Výroba slunečnicového oleje

Exkluzivní rozhovor s majitelem jeho vlastní prodejny oleje-tuku Arthur Hechumyan

Mnoho lidí se domnívá, že rozvoj malých podniků ve venkovských oblastech je neúnosný a nerentabilní a pouze ve městech existuje příležitost realizovat různé podnikatelské nápady. Ale je to tak? Dnes o tom budeme hovořit s podnikatelem, který se více než 10 let zabývá výrobou slunečnicového oleje v oblasti Kursk - Artur Hechumyan.

Dobrý den, Arthure. Řekněte nám, jak jste získali nápad začít slunečnicový olej?

Zahájil jsem svou podnikatelskou činnost od roku 1996, nejprve jsem poskytoval dopravní služby. Po selhání v roce 1998 však došlo k prudkému zvýšení ceny pohonných hmot, podnikání v té době nebylo profitovatelné a muselo ho opustit. Jelikož bydlím v okresním centru, daleko od města, bylo nezbytné podnikat přímo v zemědělství.

Proč jste se rozhodl podnikat?

Myšlenka hospodaření okamžitě musela být opuštěna, protože jsem daleko od práce se zemí. Rozhodl jsem se, že podnikání by mělo být spojeno se zpracováním zemědělských produktů. Po nějakou dobu studoval situaci na trhu v přírodě a dospěl k závěru, že slunečnicový olej a zpracování slunečnice jsou velmi zajímavé.

Zjistil jsem, že na start své vlastní produkce, je nutné mít k dispozici nejen obecné informace, ale také všechny nuance této práce, proto jsem studoval odbornou literaturu na produkci ropy a tuku, který byl konzultován s příslušnými lidmi zúčastnil podobné malé a střední podniky.

S dalšími možnostmi podnikání v obci se můžete podívat zde.

Co bylo pro vás nejtěžší, když jste začali pracovat?

Nejtěžší byl nedostatek finančních prostředků. Nejprve našel starou budovu, dohodl se na nájmu a na vlastní náklady provedl rekonstrukci. Jeden z obchodu ropy v okolí, aby nahrazení starého zařízení a tisku byly uvedeny do prodeje a koupil první jeden starý lis... Celkem bylo připraveno k zahájení prací trvala asi rok. Gravitační a morální zátěž: bylo nutné vrátit lidské dluhy a ve skutečnosti existuje riziko, že podnikání nebude úspěšné.

Mnozí, kteří chtějí založit vlastní podnikání, mají zájem o vydání základního kapitálu. Jak jste vyřešil tento problém, kde jste hledali finanční prostředky na počáteční kapitál?

Často lidé pod pojmem "počáteční kapitál" znamenají částku nezbytnou pro plnohodnotné vytvoření podniku. Ve skutečnosti - to je částka, která umožňuje osobě začít pracovat. V mém případě byly peníze potřebné k nákupu tisku, rekonstrukci zchátralé budovy a zaplacení jejího nájemného. Ihned vzít velký úvěr z banky se obával, že některé peníze byly nahromaděny sám, někteří - musel si půjčit od přátel a známých. Dokonce i prvních 12 tun slunečnicových semen, které jsem si vypůjčil od zemědělského družstva, jehož vedení mě zažilo. Takže začátek mé práce byl s velkými dluhy.

Chcete vědět, jak získat grant na rozvoj podnikání? Přečtěte si podrobné pokyny k tomuto problému. Doporučujeme také, abyste si přečetli příběh podnikatele Petra Tatarinseva o všech nástrahách, s nimiž se můžete setkat při získávání tohoto druhu financování.

Jak probíhá proces produkce rostlinného oleje, jaká technologie se používá?

Proces používaný v mé výrobě se nazývá jediné lisování za studena. Takto vyrobený olej je nejužitečnější, zachovává všechny vitamíny a aminokyseliny.

Technologie se skládá z následujících etap. První - je příjem slunečnicových semen ve skladu a následuje 45denní skladování po sklizni. Tato doba je určena k zastavení všech biologických procesů v semenech. Poté, Semena jsou vyčištěny a teprve potom je surovina připravena k podávání do lisu.

Recepce na suroviny

Příjem zásobníku pro osivo

Tlačítko by mělo pracovat na přísně definované teplotě. Je důležité, aby později olej nestál hořký ani pěnivý. Po naplnění pomocné nádrže se olej čerpá do kalových nádrží. Jsou umístěny v samostatné místnosti s určitou teplotou a vlhkostí.

Po několika dnech dochází k filtrování postup, po kterém je olej čerpán do hlavní zásobní nádrže, které mají být uzavřeny, aniž by vzduch, aby se zabránilo oxidační procesy, které mohou nepříznivě ovlivnit organoleptické vlastnosti hotového výrobku. Teprve poté je rostlinný olej připraven k realizaci. Spolu s výstupem olej s lisy slunečnicového oleje dortu, který je bohatým zdrojem bílkovin a má velký požadavek na výrobu krmiv pro zvířata.

Sklad pro skladování slunečnicových semen

Chcete se dozvědět více o technologii výroby slunečnicového oleje? Věnujeme pozornost popisu technologického procesu výroby oleje pomocí technologie lisování za studena.

Existují nějaká tajemství při výrobě rostlinného oleje?

Menší produkce může být připisována spíše řemeslům než obchodům. Majitelé malých obchodů mají možnost provádět technologické experimenty, aby dosáhly vyšší kvality původního produktu. Nejsem výjimkou, má produkce vlastní nuance a malé tajemství, které aktivně využívám.

Zde také pomáhají partnerství s některými výrobci zařízení na výrobu tuku a tuků. V řadě otázek si vzájemně pomáháme, společně koordinujeme detaily pro modernizaci lisů, zlepšování procesu lisování slunečnicových semen apod.

Oddělení pro přípravu osiva

Arthure, zmínil jste se o tom, že jste začali pracovat s nákupem jednoho lisu, jaké vybavení je dnes k dispozici v obchodě?

Do dnešního dne se dílna skládá z výrobního závodu s třemi lisy vyráběnými v Belgorodu, který nedávno koupil čtvrtý a modernější tisk, který je nyní v procesu instalace. Olej obchod k dispozici skladovací prostor, který je schopen pojmout 100 tun suroviny, prostory vybavené pro přípravu surovin na zpracování (čištění semen od prachu, špíny, nečistoty). K dispozici je sklad pro uložení koláče, větev pro čištění a filtrování oleje, místnost pro sanaci nářadí a zásoby, hlavní skladování oleje.

S variantami kompletní sady obchodů na výrobu slunečnicového oleje se můžete seznámit zde.

Kolik lidí ve vaší produkci pracuje?

Nejsem nakloněn k plavbě, takže já sám dělám všechnu základní práci s pomocí jiného zaměstnance. Ve skutečnosti je celý proces podáván dvěma lidmi. Především se zabývám mechanismy, údržbou lisů, úpravou a opravami zařízení, zde pomáhají znalosti získané na polytechnickém institutu. Druhý zaměstnanec sleduje technologický proces.

Prostor pro čištění kalu a oleje

Jak správně přijmout zaměstnance za práci četl v našem materiálu pořadí přijetí personálu (pro IP a Open Company) a jak správně vydat propuštění pracovníka, který si zde přečtete.

A jak vyřešíte organizační a právní problémy podnikání, jaký daňový systém používáte?

Protože jsem neměl v plánu zapojit se do rozsáhlé obchodní a vytvořili společnost s malým počtem pracovních míst, zpočátku jsem byl registrován jako soukromý podnikatel, a ne jako právnická osoba. Myslím, že to je nejlepší možnost pro můj případ. Ačkoli existují nevýhody. V případě úpadku, neschopnosti splácet úvěr apod. právnická osoba je odpovědná pouze za majetek společnosti a individuální podnikatel je povinen platit se svým osobním majetkem.

Začal jsem s obvyklým daňovým systémem, tedy s platbou DPH, měsíčními hlášeními atd. Později jsem přešla na zjednodušený daňový systém, což znamená méně práce s dokumentací, ale více přidělování státům. To mi vyhovuje, je pochopení, že vztah k daňové kontrole bude tak jednoduché, jak je to možné, téměř neviditelný, pokud nevykonává sverhzhadnost, neochota dát někomu své těžce vydělané peníze v podnikání.

Rozsah jakékoli činnosti by měl odpovídat rozsahu odečtených daní. Dokonce i když někdo chce zakrýt skutečný příjem státu, je třeba brát v úvahu, že daňová organizace pracují zkušení lidé a pokud ševci v malé dílně k dani v jednom tisíc rublů ročně, závod o rozloze několika set krát více, než je tato dílna, nemůže platit stejnou částku. Toto, samozřejmě, hrubé srovnání, ale možná tato rada pomůže začínajícím podnikatelům.

Proces extrakce osiva

Chcete-li se dozvědět, jak se samostatně provádět daně a účetnictví v podniku, aniž tráví spoustu času na čtení náš materiál on-line účetnictví „Můj obchod“, velmi užitečnou službu pro malé a střední podniky (a to není reklama).

Jak pracujete s kontrolními orgány?

Co se týče mé produkce, řídícími orgány pro mě jsou Rospotrebnadzor, MES (v minulosti - požární úsek), Rosselkhoznadzor. Čtvrtletní inspekce provádí Centrum pro normalizaci a metrologii jednou ročně okresní správou (otázky týkající se pozemkového vlastnictví).

Postoj kontrolních orgánů je obecně zcela loajální, neexistují žádné vysoké požadavky. Jediným kontrolním orgánem, který nespadá do této kategorie, je ministerstvo pro mimořádné situace. Zdá se, že hlavním účelem jejich kontroly je maximální trest podnikatele. Požadavky ministerstva pro mimořádné situace někdy dosáhly bodu absurdity.

Abychom nebyli neopodstatněni, uvedu konkrétní příklad. Jedním z požadavků - přítomnost lokálního působení v obchodě alarm, tj výstražná zařízení nejsou spojeny s řídícím stanovišti, atd. Signál v případě požáru nebude distribuována vně i uvnitř...

V návaznosti na můj obchod se nachází daleko od vesnice, takže i když připustíme myšlenku, že došlo k požáru v mé nepřítomnosti, a alarm šel pryč, pak se někdo ozve varovný signál - to není jasné. Co je pro to zapotřebí, ve skutečnosti je v mém případě zbytečné, žádný z představitelů ministerstva pro nouzové situace nechce vysvětlovat: "Je nutné, a bod". A existuje mnoho takových požadavků, které dokazují úplný nedostatek logiky.

Co pro vás osobně představuje klíčový bod podnikání, bez něhož nemůže existovat vaše vlastní podnikání?

Samozřejmě, profesionalita a touha pracovat. Silné. Možná mnozí s tím nesouhlasí, ale domnívám se, že inherentní vlastnosti dobrého podnikatele by měly být schopnost analytického myšlení a rozvinuté inteligence. Mám na mysli poctivé podnikání, které nesouvisí s protekcí.

Další důležitý bod. Někteří podnikatelé, kteří otevírají vlastní podnikání, si stanovili za cíl vydělat peníze. Podle mého názoru je to nejčastější pozice v podnikání. V první řadě pro začínající podnikatele by měl být výsledek jeho práce. Podnikání by mělo být příjemné, přinášet radost a uvědomit si, že vaše činnost je prospěšná. A až poté může seznam zahrnovat vydělávání peněz a jiné účely.

Působili jste ve výrobě slunečnicového oleje již více než 10 let. Kdybys věděl všechno, co budeš dělat, uděláš to?

Zpočátku jsem dokonale pochopil, co je podnikání a v jaké zemi žiji. Uvědomil jsem si, že zde podnikání má charakter hrdinského činu a pro úspěšný rozvoj bude nutné vyvinout maximální úsilí. Ale musíte žít a potřebujete se přizpůsobit podmínkám vaší země, je to domovská země, ale není zvolena. Navzdory potížím v mém podnikání, miluji svou práci a nic nelituji.

Nerafinovaný slunečnicový olej

Jaké jsou výhody a nevýhody této práce?

Osobně pro mě je velkým plusem to, že na nikoho nemám závislost. Miluji svou práci, rád experimentuji, protože experiment je vždy kreativita. A když je dobrý výsledek, je to velmi pěkné. Dokonce i v případě zpoždění čekání se někdy stane, že dosáhnete pozitivního výsledku po celá léta, ale vždy je to potěšitelné. V důsledku toho se kvalita vašeho produktu vylepšuje, takže je možné zkrátit čas pro jakýkoli proces, ušetřit náklady na energii a tak dále.

Velkým přínosem pro mě je pocit, že mám prospěch jiným, slyším to od lidí, je mnohem důležitější než jen vydělávat peníze. Nejsou to prázdná slova, ve skutečnosti ve skutečnosti poskytuji levný vysoce kvalitní olej s pěti vysoce kvalitními oblastmi, včetně toho, ve kterém žiji. To je spíše nejhorší výsledky pro jednu osobu. Navíc je také možné mít stabilní příjem, který je nezbytný pro každou rodinu.

Nevýhody - nemáte čas pro sebe. Druhý je přílohou k podnikání. Nemůžete jít nikam, nemáte právo ani být nemocní, protože prostě nikdo nepředloží nemocniční list.

Co pro vás znamená podnikání osobně?

Možná to zní pateticky, ale chovám se za mé vlastní dítě. Narodil jsem ho, vychoval ho, vyvedl ho a pokračoval. Z hlediska významu - ne méně. To je můj způsob života, a zároveň - nutnost, která dává mojí rodině příležitost plně žít.

Jste zástupcem malého podniku. Jaká je nejtěžší věc při vedení malého podniku v Rusku?

Nejtěžší je překonat byrokratické překážky jak při vytváření, tak při podnikání. Je to ještě obtížnější než nedostatek finančních prostředků. Pod překážkami myslím neochotu státu vidět problémy malého podnikatele, vytvářet nesmyslné podmínky pro podnikání a obrovské množství zbytečných inspekcí.

Podle mého názoru, aniž by museli vytvořit mnoho regulačních orgánů a obchodníci udržet pod přísnou kontrolou, že by bylo lepší, aby zrušily mnoho z kontrolní činnosti, opouštět kontrolu signálů ze strany spotřebitelů, ale tvrdě trestat obchodníka pro výrobu nekvalitních potravin.

Cítíte skutečnou pomoc od státu?

Neocenitelnou pomocí státu by bylo, že to nezasahuje. Jednoho dne jsem slyšel, že stát přiděluje finanční prostředky na pomoc malým podnikům. Za tímto účelem jsou vytvořeny společnosti, které ovládají tyto fondy a podnikatelé se obracejí na zavedené organizace, jsou jim přiděleny finanční prostředky na rozvoj.

Naivitou jsem se ucházel o jednu z center podpory malých podniků s cílem získat zvýhodněnou půjčku na rozvoj podnikání. Byl jsem odmítnut a poslán do banky. Vysvětlili, že je nutné shromáždit všechny doklady, které banka bude vyžadovat, a přinést je do centra. Středisko získá banku za zvýhodněnou cenu. Když začal upřesňovat detaily, ukázalo se, že banka souhlasila s tím, že mi půjčí o 2% levnější než obvykle, ale služby tohoto centra budou činit... 2% z výše úvěru. Zde je taková "pomoc" státu. Samozřejmě jsem odmítl a já už nehřeš.

Váš postoj k podnikání na franšízu? Myslíš, že je lepší začít svůj vlastní podnik?

Je obtížné jednoznačně odpovědět. Zvažte situaci, kdy začínající podnikatel stojí na této křižovatce: pracujte na franchisu nebo na vlastní pěst.

 • První okamžik. Chcete-li pracovat na franchisu, potřebujete více počátečního kapitálu. Společnosti, které poskytují své jméno, obrazně řečeno, k pronájmu, kladou přísné požadavky. Aby je bylo možné splnit, je nutné učinit spoustu nákladů, protože podnik musí splňovat kritéria, která tato společnost vytváří.
 • Druhý bod. Neexistuje žádná svoboda rozhodování, svoboda manévrování, všechny akce budou muset být koordinovány se společností, pod kterou značka podnikatel pracuje. Proto se domnívám, že vlastní podnikatelská činnost sama o sobě je správnější možností.

V téže věci, v případě, že podnik již existuje, musel snášet, přináší dobrý příjem, může mít smysl začít pracovat pod značkou známou společnost jako podnikatel nemusí trávit čas na podpoře jméno, image, neboť již učinila společnost. Nepochybně se finanční obrat podnikání mnohonásobně zvýší.

Se základními pojmy obchodní franšízy najdete zde, stejně jako doporučujeme přečíst si náš materiál skutečnou historií obchodní franšízy. Pokud jste po tom, že jste pevný, zvažte, že podnikání na připraveném obchodním modelu je vaší volbou pro zahájení podnikatelské činnosti, doporučujeme seznámit se s katalogem franchisů pro malé podniky prezentovanými na našich webových stránkách.

Budete rozšiřovat své podnikání, jaké budou vaše budoucí plány?

V rozvojových plánech, především - modernizace zařízení na modernější, získávání energeticky náročnějších a produktivnějších lisů. Kvalita výrobku by neměla být ovlivněna. Na druhé straně - zvýšení objemu výroby. Plánuji a dokončím mechanizaci technologického procesu na ropném oddělení.

V podstatě je ve své tvorbě téměř vše mechanizováno. Jedna osoba je schopna provést celý pracovní postup zapnutím a vypnutím tlačítek. Existuje však několik okamžiků, kdy je třeba přilákat další fyzickou sílu. Tyto nedostatky by byly žádoucí odstranit, aby byl technologický proces plně mechanizován.

Jakou radu byste chtěli dát začínajícím podnikatelům?

Aby bylo vaše podnikání úspěšné, musíte mít především touhu pracovat. Mějte dostatek trpělivosti. Zanechte sny dlouhého rublu, nemyslete na peníze, nečekejte na rychlý úspěch. Střízlivě posoudit jejich schopnosti a odborné dovednosti.

V případě úspěšného rozvoje podnikání zůstat stejná osoba, která byla na začátku silnice, zachránit sebe a svou tvář. Usilovat o sebe-rozvoj, zlepšit odborné dovednosti. Chcete-li získat z podnikání nejen zisk, ale i osobní pohodlí. Stanovíme si konkrétní cíle a přijdeme k jejich provádění jakýmkoli právním prostředkem.

Výroba rostlinného oleje: technologie a zařízení

Hlavním cílem podnikatelské činnosti je dosáhnout zisku s relativně malými investicemi. Výroba rostlinných olejů jako podnikatelského nápadu je nejvhodnější pro podnikatele, který chce otevřít své podnikání v požadované oblasti.

Výroba rostlinného oleje jako obchodní strategie

V Rusku se asi 50% ropy vyrábí ve středních nebo dokonce malých (domácích) podnicích a závodech. Uvedená statistika je způsobena malými výdaji podnikatele v počátečních fázích podnikání zabývajících se výrobou olejů fytogeneze a rychlou návratností. Objemy mohou být omezeny pouze množstvím původních surovin, které firma může koupit.

Jak je dnes výhodné investovat svůj kapitál do výroby rostlinného oleje? Jaké vybavení bude zapotřebí v počáteční fázi výroby a kolik to bude stát?

Na výrobu rostlinného oleje

Rostlinný olej v naší době bez nadsázky lze přičíst produktům nejdůležitější potřeby. Prakticky žádné jídlo není možné vařit bez použití dostatečného množství rostlinného oleje. Ale vaření není v žádném případě jedinou sférou - spotřebitelem rostlinných olejů. Jsou nepostradatelné ve výrobě:

 • konzervované potraviny (ze zeleniny a ovoce na ryby a maso),
 • mýdlo,
 • barvy pro opravy,
 • lékařské přípravky (krémy, masti),
 • kosmetické přípravky (krémy, lotiony, prášky, rtěnky).

Rostlinný olej se nazývá, protože je vyroben z listů, semen, ořechů nebo plodů různých druhů rostlin: olivy, kukuřice, slunečnice nebo lnu, cedrové ořechy nebo makadamie. Existuje také živočišný tuk, který pochází z orgánů jakéhokoli zvířete nebo ryb: kozy, husy, krávy, medvědi, jezevci, ryby, velryby.

V závislosti na surovinách je rostlinný olej rozdělen na:

 • prádlo,
 • hořčice,
 • kukuřice,
 • olivový,
 • slunečnice a podobně.

Olej může být pevný nebo kapalný.

Odrůdy rostlinných olejů závisí na surovinách, ze kterých jsou vyrobeny

Na základě metody čištění jsou rozlišeny následující druhy rostlinných olejů:

 • nerafinované (mechanicky vyčištěné) mají charakteristickou přírodní vůni a chuť, stejně jako světle žlutý nádech;
 • Rafinované (mechanicky vyčištěné, hydratované a neutralizované) mají stejnou charakteristickou přírodní vůni a chuť, ale méně výraznou barvu;
 • Rafinovaný deodorizovaný (zcela čistý, bez zápachu a chuti).

Z jakého typu čištění bylo zvoleno, budou záviset chemické a fyzikální vlastnosti oleje.

Stupeň rafinace ovlivňuje vzhled konečného produktu. Ve všech je 6 stupňů: čím vyšší je stupeň, tím je výsledek čistší a tím i lehčí.

Slunečnice je známým zdrojem rostlinného oleje. Nejoblíbenějším trhem v Rusku bylo vždy a stále je výroba a prodej slunečnicového oleje. Může být dosaženo studeným nebo horkým lisováním. Hot lisování zanechává chuť surovin (v tomto případě smažené slunečnicová semena) a studené - více úrovní takové ukazatele.

Proces výroby rostlinného oleje

Technologie výroby rostlinného oleje ze slunečnicových semen - poměrně složitý proces, který je rozdělen do několika hlavních etap:

 1. Čištění surovin (slunečnicových semen) z nečistot (plevy, písek, zemina, listy, stonky). Oddělovač se používá (stojí až 45 tisíc rublů.).
 2. Řezbářství pro odstranění drobných úlomků a sušení osiva. Použitá zařízení s vrstevnatým větrem (až 75 tisíc rublů.).
 3. Čištění z vlastní plevy (černá skořápka), dále broušení do stavu mastnoty. Použitý rolovací stroj (od 430 tisíc rublů.).
 4. Ohřev páry nebo ohniště až do 1100 ° C. Použité oheň (až 83 tisíc rublů.) A pára (až 350 tisíc rublů.) Braziers.
 5. Spřádání suroviny a oddělování oleje z olejové kapaliny. Dort se posílá na druhé kolo. Použil šroubový lis (od 650 tisíc rublů.).
 6. Primární filtrace olejové kapaliny ze zbytků koláče. Použité specializované filtrační zařízení (asi 95 tisíc rublů.).
 7. V dalším stupni může být kompozice podrobena několika fázím filtrace a také je rafinována, bělena a deodorizována (odstranit pachy). Posledním stupněm lisování je skutečný olej a koláč, který stále obsahuje asi 10% oleje z celé své hmotnosti. V dalších dodatečných fázích se výrobce pokouší získat co nejvíce zbytků z olejového koláče.
 8. Extrakce (dalším dalším krokem) je namáčení zbytků (koláče) v rozpouštědlech (acetonu, benzinu, hexanu), které umožňují získání nejméně 7% oleje z 10%. Použité extraktor (od 520 tisíc rublů.). To je považováno za méně šetrné k životnímu prostředí, ale ekonomičtější způsob získání surovin.
 9. Hotový produkt se nalije do kontejnerů. Použijte koncept zařízení (ze 400 tisíc rublů.).
Stručný přehled technologie výroby rostlinného oleje

Firmy specializující se na produkci olejnatých semen mohou používat pouze jednu z metod (lisování nebo extrakci) nebo alternativně použít obě.

Produkce slunečnicového oleje je postup, který nepodléhá nakládání s odpady, protože zbytky vytvořené během odstředění mohou být znovu použity k jiným účelům. Po extrakci prakticky zcela odtučněný koláč (schrot) a zbytkový olej v rozpouštědlech (miscella) zůstávají. Například, shrot je obsazen a poslán do farmy pro chov velkého a malého skotu: tam jsou stlačeny jsou přidány jako výživový doplněk v krmení zvířat. A miscella se stává základem pro opravy laků a laků (laků). Kromě toho může být koláč opět vymačknut a získáte fuz - biopalivo pro kotelny.

Je nutné upřesnit konečný produkt? Obecně platí, že po počáteční filtraci (stupeň VI) je olej již připraven k nalévání do obalových nádob. Takový výrobek se však nazývá "surový", protože stále obsahuje nepotřebné bílkovinné sloučeniny, mastné kyseliny, barviva, fosfolipidy a vosk, takže ke zlepšení kvality výsledného výsledku je možné a dokonce nutné provést sekundární filtraci nebo rafinování. Existují následující způsoby rafinace:

 • fyzikální (odstřeďování, sedimentace),
 • chemické (alkalické rafinace, hydratace),
 • fyzikálně chemické (dezodorace, bělení).

Podmínky pro výrobu rostlinného oleje

Produkce slunečnicového oleje je velmi ziskový podnik. Současně je tato výklenka poměrně těsně obsazena již konkurenčními výrobci, kteří již několik let zůstali na hladině. Pokud by podnikatel stále chtěl investovat do tohoto druhu podnikání, pak by měl dobře zvažovat klady a zápory, aby se jeho podnikání nestalo neziskové ani ve fázi formace.

Rostlinný olej lze vyrábět: v továrnách, mini obchodech, malých lomech a doma.

Požadavky na výrobce

Budoucí podnikatel, spojující se s produkcí slunečnicového oleje, musí splňovat určité požadavky:

 • mají právní status (nejlepší ze všech zakladatelů LLC a zemědělského producenta, kteří dostávají daňové výhody a přínosy od státu),
 • mají zkušenosti s prodejem produktů pro maloobchod,
 • mít spojení s dodavateli a na trhu.

V případě, že podnikatel tyto minimální podmínky ještě nesplňuje, je vhodné začít vyrábět vzácné druhy oleje (kokosový ořech, avokádo) a prodávat je přátelům nebo malým obchodům.

Zařízení pro filtraci rostlinného oleje

Požadavky na prostory

Základní požadavky na prostory závisí na objemu výroby. Pokud podnikatel chce vytvořit vážnou výrobu oleje z rostlinných surovin, bude potřebovat vhodnou místnost. Mělo by být:

 • s rozlohou 1500 m2,
 • Je rozdělen na několik sekcí (výroba, sklad pro skladování dovážených surovin, sklad pro skladování hotových výrobků),
 • je vybaven komunikačními sítěmi (elektřina, tekoucí voda, kanalizace),
 • bezpečný (chráněn před spontánním spalováním, prostředky k hašení požárů),
 • dodržovat normy hygieny.

Pokud se olej vyrábí nejen v průmyslovém měřítku, ale v mlékárně, prostor lze pronajmout až na 150 m2.

Pro domácí vaření je přípustné použití místnosti.

Požadavky na hardware

K dnešnímu dni nebyl téměř žádný výrobní proces automatizován. Výroba rostlinného oleje nebude výjimkou. V podtitulku popisujícím technologii výroby rostlinného oleje ze slunečnicových semen bylo podrobněji popsáno potřebné vybavení a jeho přibližné náklady na zřízení velkokapacitní výroby. Shrnutí, můžeme dodat, že celý proces z pohledu hardwarové komponenty bude vypadat takto:

 1. Zařízení na výrobu (z 2 milionů rublů).
 2. Nástroje pro rafinování (od 2100 tisíc rublů.).
 3. Nástroje pro balení (od 2200 tisíc rublů.).

Náklady na vybavení mini-dílny pro výrobu výrobku lisování zeleniny budou tedy asi 6 300 tisíc rublů.

Bude stačit, aby olejový mlýn koupil šroubový lis a balicí stroj.

Požadavky na zaměstnance

Závažná továrna na máslový mlýn je často zcela automatizovaná. Přesto stále je zapotřebí pracovníků, kteří budou sledovat výrobní technologie a provádět včasné úpravy. Jaký typ personálu je nutný pro výrobu rostlinných olejů?

 • zaměstnanci, kteří mají specializované technologické a chemické vzdělání (mistři, technologové, inženýři, chemici),
 • civilní pracovníci bez špatných návyků (nakladače, čističe).

Velká produkce v obchodě vyžaduje až 50 lidí, stačí najmout muže v mlékárně

Na závěr

Produkce rostlinného oleje je poměrně nenáročná a reklasifikovaná společnost. Ale nestabilita konečného výsledku a nedostatek certifikátu kvality výrazně snižují tržní uplatnění ve velkých maloobchodních řetězcích a prodejnách. Přesto, domácí mlékárna nebo mini obchod bude dobrým začátkem podnikání s dalším rozšířením do továrny.

Podnikatelský plán "Výroba slunečnicového oleje": uděláme vlastní

Přidáno do záložek: 0

K dnešnímu dni existuje mnoho takových mini obchodů, ale navzdory takové husté konkurenci mohou začínající podnikatelé zpravidla vyplácet takový obchod za zhruba šest měsíců.

Finanční investice

Organizace produkce slunečnicového oleje stojí spousta peněz. Prvním pravidlem v takovém podnikání je pokusit se o registraci jako zemědělský producent, v takovém případě se tomuto podnikateli přislíbí slušné daňové výhody.

Nejlepší je zpracovat semena, která jste zakoupili nebo skutečně pěstovali. Někdy se ovšem vyskytují problémy s dostupností takových surovin na trhu, takže není vždy vhodné vzdát se jiných služeb pro zpracování semen.

To vám umožní vytvářet vazby s dodavateli a kupujícími takových výrobků a olejové mlýny nebudou nečinné a nepřetržitě přinášejí stálý příjem. Navíc je poskytování takových služeb veřejnosti zcela bezstarostná práce. Stlačil olej ze semen - obdržel malý, ale stabilní příjem, nemusel přemýšlet o tom, jak tento olej uvědomit, nejsou náklady na dopravu, skladování a podobně.

Licencování

Nejjednodušší výroba rostlinného oleje rozdrcením slunečnicových semen není "vynikajícím podnikáním" a nevyžaduje různé licence a samostatná povolení. Můžete pracovat jako jednotlivec a zaplatit určitou daň. Hlavní požadavky na takové podnikání jsou:

 • Sanitární a epidemiologické služby;
 • požární stíhačky;
 • vodní kanál;
 • plynové a elektrické služby.

Hygienické a epidemiologické služby jsou certifikovány ve skutečnosti, že v blízkosti olejového mlýna nejsou žádné prasnice ani čerpací stanice a že jsou dodržovány všechny technické podmínky a podobně. Protipožární služba kontroluje dílny pro nebezpečí výbuchu a požáru.

Niche na volném trhu

Podnikatelský plán "Výroba slunečnicového oleje" - vždy relevantní na trhu. Takoví podnikatelé nemají koncept jako "průměrný" podnik. Vedle obrovského MEZ a SWC existuje také rybářský podnik produkující ropu. V Sovětském svazu byly tyto ropné výrobní podniky ve vlastnictví státu a obvykle se nacházejí v obcích a obcích.

Kapacita takové produkce produkující olej činila až 5 tun semen za den. Hlavním bodem jeho činnosti je zpracování semen. Po zhroucení Unie, během perestrojky, takový podnik získal masový charakter, malí podnikatelé by mohli udělat slušnou konkurenci pro velké podniky. Dosavadní podobná situace - malé podniky zaujímají slušný podíl na regionálních prodejních trzích. Olej vyrobený v takových obchodech vždy měl nepřekonatelnou kvalitu a vynikající vůni.

Vydělává na takové výrobě ropy jako samotní podnikatelé - majitelé obchodů a dodavatelé, které suroviny téměř nic nedosahují. Majitelé mohou těžit z prodeje tohoto oleje, kde jsou minimální náklady na obchod, zvláště pokud je prodejna nedaleko od obchodu a nejsou náklady na dopravu a skladování.

A i když existuje velmi mnoho takových mini-olejových mlýnů nebo olejových lisů, začínající podnikatelé mohou z této produkce poměrně profitovat, neboť země má stále velký podíl na množství surovin. Podle odborníků téměř všichni producenti rostlinného oleje dosahují ziskovosti více než 20% a mohou své podnikání vrátit za méně než šest měsíců. Hlavním úkolem je vytvořit stabilní dodávky surovin a stálý prodej hotového výrobku.

Prostory obchodního domu

Pro zařízení pro tuto výrobu lze přiřadit následující ukazatele:

Jaké zařízení potřebujete k produkci slunečnicového oleje?

Výroba slunečnicového oleje: proveditelnost tohoto druhu podnikání + druhy slunečnicového oleje + krok za krokem pro realizaci podnikatelských nápadů + výrobní technologie + kompletní seznam potřebných zařízení + podrobná analýza nákladů a výnosů.

Chcete-li se stát úspěšným podnikatelem v oblasti výroby, ale dosud jste se rozhodli o směru, doporučujeme zvážit slibnou pobočku v této oblasti podnikání - výrobu slunečnicového oleje.

Navzdory velmi vysoké konkurenci v tomto odvětví je takový podnik téměř odsouzen k úspěchu. A celá věc je, že slunečnicový olej je produkt, který má neustálou popularitu a poptávka po něm je stále vysoká.

V tomto článku se podíváme na to, jak může být tento případ ziskový a co to znamená, aby ho bylo možné realizovat.

Výroba slunečnicového oleje: význam pro podnikání

Skutečnost, že popularita výroby rostlinného oleje na území Ruska roste každým rokem, lze posuzovat na základě diagramu, který jasně ukazuje, že objemy vyráběných výrobků roste každý rok.

V tomto případě věnujte pozornost úrovni spotřeby slunečnicového oleje samotnými Rusy. Zůstal na stejné úrovni. To naznačuje, že produkce slunečnicového oleje má nejen marketingový kanál (doma). Ruský slunečnicový olej je vyvážen do zahraničí, kromě toho je tam velkou poptávkou.

V podstatě jsou lahvové výrobky vyváženy do Uzbekistánu, zatímco volně ložený produkt je v Turecku velmi oblíbený:

Taková vysoká poptávka po slunečnicovém oleji je způsobena tím, že je široce využívána v mnoha průmyslových odvětvích:

 • Vaření.
 • Výroba konzervovaného zboží.
 • Mýdlo.
 • Medicína.
 • Kosmetologie.
 • Výroba nátěrových hmot a laků.

Ale poptávka po rostlinném oleji není v žádném případě jediným důvodem, proč mnoho podnikatelů začíná podnikat v této oblasti. Popularita obchodní linky je také způsobena skutečností, že získávání slunečnicového oleje je bezproduktivní výroba.

Vysvětlíme, jak to může být. Skutečnost, že zpracování semen, navíc k oleji, dostat více plevy (semena čistí produktu) a koláč (extrakce produktu olej), které také mohou být úspěšně implementovány na různé potřeby.

A konečně si všiml další důležitou výhodu organizaci tohoto podnikatelského záměru: výroba slunečnicového oleje má mnoho odstínů, s nimiž budete čelit jako podnikatel-organizátor, ale zahájení těchto firem nevyžadují zvláštní vzdělání a dovednosti.

Obchod se rychle vyplatí a navzdory četným konkurentům zjišťuje trhy ve všech regionech Ruské federace. Takovou firmu můžete začít s minimální výrobní kapacitou a postupně zvyšovat měřítko.

Když jste uvedli spoustu "pro" a prokázali, že takové podnikání je v dnešní době opravdu velmi vhodné, pojďme se k další otázce.

Jaké jsou druhy slunečnicového oleje?

Všechny podniky vyrábějící olej ze slunečnicových semen jsou zaměřeny na výrobu dvou hlavních typů: rafinovaný a nerafinovaný slunečnicové oleje.

Hlavním rozdílem mezi nimi je způsob zpracování. Pokud nerafinovaný hodí pouze mechanické čištění, rafinovaný olej, než půjdete k přepážce supermarketu, se bránil a předá hydratační proces, vybělení a dezodorace.

Více oblíbeným je rafinovaný rostlinný olej, protože nemá výrazný zápach a chuť, a proto může být použit v jakémkoli průmyslu.

Kromě toho nezapomeňte na produkty zpracování slunečnicových semen, které jsou také velmi žádané. Luzga se například používá jako přísada do stavebních materiálů a dort a jídlo jsou oblíbené produkty při výrobě krmiv pro zvířata.

Když se zabýváme hlavními produkty výroby, promluvme o organizaci podniku pro výrobu rostlinného oleje.

Postupné zavádění obchodní myšlenky pro výrobu slunečnicového oleje

Podnikání v tomto odvětví, jako každý jiný, vyžaduje pečlivou přípravu na zahájení podnikání. Budeme stručně analyzovat jednotlivé fáze organizování vlastní výroby tak, abyste měli představu o tom, jak vytvořit podnik v této oblasti.

Plán na organizaci podnikatelského záměru se skládá z 5 hlavních etap.

Krok 1. Registrace společnosti.

Než začnete pomalu vytvářet výrobní proces, musíte se zaregistrovat na právnické úrovni jako podnikatel.

Nejčastěji pro organizaci výroby je registrována společnost s ručením omezeným (LLC), tedy právnická osoba. Takové rozhodnutí má však smysl, pokud plánujete velkou produkci. Pokud jde o malý, "domácí" podnik, můžete se zaregistrovat jako individuální podnikatel (IP).

Podrobné pokyny k registraci naleznete na webových stránkách Federální daňové služby:

 • https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/reg_ip/petition (pro IP);
 • https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/reg_yl/register (pro LLC).

Výroba rostlinného oleje nevyžaduje velký počet povolení, což značně zjednodušuje jeho registraci. Ale nezapomeňte na povinnou dostupnost povolení od hasičů a sanitární epidemiologické stanice.

Etapa 2. Pronájem a uspořádání výrobních a skladovacích zařízení.

Abyste mohli začít vyrábět výrobky, budete si muset koupit nebo pronajmout několik pokojů:

 • První - výrobní oblast, která se vypočítá ve výši 40 m². na 1 tunu výrobků vyrobených za den.
 • Druhý - jedná se o skladovací prostor, jehož velikost by měla být 2násobek velikosti výrobní jednotky. To je odůvodněno skutečností, že skladování slunečnicových semen musí být ošetřeno úzkostlivě, aniž by bylo příliš přísné.
 • Třetí Je malý sklad pro skladování plenek. Její plocha je asi ¾ plochy výrobní haly.

Pokud jde o přípravu prostor, musí splňovat požadavky hygienických a epidemiologických stanic, stejně jako požární bezpečnostní požadavky.

Etapa 3. Získání vybavení a hledání dodavatelů.

Jakmile najdete prostory, můžete si zakoupit vybavení. Budeme analyzovat, jaké zařízení bude potřeba později.

Výběr dodavatele osiva, z něhož vyrábíte ropu, je zodpovědnou činností. Najděte ji za dnešní den není obtížné. Pokud žijete mimo město, pravděpodobně budete moci nakupovat suroviny přímo od místních obyvatel. Pokud se u vás nenacházejí takoví dodavatelé, vyhledejte je na internetu nebo v novinách.

Hlavní věc je, že dodávané suroviny jsou vysoce kvalitní, protože na nich bude záviset kvalita vašich výrobků.

Stupeň 4. Zaměstnanost zaměstnanců.

V závislosti na velikosti vaší firmy se počet zaměstnanců může lišit.

Ale v každém případě je tento druh podnikání dobrý, protože nepotřebujete mnoho odborníků. Stačí stačit do zaměstnání 5-7 technologů a mistrů, kteří mají specializované vzdělání. Nepochybně ve vašem týmu, kromě posledního, musí existovat nakládače, skladatelé, stejně jako účetní.

Etapa 5. Zahájení výroby a prodeje produktů.

Po založení celého výrobního programu můžete začít pracovat.

Na tržních trzích vašeho podniku se musíte předem postarat o získání první dávky produktů, okamžitě jste se zapojili do jeho implementace a začali pokrývat náklady na vytváření podnikání. Podrobně o nich promluvíme na konci tohoto materiálu.

Nyní, když máme jasný plán pro organizaci našeho podnikání, promluvme si o technologii výroby a vybavení, které budeme potřebovat.

Podrobná technologie výroby slunečnicového oleje

Existují dva hlavní způsoby výroby slunečnicového oleje dnes:

 1. Použití šroubových lisů (metoda lisování).
 2. Extrakcí (extrakční metoda).

Rozdíl mezi způsoby je v jakém druhu dopadů semena podléhají.

Při zpracování semen šroubovými lisy je olej vyhozen, po němž získáme 2 výrobky - olej a koláč. Olej získaný tímto způsobem se obvykle nazývá "surový".

Při použití metody extrakce se místo lisů používají organická rozpouštědla, která přispívají k dosažení maximálního objemu oleje. Při výrobě oleje se používá speciální zařízení - extraktor.

V průběhu získání oleje druhým způsobem získáme také 2 produkty: miscella (olejový roztok v rozpouštědle) a beztukový zbytek masového dortu. Dále pro výrobu oleje je nutné destilovat rozpouštědlo v destilačním zařízení a filtrovat slunečnicový olej.

Abychom lépe pochopili celý proces zpracování osiva pro získání slunečnicového oleje, použijeme schéma.

Nejprve zvážíme první způsob výroby ropného lisu:

Jak nám ukazuje tento jednoduchý schéma, technologie výroby slunečnicového oleje metodou odstřeďování je následující:

 • Semena slunečnice v počátečním stádiu musí být vyčištěny z různých druhů nečistot. To se děje pomocí magnetických a sítových separátorů.
 • Dále by semena měla být řádně vysušena, aby se minimalizoval jejich obsah vlhkosti.
 • Poté se zrno má nanést nebo jednodušeji rozdrtit. V tomto procesu získáváme produkt zpracování, který se nazývá berle.
 • Aby bylo možné v budoucnu dostat ropu, pappus se vaří tepelným zpracováním - nejprve se vaří a pak se smaží ve dlaždicích.
 • Takže po provedených akcích získáme kaši. Z toho bude slunečnicový olej stlačen. V důsledku toho budeme mít dva produkty: máslo a dort.

Pokud jde o způsob extrakce, v prvních fázích technologického procesu semena semena slunečnice podléhají stejnému druhu zpracování. Avšak v konečných fázích výroby, namísto použití šroubových lisů se používá extrakce, to jest rozpuštění oleje organickými látkami.

První způsob výroby slunečnicového oleje je bezesporu šetrnější k životnímu prostředí, ale druhá možnost ji překonává ve své ekonomice.

Proto mnoho výrobců používá například kombinovanou metodu pro získání slunečnicového oleje: nejprve je olej vytlačen na lisy a pak, aby se dosáhl maximální objem, se koláč extrahuje.

K získání konečného produktu bude slunečnicový olej vylepšen. Tento proces zpracování slunečnicového oleje se skládá z několika stupňů, které jsou zaměřeny na jeho maximální čištění od cizích nečistot, zbavení se charakteristické vůně a barvy.

Po zpracování výrobního procesu budeme analyzovat, jaké zařízení bude potřeba a jaké jsou jeho náklady.

Zařízení na výrobu slunečnicového oleje

Zařízení potřebné k dokončení výrobní linky, budeme analyzovat, vycházíme z výrobního schématu, když semena jsou nejprve stlačitelná a po extrakci.

Zařízení na výrobu slunečnicového oleje obsahuje 8 hlavních nástrojů:

Podnikání v slunečnicovém oleji

V naší zemi je zemědělství špatně rozvinuté, takže mnoho lidí raději nepůjde na trh nebo do obchodu, ale nakupuje potraviny od zemědělců nebo známých.

Podnikání v slunečnicovém oleji - jeden ze směrů farmy, který nevyžaduje velké výdaje.

Lze je kombinovat s dalšími nápady, například s chovem včel. Mnoho lidí podceňuje svůj venkovský pozemek, ale každý čtvereční metr je místem pro výrobu.

Výroba slunečnicového oleje


Okamžitě bych chtěl říci, že v tomto článku budeme hovořit o drobné těžbě ropy. Chcete-li z toho dosáhnout obrovského zisku, otevřete plnohodnotnou rostlinu.

Náš nápad poskytuje další příjmy s minimálními náklady.

K zahájení výroby slunečnicového oleje budete potřebovat:

 1. Místnost je v místě, kde bude zařízení umístěno. Mělo by být prostorné, nejméně 20 metrů čtverečních. m., aby se přizpůsobilo nejen vybavení, ale také zásoby, uspořádání skladu apod.
 2. Zařízení je z hlavní jednotky, jedná se o olejový lis a filtr na čištění oleje z pojistky. Na výstupu získáte nejen máslo, ale také makuhu. Může být prodáván zemědělcům (pro krmení zvířat) nebo rybářům za návnadu.
 3. Plot pro slunečnice - nekupovat spotřební materiál (semena), rostlinné zrno. Čím více budete vyrábět, tím více oleje, které můžete produkovat, tím více bude zisk.

Chcete-li ušetřit příliš mnoho peněz, budou tyto součásti pro začátek stačit. Před vážnými náklady je třeba vyhodnotit rizika a ujistit se, že vynaložené peníze se vyplatí. Takže začněte malý, a pokud se vám to líbí, rozvíjíte se.

Je výhodné podnikat na semenech?


Ceny slunečnicového oleje se neustále mění, ale ziskovost zůstává stále vysoká. Oficiální zdroje uvádějí, že průměrná cena za tunu slunečnicových semen je zhruba 20 000 rublů.

V závislosti na kvalitě komodity je možné extrahovat jiný objem oleje. V průměru zbývá 350 litrů po vyčištění z pojistky asi 260 litrů.

Představme si, že nabízíte přírodní produkt na 80 lžících na litr láhve. Získáme 20800 rublů. Malý zisk? Ale nakonec máme 650 kg. zbytečný dort.

Když se prodáme za 15 rublů na kilogram, získáme dalších 9750 rublů. Celkem máme čistý zisk 10 000 rublů, přičemž každá recyklovaná tuna.

Výnos není tak vysoký, ale je to jen na začátku. Konkurence s hlavními výrobci je vždy obtížná, takže musíte trvat na kvalitě zboží. Při vývoji podniku zvažte:

 • nákup tisku pro makuhi, s kterým je vhodné vyrábět brikety ze zbytků;
 • nákup obilné zvěře, ke zlepšení kvality produktu;
 • koupit firmu, prodávat smažené slunečnicová semena.

V takové výrobě je třeba zvážit každý penny, zkušení podnikatelé dokonce recyklovat pojistku, ve kterém je ještě hodně oleje. Část, kterou spouštějí, jako kapalina pro ohřev kotlů.

Pokud se rozhodnete vstoupit do tohoto výklenku, ujistěte se dozvíte se o všech podrobnostech výroby slunečnicového oleje. Produkt je drahý a odkazuje na povinné nákupy. Pokud se věci daří, pak nebudete mít čas vyrábět suroviny, protože na nich budou postaveny fronty.

Otevření výroby slunečnicového oleje

Je známo, že objem slunečnicového oleje na světovém trhu je v současné době přibližně 10 milionů tun a jeho stabilní a poměrně rychlý nárůst je zaznamenán.

Objem ruského trhu činí zhruba 2-2,2 milionu tun, což představuje nárůst zhruba o 3% ročně, nebo v hodnotovém vyjádření - asi 82 ​​miliard rublů. Není těžké uhodnout, že není celý objem slunečnicového oleje vyráběného společností a dalšími významnými producenty: cca 40-45% oleje vyráběného jen výrobci střední a dokonce menší, až na zemědělce.

Vysvětlení je jednoduché: vstup na trh náklady is low, výstup závisí pouze na tom, kolik si mohou dovolit materiál zpracovat nově objevenou společnosti a na trhu není nijak zvlášť omezena, pokud i na vyrobené množství oleje není regionálních zákazníků, to prostě platí i pro (hlavně do Turecka a Evropy), kde je velmi ochotně zakoupena. I když takových případech - spíše výjimkou než pravidlem: slunečnicový olej, ale vlastní vaření, se používá v mnoha dalších odvětvích - například v konzervárenský průmysl, výrobu mýdla, Nátěrová hmota průmyslu (protože je známo, že je produkován lněný olej), a to i v kosmetice a zdravotnický průmysl, kde je základem nebo složkou různých krémů a mastí. Takže není těžké najít kupce slunečnicového oleje.

Navíc výroba slunečnicového oleje není odpadem. Faktem je, že v procesu získávání slunečnicového osivo vyrobené a související materiály, - slupky slunečnice (kůra, osemení) se odstraní v procesu, které spadají do jejich přípravě na extrakci oleje se odkazuje na recyklovatelného odpadu - realizovat ji na Brickyard a vytváření pelety, jakož i některé další specifické potřeby; k průchodu stejné produkty zahrnují koláč a jídlo - velmi tekuté krmivo komodity, které vyžadují nějaké zpracování (lisování do briket, a tak dále.) před prováděním.

Samozřejmě, doprovodné materiály jsou realizovány bez snížení nákladů samotného oleje; Navíc v účetnictví jsou náklady na prodej, přepravní náklady na přepravu průchozích produktů a výrobní odpad přímo přiřazeny k nákladové ceně prodávaného slunečnicového oleje, což přispívá k optimalizaci zdanitelného základu podniku.

Technologie a zařízení pro výrobu slunečnicového oleje

Jak je známo, slunečnicový olej je rozdělen na dvě globální skupiny - rafinované a nerafinované oleje. Jejich rozdíl je ve stupni čištění. Rafinovaný olej se čistí technologie, obvykle sedimentací, centrifugací, filtrací, kyseliny sírové a alkalických rafinace, hydratace, bělení, dezodorizaci a zmrazení v jakékoliv kombinaci těchto metod. Nerafinovaný olej se čistí výlučně mechanickou filtrací.

Specifičnost moderní výroby slunečnicového oleje je, že ve stejné těžby ropy rostliny je možné vyrobit téměř všechny existující 7 (tj., Které jsou uvedeny v příslušné normě - GOST P 52465 - 2005) druh.

Technologie výroby slunečnicového oleje je obecně následující. V první fázi jsou slunečnicová semena oddělena od nečistot, které se liší velikostí a aerodynamickými vlastnostmi, stejně jako kovové nečistoty s magnetickými vlastnostmi.

K tomu dochází ve zvláštních separátorech, jejichž cena činí 42-45 tisíc rublů. (1360-1460 dolarů) na jednotku - kapacita jednoho odlučovače - asi 1 tuna (1000 kg) surovin za hodinu. Ve druhé fázi čištění se slunečnicová semena oddělují od plevelů ve speciálních strojích rushalno-vetchchnye.

Proces se nazývá kolize, zařízení pro jeho výrobu bude stát 77 tisíc rublů. (O $ 3000) za jednotku - jednotlivé kliky stroje, stejně jako oddělovač, 1000 kg suroviny za hodinu, takže počet rushalno-třídit stroj a oddělovače je stejný, a jejich celkový výkon by měl odpovídat sílu oleje extrakční linie obecně: obvykle jeden řádek slouží více vazy „separátor - rushalno-třídit stroj“ napájena z jednoho zásobníku (s názvem „bunkr kapek“), s několika málo dopravy (tak zvané „dopravník“) linky.

Po ošetření na odlučovači a v strojním zařízení s ručními lopatkami se vyčištěná slunečnicová semínka přivádí na válečkový stroj určený pro mletí semenných jader. Skutečný výkon válcového stroje je také vstupní (tj. Surovinová) kapacita linky jako celku.

Náklady na tyto stroje se značně liší v závislosti na kapacitě a jejich seznam všech nedává smysl. Pro účely tohoto článku je možné pojmenovat cenu srovnatelných agregátů, aby čtenáři pochopili pořadí jejich cen.

To znamená, že válcový mlýn vstupní kapacita 800 kg za hodinu (tj., Což je srovnatelné s odlučovačem a rushalno-třídit stroj s kapacitou 1000 kg - výstupu těchto živin, tj, slunečnicová jádra, jinými slovy, je výstupní výkon a činí přibližně 0, 8 tun) bude stát asi 425 tisíc rublů. nebo 13 800 dolarů; Stroj jako vstupní kapacitou cca 4200 kg za hodinu, která je srovnatelná s 5-6 svazků „separátor - rushalno-třídit stroj“ znamená asi 1,12 milionu rublů, nebo US $ 36450...

Rostliny vybavené stroji druhého typu spadají do kategorie „střední“ podniky - a to i tím, že prostě násobí produktivitu v pracovní době není těžké zjistit jejich „vstupní“ moc - 40-48 tun za den (v závislosti na jednosměnném provozu, ačkoliv specifika výroby je taková, že sezóna sklizně může být tříměsíční, tj. nepřetržitá) a to je sklizeň od 16 do 19 hektarů.

Slunečnicová semena, která jsou rozemletá pomocí válců (nazývají se také "mjatka"), jsou přepravována do pece. Bojovníci mají dva druhy - oheň a páru. Rozdíl, jak není těžké odhadnout, je rozdíl v typech zpracování osiva.

Popelníky jsou ve skutečnosti velké pánve, nebo přesněji kotle; Ohřev a smažení se provádí pomocí plynových hořáků. Pára však ošetřuje medovinu s párou, která se obvykle opět získává zahříváním vody energií spalovacího plynu.

Prvním typem sporáky jsou mnohem levnější druhý - to stát asi 83.000 rublů, tedy o něco méně než $ 3,000, ale jejich výkon. - 300-350 kg myatki na cyklus, tedy zatížení vedení o nutnosti používat 2-3 ohništi plnou kapacitu.

Parní kotlík s kapacitou 800 kg za hodinu (což odpovídá kapacitě "jediné" linky jako celku) bude stát zhruba 350 tisíc rublů. nebo 11,5 tisíc dolarů. Navíc jsou k dispozici i fritézy, které nejsou určeny k smažení, ale pouze pro tepelné ošetření semen - tato technologie vám umožní ušetřit trochu času a získat takzvaný. za studena lisovaný olej - bez specifického zápachu smažených slunečnicových semen.

Brazier tohoto typu bude stát asi 440 tisíc rublů, nebo něco víc než 14 tisíc dolarů. Produktivita bude také odpovídat "jedinému" řádu, tj. Zpracovat 1000 kg hrudníku v jednu hodinu.

V zásadě existuje technologie lisování za studena a bez použití drahého topného zařízení. Bez vytápění se však těžba ropy významně sníží - v tomto případě se investice splácejí poměrně rychle, s přihlédnutím k objemům výroby.

Další agregát - šnekový šnek je určen k extrakci oleje z minulých nebo neupravených tepelně ošetřených jader slunečnicových semen (tato masa se nazývá "kaše").

Produktivita stlačovacích strojů "průměrné" třídy, tj. Určená pro malé a střední podniky, činí 15-25 tun za den, jejich cena je 650-860 tisíc rublů, resp. 21,1-28 tisíc dolarů.

Olej z lisu se ochladí a usazuje a pak prochází speciálním filtrem určeným pro primární čištění z mechanických nečistot. Cena tohoto filtru je asi 95 tisíc rublů. nebo 3070 dolarů.

Výsledný olej v zásadě nepotřebuje další čištění, některé podniky však využívají jiné filtry.

Produktivita jednoho filtru tohoto typu je 160 kg oleje za hodinu, s přihlédnutím k průměrnému obsahu slunečnicového oleje - od 33 do 57%, tj. 1 tunu buničiny získané myatki nebo 330-570 (jak je uvedeno v zbývající lisovaného koláče od 8-9 do 11-14% oleje, v průměru - olej 260-270 kg) filtr se obvykle používá 2-3 kusů.

Výsledný olej se nazývá "surový" - zbylý dort po lisování může být prodáván jako cenná zemědělská surovina a může být podroben dalšímu extrakci.

Druhý způsob získání slunečnicového oleje se nazývá extrakce. Na rozdíl od způsobu tisku popsaného výše se výtěžnost ropy zvyšuje až na 2% zbytku hotovosti v semenách slunečnice.

Obvykle se v moderních podnicích používají obě metody - zpravidla po stlačení dortu se okamžitě přivádí do extraktoru - speciální stroj, kde se zbytkový olej rozpouští. Jako rozpouštědla se používají různá rozpouštědla: extrakční benzin, hexan, aceton, dichlorethan atd.

Po druhém lisování se získá materiál bez obsahu tuku (až do 2 až 5% obsahu oleje), který se používá jako krmiva pro hospodářská zvířata, a získá se olejový roztok v rozpouštědle (takzvaný miscella). Olej z miscella se získá rafinací, kterou je možno vyrobit různými metodami. Náklady na vybavení je asi 520 tisíc rublů. nebo 16770 dolarů s kapacitou 500 kg ropy za hodinu.

Připraven slunečnicový olej se nalije do jiné nádoby z železných sudech 200 litrů na plastové láhve s 0,5 až 5 litrů. Samozřejmě, že olej v sudech je mnohem méně ceněn než lahvové, tak (v případě, že závod rozhodně nevytváří technické a jedlé oleje), musí si také zakoupit odpovídající vybavení: kompletní sady vybavení pro stáčení slunečnicového oleje v plastové lahvi (kapacita 3600 litrů za 8hod posun) bude stát asi 405 tisíc rublů. nebo jen přes 13 tisíc dolarů.

Požadavky na personál a prostory pro výrobu slunečnicového oleje

Hlavním nedostatkem produkce slunečnicového oleje je požadavek na dostatečně velké výrobní a skladovací zařízení. Celková plocha výrobních dílny pro závod s kapacitou 50 tun slunečnicových semen na jednu směnu činí přibližně 2000 metrů čtverečních. m. Obecně platí, že statistická norma je přítomnost přibližně 40 metrů čtverečních. m na tunu surovin zpracovávaných ve směnách. To znamená, že jestliže kapacita elektrárny je 10 tun, pak bude mít výrobní zařízení 400 m2. m, a pokud je 25, pak 1000.

Ale skladovací prostor by měl být ještě větší - koneckonců, norma výrobních zásob je 1-1,5 měsíců a specifičnost skladování slunečnicových semínek je taková, že jeho plnění je příliš tlusté. Celkově jsou sklady v průměru dvakrát větší než produkce a v popsaném případě nejsou menší než 4000 m².

Kromě toho skladování olejového dortu nebo pokrmu vyžaduje dvojnásobně menší sklad než pro suroviny a samotný hotový výrobek - sklad přibližně 3/4 výrobního prostoru. Celkem máme skladové prostory 2000 + 1500 a pouze 3500 m2 m.

Lusk mohou být uloženy ve velkém na ulici pod tíže nebo i venku, pokud umožní povětrnostní podmínky, ale aby se zajistilo, že neblokuje, například, jízdné stroje, ale byl k dispozici pro nakládání a vykládání na provedení, je třeba přidělit samostatný prostor v řádu 10 15 hektarů.

Jak je patrné, je obtížné najít odpovídající prostory, ale nové technologie pro konstrukci konstrukcí rámového hangáru mohou vyřešit problémy, alespoň skladování.

Ale se zaměstnanci o něco jednodušší: z přibližně 50 zaměstnanců změny odborného vzdělávání a přípravy (v tomto případě - na speciality 260100 «Technologie potravin“ 260 400 ‚Technologie tuků,‘ 260401 ‚Technologie tuků, esence a parfumerie, kosmetické výrobky‘ 260402 „technologie tuků a tukových náhražek,“ 260 600 „potravinářského inženýrství“ 260601 „Stroje a zařízení potravin vyrábí» a «260602 potravinářského inženýrství malých podniků“ oxo) by měl mít pouze 8-10 lidí - techniků a řemeslníků.

Zbytek zaměstnanců může být přijat podle zásady integrity a absence špatných návyků - výroba je považována za požární nebezpečí. Celkový mzdový fond s přihlédnutím k jednotné sociální dani nebude vyšší než 700-750 tisíc rublů.

Ziskovost a návratnost výroby slunečnicového oleje

slunečnicový olej vypočítat ziskovost výroby není tak jednoduché: to silně závisí na kvalitě suroviny (obsah oleje, vlhkost), přičemž použité technologie (lisování za studena, extrakce atd.), a sezóně. Špička výroby a následně zásobování slunečnicovým olejem - říjen-prosinec. A vrcholem poptávky je konec léta - začátek podzimu.

Obecné údaje jsou však následující. Průměrná těžba ropy zpracovává 50 tun slunečnicových semen denně. Průměrný obsah oleje slunečnice (v závislosti na různých surovin a jakostí) - asi 45%, a až 5% hmotnostních jsou vztaženy položek - jídlo a proces ztráty, a asi 20%, vztaženo na hmotnost osiva slupky - shell.

Z 50 tun slunečnicových semen bude získáno 40 tun jader a z nich nejlépe 16 tun oleje plus 24 tun jatečných a 10 tun plevelů.

16 tun oleje je 17,3-17,4 tisíc litrů oleje. Pro jednoduchost výpočtů bude veškerý olej považován za rafinovaný deodorizovaný. Vzhledem k velkoobchodní velkoobchodní ceně ropy na úrovni 35 rublů. za litr obdržíme hrubý zisk 605-609, zaokrouhleno - 600 tisíc rublů. Je to jen s olejem. Slunečnicová poleva za cenu asi 900 rublů. za tunu přinese další 90 tisíc rublů, a jídlo (za nejnižší cenu - 1,5 tisíc rublů na tunu) - plus 36 tisíc rublů. Celkový hrubý příjem není nižší než 725 tisíc rublů. Začneme od toho.

Náklady na tunu slunečnicového oleje normální kvality - asi 12 tisíc rublů, a proto pro pracovní směnu surovin bude vyžadováno pro 600 tisíc rublů. Tak, čistý zisk (bez souvisejících nákladů) - 125 tisíc rublů, a ziskovost - asi 20%.

Zisk za účetní období (za předpokladu, 24 pracovních dnů na schématu 1-shift), bude 3 miliony rublů a čistý mezd a daní, stejně jako placení účty Průtok -. Asi 1,8 až 2 milionů rublů.

Podívejte se na video o produkci rostlinného oleje:

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.