenských sekcí a kombinované stroje s lineárními sekciami (jednotky).

Výběr zařízení na trhu je velmi velký, ale pokud tomu nechápete, pak při zakoupení linky je lepší vyhledat pomoc od specialisty. Pomůže vám ušetřit čas a peníze, vyberete nejlepší možnost v závislosti na plánovaném sortimentu, objemech a dalších faktorech. Nejjednodušší linka bude stát od 60.000 $ v základně domácí výrobní linky nebo z druhé ruky západních společností, pokud hledáte pro vysoce kvalitní výkonnou zařízení, náklady budou mnohem vyšší. - Asi 100 tisíc $ můžete ušetřit při nákupu flexographic zařízení.. Nejlevnější flexograf stojí kolem 65 tisíc dolarů. Proto můžete nejprve bez něj a dát příkazy k tisku třetím stranám a reklamním agenturám.

Místnost, ve které je zařízení umístěno, musí mít vysoké stropy, protože výška vytlačovacího stroje může být asi šest metrů. Dílna by měla vždy udržovat optimální teplotní režim (to je důležité pro zajištění normálního průchodu vytlačováním), musí mít vodovodní a kanalizační systém. Minimálně jeden pracovník je povinen udržovat každou jednotku zařízení. Většina dodavatelů zařízení nabízí školení pro pracovníky, kteří s ní pracují za malý poplatek.

Pokud jde o suroviny, nejlepší možností pro poměr ceny a kvality je jihokorejský a ruský granulovaný polyetylén. Ačkoli často i při zohlednění nákladů na přepravu surovin západní produkce je levnější než domácí. Existují dva druhy granulátů - polyethylen s vysokou hustotou (polyethylen s nízkou hustotou) a nízkotlaký polyethylen (polyethylen s vysokou hustotou). Obě suroviny se používají k výrobě sáčků. Nejlepším z nich je surovina ve formě granulí z polyethylenu o velikosti 3-5 mm a formu blízké sférické. Avšak granule kubického a válcového tvaru jsou stejně oblíbené. Polymerní výrobky se často vyrábějí ze sekundárního polymeru. Rozřezává se na malé kousky a převádí se na granule. I když je tato metoda ekologičtější, kvalita výrobků z druhotných polymerů je mnohem horší než kvalita výrobků z primárních surovin. Navíc obaly z "sekundárního pouzdra" nemohou být použity pro balení potravin, protože tento materiál je považován za toxický. Ale druhotné suroviny jsou ideální pro výrobu odpadkových pytlů. Kromě granulovaného polyethylenu můžete také potřebovat různé barvy. Cena jednoho kilogramu barviva může činit 500-1000 rublů, v závislosti na barvě a výrobci. Barvivo se konzumuje pomalu (obvykle nepřesahuje 3% hmotnosti polymeru, který má být natřený). Upozornění: pro výrobu obalů určených k balení potravin je doporučeno používat vysoce kvalitní polyethylen, který splňuje všechny mezinárodní environmentální standardy, a proto pečlivě přistupuje k otázce výběru dodavatele surovin.

Takže zařízení pro výrobu plastových sáčků bude stát ve výši 250 tisíc rublů. až několik milionů, v závislosti na vybavení, výrobci a kapacitě. Průměrná výkonnost jedné linky je zhruba 25 tisíc paketů za osm hodinový posun (velká výroba probíhá ve dvou směnách po 8 hodinách). Náklady na výrobu jednoho balení jsou asi 15-30 centů, velkoobchodní cena za to začíná od 60-70 centů za jednotku. Měsíční příjmy společnosti mohou být přes půl milionu rublů. Zaplatíte si výdaje za 1 až 1,5 roku.

Jedinou nevýhodou tohoto podnikání je, že plastové sáčky jsou považovány za nejvíce neekologické obaly, což způsobuje velké škody na životním prostředí. Bohužel, v naší zemi, otázky týkající se problematiky životního prostředí, nejsou tak rozšířené jako v zahraničí, kde polyethylen se postupně nahrazovány jinými, bezpečnějšími typy obalových materiálů (například sulfátový papír nebo textilie). Nicméně, prozíravý podnikatelé jsou přesvědčeni, že v příštích několika letech se Rusko bude dodržovat stejné trendy jako v západních zemích, takže jsou nyní hledají alternativy pro výrobu ekologicky šetrné balení.

Sysoeva Lily
(c) www.openbusiness.ru - portál obchodních plánů a průvodců

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Balení

Existuje řada obchodních nápadů, které vám umožňují neustále profitovat a nabízet zajímavé produkty cílové skupiny. Jednou z nejoblíbenějších aktivit v tomto ohledu je obalový průmysl. Nikdy neztratí svůj význam a bez ohledu na typ obalu, který vyrábíte, bude váš příjem vždy stabilní.

Na co stavět podnik?

Nejvýhodnější je výroba plastových obalů, což je pro účastníky přibližně 1/3 trhu. Také výroba kartonových (papírových) obalů bude docela zisková. A samozřejmě můžete vyrábět blistrové balení, ve kterých můžete zabalit téměř vše - od malých dílů pro technologii až po dětské hračky. Otevřením obalového průmyslu vyberte nejslibnější směr, který jste studovali:

 • které odvětví jsou ve vaší oblasti nejlépe rozvinuty
 • kteří nejvíce potřebují pravidelné obaly
 • jaké produkty se prodávají nejlépe a jsou v neustálé poptávce

Poté můžete začít pracovat na organizaci vašeho podniku. Nejdříve musíte zaregistrovat IP a vybrat vhodný daňový systém. Pak se můžete postarat o výběr pokoje. Potřebujete poměrně velkou produkční oblast, která vám umožní instalovat celou řadu zařízení. Může se jednat o velkou produkční halu, suterénu budovy nebo rozsáhlou garáž (hangár). Hlavní požadavky na pokoj jsou:

 1. Jeho rozloha by neměla být menší než 300 metrů čtverečních. m (pokud vyrábíte plastové obaly) nebo 100 metrů čtverečních. m (pokud se zaměřujete na výrobu blistru)
 2. Budova by měla být umístěna mimo obytné oblasti (výroba je považována za škodlivou)
 3. V dílně potřebujete vybavit dobře odsávanou ventilaci

Další důležitou nuancí, která rozlišuje obalový průmysl, je dostupnost odborného personálu. V této oblasti nemůžeme bez kvalifikovaných zaměstnanců, kteří znají všechny formáty vyráběných obalů, a vědí, jak používat zařízení pro jeho výrobu. Za prvé, stačí vám najmout alespoň jednoho takového zaměstnance, ale nezapomeňte: nutně musí nabídnout slušný plat.

Jak organizovat práci?

Před zahájením podnikání na balíčku si prostudujte jeho specifika. Vaše práce je velmi důležitá rychlost - čím rychleji vyrábíte objednané obaly, tím aktivnější je prodej a tím více zákazníků budete mít. V první fázi své práce se provádí nejdůležitější úkol: děláte formy (to je žádoucí, aby se tak za účasti techniků a designérů, kteří mohou navrhnout model balíček a sladit ji se zákazníkem). Tato fáze trvá 3-5 měsíců. Je žádoucí začít podnikat s hotovými obalovými řešeními - abyste mohli zákazníky rychleji najít a vždy budete mít co nabídnout. Pokud jste právě dali průmyslu, s nimiž budou zástupci spolupracovat, rozvíjet 10-15 hotová řešení, takže můžete vyhrát celou řadu klientů. Druhý krok - přemýšlejte o možných bonusech a propagacích pro zákazníky. Zejména můžete doporučit použití loga na obalu nebo vytváření štítků. K těmto účelům budete muset pozvat nejméně jednoho návrháře na zaměstnance, kteří se této práce budou zabývat. Třetím krokem je otevření výrobní linky a začátek plnění obdržených objednávek.

Je výhodné zahájit podnikání na balíčku?

Celková výše investic, které budete muset vyčlenit pro vaše aktivity, činí 150 až 200 tisíc dolarů. Budete muset zaplatit:

 1. 100 tisíc dolarů (přinejmenším). - na nákup kompletní sadu zařízení vstřikovacím stroji, průmyslové chladničky kompresor (nejdražší na trhu je považována za evropskou zařízení, takže pokud chcete ušetřit, zvolte jihokorejský nebo Čína, ale kvalitu takovou technikou může vážně „chromate ")
 2. 10-20 tisíc dolarů - za pronájem vhodného pokoje
 3. 20 tisíc dolarů - tolik půjde na platy vašich zaměstnanců, na pronájem prostor a další organizační záležitosti
 4. 6-8 tisíc dolarů - na vývoj forem

Výnosnost vašich činností bude záviset na třech složkách:

 1. Obal obalu, který si objednáte
 2. Náklady na formy balení
 3. Prvotní náklady surovin na jeho výrobu

Platí především v poslední době - ​​pokud jste se rozhodli vyrábět bublinového obalu pro léky, být připraven koupit pouze vysoce kvalitní a drahé suroviny. V opačném případě bude téměř polovina výrobků jít do manželství. Pokud budeme hovořit o ziskovosti podniku, pak s úspěšnou organizací se vaše aktivita vyplatí za 2-4 roky. Pokud vyrábíte poměrně drahý kontejner, začne obalový obchod přinést větší zisk. Nicméně, pokud jste se zaměřují na výrobu levných druhů obalů, buďte připraveni na dlouhou dobu návratnosti, a nepochybujte, určitě dosáhnout čistého zisku, který bude optimální. Související články:

Jak se vyrábí kartónové obaly?

Výroba kartonových obalů: ekonomická proveditelnost podniku + obecné informace o produktech + marketingový výzkum + organizační momenty + vývojové etapy + doporučení na suroviny + požadavky na prostory, pracovníky + technické vybavení podniku + prodejní charakteristiky + ziskovost.

V moderním světě jsou obalové výrobky nenahraditelnými předměty, které mají velký význam pro komunikaci výrobních podniků a spotřebitelů. Mohou mít různé strukturní formy, vyrobené z různých materiálů: papír, kov, plast, sklo, dřevo atd.

Nejoblíbenější kontejner z lepenky. Potřeba tohoto typu produktu se zvyšuje pouze. Přes saturaci trhu neexistuje významná nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou.

Tak proč se stát úspěšným podnikatelem investováním svých peněz do výroby kartonových obalů?

Ekonomická proveditelnost výroby kartonových obalů

Výroba obalů je obchodním směrem, který, pokud bude řádně spravován, přinese podnikatelům slušný zisk. To je způsobeno opravdu vysokou poptávkou po výsledcích výroby, tj. hotových výrobků.

Podívejte se na jedno z hlavních průmyslových odvětví každého státu, konkrétně na obalový průmysl. Uvidíte, že v posledních 10 letech se tára stala prioritním produktem v národním hospodářství.

Spotřeba obalů je vysoká, zejména v průmyslových zemích, což je také Rusko. 78% nákladní dopravy dochází pomocí kartónových kontejnerů. To znamená, že každoročně rostou potřeby palet alespoň o 10%.

Zajímavé je, že Ruská federace se vyznačuje výraznou převahou (12krát) dovozu nad vývozem. Tedy. stovky milionů dolarů, které by stačily na vytvoření a rozvoj domácí průmyslové obalové produkce, se používají k nákupu dovážených investičních produktů různých typů.

Podnikatel nemůže pochybovat o dobrém obratu balíčku, protože zůstává a bude v poptávce kvůli těmto faktorům:

 • zvyšování sortimentu výrobků;
 • rozvoj maloobchodní infrastruktury v maloobchodě;
 • zvýšení hodnoty obalů jako prostředku ochrany zboží během celého logistického procesu, marketingového nástroje atd.

Při výrobě kartonových obalů potřebujeme:

 • AIC;
 • doprava;
 • obchod, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl;
 • chemický průmysl atd.

Je třeba poznamenat, že vytváření takových výrobků má krátký cyklus. Dodává se spotřebitelům spolu s potravinami, základním zbožím. V důsledku toho má podnik pro výrobu obalových výrobků vysoký poměr obratu a vynikající příležitost k akumulaci hotovosti.

Podle statistik se výdaje na výrobu kartónových obalů vyplatí do jednoho roku. Tento časový interval však může být jiný, protože závisí na šířce aktivity a dalších faktorech. Ziskovost dosahuje 20%.

Pokud jste ocenili všechny výhody výroby obalů, postupujte podle podrobného obchodního plánu, který se bude řídit v budoucnu.

1. Obecné informace o balení.

Balení nabízí mnoho příležitostí:

 • nositel značky a symboly podnikové identity;
 • pro spotřebitele je identifikátorem konkrétní produkce;
 • odraz ideologie značky;
 • zajištění novosti;
 • způsob, jak vyjádřit svou individualitu, upoutat pozornost na produkt, vytvořit spotřebitelské preference;
 • Nástroj, který šíří informace o produktu, jeho jedinečných vlastnostech;
 • prostředky komunikace se zákazníky na citové a informační úrovni.

Karton je vyroben převážně z krabic a krabic. Tyto druhy kartonových obalů si zasloužily bezprecedentní poptávku, což je vysvětleno množstvím výhod.

Mezi ně patří:

 • široká a opakovaně použitelná aplikace;
 • nízké náklady;
 • automatické provádění technologických operací, tj. montáž, zakončení atd.;
 • lehká váha;
 • dlouhá životnost;
 • úspora místa při skladování a přepravě;
 • schopnost používat jakýkoli typ dokončování / tisk;
 • různé styly designu, standardní velikosti, návrhy.

Kartonové a vlnité kartonové krabice se nejčastěji používají k balení farmaceutických, potravinářských, chemických výrobků, skříňového nábytku, domácích spotřebičů apod.

2. Marketingový výzkum trhu s kartonovými obaly.

Výsledky průzkumu trhu mají velký význam pro stanovení fází výroby, parametrů nezbytného vybavení.

Navíc získané informace napomáhají správné volbě technologie výroby a správně formulují podmínky pro návrh obalů.

Na ruském trhu je největší segment kartonových obalů. Spotřeba obalových výrobků přesahuje 25 kg na osobu. To je asi 50% světového průměru, a to i přesto, že uspokojování potřeb kupujících domácími výrobci není plně realizováno (o 60-70%).

Kartonové obaly jsou ekologičtější a ekonomičtější než jiné druhy podobných materiálů. Proto je používána většinou podniků.

Výroba kartonových obalů se v poslední době rozšiřuje také díky použití pro skladování tekutých výrobků, potravin a dárkových výrobků. Už obchází polymer a skleněné nádoby v takových odvětvích: voda, mléčné výrobky, džusy. Během posledních 5 let však nebyly foukány lahve. Trh se rozvíjí a začíná rozvíjet nové výklenky.

Dokonce i krizové období v ruské ekonomice se neodráží ve výrobě kartonových obalů. Od roku 2012 došlo k pozitivnímu trendu. Produkce obalových výrobků je omezena minimálně o 8,1%.

Současně bychom neměli mlčet o problémech, které brání rozvoji obalového průmyslu:

Kromě toho se zvyšuje počet nákladní dopravy, úroveň příjmů obyvatelstva a náklady na suroviny. Z tohoto důvodu jsou v obratu maloobchodu negativní známky.

Během prvních 3 měsíců. V roce 2016 převládala výroba obalů z vlnité lepenky, objem přesáhl 1 mld. Čtverečních metrů. m. Jedná se o 85,2% z celkového počtu vyráběných obalových výrobků.

Poptávka po vlnitých obalech je způsobena nízkou cenou. U druhů obalových výrobků tvoří kartonové krabice nejvíce ve výrobní struktuře (asi 48%), druhá pozice je obsazena krabicemi (10%), třetí je balení (6,7%).

Saturace trhu je průměrná. Řada podniků se zabývá výrobou kartonových obalů:

 • GOTEK;
 • Viko;
 • TimPack;
 • PPCRC Skupina podniků;
 • Apollo Group;
 • Unie;
 • Dřevotříska;
 • Nijkarton;
 • Ramos-Alpha;
 • Mostar;
 • Antek;
 • Gofrollin;
 • Balení PM;
 • Továrna a balení Kalugy;
 • Gofron;
 • Žlutá krabička atd.

Podle objemu výroby obalů vede CFD (47% z celkového objemu nebo 566 milionů čtverečních metrů), následovaný PFD (jeho podíl je 17,3%). Prvních tři jsou severozápadní federální okruh (14,6%).

Ve vývoji dřevozpracujícího průmyslu je také pozitivní mírná dynamika. Podle ministerstva hospodářského rozvoje dosáhne investice do výroby dřevařských výrobků v roce 2018 v porovnání s rokem 2014 o 111,5% av odvětví papírenského a celulózového průmyslu ne více než 93,6%.

Organizační momenty při otevírání zařízení na výrobu kartonových obalů

Doporučuje se zaregistrovat podnik jako LLC nebo společnost a zvolit si společný daňový systém. Výroba kartónových obalů musí být provedena v souladu s normami GOST 7376-89, 7691-81 a 7420-89.

Z OKVED je vhodné:

Podnikatel se musí postarat o vypracování podnikatelského plánu, studium konkurentů, provádění analýzy spotřebitelského trhu, přemýšlení o marketingových a prodejních politikách.

Hlavním problémem je výběr konceptu. Při plánování činnosti pro vlastníka podniku je třeba uvést, jakým směrem bude fungovat, zda bude kupovat základnu surovin pro výrobu obalů od dodavatelů nebo plány na jeho samostatnou výrobu.

Který směr zvolíte? Odpověď, kterou získáte v procesu marketingového výzkumu. Poptávka pojednává o kartonových obalech, které se provádějí podle jednotlivých parametrů. Příkazy ve velkém měřítku však nebudou přijaty.

Proto je vhodné umístit takovou výrobu jako doplňkovou službu a konkurenční výhodu. Výroba dárkových obalů je sezónní. V důsledku toho musí být zahájena výroba tohoto výrobku před svátky.

Mnoho podniků vyrábí kartonové obaly pro květinářské školky. Neustále v poptávce jsou lepenkové krabice a obalové výrobky pro sladkosti.

Produkce cukrovinek však přináší vysoké náklady. Vzhledem k tomu, že kontejner je v kontaktu s potravinovým výrobkem, budou předkládány vysoké požadavky na jakost. A hotové výrobky stojí víc.

Také příklady vyráběných kartonových obalů jsou:

 • krabice,
 • balení,
 • substrát,
 • boxy se separátory,
 • archivní složky,
 • oktabinů,
 • úložné přihrádky atd.

Výroba kartonových obalů: podrobné okamžiky

V první fázi výroby se vybírají suroviny (značka a ostatní charakteristiky kartonu), určují, jaký druh obalů mají být vyráběny, jaké velikosti. Barevný design je řešen, návrhy, text, obrázky jsou vyvíjeny, které budou na obalu.

Rozměry kartonových obalových výrobků jsou vybírány tak, aby byla zajištěna dobrá stabilita. Pokud dojde během přepravy nebo skladování, vznikne to nepříznivý dojem.

Chcete-li zjistit, jaký druh designu je třeba dát kartonu, musíte odpovědět sami na několik otázek.

Rozměry modulárních kartonových obalů by se měly shodovat s rozměry skladů a palet. A mají tyto ukazatele: 100 x 120 cm a 80 x 120 cm. V konfiguraci jsou vyráběny velké kartony: 790 * 390x430, 910 * 600 * 470 atd.

Pro sypké zboží, cukrovinky, parfémy, suvenýry, léky, knihy, obuv atd. platí následující rozměry:

V rámci takového výrobního procesu, jako je design, pochopte výkres vylepšení kartonového obalu, vývoj grafického řešení, návrhové uspořádání. Tyto operace nakonec vedou k vytvoření prototypového produktu.

Aby byl usnadněn návrh, snížena pracovní síla a zabráněno chybám, tento výrobní proces zahrnuje CAD, tj. systémy pro výpočetní techniku. Stávají se specializované a univerzální.

První jsou komplexní softwarové systémy:

Výroba kartonových krabiček je vícestupňový proces. Po vytvoření designu, který byl předtím stanoven s klientem, a šablony budoucích obalů, začínají se stříhat karton na speciálním řezacím stroji.

Poté musí být kartónový obal označen. V této fázi výroby označují produkty křehkost produktu, který má být zabalen, směr použití a stupeň odolnosti proti vlhkosti.

Na kartonovém obalu je třeba dát symboliku:

 • Identifikační známky zájmu zákazníka, spotřebitele. Pořadí jejich uplatnění je upraveno zákonem.
 • Manipulační znaky odrážející provozní pravidla, bezpečnost, nakládku a vykládku, přepravu obalů.
 • Materiál výroby, včetně jeho netoxicity.
 • Ekologické znaky, které naznačují neškodnost lepenkového produktu pro člověka a přírodu.

Při výrobě obalů je třeba brát v úvahu preference zákazníka. Podnikatel a klient musí předem projednat, jaké parametry produktu z kartonu budou.

 • rozměry;
 • počet otvorů pro zajištění větrání;
 • dostupnost zařízení pro přepravu;
 • přibližná hmotnost předmětů, které mají být zabaleny atd.

Další etapou výroby obalů je lepidlo, které se provádí pomocí skládacích strojů. Dále jsou kartonové výrobky podrobeny sušení, balení v propylenu a skladování.

Hotové výrobky jsou testovány na splnění kritérií pevnosti, odolnosti proti nárazu, odolnosti proti vlhkosti, tuhosti.

Výroba unikátních balíčků, zpravidla malých, protože stojí víc. V takových případech se často jedná o lakování kartonových obalů, které zlepšují nejen jeho vzhled, vytvářejí hladký povrchový efekt, ale také technické vlastnosti. Pro spolehlivější ochranu je obal také vylisován za tepla.

Pokud se však kartonové obaly vyrábějí v úzkém rozmezí a ve velkém měřítku, pak bude výroba v řadě.

1. Jaká je surovina pro balení?

Pro určení výroby obalů z jakého materiálu se jednáte, musíte znát vlastnosti baleného zboží, podmínky pro jeho skladování.

Pokud podnikatel vyrábí kartónové obaly pro potravinářské výrobky, měl by ho uvolnit fyziologickou neškodností.

Karton má vícevrstvou strukturu, která jí dává tuhost a tloušťku. Jako suroviny se použil papír, dřevěné polotovary, celulóza. Výroba kartonových obalů na bázi odpadního papíru bude levnější. Tato surovina však není dostatečně tuhá.

Nejlepším vlastnostem poměrné tuhosti, odolnosti proti opotřebení, odolnosti proti vlhkosti je kraft (celulóza s vysokou pevností). Kartonáž může být použita z prvních vláken, nicméně tento materiál spolu s kvalitou je také drahý.

Jeho působení při výrobě obalových výrobků je opodstatněné pouze drahými objednávkami. Kraftová buničina je také vyrobena z primárních vláken, ale je levnější, má hnědavý nádech.

Pokud podnikatel plánuje vyrábět kartonové obaly na základě odpadního papíru kvůli úsporám, je nutné dodat surovině dodatečnou tuhost.

Obvykle se používá recyklovaná lepenka pro hromadnou výrobu, pokud jsou kladeny zvláštní požadavky na cenu hotového výrobku. Například pro léky, parfémy, čaj, levné tabákové výrobky, domácí chemikálie, dětské hry atd.

Povlečené nebo potažené lepenky se podílejí na výrobě barevných obalů. Při nákupu surovin je nutné spoléhat na cenovou referenci ne na tunu, ale na 1 km. m materiálu s požadovanou tuhostí a bariérovými vlastnostmi.

Obecně platí, že podnikatelé používají listy lepenky T-23, T-24, z nichž jsou vyraženy krabice, krabice a jiné obalové výrobky.

2. Kde nakupovat suroviny pro výrobu kartónových obalů?

Vzhledem k tomu, že výroba kartonů a vlnité lepenky je velmi nákladná a nákladná práce, je lepší nakupovat suroviny od dodavatelů.

Do dodavatelských smluv o dodávkách surovin, které budou použity při výrobě kartonových obalů, budou následovat důvěryhodní dodavatelé. Vyhledávat protistrany a může být prostřednictvím internetu, věnovat pozornost délce společnosti, ceny, recenze o tom. Vyjednávejte o snížení velkoobchodní kupní ceny.

Žádají o suroviny takovým podnikům:

 • Kartonážní služby;
 • PTK BIK;
 • Stěhování v továrně;
 • Balení zboží;
 • ITC-Trade;
 • VELAR a další.

Je smysluplné navázat spolupráci s celulózovými a papírenskými mlýny, které v Rusku mají nejméně 26 jednotek. Předpokládá se, že nákup kartonů z nich bude mnohem levnější.

3. Výběr prostor v prodejně pro výrobu kartonových obalů.

Uspořádání výroby obalů z lepenky vyžaduje prostorný prostor pro vybavení. Oblast by měla být od 300 metrů čtverečních. m.

Povinným požadavkem je dostupnost:

 • větrání,
 • dodávky vody a elektřiny,
 • topení,
 • požární bezpečnostní systémy.

Konstrukce prostor zabíraných pro výrobu obalů by měla probíhat podle norem:

Je třeba monitorovat teplotu, aby nedošlo k jejímu poklesu a nezvyšovala se nad značkou 18 ° C. Vlhkost má také požadavky - ne více než 70-80%.

Sklady surovin a hotových obalů by měly mít plochu nejméně 100 metrů čtverečních. m. Měly by být chráněny před vlhkostmi, podzemními vodami. Teplota ve skladech by měla být nižší než 5 ° C.

4. Personální složení výroby kartonových obalových materiálů.

Pokud je výroba kartónových obalů prováděna automatizovanou linkou, bude vyžadován minimální počet zaměstnanců, nejméně 2 osoby. Navíc není potřeba jim předkládat vysoké požadavky na kvalifikaci.

Budou provádět balení. Placení práce může být provedeno na kusovém systému. Také je nutný zaměstnanec k otestování kartonů. Kromě toho výroba obalových výrobků vyžaduje účetní, vedoucí prodeje, mechanik.

Pokud budete doručovat, musíte si najmout řidiče a kurýra. Pracovní posun je stanoven v souladu s Kodexem práce Ruské federace. Minimální doba trvání jednoho je 8 hodin.

5. Zařízení pro výrobu kartónových obalů.

90% strojů zabývajících se výrobou kartonových obalů, dovážených. Zařízení pro výrobu kartonových obalů obvykle nakupují americké, italské, francouzské, švédské.

Náklady na běžný stroj, který tiskne kartonové obaly, začíná od 1 milionu rublů. Při omezeném kapitálu je přijatelné koupit použité zařízení.

Automatické linky jsou konfigurovány pomocí dotykové obrazovky.

Zahrnují:

Přestože jsou tyto linky dražší, umožňují realizaci výroby ve velkém měřítku a zároveň snižují zatížení pracovních zdrojů. Provozovatel nepotřebuje provádět žádné výpočty, které by byly dostatečné pro to, aby mohly řídit potřebné rozměry budoucích obalů.

Navíc je zařízení jednoduše přestavěno pro výrobu obalů jiných tvarů a velikostí a krabice je automaticky napájena. Během cyklu zařízení vyrábí 3, 5, 7-vrstvých polotovarů.

Stroje vyrábějí tyto společnosti:

 • Skupina Emmeci (Itálie);
 • Stroje Young Shin (Jižní Korea);
 • Panotec (Itálie);
 • TRANSPACK (Čína).

Stroj (Emmeci MS 92) je schopná uvolňovat v průběhu hodin 1 tl. Kartonu rozměry 20x30 cm. Výběrem požadované velikosti a program (asi 50), stále čekají na výrobní lince sám sníží obrobku provede nezbytné překrývání, zářezy.

6. Obchodní pravidla pro balení: vyhledávání zákazníků.

K vyhledání klientů je nutné spustit reklamu, nejlépe v tištěných publikacích, v rozhlase a televizi. Pokud to finanční prostředky umožňují, provádějte reklamní kampaň na internetu.

To přiláká více zákazníků. Můžete si vytvořit vlastní webovou vizitku, ve které můžete zobrazit fotogalerii výrobků z lepenky, ceníku, kontaktních informací.

Klienti hledají mezi:

 • cukrárny,
 • farmaceutické společnosti,
 • obchodní podniky,
 • výrobci potravinářských výrobků,
 • nákladní doprava,
 • továrny na obuv atd.

Nabídka za poplatek za výrobu nanášení na obal loga firmy-zákazníka nebo dodatečně vyrábíme etikety. A při velkoobchodním nákupu je možné poskytnout bezplatnou dodávku, zpoždění platby a další bonusy.

Výroba kartonových krabic jako obchodní myšlenka.

Jak vydělat peníze na kartonu? Zařízení pro
výroba kartonových obalů.

7. Ziskovost výroby kartonových obalů.

Ziskovost podniku je ovlivněna třemi faktory:

 • náklady na balení kartonu,
 • oběhu výroby,
 • vybraná surovina a její cena.

Rovněž ekonomika zařízení a příslušná organizace pracovního procesu nejsou nijak významná.

Někteří podnikatelé se rozhodli přemístit z hlavního města Ruska do oblasti Moskvy, aby šetřili prostory pronájmu a zároveň snížili náklady na balení.

Pokud správně provedeme optimalizaci výdajů, výroba kartonové nádoby umožní dosáhnout ziskovosti v mezích 20-30%.

Náklady budou hrazeny:

 • pronájem - od 200 tisíc rublů;
 • nákup surovin - ze 100 tisíc rublů;
 • vybavení - 1 milion rublů;
 • plat - 200 tisíc rublů;
 • reklama - od 35 tisíc rublů;
 • náklady na dopravu - 50 tisíc rublů;
 • komunální - asi 40 tisíc rublů.

Celkové náklady na podnikovou organizaci budou činit 1,6-2 milionů rublů. Vyplatí se za 1,5-2 let. Z jednoho kartonu je možné vyrobit 10 standardních krabic. Uvědomte si, že následuje průměrná cena 18-20 rublů.

Učte, vaše ceny by měly být trochu atraktivnější než ceny konkurentů, kromě nákladů na lepenkové krabice, v závislosti na jejich velikosti, typu lepenky, designu - je jiná.

Pokud vezmete průměrnou cenu 1 listu lepenky, bude to asi 50 rublů. Proto, při nákupu 2 000 listů suroviny, je nutné investovat přibližně 100 tisíc rublů. S tímto množstvím lepenky přinejmenším vyrobíte 20 000 kusů obalů. Pokud prodáte každý z 20 rublů., Příjmy budou nejméně 400 tisíc rublů.

Pokud odečtete všechny běžné výdaje, včetně daní, čistý zisk za uvedených podmínek činí 80-100 tisíc rublů. Pokud znáte výkon zařízení a počet zaměstnanců, směny, můžete vypočítat zisk přesněji.

V praxi jsou výnosy z obalové výroby významnější, protože indikované číselné hodnoty jsou zprůměrovány. Kromě toho se nezohledňují exkluzivní značkové balíčky, z jejichž výroby podnikatel získá více.

Malý podnik, který provádí výrobu kartónových obalů, může počítat s takovým výsledkem.

Jak vidíme, toto obchodní směřování je pro začínající podnikatele výhodné.