Recyklace pneumatik jako podnik

Ve světě je více než 1,1 miliardy vozů. Počet registrovaných vozů v Rusku činí asi 46 milionů, což znamená, že pokud zde přidáte nákladní automobily, pak na silnicích světa bude kolem 5 miliard pneumatik. Počet pneumatik na skládkách na světě není znám. V Rusku podle odhadů každoročně vyhazuje 30 až 45 milionů pneumatik. Není třeba mluvit o škodě, kterou takové odpady způsobují životnímu prostředí.

Otázka recyklace a využití automobilových pneumatik je akutní po celém světě.

Neexistuje žádná země, v níž by se tento problém považoval za vyřešen. V naší zemi se podle různých údajů zpracovává 8 až 12% starých pneumatik a dopravních pásů. Tyto údaje ukazují, že recyklace pneumatik jako podnik má dobrou perspektivu.

Nicméně, když jste se rozhodli podniknout zpracování gumy, musíte pečlivě zvolit způsob zpracování, představovat všechny "úskalí" tohoto podnikání. Výběr způsobu zpracování a následně směru vašich investic je velmi náročný úkol. Podniky, které vyrábějí zařízení pro určitou metodu zpracování, přirozeně chválí jejich metodu a pečlivě skrývají své nedostatky. V tomto článku se pokusíme zjednodušit úkol výběru způsobu zpracování. Pamatujte si, že neexistuje žádná ideální metoda. Všichni mají chyby. Zde jsou hlavní způsoby recyklace automobilových pneumatik:

 • opětovné použití použitím nového běhounu (v tomto případě je třeba znovu použít pneumatiky pro recyklaci);
 • spalování za účelem získání tepelné energie;
 • vytápění bez přístupu do vzduchu nebo s omezeným přístupem vzduchu (pyrolýza);
 • broušení pro účely výroby pryžové drti, sekundární kovové a textilní příze;
 • pohřbu a použití k posílení pobřeží, instalace oplocení apod. Tato metoda je zakázána ve většině zemí včetně Ruska. Nebudeme to zvažovat.

V tomto článku nepovažujeme použití nového běhounu na opotřebovaných pneumatikách ("svařování"). Jedná se o způsob prodloužení životnosti pneumatik, nikoliv jejich zpracování. Ale uvažujeme o dalších metodách podrobněji. Při hodnocení metod zpracování je třeba mít základní znalosti o složení materiálu pneumatik.

Složení materiálu pneumatik

Hlavní složky pneumatiky je kabel (kov, textilní nebo ve směsi), kaučuk, plnivo (saze) a pomocných materiálů (tepelné stabilizátory, antiozonatory a t. D.), Lepidla (obsahující polychlorované uhlovodíky a některé další materiály v malých množstvích. Pokud není léčen kov kabel (což je ocelový drát potažený mosaz - slitina mědi a zinku), složení pneumatik zahrnují uhlovodíky (guma atd.), uhlík (saze), oxid křemičitý, oxid (vulkanizační činidlo v kaučuku a část dalších složek), polichus Orido (skládající se z lepidel) a některé další složky v malých množstvích. Opačný k přesvědčení o přítomnosti arsenu v kompozici pneumatik, není tam. Těžké kovy jsou také přítomny (s výjimkou malých množství mědi a zinku na povrchu ocelového kordu). Olovo se také nepoužívá při výrobě moderních pneumatik. Všechny tyto součásti v rámci transformace pneumatik podléhají změnám a vytvářejí nové látky, z nichž mnohé jsou mnohem nebezpečnější než původní. A teď se zamyslíme nad výhodami a nevýhodami různých metod využití pneumatik.

Pálení pneumatik k výrobě tepelné energie

Metoda vypadá atraktivní. Proto stojí za to mluvit podrobněji.

Spálením jedné tuny pneumatik vzniká přibližně stejná tepelná energie jako jedna tuna tepelného uhlí.

Jaký je problém? Za prvé, pneumatiky nelze spálit v konvenčních tepelných elektrárnách. Potřebujeme speciální zařízení a přípravu surovin. Za druhé, síra během spalování tvoří velké množství oxidu siřičitého (oxid siřičitý). To vyžaduje instalaci speciálního čištění. Problém je vyřešen, ale zařízení je velmi nákladné. Zatřetí, polychloridy s nedostatečnou teplotou spalování tvoří jednu z nejnebezpečnějších látek - dioxin. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že tato metoda má právo žít pouze při zpracovávání velmi velkých množství (více než 100 tun) denně, vyžaduje obrovské investice a je zisková pouze tehdy, pokud je dotována (finančně podporována) státem.

Pyrolýza pneumatik

Proces je zahřívání materiálu na 400-500 stupňů bez přístupu kyslíku (vzduchu). V tomto případě se tvoří pyrolýzní plyn, kapalná uhlovodíková frakce, saze a kovový kord. Můžete najít dokonalou cenu výrobků. Například 500 tun kapalné uhlovodíkové frakce (palivo a rovnoměrný benzín!), 200 kg plynu (jde o zahřívání reaktoru a šetří palivo), 200 kg sazí a 100 kg kovu lze získat od 1 tony pneumatik. Jaký je problém? Zeptejte se sami sebe a kde síra zmizí, pokud je její složení až 10% a oxid křemičitý. Je to velmi jednoduché. Většina síry přechází do sirovodíku (nejsilnějšího jedu, látky třídy nebezpečnosti I), která je obsažena v pyrolýzních plynech. Druhá část síry tvoří sirouhlík a další sloučeniny, které se dostávají do kapalné frakce. A nakonec ve zbytku, který je bashfully nazvaný technický uhlík, existují kovové sulfidy (především sodík a vápník). Když oxid křemičitý zmizel - ve zbytku. Ještě obtížnější osud polychloridu. Některé z nich přecházejí do zbytku, některé tvoří chlorovodík (ne dar!), A některé formy dioxinů, které mohou být ve všech produktech. Tento "technický uhlík" nebude používán žádným z odpovědných spotřebitelů. Pohřbít to také nemůže. Po změně pneumatik tímto způsobem vytvoříme spoustu nových problémů. Tyto problémy jsou vyřešeny, ale vyžadují velké investice, což zpochybňuje ziskovost této metody bez pomoci státu.

Drcení pneumatik pro gumové drobky

Podstata metody je velmi jednoduchá. Pneumatiky jsou rozdrceny. V tomto případě jsou tvořeny tři produkty - kov, pryžová strouha (směry jejího použití budeme uvažovat níže) a odpad z textilní šňůry.

Při takovém zpracování nedochází prakticky k žádným chemickým změnám (nevytváří se žádný toxický odpad).

To je hlavní výhoda metody. Jaké jsou problémy? Je velmi obtížné oddělit textilní vlákna od gumové drti a takto získaný textilní materiál je prakticky novým odpadem. Ukážeme, jak tento problém vyřešit. Ale v počátečních fázích je lepší řešit zpracování čistých pneumatik s kovovými šňůrami. Tím se výrazně sníží kapitálové náklady. Klíčovým problémům při konstrukci zařízení na výrobu mini-pneumatik jsou následující problémy.

 1. Výběr místa pro výrobu. Výstavba nebo využití stávajících konstrukcí.
 2. Výběr, nákup a instalace zařízení.
 3. Získání licence k zpracování.
 4. Vytvoření spolehlivých kanálů pro získání surovin a marketingových hotových výrobků.

Zvažte vše v pořádku.

Výrobní místo a budovy

Dokonce i závod na výrobu mini pneumatik vyžaduje značnou plochu. Většinu výrobních míst bude zabírat sklad surovin (pneumatik) a hotových výrobků. Linka pro zpracování pneumatik zaujímá poměrně rozsáhlou oblast - 150-300 m2. Po výběru zařízení je lepší objasnit. Výška budovy (nebo hangáru) je 5-6 metrů. Výrobní místo by mělo být dostatečně vzdálené od bydlení. Minimální vzdálenost je 200-500 m. Nejlepším místem je průmyslová zóna. Během zpracování pneumatik se materiál dostatečně zahřívá a uvolňuje těkavé látky se specifickým zápachem. Místní větrání je povinné. Je nutné zajistit speciální absorpční kazety ve ventilačním zařízení. Jsou vyráběny průmyslově.

Zařízení na zpracování pneumatik ve strouhách

Pro zpracování pneumatik ve strouhách není cena zařízení zakázána. Nicméně, náklady na soubor zařízení 10-15 milionů rublů by měly být považovány za minimální. Volba zařízení pro zpracování pneumatik do strouhnutí je poměrně široká. Existují linky ruské výroby a dovážené. Při výběru zařízení nevěnujte příliš značnou pozornost značkám.

Pokud je to možné, navštivte existující produkci a poslouchejte všechny problémy této produkce. Při nákupu zařízení je lepší zaměřit se na kompletní linky, ale některé součásti lze použít nebo zakoupit samostatně. Zde je minimální seznam vybavení:

 • drtiče (drtiče, hydraulické nůžky, pásová pila);
 • separátory (vzduchové a magnetické);
 • dopravníky;
 • vibrační obrazovky.

Jako součást výroby je žádoucí mít malou pyrolýzu nebo jednotku pro spalování vedlejších produktů, neboť odpad z textilních přízí kontaminovaných kaučukovými třísky není předmětem likvidace.

Brusky jsou klíčovým bodem při výběru zařízení.

Z jejich úspěšné volby závisí úspěch výroby na 90%. Je zapotřebí primární drtič (drtič), který pneumatiky mění na malé části (až 150-300 mm). Toto zařízení má obrovské mechanické zatížení a je vystaveno poměrně rychlému opotřebení. Musíte být připraveni na potřebu zakoupit náhradní díly. Při kapacitě více než 1000 kg pneumatik za hodinu je lepší používat drtiče od evropských výrobců. Nejlepším z nich jsou multi-válce a jejich aplikace velmi usnadňuje všechny následující etapy. Sekundární sekačka je v podstatě rotační drticí drtiče a vačkové extrudéry. Druhá možnost odkazuje na "rozpočet" při nákupu, ale je energeticky náročná a vyznačuje se vysokým opotřebením pracovní jednotky.

Přepravníky, separátory a vibrační síta jsou vyráběny v Rusku a spolehliví výrobci mají vysokou kvalitu.

Podnikatelský plán pro recyklaci pneumatik automobilů

Hlavním výrobkem při zpracování pneumatik v drobivce je pryžová drť. Problémy s realizací kovového odpadu. Pryskyřice jsou používány dostatečně široce, ale pro ně mají jiní spotřebitelé odlišné požadavky. Proto je nejlepší zaměřit se na 3-4 hlavní zákazníky se stabilními objemy spotřeby. Zde jsou hlavní směry použití tohoto druhu surovin:

 • součást asfaltové dlažby;
 • výroba nátěrových hmot pro lokality (sportovní i detské);
 • součást kaučukových směsí pro určité typy výrobků (těsnění pro kolejnice, nepodstatné tlumicí vložky, pneumatiky pro některé druhy vysokorychlostní dopravy atd.);
 • komponentu při výrobě střešních materiálů.

Níže uvádíme indikativní podnikatelský plán, který umožňuje vyhodnotit vyhlídky takové výroby v hrubé podobě. Při výpočtu nákladů na sekundární gumové štěpky by měla být odebrána v rozmezí 15000-20000 rublů. za tunu. Odhadujeme výrobní kapacitu 1000 kg pneumatik za hodinu, pracujeme v jedné směně v pronajatých oblastech. Uvažujme o optimistickém a pesimistickém variantu (čísla v závorkách).

Kapitálové výdaje (v rublech) - 10,6 milionů (16,1 milionu):

 • nákup zařízení 10 000 000 (1 500 000);
 • instalace 500000 (800000);
 • registrace dokumentace (registrace IP, licencování) - 100 000 (300 000).

Aktuální náklady (za měsíc) - 400 tisíc rublů. (800 tisíc rublů):

 • mzda pracovníků a zaměstnanců úřadu činí 150000-200000;
 • náklady na dopravu 50 000 (100 000);
 • spotřeba energie 50000 (150000)
 • pronájem 100 000 (250 000);
 • Ostatní náklady (komunikace, daně, poplatky za služby, atd.) 50000 (100000).

Realizace za měsíc - 3264 tisíc rublů (2448 tisíc rublů).

 • prodej pryžových čipů - 160 tun za měsíc včetně doby volnoběhu - 3200000 (2400000);
 • realizace kovového odpadu - 8 tun za měsíc - 64 000 (48 000).

Měsíční příjem podle optimistického scénáře je 2864 tisíc rublů a doba návratnosti je 4 měsíce. Podle pesimistického scénáře je měsíční příjem 1648 tisíc rublů a doba návratnosti je 10 měsíců. Reálný scénář, zejména na začátku činnosti podniku, je blíže pesimistickému. Ale jak vidíte, činnosti spojené s recyklací pneumatik s řádnou organizací podnikání jsou ziskové podnikání.

Recyklace pneumatik: postupné otevírání výroby

Recyklace pneumatik - to, co je to + procesní technologie + rizika a složitosti související s obchodem + krok za krokem otevírání zařízení + finanční výpočty.

► Kapitálové investice: 3 265 000 rublů
► Doba návratnosti: přibližně 1 rok

Každý rok se zvyšuje počet majitelů automobilů, takže problém likvidace pneumatik je stále naléhavější.

Použité kola jsou jednoduše vyhozena na skládku a jak je známo, kaučuk se rozkládá asi 150 let.

Ale planeta, na rozdíl od ní, není "pryžová", proto takové akce negativně ovlivňují životní prostředí.

To je důvod, proč recyklace pneumatik - není to jen řešení problému životního prostředí, ale také skvělý nápad pro zahájení skutečně užitečného podnikání.

Nedávno lze pozorovat takovou tendenci - mnozí nechtějí začít podnikat, protože mnoho výklenků je prostě naplněno.

V tomto případě však podnikatel:

 • minimální počet soutěžících;
 • přístup k levných nebo dokonce svobodným surovinám;
 • příležitost zahájit požadovaný obchod.

Recyklace pneumatik: Co je to?


Podle statistik je pouze jedna pětina pneumatik odeslána k recyklaci.

Zbývající pneumatiky jsou likvidovány nebo se dále rozkládají v půdě na skládkách.

Pokud jde o zpracování pneumatik, provádí se čtyřmi způsoby:

Při výrobě pneumatik používaných různými cennými polymery, které odolávají obrovskému zatížení během provozu automobilu.

Vzhledem k tomu, že při používání automobilových pneumatik se jejich chemické složení nemění, znamená to, že mohou být použity pro novou výrobu.

Z jedné tony pneumatik získáte:

 • 700 kg pryže, které lze použít k různým účelům;
 • 270 kg sazí a 450 kg toxinů, které vstupují do atmosféry.

Proto je výběr zřejmý: je lepší recyklovat použité pneumatiky a získat peníze, než jen je vypálit a poškodit životní prostředí.

Na základě zvoleného způsobu zpracování pneumatik můžete získat různé produkty:

Zpracování pneumatik na gumové třísky


Proces zpracování pneumatik se bude zabývat příkladem výroby pryžových drtí, která má širokou škálu aplikací.

Takže proces se skládá z následujících fází:

 1. Příprava pneumatik: Opotřebované pneumatiky procházejí vizuální prohlídkou zbytečných součástí.
 2. Odstranění nepotřebných částí: extrakce hřebíků, kamenů, trosky, korálků.
 3. Řezání pneumatik na pásky a jejich rozdrcení na kusy o velikosti až 4 mm.
 4. Získané části jsou zasílány do magnetického separátoru, kde jsou odstraněny zbytky kovového kabelu.
 5. Získané částice kaučuku se rozemelejí na velikost strouhnutí 1 mm.

V budoucnosti mohou být výsledné čipy převedeny na palivo / plyn / topný olej.

Takové zpracování však vyžaduje další vybavení a ještě větší kapitálové investice.

Jak otevřít závod na zpracování pneumatik: krok za krokem


Otevření zpracovatelského průmyslu zahrnuje již známé etapy:

 1. analýza trhu - studie konkurentů a vyhlídek podnikání;
 2. registrace podniku - výběr organizační a právní formy budoucího podniku a získání potřebných povolení;
 3. hledání prostor - dílna pro zpracování pneumatik musí splňovat hygienické a epidemiologické a požární předpisy;
 4. výběr vybavení - jeho nákup, instalace a nastavení;
 5. soubor kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou pracovat na zakoupených zařízeních;
 6. hledání prodejen - provádění marketingového výzkumu a hledání kupujících;
 7. finanční plán - výpočet kapitálových investic a prognóz výnosů;
 8. identifikace možných rizik - vyhodnocení negativních faktorů a hledání způsobů, jak je minimalizovat.

Analýza trhu a význam pro podnikání


Recyklace pneumatik právě získává hybnost, takže nika není téměř obsazena.

Na území mnoha zemí SNS nejsou místa pro ukládání použitých pneumatik, z tohoto důvodu nemnoho lidí přemýšlí o zahájení takového podnikání.

Statistiky ukazují, že roční počet použitých pneumatik dosahuje jednoho miliónu tun.

Zvýšení počtu osobních automobilů činí zhruba 5-7%, což potvrzuje neustálé zvyšování surovin na zpracování.

Kde převzít suroviny?

Je možné uzavřít smlouvy o dodávkách ojetých pneumatik podnikům, na jejichž zbytku se nacházejí automobily, a také o vytvoření obytných míst pro pneumatiky.

Recyklace pneumatik je proto významná, protože:

 • řeší problém životního prostředí a také snižuje plochu území, která jsou určena pro skladování použitých pneumatik;
 • vytváří nový produkt, který ostatní průmysl potřebují.

Hledání místa pro výrobu


První fází implementace podnikatelského nápadu je nalezení správných prostor.

Měla by být velká, aby mohla zajistit vlastní výrobu a sklady pro skladování surovin a hotových výrobků, stejně jako vybavit vedlejší prostory pro pracovníky.

Samotná místnost musí splňovat následující normy:

 • plocha nejméně 150-200 metrů čtverečních. m;
 • vzdálenost od rezidenční oblasti - ne méně než 300 metrů. Je lepší vybrat průmyslové zóny, které se nacházejí daleko od města;
 • dostupnost komunikace - elektřina, voda, kanalizace, větrání.

V místnosti je třeba provádět opravy podle všech norem SES a požární kontroly.

Obchodní registrace


Pro zahájení podnikatelské činnosti je nutné ji zaregistrovat.

K tomu můžete otevřít IP nebo LLC, po které se nemusíte registrovat u daňových úřadů.

Podle zákona Ruské federace "o licencování určitých typů činností" recyklace pneumatik nepotřebuje licenci, protože patří do třídy nebezpečnosti odpadu V.

Ale stále je lepší konzultovat odborníky na tuto problematiku, což také pomůže shromáždit všechny potřebné dokumenty pro získání různých povolení.

Poté, co jste zaregistrovali podnik, musíte získat povolení od Sanepidemstance, životního prostředí a požárních služeb.

Zařízení pro recyklaci pneumatik

Zajímavý fakt:
Původně pneumatiky pro automobily měly světlý odstín, převážně bílé nebo béžové. A obvyklá černá barva se objevila už na konci devatenáctého století poté, co výrobci začali přidávat uhlík do gumové základny.

Nejdůležitějším bodem při zahájení podnikání při recyklaci pneumatik je nákup potřebného vybavení.

Za prvé, jedná se o největší položku výdajů na kapitálové investice a za druhé, na něm bude záviset celý výrobní proces.

Chcete-li vytvořit linku pro zpracování pneumatik v gumové drti, musíte takové zařízení zakoupit:

Podnik pro zpracování pneumatik na gumové drobky

Recyklace pneumatik na pryžové drobky je zajímavým průmyslem, který v naší zemi ještě není spojen s takovou "strašlivou" frázou jako "tvrdá konkurence". Rozvoj podnikání v této oblasti nám nejen umožní získat cenné zisky, ale také ochránit naši ekologii, abychom vytvořili pohodlnější životní podmínky.

DŮLEŽITÉ. Zkušený elektrikář nalil do sítě tajemství, jak platit za elektřinu je polovina tolik, legální způsob. Přečtěte si další informace

Co je to gumová drť?

Gumová drť je rozsekaná kaučuk, jejíž granule mají různé velikosti a tvary. Drobné strouhy jsou charakterizovány zachováním jejich molekulární struktury a elastomerních vlastností, které jsou vlastněny výchozímu materiálu. Za účelem dodání zvláštních vlastností částice vnější vrstva drobků se aktivuje přejetím dílčí zrn devulkanizace povrchová část nebo změnit jejich povrchové chemické nebo fyzikálně-chemické účinky.

Pryskyřice je hlavní výrobek získaný zpracováním použitých pneumatik a pneumatik. Vyrobená sada částic musí splňovat určité standardy a ukazatele kvality. Při určování třídy drtiče z kaučuku a dalšího použití výrobků je klíčovým faktorem velikost zrna (mm):

 • Gumová drť - RK1 - 05, -1,5;
 • РК2 - 1-3;
 • РК3 - 3-5;
 • RC4 - 5-7.

Nejlepší kaučuková frakce se přidává ke směsi při výrobě nových automobilových pneumatik. Strouha střední velikosti se používá jako sorbent a při modifikaci bitumenu. Velké frakce drceného kaučuku slouží k výrobě povlaků stadionů.

Zařízení pro výrobu, technologický proces

Zařízení, která jsou určena pro zpracování použitých pneumatik v drobivkách, je nyní prodávána mnoha výrobci.

Dávejte pozor! Pouze 10% složitých instalací splňuje stanovené hodnoty produktivity a přispívá k rychlé návratnosti.

Kompletní linka pro zpracování pneumatik a pneumatik v drobivce zahrnuje:

 • řezací stroj;
 • zařízení, které odstraňuje přistávací kroužky;
 • zařízení, řezání pneumatik na pásech a poté na tzv. "žetonech";
 • válečkový stroj, mlýn;
 • vibrační stůl a třídící zařízení;
 • magnetický separátor pro extrakci kovové frakce;
 • cyklon pro extrakci textilního materiálu;
 • spínací zařízení;
 • dopravníky.

Užitečné informace! Zařízení pro zpracování pneumatik v strouhách může být evropská, domácí nebo čínská výroba. Zařízení z Evropy se vyznačují spolehlivostí, vysokou účinností a vysokými náklady. Čínská zařízení jsou levné, ale neúčinná. Nejlepší poměr cena / kvalita má ruské vybavení pro výrobu pryžových čipů.

Zpracování starých pneumatik a pneumatik v drti se provádí v několika fázích:

 1. Výrobky jsou kontrolovány a z nich jsou odstraněny cizí látky.
 2. Nejprve vytáhněte prstenci z jedné strany.
 3. Pneumatika je rozřezána na pásy o šířce 4 až 5 cm.
 4. Vyjměte další přistávací kroužek.
 5. Řezané pásky na "čipy" o velikosti 2-4 cm.
 6. Smíchejte kusy do třísek.
 7. Oddělte kovový šňůra a textil od celkové gumové hmoty.
 8. Řadit strouhanku do zlomků.
 9. Sbalte suroviny a nechte je dodat.

Video o zařízení používaném při výrobě gumových drtí, o dalším použití gumových výrobků ao výrobě stadionu a dalších povlaků z něj.

Kde převzít suroviny pro výrobu

Výroba pryžových čipů z pneumatik byla nákladově efektivní, je nezbytné co nejtěsněji sestavit systém dodávek surovin. Chcete-li získat produkty ve velkém množství, je důležité použít všechny možné suroviny. Pneumatiky a pneumatiky jsou shromažďovány:

 • v podnicích pro motorovou dopravu, v autobusových a trolejbusových parcích;
 • na skládkách odpadu z domácností a průmyslu;
 • v pneuservisu.

Úprava pravidelných dodávek surovin pomůže flexibilní cenové politice, podle níž budou mít organizace možnost pronajmout starší pneumatiky za nižší cenu.

Kromě toho mohou být suroviny pro výrobu pryžových strouhátek odebírány od veřejnosti tím, že se staví nebo mobilizují body pro příjem pneumatik a pneumatik.

Kde prodávat gumové čipy

Marketing konečného produktu je nejdůležitějším stupněm činnosti zpracovatelského podniku, který je nutno studovat při vývoji podnikatelského plánu. Gumové štěpky můžete prodávat velkoobchodním kupujícím a přímo různým stavebním firmám, továrnám na výrobu nových automobilových pneumatik, různým povlakům (dlaždicím, materiálům pro stavbu tratí stadionů, míst, mostů apod.).

Způsoby hledání klientů jsou různé: využívání internetových zdrojů, účast na různých výstavách, vytváření a posílání obchodních návrhů potenciálním kupujícím, osobní jednání s potenciálními kupujícími gumových výrobků. Důležitým faktorem při hledání klientů je skutečná korelace vlastních schopností společnosti vyrábět drobky s objemy dodávek produktů požadovaných zákazníkem.

Ziskovost výroby

Ziskovost podnikání zpracování pneumatik na strouhání se také musí vypočítat z hlediska. K určení ziskovosti výroby je třeba vzít v úvahu veškeré výdaje. Zpracování kaučuku vyžaduje nákladné vybavení (více než 2 miliony rublů) a další poměrně velké investice do peněz (čisticí prostředky, prostory k pronájmu, reklama apod.). Hlavní výhodou takového podnikání jsou však prakticky svobodné suroviny a někdy zisk z příjmu pryžových výrobků. Výrobky mohou být prodávány ve velkém množství za výhodnou cenu. Kromě samotného pryžového drtiče se při zpracování zpracovávají také kovové šňůry a textilie, které se také prodávají. Proto, v závislosti na dobře zavedené technologii výroby a marketingu produktů, podnik bude platit sám za sebe za poměrně krátkou dobu.

Podnikatelský plán

Na základě aktuálního podnikatelského plánu můžete otevřít závod pro recyklaci pneumatik. Ve fázi plánování od podnikatele k zahájení výroby pryžových čipů z pneumatik je nutné vypracovat podnikatelský plán s výpočty. Skládá se z:

 1. Stručná anotace.
 2. Popis cílů a cílů projektu.
 3. Popis podniku.
 4. Analýza směru zpracování a způsoby dalšího vývoje.
 5. Seznam potenciálních kupců drobků.
 6. Hodnocení hospodářské soutěže v této oblasti.
 7. Odhady možných rizik.
 8. Marketingový plán.
 9. Technologické a organizační plány.
 10. Zaměstnanci.
 11. Finanční plán.
 12. Sociální a environmentální odpovědnost.
 13. Podmínky pro ukončení podnikání.

Několik aspektů podnikatelského plánu bylo uvedeno výše. Rozvoj projektu vyžaduje, aby byl podnikatel pozorný, přemýšlivý a dostatečně dlouhý. Níže uvádíme některé příklady některých položek podnikatelského plánu.

Zaměstnanci

Zpracování pneumatik a pneumatik ve strouhách je z technologického hlediska jednoduchým procesem. Vysoce kvalifikovaní pracovníci mohou být potřební pouze při odstraňování a údržbě zařízení (například při ostření nožů, při výměně dopravních pásů a elektrických motorech). Malou produkční místnost může obsluhovat 3-4 zaměstnanci.

Aby zaměstnanci mohli otevřít podnik, budou potřebovat:

 • 3-4 provozovatelé zařízení;
 • účetní (možná na částečný úvazek);
 • skladovatel, přijímání surovin;
 • obchodní ředitel;
 • řidič kamionu.

Celkem: 7-8 osob.

Finanční plán

Počáteční investice (rubty):

 • registrace organizace - 10 tisíc;
 • množství spotřebního materiálu, tisk - 10 tisíc;
 • výrobní zařízení - 6 milionů 200 tisíc;
 • reklamní a další - 50 tisíc.

Celkem: 6 milionů 270 tisíc rublů.

Náklady za každý měsíc (rubla):

 • pronajímatel - 80 tis.
 • utility - 5 tis.
 • platy za zaměstnance - 120 tis.
 • komunikace a další - 10 tisíc;
 • elektrická energie - 20 tis.
 • balicí materiály - 6 tis.;
 • daně - 55 tis.
 • doprava (benzín) - 30 tis.

Celkem: 326 tisíc rublů.

Příjem

Výrobní linka, jejíž kapacita činí 400 kg suroviny za hodinu, zajišťuje zpracování 80 tun pneumatik za měsíc. V důsledku tohoto procesu můžete získat měsíc: 55 tun gumy, 10 tun textilního materiálu a 15 tun šňůry z kovu.

Náklady na 1 kg drobky různé velikosti jsou 16-17 rublů, 1 kg textilních vláken - 2 rublů, 1 kg kovové frakce - 2,5 rublů.

Měsíční příjem tedy bude (rub.):

 • příjem pneumatik pro zpracování - 120 tis.
 • prodej strouhanky - 895 tis.;
 • prodej šňůry - 37 tisíc;
 • prodej textilu - 20 tis.

Celkem: 1 milion 72 tisíc rublů.

Doba návratnosti podniku s maximálním využitím výrobní kapacity činí 8,5 až 9 měsíců. Aby bylo možné dosáhnout současných nákladů, je třeba zpracovat minimálně 170 kg surovin za hodinu.

Hodnocení rizik

Recyklace pneumatik v gumových strouhách, stejně jako každý jiný podnikatelský sektor, má určitá rizika. Některé z nich lze snížit pravidelnou a řádnou údržbou zařízení, jiná rizika jsou nepředvídatelná a mohou nastat:

 • při selhání dodávky původních surovin;
 • v případě poruchy zařízení a jejich prostojů;
 • pokud existují problémy s prodejem produktů;
 • v případě poškození konečného výrobku v důsledku porušení požadavků na jeho skladování;
 • když klesnou ceny stomů.

Pro minimalizaci rizik je nutné duplikovat kanály dodávek surovin a marketing hotových výrobků, spolupracovat s ruskými a zahraničními společnostmi, rozšiřovat předmět podnikání. Například je možné zcela recyklovat pneumatiky na drobky a pak na podlahové krytiny používané při stavbě sportovních hřišť, stadionů apod.

Nelze říci, že podnikání v oblasti zpracování pneumatik a pneumatik v gumových drobech je jednoduché a levné. S ohledem na správný přístup k podnikání přinese tato sféra podnikatelských aktivit dobrý přínos. Navíc stát může pomoci začít tento ekologicky prospěšný podnik s jistým obchodním plánem.

Podnikatelský plán pro recyklaci pneumatik ve strouhách s výpočty

Centra sběru a zpracování pneumatik, která jsou nepoužitelná, jsou vzácným jevem pro Rusko. Zároveň se počet vozů zvyšuje o 10% ročně spolu s počtem použitých pneumatik. Zhromažďují miliony tun na skládkách, vytvářejí situaci ohrožující požár a ohrožují životní prostředí. Takový odpad může být opět použit a recyklace pneumatik jako podnik může přinést slušný příjem. Jak začít s výrobou v tomto odvětví a jaké obtíže mohou bránit úspěchu podnikatele?

Obchodní přínosy

Nedávno je ekologická situace předmětem pozornosti mnoha organizací. Při spálení způsobují pneumatiky vozidel nenapravitelné škody na životním prostředí, takže je zakázáno ukládat tyto gumové výrobky.

Zpracovatelské podniky v zemi se nesrovnávají s množstvím starých pneumatik a v současné době se využívají k následnému použití nejvýše 20% pneumatik. Současně se může automobilová pneumatika stát zdrojem cenných surovin a jako surovina pro výrobu je pneumatika zcela volná.

Otevření závodu na recyklaci pneumatik je slibným směrem v podnikání, které může přinést vlastní majiteli vážný kapitál. V průmyslovém měřítku se takový průmysl může stát nevýnosným vzhledem k vysokým nákladům na energii. Ale mini-továrna na výrobu pryžových třísek z pneumatik je velmi výnosná výroba.

Obchodní registrace

Podnikatelský plán pro zpracování pneumatik v omrzlinách by měl brát v úvahu náklady na registraci podniku - to je povinná fáze pro zahájení podnikání. Pokud má podnikatel dostatečný kapitál, může otevřít IP. Tato forma činnosti je pro průmysl přijatelná a zahrnuje nižší náklady na registraci a následné vykazování.

Pokud je nutné přilákat investice, vhodnějším řešením bude návrh společnosti LLC. Pak budoucí majitel závodu bude schopen přilákat spoluzakladatele, aby sdílel náklady nebo formalizoval půjčku jako právnickou osobu.

Toto činnosti související s nebezpečným odpadem, jejichž zneužití může poškodit ekologickou zastávku. V tomto ohledu vyžaduje recyklace pneumatik získání povolení od řady služeb. Ekologové a hygienická služba kontrolují stav speciálních filtrů v zařízení, stejně jako odlehlost podniku od obytných prostor. Gospozhnadzor zkontroluje prostory pro splnění požární bezpečnosti.

Výběr místnosti

Prostory pro zpracování pneumatik v strouhách musí splňovat následující požadavky:

 1. Celková plocha menší než 300 metrů čtverečních. m;
 2. Vzdálenost od obytných prostor - od 300 metrů čtverečních. m;
 3. Přítomnost komunikací - elektřina, kanalizace, zásobování vodou.

Ideální volbou pro prostory v závodě bude pronájem nebo koupě území v průmyslové zóně města nebo mimo lokalitu. Chcete-li ušetřit peníze na uspořádání, pomůžete si pronajmout prázdný obchod poblíž nejbližšího závodu.

Zařízení

Hlavní náklady, které zahrnují podnikatelský plán pro recyklaci pneumatik, budou muset vzniknout při nákupu potřebného vybavení. Linka mini-továrny zahrnuje následující vybavení:

 • Několik drtičů pro různé úrovně broušení;
 • Stroje pro řezání pneumatik;
 • Magnetické a vzduchové separátory;
 • Bruska na výrobu drobků je hlavní stroj;
 • Vibrační síta pro třídění;
 • Filtrační a ventilační systémy;
 • Pásky-dopravníky a pneumatické dopravní systémy.

Materiály, dodavatelé a sortiment výrobků

Suroviny pro výrobu jsou staré pneumatiky, které nejsou použitelné pro jejich zamýšlený účel. Hlavním produktem produkovaným v závodě bude drť - jemný kaučuk.

Bude sloužit jako základ pro další výrobu střešních materiálů, hydroizolačních nátěrů a dalších výrobků šetrných k životnímu prostředí, které se aktivně používají ve stavebnictví. Kromě toho mohou být opotřebované pneumatiky recyklovány do textilií a šrotu.

Hledání dodavatelů se doporučuje mezi organizacemi, které obsluhují nebo provozují vozidla. Obrovská výhoda tohoto podnikání spočívá v tom, že suroviny jsou dodávány zdarma, například pokud si vezmeme pneumatiky z regálů pro pneumatiky.

Technologie

Technologie výroby pryžových třísek z pneumatik zahrnuje následující hlavní etapy:

 • Kontrola pneumatik pro identifikaci nepoužitelných součástí pro zpracování;
 • Rozdělení pneumatik na díly;
 • Fáze oddělování kovových vměstků od pneumatik a rozdrcení gumy pomocí drtiče;
 • Konečné opotřebení drtiče na rotačním drtiči;
 • Separace;
 • Třídění a čištění gumové drtiče na třepačce;
 • Balení hotových výrobků a přípravu na přepravu.

Na výstupu je k dispozici několik výrobků vhodných k prodeji - oxid uhličitý, topný olej, ocelová šňůra a samotná drť. Tato metoda zahrnuje mechanické broušení pneumatik. Kromě toho se metoda pyrolýzy používá při výrobě, při níž se pneumatiky rozkládají pod vlivem vysokých teplot. Mezi běžné technologie patří spalování v cementárnách a kryogenní broušení.

Zaměstnanci

Zaměstnanci mini továrny na zpracování automobilových pneumatik v omrzlinách zahrnují správní zaměstnance a pracovníky pro údržbu linky. Se službami jsou schopni se vyrovnat s 2-3 lidmi, jejich zkušenosti a dovednosti nemají velký význam.

Administrativní pracovníci zahrnují následující zaměstnance:

 1. Účetní;
 2. Přijímatel - jeho úkolem je obdržet pneumatiky od organizací a veřejnosti;
 3. Manažer - jeho úkolem je najít kanály pro prodej produktů;
 4. Řidič - pro přepravu výrobních produktů.

Podpora podnikání

Před zahájením provozu musíte provést důkladnou analýzu trhu a vytvořit prodejní trh. Hlavními kanály pro prodej výrobků se doporučuje hledat v odvětví stavebnictví. Kromě toho může být při výrobě nových pneumatik použita drť ze starých pneumatik.

Finanční plán

Pojďme se podívat na náklady, které je nutné vynaložit na podnikatele při otevírání mini továrny na zpracování pneumatik. Podnikatelský plán pro středně těžkou výrobu zahrnuje následující kapitálové náklady:

 1. Registrace a registrace povolení - Až 150000 rub.
 2. Pronájem dílny - 180000 rub.
 3. Oprava a vybavení dílny - 150000 rub.
 4. Nákup cisteren pro topný olej - 80000 rub.
 5. Výrobní linka je 1500000 rub.
 6. Pracovní nástroj - 200000 rub.

Celkem: 2260000 rublů.

Kromě toho musí podnikatel platit měsíční výdaje:

 1. Plat - 120000 rublů.
 2. Elektřina a ostatní komunikace - 30000 rub.
 3. Pronájem - 180000 rub.
 4. Přepravní náklady - 150000 rub.

Celkem: 480000 rublů.

Příjem

Provedeme předběžný výpočet příjmů a zisků z podnikání zpracování pneumatik na drobky. Průměrná cena 1 kg strouhanky je 17 rublů. V tomto případě jedna výrobní linka za den nevyrábí více než 2100 kg produktů připravených k prodeji. Měsíční příjem s plným zatížením z hlavního produktu činí asi 750 000 rublů.

K výši příjmu lze přidat příjmy z prodeje topného oleje a ocelových kordů - 375 000 rublů. Celkový příjem je 1125000 rublů za měsíc. Čistý zisk před zdaněním činí 645 000 rublů.

Ziskovost

Uvedené výpočty umožňují vyvodit závěr o vysoké ziskovosti podnikání a krátkodobé návratnosti. Nicméně, podle odborníků, recyklovat pneumatiky na drobky nejdříve šest měsíců. Je to způsobeno množstvím nepředvídaných výdajů, které se v průběhu výrobního procesu objevují pravidelně.

Také podnikatel musí splňovat požadavky ekologů, kteří jsou velmi ochotni chránit přírodu. Spokojenost jejich čarodějnic často vyžaduje několik set tisíc rublů - především pro zlepšení filtračního systému.

Závěr

Výroba gumových čipů z pneumatik je podnik, který vyžaduje značné výdaje. Navíc k zahájení výroby je nutné vyřešit řadu organizačních otázek a vytvořit prodejní kanály. Toto odvětví není bez problémů, ale je uznáno jako ziskové a slibné.

Recyklace pneumatik v drobivé hmotě: cena za vybavení

Odpadové hospodářství je jedním z naléhavých problémů naší doby - nicméně málo obchodníků je schopen vidět vyhlídky na aktivity v tomto směru. Paradoxem je, že tisíce tun surovin se každý rok ztrácejí na skládkách a na skládkách, což je zároveň téměř bezplatným zdrojem pro úspěšné a výnosné podnikání.

Příkladem takového podniku - zpracování pneumatik na drobky: cena zařízení a požadavků na produkčních oblastí rychle nasadit podnikání v poměrně skromných podmínkách a v milionech příjmů neponechává prostor pro pochybnosti v prospěšnost investic.

Vzhledem k tomu, že stávající domácí rostliny nejsou schopny zpracovávat více než 20-25% ročního poklesu skládek odpadních pneumatik, můžeme předpokládat, že v tomto volném výklenku nově vytvořený podnik nebude mít potíže při hledání surovin. To umožní podnikateli věnovat větší pozornost organizaci prodeje a vytváření pomocné výroby, což umožňuje získat další příjmy.

Co mohu dostat během zpracování?

Vzhledem k tomu, která výroba je výhodná pro otevření v roce 2019, je třeba mít na paměti, že likvidace starých pneumatik poskytuje dva možné směry: zpracování pyrolýzy a drcení do drobků. Rozdíly mezi nimi - u použitého zařízení, energetická náročnost, velikost počátečního kapitálu a způsoby prodeje hotových výrobků.

V pyrolýzních zařízeních se surovina zahřeje na 450 až 500 ° C a rozkládá se na:

 1. Syntetické kapalné palivo, které se používá v kotlích a topných zařízeních. S další destilací je možno získat z nich uhlovodíkové frakce - benzín, motorová nafta, topný olej a dehet;
 2. Technický uhlík, který se používá jako adsorbent, plnivo při výrobě pryžových výrobků, barvivo v průmyslu nátěrových hmot a základ pro asfaltové tmely;
 3. Plyn používaný k opětovnému spalování v pyrolýzní jednotce.

Pneumatiky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního kaučuku, který po mechanickém broušení zcela zachovává takové vlastnosti, jako je pružnost, pevnost, odolnost proti chemickému napadení. Když se pneumatiky automobilů zpracovávají na drť, hlavními produkty jsou různé frakce - od 0,25 do 5 mm, které jsou široce používány pro výrobu:

 • Gumové dlaždice, nátěry pro stadiony, tělocvičny a hřiště;
 • Sportovní vybavení (jako plnivo);
 • Podrážky pro boty, gumové boty;
 • Dlažba odolná proti opotřebení;
 • "Ležící policisté", nárazníky, železniční přejezdy;
 • Nárazníky, koberečky, klapky a jiné výrobky z automobilového kaučuku;
 • Obložení železničních pražců.

Obsažené textilní kord pneumatiky spalování v pyrolytické zpracování, ale zpracování pneumatik do pryžové drti prosejí a následně použita ve stavebnictví (ve formě izolace, zvukové izolace, při výrobě břidlice nebo železobetonu), a jako prostředek pro sportovní vybavení, matrace, rohože.

Ocelová součást pneumatiky je rovněž oddělena od pryže a používána jako výztužná přísada do betonu pro stavbu budov a komunikací nebo jako surovina pro přetavování.

To znamená, že recyklace použitých pneumatik na drobky, stejně jako využití pyrolýzy, jsou téměř non-odpad procesy poskytují dobrý poptávka průmyslových výrobků.

Technologie zpracování

V současné době existují tři hlavní technologie pro zpracování pneumatik:

 • Kryogenické mletí po ošetření kapalným dusíkem. I přes účinnost vyžaduje tato metoda obrovské náklady - asi 30-40 milionů rublů;
 • Mechanické opotřebení a deformace v uzavřeném prostoru;
 • Řezání pneumatik na kusy následuje broušení pomocí drtičů a mlýnů.

V druhém případě je zařízení pro zpracování pneumatik ve strouhách nejlevnější pro malé podniky, protože může být umístěno na ploše 300-450 m² s celkovou investicí 4 až 7 milionů rublů.

Technologický proces zahrnuje:

 1. Předběžné kontroly surovin a odstraňování cizích příměsí;
 2. Demontáž přistávacího kroužku na jedné straně;
 3. Řezání pneumatik na pásy o šířce 4-5 cm;
 4. Odstranění druhého kroužku;
 5. Řezání pásky do "čipů" o rozměrech 20-40 mm;
 6. Mletí fragmentů pomocí drtiče a válečků;
 7. Pole textilní a ocelové šňůry;
 8. Třídění drobků do zlomků;
 9. Balení a přeprava.

Zařízení na zpracování pneumatik ve strouhách

Zdroje surovin

Organizace nepřerušené dodávky surovin je jedním z nejdůležitějších úkolů v tomto oboru: recyklace pneumatik do pryžové drti bude ziskový s plným zatížením zařízení po dobu alespoň jedné osmihodinové směny denně. Dokonce i malá dílna dokáže zpracovat 200-500 kg pryže za hodinu - takový podnik bude potřebovat denní dodávku nejméně tří až čtyř tun starých pneumatik. K zajištění takových objemů je nutné vytvořit kontakty se všemi možnými zdroji:

 • Podniky pro dopravu automobilů, autobusové a trolejbusové parky;
 • Úniky komunálního a průmyslového odpadu;
 • Shinomontazhnymi workshopy a autoservisy.

Podle právních předpisů musí právnické osoby platit za odstranění odpadků (včetně starých pneumatik) ve výši 2000-2500 rublů za tunu. Vzhledem k tomu, že návrh na recyklaci pneumatik za nižší cenu bude pro ně komerčně životaschopný.

Navíc problémy s likvidaci pneumatik a zažívá obyvatelstvo: prostřednictvím organizace stacionárního bodu recepci si můžete koupit za oboustranně výhodnou cenu a zajistit recyklaci pneumatik do krmiva drtě neustále.

Prodejní organizace

Pryžová drť, textilie a kovová šňůra nelze připisovat zboží, které je poptáváno mezi maloobchodními zákazníky. Podnikatelský plán pro zpracování pneumatik v drobivých směsích by proto měl zajistit organizaci prodeje prostřednictvím kontaktů s velkoobchodními odběrateli nebo přímými dodávkami do stavebního a zpracovatelského průmyslu.

Vyhledání zájemců o klienty je možné prostřednictvím internetu, účasti na profilových výstavách, zasílání obchodních nabídek a osobních jednání. Současně je důležité propojit potřeby zákazníka a možnosti vlastní výroby - ne každá společnost je připravena nakupovat desítky tun gumových žetonů každý měsíc.

Výhody a nevýhody podnikání

Recyklace pneumatik do drobností je záležitostí, kterou podnikatelé a investoři zajímají nejen kvůli jejich užitečnosti pro životní prostředí, ale také kvůli přijatelné úrovni ziskovosti, rychlé návratnosti a také:

 • Trvale doplňované zdroje surovin, které jsou k dispozici téměř zdarma nebo za symbolickou cenu;
 • Jednoduchost technologie - údržba linky pro zpracování pneumatik na gumové štěpky nevyžaduje speciální dovednosti a speciální znalosti;
 • Velké množství průmyslových odvětví, kde se používají pneumatiky;
 • Možnosti získání komplexní státní podpory podniku, který provádí společensky a environmentálně prospěšné činnosti v oblasti nakládání s odpady.

Nedostatky podnikání zahrnují významné investice, stejně jako obtíže vznikající při hledání stálých dodavatelů a kupujících. Proto je vhodné vytvořit kontakty potřebné pro práci před nákupem strojů pro zpracování pneumatik na drobky.

Registrace společností

Při oficiální registraci společnosti neexistují právní odstíny - od roku 2012 nepodléhají činnosti spojené s recyklací pneumatik licencí. Samozřejmě, že chcete otevřít podnik, potřebujete povolení od požárních a sanitárních služeb, stejně jako smlouvy o dodávce elektřiny a likvidaci odpadků. Při výběru formy vlastnictví je však třeba vzít v úvahu některé ekonomické faktory:

 • Individuální podnikání předpokládá dostupnost dostatečného počátečního kapitálu nebo možnost získání státní podpory ve formě grantů, částečné kompenzace nákladů na vybavení, zvýhodněných půjček a úhradu plateb na základě smluv o leasingu vybavení;
 • Pokud by zavedení mini závodů na zpracování pneumatik na strouhání vyžadovalo zapojení partnerů, spoluvlastníků nebo soukromých investorů, bylo by vhodné zaregistrovat společnost s ručením omezeným.

Hledání pokojů

Vhodným výrobním zařízením by měla být nejen plocha potřebná pro instalaci recyklační linky pro pneumatiky ve strouhách, ale také prostor pro skladování zásob surovin, jakož i místo pro skladování hotových výrobků. Přijatelné bude dílna o rozloze 350-500 m² a výšce stropu 5 metrů, která se nachází na okraji nebo mimo město v průmyslové zóně a má dobré dopravní cesty pro těžká vozidla.

Druhou nezbytnou podmínkou je dostupnost připojení k inženýrským sítím: vedení vody a přenosové vedení s kapacitou nejméně 120-150 kW.

Třetí je vzdálenost podniku od obytných budov. Vzhledem k hluku výroby je hygienická norma zde považována za 300 metrů.

Takové místo najdete na území bývalých a provozních podniků, základny, skladové komplexy. Náklady na pronájem zde budou přijatelné a nedostatek požadavků na opravu povede k dodatečným úsporám.

Výběr vybavení

Průměrná cena zařízení na zpracování pneumatik v drti je určena jak kapacitou, tak výrobní zemí. Výhodou domácích linek před Čínou je dostupnost služeb pro přípravu, uvedení do provozu, servis a opravy obráběcích strojů. Nicméně, i na počáteční úrovni, zpracování 100-200 kg surovin za hodinu vyžaduje náklady 1,5-2 milionů rublů. Bohužel, takové linky jsou často omezeny funkčně (například neexistuje žádný magnetický separátor nebo cyklon), a proto k zahájení plnohodnotného podnikání je vhodné zvážit komplexy s kapacitou až 300-500 kg / h, sestávající z:

 • Boční řezací stroj;
 • Stroj pro odstraňování přistávacích kroužků;
 • Stroj na řezání pneumatik na pásech;
 • Stroj na řezání pásky na "žetony";
 • Válcový mlýn, mlýn;
 • Vibrační stůl a vibrační plátno;
 • Magnetický odlučovač pro odstraňování kovů;
 • Cyklon pro odstraňování textilií;
 • Elektrické spínací zařízení;
 • Kompletní sada dopravníků.

Celková cena strojů na zpracování pneumatik v drobivce na výrobu této kapacity činí 5,5-5,7 milionů rublů. Pro potřeby podniku je však někdy nutné zakoupit další vybavení:

 • Fréza velkých pneumatik;
 • Skladovací koše;
 • Váhy;
 • Stroje na šití polypropylenových sáčků.

S přihlédnutím k ručnímu nástroji může být dílna pro využití pneumatik vybavena pro 6-6,2 milionů rublů. Nicméně, navzdory působivosti této částky, investice do výroby splácejí poměrně rychle.

Zaměstnanci

Zpracování pneumatik na drobky s vlastními rukama je technologicky nekomplikované a proto nevyžaduje trvalou přítomnost vysoce kvalifikovaných pracovníků (s výjimkou opravy a údržby ostření řady nožů, výměny dopravních pásů nebo elektromotorů). Servírování stejné produkce může mít 3-4 osoby. Kromě nich je třeba pracovat:

 • Účetní (je možné na částečný úvazek);
 • Přijímač surovin (skladovatel);
 • Sales Manager;
 • Řidič s kamionem.

Obecný plán výdajů

Vzhledem k vysokým nákladům na zařízení pro recyklaci pneumatik v gumovém drtiči mohou podnikatelé vyhledávat pomoc od státních nebo soukromých investorů. K tomu je třeba vytvořit podrobný obchodní plán, který bere v úvahu všechny související náklady: