Jak otevřít loterijní obchod. Loterijní činnost v Rusku

V každé zemi existuje vždy taková kategorie lidí, kteří v jejich životě neustále pociťují vzrušení. Jsou potenciálními kupci, díky nimž bude loterijní obchod neustále v poptávce.

Historie

První loterie se konaly ve starověku v Římě a Číně. Jejich organizátoři byli stát, který využíval výtěžek z prodeje lístků pro své vlastní potřeby.

Prostřednictvím prostředků získaných z loterijních her bylo postaveno velké čínské zdi. V Římě byly peníze získané z těchto her používány při budování obecních budov, opravy mostů, silnic apod.

Zajímavé je, že chudí si mohli koupit vstupenky zdarma a odnášet je na rovnoprávném základě se zbytkem.

První lotérie v Rusku se konala v osmnáctém století moskevským hodinářem Gassenusem. Oficiální povolení k takovým hrám bylo přijato v roce 1782. Po revoluci byly loterie klasifikovány jako buržoazní pozůstatky a zakázány. Již v roce 1921 byly znovu legalizovány.

To bylo provedeno pro doplnění rozpočtu v podmínkách krize, která začala kvůli velkému selhání plodin. A poté sovětský stát pravidelně vydával lístky, které každému občanovi umožnily splnit sen o náhlém bohatství.

Po zhroucení SSSR loterní obchod v Rusku ztratil svou popularitu. Navíc v roce 2004 vláda přijala federální zákon "O loteriích", který zpřísnil požadavky na prodej lístků. Podle nových předpisů byla jejich realizace možná pouze ve specializovaných stáncích, stejně jako na poště a Sberbank. V současné době oficiálně přestane existovat hazardní hry. Loterijní činnost zároveň přinesla nový dech.

Organizace vlastního podnikání

Obchodníci jsou vždy znepokojeni otázkou ziskových investic kapitálu. Jak otevřít loterijní obchod, je zájem o mnoho podnikatelů. Faktem je, že poptávka po hazardních hrách v Rusku je skvělá a stát ukládal přísný zákaz instalace hracích automatů.

Loterie jako podnik v takových podmínkách je velmi ziskovou investicí finančních zdrojů. Uvědomte si, že vstupenky nebudou obtížné, protože mnozí sní o fantastickém vítězství a chtějí cítit vzrušení hry.

Jak otevřít loterijní obchod? To je poměrně jednoduché, pokud jsou splněny určité podmínky a jsou splněny jednoduché předpisy. Tato otázka je snadno vyřešena kvůli tomu, že v právních předpisech neexistují žádné závažné omezení týkající se provozování loterií.

Základní pravidla

Při provozování loterijní činnosti je třeba dodržovat zásadu přidělení poloviny výtěžku do fondu výher. Ze zbývajících padesáti procent se šesti až osmi budou scházet s tiskárnou, která vytiskne lístky na další tisk. Právní předpisy upravují výši příspěvků charitativních. To je deset procent.

Budete muset strávit určitou částku - odměnu distributorům loterií. To bude trvat asi dvacet pět procent. Výsledkem bude, že společnost bude mít 9% částku, která bude vynaložena na zaplacení nájemného za sklady a kanceláře, platy zaměstnanců apod. V nejhorším případě by zbývající zisk nesmí překročit jedno procento.

Organizace loterijních loterií

S touto formou hry se jeho výsledky stávají známými až po skončení rally. Dnes existuje asi deset různých typů loterijní loterie.

Oni jsou drženi v podobě herní show. Tvůrci takových her jsou pod kontrolou téměř devadesát procent loterijního obchodu v zemi. Objem je slušný, což naznačuje ziskovost události.

Jak vytvořit loterijní podnik v oběhu? Za prvé, budete potřebovat značné investice finančních zdrojů. Podle odborníků se tato částka může pohybovat od tří do čtyř milionů dolarů.

Jak otevřít loterijní obchod? Chcete-li to provést, musíte vybírat určitý balíček dokumentů. Musí obsahovat licenci pro loterijní obchod. Je také nutné obdržet potvrzení o registraci právnické osoby a osvědčení daňové inspekce, které bude informováno o neexistenci jakýchkoli nedoplatků v platbách do rozpočtu. Uzavře smlouvu, ve které budou předepsány povinnosti a práva zakladatelů. Pouze po shromáždění všech dokumentů lze zahájit organizaci cirkulačních her.

Okamžité loterie

Tam je také takový druh hazardních her, ve kterém majitel lístku může okamžitě zjistit, zda má štěstí, nebo ne. Jedná se o okamžitou loterii, která je velmi populární. Když jsou drženy, na rozdíl od výběrových možností není potřeba čekat na remízu. Stačí odstranit ochrannou vrstvu na lístku, pod kterým bude výsledek.

Organizace loterijní činnosti v této podobě vyžaduje shromáždění stejného balíčku dokumentů jako pro oběhové hry. Pro zvýšení přitažlivosti výhry by podnikatel měl platit ceny za použití moderních technických prostředků. Přijatou částku můžete například převést na účet mobilního telefonu. Vítěz okamžité loterie může být nabídnut k zaplacení výhry za zboží zakoupené jím, atd. Pro klienta takový příjem ceny je velmi výhodné.

Organizace incentivních loterií

Tento druh hazardních her mohou být použity výrobci zboží k získání pozornosti kupujících na výrobky. K provedení tohoto opatření bude zapotřebí řady podmínek stanovených v normativních právních aktech. Nejprve musí být zasláno oznámení autorizovanému subjektu. Je třeba mít na paměti, že loterie s motivy nezahrnuje akcie z důvodu nedostatečného čerpání. Výherní fond této hry tvoří organizátoři z vlastních prostředků.

Organizace elektronických loterií

Vznik tohoto typu hazardních her okamžitě přitahoval zájem mnoha podnikatelů. Jejich výhody jsou zřejmé. Jak otevřít loterijní obchod v této podobě? Při organizaci mohou být použity terminály, které již jsou v provozu. To významně snižuje velikost počáteční kapitálové investice.

Prodej elektronických loterií je řízen automatizovaným systémem. To vám umožní sledovat finanční toky podniku a neustále sledovat realizaci vstupenek. Tento druh loterií vám pomůže ušetřit na tisku jízdenek a jejich přepravě. Výpis o příjemci financování prakticky nevyžaduje.

Loterijní vybavení

Moderní podnikatelé byli schopni představit herní firmu v novém formátu. Loterijní automat (terminál) je prodejní zařízení. Současně může být umístěna kdekoliv.

K dnešnímu dni má každý obchodník s obchodním místem právo umístit terminál loterie na jeho území, aby získal dodatečný příjem. Současně se toto zařízení nemusí zakoupit. Loterijní společnosti ji poskytují na základě leasingových smluv. Počáteční náklady jsou proto minimální.

Loterijní terminály jako podnikání jsou velmi ziskové. Přinášejí svým majitelům hmatatelný příjem. V současné době v právních předpisech neexistují žádná omezení pro prodej jízdenek pomocí loterijních strojů.

Typy terminálů

Loterijní přístroje spadají do dvou kategorií. První z nich vydává výtisky lístků. Druhá kategorie terminálů se týká elektronických her. Vstupenky jsou v tomto případě virtuální.

Pokud se rozhodnete zakoupit terminál, který patří do první kategorie, měli byste vědět, že takové zařízení musí být vybaveno integrovanou tiskárnou.

Na vytištěných jízdenkách musí najít číslo oběhu a číslo státu. Kupující současně vidí cenu jízdenky, datum a čas jeho vydání, logo a jméno loterie. Vstupenka musí obsahovat částku výherního fondu a další potřebné informace.

K dispozici jsou terminály určené k provádění elektronických loterií. Vstupenky vybrané přehrávačem na obrazovce jsou virtuální a netisknou. V takovém případě se okamžitě určí přítomnost ceny, stejně jako velikost peněžité ceny v takovém loterijním zařízení. Takové terminály výrazně snižují náklady podnikatele na spotřební materiál. Výplata se provádí okamžitě a hráč ji často hradí okamžitě - k nákupu nového virtuálního lístku.

Jak uspořádat loterijní obchod?

Existuje názor, že loterie je jedním z nejvýnosnějších finančních investic. Navíc se zavedením zákazů na kasinach a hracích automatech lidé, kteří milují vzrušení, s výjimkou loterií, nic jiného. Závodní loterie nejsou zákonem zakázány a správným přístupem, kompetentními výpočty, není obtížné takové podnikání organizovat.

Samozřejmě, organizace loterií není rychlý proces. Je nutné nejen vypočítat vše, ale také shromáždit všechny potřebné dokumenty pro daňovou službu. Po předložení dokladů pro vydání licence musíte určit typ loterie, kterou budete organizovat. Podrobné podmínky pro vedení loterií závisí především na jejich druhu.

Naše ocenění:

Zahájení investic - 500 000 rublů.

Saturace trhu je průměrná.

Složitost zahájení podnikání je 7/10.

Co potřebujete k organizaci loterie?

Rozhodnete-li se organizovat takové podnikání, budete potřebovat, s odkazem na zákon o držení loterií:

 • zaregistrovat podnik;
 • postoupit registrační řízení federální daňové službě;
 • obdržíte potvrzení o tom, že nemáte nedoplatky při placení daně;
 • získat licenci;
 • organizovat metodu oznamování výsledků loterie;
 • pečujte o dostupnost tištěných a elektronických lístků.

Nejprve je třeba určit cílové publikum. Vycházejte z toho typu loterie, způsobu držení, návrhu lístků a tak dále. Především je třeba sledovat trh a vypracovat podnikatelský plán, provést potřebné výpočty nebo alespoň provést studie proveditelnosti proveditelnosti loterie.

Je také nutné přemýšlet a učinit pravidla pro loterii. V souladu se zákony Ruska musí být loterijní fond nejméně polovina částky obdržené v důsledku prodeje jízdenek. Kromě toho je třeba vzít v úvahu náklady na pronájem pokoje, plat prodejců lístků, služby návrhářů v designu jízdenek. Koneckonců, přitažlivost a jasnost vstupenek přímo závisí na jejich prodejnosti, a tudíž na výnosech z podnikání. Tiskárna, ve které se budou tisknout lístky, by také měla být obtížná. Koneckonců, vstupenky musí být vytištěny na speciálním papíře s použitím různých vodoznaků a dalších prvků zabezpečení.

Po dokončení všech nezbytných přípravných procesů byste měli dále formalizovat své podnikání a získat doklady pro získání příslušné licence.

Jak se stává licencí pro loterii?

Licence pro loterii je vydána za následujících podmínek:

 • dobře definované podmínky pro vedení;
 • plán rozdělování příjmů z prodeje jízdenek;
 • schválený rozpis loterijních lístků s podrobným popisem všech požadovaných požadavků;
 • způsoby, jak rozpoznat vstupenky při výplatě výher;
 • popis a technické vlastnosti použitého zařízení;
 • způsoby účtování všech prodaných lístků;
 • pořadí práce s jízdenkami: uskladnění, návrat, zničení;
 • notářskou kopii stanov společnosti;
 • postup pro udržení výher, které vítěz nedostal včas, podmínky pro jejich platbu po uplynutí platební doby;
 • zůstatek účtu organizátora loterie;
 • osvědčení o neexistenci dluhů k úhradě daní.

Pokud jsou dokumenty vydány správně, nejpozději za dva měsíce vám bude udělena licence. Doba platnosti není delší než tři roky. Když je licence připravena, pořadatel obdrží písemné oznámení o tomto, stejně jako bankovní údaje o nezbytném zaplacení licenčního poplatku ve výši šesti tisíc rublů.

Získejte licenci k provozování okamžitých loterií mnohem jednodušší a rychleji než jakýkoli jiný druh loterijní činnosti.

Vědět, jak otevřít loterijní obchod v Rusku, zůstává volit druh loterie pro držení. Legislativa zakazuje takovou věc, jako je loterie na internetu. To je způsobeno strachem z použití hackerských útoků na ovlivnění výsledků oběhu.

Existující typy loterií

Existují dva hlavní typy. První, velmi populární mezi ruskými obyvateli, je tisk loterijních lístků. Tento způsob realizace vám umožňuje získat zisk z reklamy, protože každá jediná lístek je platformou pro umístění různých reklam.

Kvalitativní výroba loterijních lístků je možná pouze ve specializované certifikované tiskárně. Pro tento tištěný produkt existuje řada požadavků:

 • přítomnost vodoznaků;
 • mřížka pozadí kontinuálních linek;
 • tisk v mikro fontu.

Druhou cestou realizace tohoto druhu podnikání jsou loterijní terminály. Jejich použití vám umožňuje ušetřit na tisku vstupenek a pronájmu pokoje. Pro umístění stroje je dostatečný pouze čtverečný metr plochy a přítomnost výpusti v bezprostředním okolí.

Navíc, na rozdíl od herních automatů, je loterijní stroj legitimním typem podnikání. To je způsobeno skutečností, že výsledek loterie je vložen do lístku a není vypočten speciálním vybavením, jak tomu je ve výherních automatech. Stroj v tomto případě vykonává funkce vydávání vstupenek a výplatu výher. Okamžitá výplata výher je jednou z výhod terminálů, což je velmi oblíbené.

Dnes v Rusku si můžete koupit loterijní terminál nový i použitý. V souvislosti se zákazem hazardních her se nyní prodávají bez příslušného softwaru. Pro každý prodaný terminál jsou k dispozici bez ohledu na jeho stav, dokumenty, certifikát a shild.

Toto odvětví získává rostoucí popularitu, protože ho vybírali lidé, kteří byli bývalými obchodníky s hracími automaty. Obvyklý člověk však mezi nimi necítí velký rozdíl, avšak z právního hlediska je rozdíl.

Pro podnikatele je to velmi úspěšný příjmový bod, protože elektronická loterie nevyžaduje velké výdaje a jeden stroj se vyplácí nejvýše šest měsíců. Pokud je na dobrém místě, může být tato doba zkrácena na tři měsíce.

Kromě toho elektronický loterijní lístek umožňuje snížit náklady, neboť nevyžaduje použití tiskových služeb, platba spotřebního materiálu pro tisk. Další výhodou použití terminálů je schopnost řídit proces z dálky. Do svého účtu můžete přistupovat prostřednictvím internetu na libovolném místě, kde máte přístup, pomocí počítače, tabletu nebo osobního smartphonu.

Nainstalujte to nejlepší na místech, kde byly dříve umístěny výherní automaty. Důležité je také to, aby v místech jejich instalace byla dostatečně vysoká průchodnost lidí. Perfektní možností ubytování budou noční kluby, kavárny, stanice, parky a další místa s velkým přetížením lidí.

Loterie, pro které jsou vytištěny lístky, jsou rozděleny do několika typů:

 1. Okamžitá loterie - je lístek s ochranným nátěrem, abyste ověřili výhru, musíte odstranit kryt mincí.
 2. Draw loterie - druh loterie, ve kterém zjistíte, zda je vítězný lístek, musíte počkat na remízu specifické remízy. Výsledky výkresu jsou publikovány v plynech nebo jsou prováděny ve vzduchu televizního kanálu. Na internetu nelze rally držet, protože dopad hackerů na výsledek je možný.
 3. Stimulace loterie - určitý druh loterie, jehož účast je zdarma, ale účastnit se výkresu, který potřebujete k nákupu konkrétního produktu. Jedná se o jeden z poddruhů okamžité loterie, ale má své vlastní specifické rysy.

Organizace prodeje loterií

Ještě před zahájením loterie je třeba zvážit, jak budou lístky prodány. Nejvýhodnější je distribuovat lístky prostřednictvím tiskových kiosků, pošty a hotovostních oddělení Sberbank. Právě zde prochází hodně lidí a možnost prodat vstupenky je velmi vysoká. Navíc lidé často vstupují zde jako malá změna.

Můžete také uspořádat vlastní prodejnu loterií, nicméně je to poměrně nákladné a ještě neznámé loterie nejsou zcela vhodné. Pravděpodobnost, že tedy rozdáváte velké množství vstupenek, není skvělá.

Potřebný počáteční kapitál

Chcete-li zjednodušit proces zahájení podnikání, můžete použít hotovou franchisu známého loteria. V takovém případě nemusíte nic vymýšlet, dostanete jen připravený průvodce. Pokud chcete vše uspořádat od začátku, stojí za to odhadnout minimální úroveň příloh pro začátek.

Mezi hlavní náklady patří:

 • Platba reklamních nákladů (z 50 tisíc rublů);
 • Náklady na získání potřebných dokladů (maximálně 20 tisíc rublů);
 • Získání povolení (až 15 tisíc rublů);
 • Loterijní vybavení (od 50 tisíc rublů);
 • Návrh rozvržení s ochrannými vodoznaky (z 50 tisíc rublů);
 • organizace zaměstnanců (z 200 tisíc rublů);
 • otevření míst prodeje lístků v různých nákupních centrech (ze 150 tisíc rublů za jeden bod).

V důsledku toho máme minimální požadované množství pol milionu rublů. Přibližný pořadí provedení loterií je zapsáno v zákoně. Můžete však vytvořit svůj okruh, a to od hlavního okruhu.

Vedle výpočtu nezbytných investic a teoreticky možných příjmů je také důležité počítat rizika a možné problémy.

Hlavní rizika jsou:

 • falešné loterie;
 • hackerské hackerské servery s loterijními údaji;
 • negativní zpětná vazba od hráčů;
 • ověřování daňových orgánů;
 • soudní spory ze strany nespokojených účastníků loterie.

Nezapomeňte také, že podnikatel je odpovědný za transparentnost loterijního postupu. V případě zjištění a prokázání podvodu s držením žertů mu bude uvalena sankce, která stanoví právní předpisy.

Je také třeba připomenout, že loterie jsou rozděleny na obecní, regionální a všestranné. Povolení k vedení loterie v celosvětovém měřítku musí být získáno na Ministerstvu financí, ale v současné době není vydáno. Domnívají se, že celo ruská loterie může být pouze nezisková a přinejmenším čtvrtina příjmů musí být převedena na charitu.

Právní úprava všech kontroverzních otázek souvisejících s držením výher, výplatou vítězů a tak dále probíhá prostřednictvím soudních sporů v souladu se zákonem.

To je zajímavé:

Známky úspěšně prodaných vstupenek

Aby mohla vaše firma úspěšně začít a vyvíjet, je třeba při tisku vstupenek přihlédnout k těmto podmínkám:

 • jasnost (atraktivní vzhled, nutí kupujícího přilákat pozornost a vyvolat zájem, což s velkou pravděpodobností vyvolá jeho koupi);
 • Dostupnost (cena vstupenek by neměla být velká, i při velkém možném výhru, lidé zřídkakdy vynakládají velké množství na vstupenky);
 • četnost výher (čím častěji je možnost získat, a to i minimální částku, tím větší je pravděpodobnost prodeje vstupenek).

Při analýze všech výše uvedených informací víte přesně, jak otevřít loterii, kolik peněz je zapotřebí k tomu, jaké jsou úskalí a přínosy v této oblasti podnikání. Na základě toho můžete pečlivě zvážit vše, zvolit si pro sebe vhodnou volbu pro budování loterijního obchodu.

Samozřejmě, že náklady v počáteční fázi budou značné, přesto však existuje možnost získat mnohem více a rychleji, aby odrazily veškerý vložený kapitál. V tomto případě je loterijní obchod zcela legální a váš příjem bude zcela transparentní pro všechny finanční kontroly.

Jak otevřít svou loterii

V souvislosti s nedávným zavedením zákazu instalace výherních automatů ve městě skutečně získal v loterii v Rusku druhý vítr. V tomto případě je cílová skupina hracích automatů nezmizí, a to zase dává důvod se domnívat, že loterijní firma může přinést dobrý zisk, i jakékoliv závažné omezení provozování loterií není suschestvuet.V V současné době existují dvě hlavní možnosti pro loterie V rámci prvního musí být objednány a replikovány speciální vytištěné vstupenky. Organizace loterie v této podobě poskytuje dobrou příležitost vydělat na inzerci, protože na každém formuláři můžete zadat několik log a sponzorů. Významnou výhodou organizaci loterní činnosti ve své tradiční podobě je rychlejší propagace, protože jeho specifika budou seznámeni se většina grazhdan.Vtoroy verzi loterie zahrnuje nákup a instalaci zařízení bez tisku lístky. Registrace takového zařízení je poměrně jednoduchá a s přihlédnutím k nedostatku nákladů na tisk loterijních lístků se vyplácí mnohem rychleji. Stojí za zmínku, že tato možnost je nyní často zvolena tak, aby obcházelo zákaz hracích automatů, takže v budoucnu s ohledem na elektronické loterie můžeme očekávat tvrdší právní předpisy.

Registrační formulář

Chcete-li organizovat loterijní obchod, je nutné ji řádně zaregistrovat. Chcete-li šetřit čas, je výhodnější kontaktovat společnost specializující se na tuto oblast. Celková cena služby se zpravidla pohybuje mezi 100 až 200 tisíc rublů. a zahrnuje vývoj, provádění dokumentů, zastoupení ve federální daňové službě, jakož i vývoj a prototypování loterie. Registrační doba trvá přibližně tři měsíce.

Co musíte zvážit

Základní právo upravující loterní činnosti, FZ je N-FL 138 od 11.11.203, periodicky změny mají někdy velmi velký význam pro tento typ deyatelnosti.V Podle tohoto zákona, všechny loterie metodou se dělí na:

Kreslení loterie zahrnuje výherní fond pouze po rozdělení celého objemu loterií. V loterijní loterii jsou vítězné lístky určeny ve fázi výroby, tj. Každý účastník při nákupu lístku může určit, zda vyhrál. Kombinovaná lotérie samozřejmě kombinuje oba způsoby podnikání. Federální zákon "On Lotteries" upravuje povinné sazby odpočtů. Je třeba poznamenat, že až do roku 2010 došlo k legislativnímu omezení maximální velikosti fondu výher, který činil 80%. Maximální velikost fondu se v současné době zvýšila na 90% a minimum zůstalo stejné - alespoň 50%. Je třeba poznamenat, že federální zákon stanoví minimální povinné povinné srážky ve výši 10% příjmů. Tyto příspěvky jsou použity na financování akcí a objekty, které mají velký společenský význam, protože mohou být zaměřena na charitativní vstupenky deyatelnost.Lotereynye podle tohoto zákona tisku ochrany produkty třídy B, to znamená, že musí mít pozadí mřížka, vodoznaky a mikroshift. Proto musíte objednat výrobu loterií od tiskáren, kteří mají speciální licenci pro tisk chráněných výrobků.

Organizace prodeje

Prodejní loterie je nejlépe umístěn v místech s vysokou mírou běžecké dopravy. Na těchto místech je možné nést:

 1. Území stanic;
 2. Výměny měn;
 3. Zábavné komplexy;
 4. Obchodní centra;
 5. Střediska péče o auta, čerpací stanice, prodejce automobilů.

Na těchto místech je nejvhodnější instalace kiosku na ulici. Samozřejmě, že loterijní kiosk je nejdražší formát pro organizaci bodu, ale současně je schopen přinést maximální užitek. Cena kiosku se pohybuje od 90 do 150 tisíc rublů. v závislosti na jeho dodatečné výbavě, klimatizaci, vyztužené podlaze a dalších možnostech. Kiosk je zpočátku vybavený vybaveným místem pro prodejce a vitrínou pro vystavení loterií. Umožňuje také umístit až šest panelů s video loterií. Je samozřejmě nutné umístit takový kiosk na místa s nejvyšším provozem.

Výsledky

Pro organizaci loterijního obchodu je třeba 620-900 tisíc rublů:

 1. Služby podpory registrace - 100-200 tisíc rublů;
 2. Akvizice 3 pouličních kiosků - 270-450 tisíc rublů;
 3. Objednat 100 000 loterijních lístků v tiskárně - 200 tisíc rublů;
 4. Tvorba webových stránek a primární reklama - 50 tisíc rublů;
 1. Platba šesti prodejců, s ohledem na sociální příspěvky - 160 tisíc rublů.
 2. Pronájem prostoru - 45 tisíc rublů.
 3. Reklama - 5 tisíc rublů.

Celkem: 210 tisíc rublů. Během roku by měly tři loterijní body realizovat celou řádnou loterijní loterii. Za cenu 150 r. Celková výše příjmu je 15 milionů rublů, které budou rozděleny takto:

 • 1,5 milionu rublů. - cílové odpočty;
 • 105 milionů rublů. - výherní fond nebo objem několika výherních fondů, které byly v průběhu roku hrazeny;
 • 3 miliony rublů. - příjmy za rok.

Vzhledem k tomu, že od počátku bude popularita loterie mezi publikem malá, lze předpokládat, že návratnost počátečních investic bude přibližně 1,5 roku.

Organizace loterijního obchodu: nápady a organizace vašeho podnikání

První staré "skutečné" loterie se objevily ve starém Římě, byly použity jako nástroj pro získání finančních prostředků na opravu budov, mostů a silnic. V patnáctém století se loterie začaly šířit po celé Evropě a postupně zachycovaly celý svět. Loterijní podnikání v Rusku získalo druhý vítr po uvalení omezení hazardních her. Aby byl zvolený případ ziskový, je třeba pochopit, jak uspořádat loterii.

Popis činnosti

Předtím, než budete pokračovat v organizaci podnikání, je nutné se seznámit s normami a pravidly svého chování, které jsou stanoveny stávajícími právními předpisy.

V Ruské federaci je právní úprava vedení a organizace loterií určována následujícími normativními zákony:

 • Občanský zákoník Ruské federace, druhá část, kapitola 58: "Držení her a sázení";
 • Federální zákon Ruské federace č. 138: "O loteriích".

Na Ukrajině, hlavní zákon upravující činnost loterií je zákon "o státní loterie na Ukrajině".

Podnikatel se může stát provozovatelem své vlastní loterie nebo distributorem loterií.

Operátor

Pro žadatele o status organizátora jsou stanoveny tyto klíčové požadavky:

 1. Vedení by nemělo mít trestní rejstřík, včetně trestných činů v ekonomické oblasti.
 2. Musí mít výhradní práva na loterijní programy.
 3. Nepoškozená pověst firmy, jejích vůdců a zakladatelů. Je důležité, aby nebyli dříve spojeni s provozováním jiných loterií, v nichž bylo zaznamenáno závažné porušení zákona.
 4. Existence smlouvy s úvěrovou institucí o poskytnutí bankovní záruky.

Po obdržení statusu provozovatele loterie bude nutné organizovat proces distribuce vstupenek.

Výhry, které se mají vydělat, se tvoří z výtěžku z prodeje vstupenek. Jedna polovina příjmů se rozděluje mezi majitele vítězných loterií a druhá pokrývá náklady provozovatele a jeho zisk. Mezi standardní náklady na organizaci loterie, jako jsou tiskové lístky, distribuce, reklama, platy a daně, je třeba poskytovat dobročinné příspěvky.

Distributor

Ne každý obchodník může okamžitě zorganizovat loterii, protože budete potřebovat impozantní počáteční kapitál. Distributor jedná jako zprostředkovatel mezi provozovatelem a kupujícím. Spolu s prodejem vstupenek může také vyplácet výhry. Dnes jsou tito distributoři například "Post of Russia", "Magnet" a "Yandex". Peníze. "

Ze spolupráce s provozovatelem loterií podnikatel obdrží takové výhody:

 • stabilní zisk, protože většina kupujících je trvalá;
 • nízké náklady, protože realizace vstupenek nevyžaduje velkou místnost, skladovací prostor, komplexní a nákladné vybavení;
 • není třeba kupovat terminály, protože je lze provozovat od provozovatele za podmínek pronájmu;
 • velká odměna kvůli vysokému zájmu.

Distribuce jízdenek může být doplněním hlavní činnosti. Například obchod s potravinami, domácí chemikálie nebo oblečení. Obchodování s loterijními lístky může být prvním krokem podnikatele a po získání zkušeností může být kvalifikován jako provozovatel.

Poskytované služby

Loterijní činnost je zaměřena na prodej speciálních vstupenek. Lístky na loterie jsou tištěné produkty, které odpovídají třídě ochrany "B". Musí mít vodoznaky, okénko pozadí a mikrošipku, protože bez bezpečnostních značek se lístky snadno dají předstírat.

 1. Materiál. Jednoduchý loterijní lístek a potvrzení jsou papírové doklady, které potvrzují právo jejich majitelů zúčastnit se hry. Potvrzení o loterii vydává automaticky speciální terminál a jednoduchý lístek lze zakoupit v kiosku, na poště atd.
 2. Elektronické. Virtuální dokument, který rovněž potvrzuje právo jeho majitele podílet se na výkresu. Tento typ jízdenky obsahuje chráněné informace o registrované sazbě loterie a je uložen v centru pro zpracování informací loterie. Elektronická jízdenka vám umožní identifikovat účastníka ve hře. Informace by měly být uchovávány v souladu s požadavky federálního zákona č. 149 Ruské federace "o informacích, informačních technologiích a ochraně informací".

Relevance

Loterie je druh hazardních her, který může být legálně veden po celém území Ruska. Poptávka po hazardních hrách v Rusku je tradičně vysoká a současná legislativa neposkytuje vážná omezení organizace loterie.

V roce 2016 se objem losů prodaných prostřednictvím "Post Russia" zvýšil oproti roku 2015 o 46 procent. Společnost "Euroset" v roce 2016 prodala o 81 procent více jízdenek než v roce 2015. Jistá pozitivní dynamika prodeje vstupenek je zaznamenána na všech prodejních místech.

Příznivé podmínky pro organizaci loterie nejsou vytvořeny ve všech zemích. Například na Ukrajině bude pro nováčce velmi obtížné organizovat loterijní obchod a získat licenci od herního operátora. Soutěž na ukrajinském loterijním trhu může být popsána jako oligopol.

Hlavní způsoby implementace myšlenky

Loterijní obchod můžete otevřít jedním ze dvou způsobů:

 • vydáním určitého množství papírových lístků - to je tradiční způsob;
 • instalací speciálních zařízení.

Podle zákona Ruské federace "Na loteriích" jsou všechny loterie rozděleny na:

Replikace tiskovin

Tiskové lístky by měly být svěřeny profesionální tiskárně, která jim může dát všechny potřebné prvky ochrany. Poté byste se měli postarat o doručení vstupenek do prodejních míst. Pokud podnikatel plánuje prodávat vstupenky v několika regionech země, bude potřebovat partnery a distributory. Samo o sobě bude velmi obtížné organizovat prodej jízdenek na velkém území.

Prodej jízdenek lze uskutečnit prostřednictvím tiskových společností, distribučních společností a distributorů. Distribuce v celé zemi potřebuje pouze velký oběh. Chcete-li začít podnikat, doporučujeme začít malé a pokrývat samostatný region země. V takovém případě nebudete potřebovat rozsáhlou marketingovou kampaň.

Po loterii se její výsledky umístí do médií a poté je organizován proces výhry. Malé částky mohou být vydávány v místech prodeje vstupenek a velké výhry - prostřednictvím úvěrových institucí, které jsou připraveny ke spolupráci. Papírové lístky vám také umožňují vydělat na inzerci tím, že jej umístíte na zadní stranu každého formuláře.

Elektronické terminály

Pokrok v informačních technologiích ovlivnil možnosti vedení loterií. Použití elektronických terminálů eliminuje organizátor z tisku vstupenek. Podnikatel však bude muset koupit a instalovat speciální zařízení - lotomaty.

Všechny terminály jsou rozděleny do dvou kategorií:

 1. Lotomaty, tisknout lístky. Musí být vybaven vestavěnou tiskárnou.
 2. Spousta, která nevytisknou lístky. Odkazuje na elektronické hry a vstupenky jsou virtuální.

Na potvrzení, které se učí z terminálu prvního typu, by měl být:

 • počet oběhu;
 • číslo státu;
 • náklady na jízdenku;
 • datum a čas vydání letenky;
 • velikost fondu výhry;
 • loga loterie;
 • jméno loterie.

Připravené podnikání

Loterijní obchod může být organizován prostřednictvím licence. V tomto případě podnikatel obdrží podnik na klíč. Franchisor otevře tajemství úspěšného podnikání a pomůže mu s příslušnou organizací. Cena franšízy bude kompenzována stabilní poptávkou a nižšími riziky.

Nejslavnější nabídka franšízy v této oblasti činnosti:

Hlavní výhodou franšízy je uznání značky loterie, taková hra zákazníkům věří více.

Mohu vytvořit online loterii?

Dnes je možnost organizovat loterii, která funguje online. Každý může hrát na internetu, ale je důležité dodržet požadavky, které jsou kladeny na výkres. Legislativní online loterie nejsou zakázány, ale hlavní podmínkou je odmítnout peněžní sázky, jinak bude elektronický "loterijní kvíz" považován za hazard. Pořadatel by měl vyplatit platbu z možnosti získat výhru.

Druhy loterií

Loterijní činnost zahrnuje organizaci několika druhů her.

Okamžitě

Okamžitá loterie přitahuje skutečnost, že je možné zjistit cenu přímo po získání krátké letenky. Chcete-li to provést, musíte odstranit ochrannou vrstvu na lístku. Také pro okamžité loterie je hra na loterii.

Podnikání, založené na okamžitých loteriích, přitahuje podnikatele zjednodušeným procesem získání licence. V tomto případě dochází také k úspoře peněz v důsledku nedostatku potřeby zveřejnit výsledky shromáždění v médiích.

Oběh

Draw loterie nedává příležitost majiteli jízdenky okamžitě se dozvědět o vítězství. Kupující musí počkat až do konce utkání a seznámit se s výsledkem hry. Často se losování provádí v podobě televizního programu.

Propagace, soutěže, kvízy

Soutěže a kvízy se týkají stimulačního typu loterií. Tento typ hazardních her je dnes aktivně využíván výrobci zboží jako marketingový nástroj. Je to dobrá reklama a upozorňuje zákazníky na produkty firmy. Propagační akce se netýkají motivačních loterií, protože postrádají prvek výkresu. Výherní fond motivační loterie je vytvořen z vlastních prostředků společnosti.

Od roku 2014 je vydávání licencí k provádění pobídkových loterií zastaveno.

Ve videu autor diskutuje o tom, jak provádět stimulační loterie bez porušení stávajících právních předpisů. Natočen kanálem "Efektivní propagace".

Popis a analýza trhu

Úspěch distribučního procesu loterijních lístků závisí na plánované reklamní kampani. A také, jak dobře podnikatel chápe cílové publikum a zná konkurenty.

Cílové publikum

Cílové publikum v oblasti loterie se v posledních letech výrazně zvýšilo. Většinou proto, že milovníci hazardních her se přestěhovali od zakázaných hazardních her k loterii. Potenciálními kupujícími jsou lidé, kteří sní o velké vítězství a chtějí získat emoce ze hry.

Konkurenční výhody

I ve velkých městech se do loterie zapojí jen málo společností. Nejzávažnějšími konkurenty jsou známé rusko-ruské organizace, které zpravidla slibují velkou odměnu. Nicméně značný počet spotřebitelů si vybere rychlejší a méně globální hry.

Konkurenční výhody provozovatele loterie by měly být:

 • častá obnova loterijních produktů;
 • dostupné ceny;
 • přitažlivost podmínek hry;
 • reklamní strategie založená na psychologickém portrétu cílového publika;
 • povzbuzení zákazníků, aby se vrátili do místa distribuce vstupenek;
 • pohodlné místa k zakoupení vstupenek.

Propagace a reklama

Loterijní podnikání potřebuje propagaci a správnou reklamní kampaň. Společnost musí mít firemní webové stránky. Zde byste měli umístit všechny potřebné informace o hře, způsoby jejího držení a podmínky pro získání výher. Měla by být prezentována v nejjednodušší a demonstrativní podobě, srozumitelné pro cílový spotřebitel.

Nezanedbávejte reklamu v místních médiích. Informace o loterii by měly být umístěny na stránkách novin a časopisů. Můžete také uspořádat reklamní kampaň na internetu. Banerová loterie by měla být umístěna na místech, která často navštěvují potenciální zákazníci. Můžete také použít televizní reklamu, umístit reklamy na informační tabuli ulic a bezplatné internetové desky.

Pokud podnikatel používá loterii, pak musí přilákat pozornost cílové skupiny a být jí jasný. Je důležité, aby informační systém měl intuitivní rozhraní. Klient by měl mít touhu znovu se vrátit do terminálu.

Co potřebujete otevřít?

Fáze registrace společnosti závisí také na rozhodnutí stát se provozovatelem nebo distributorem.

Dokumenty

Funkce na loterijním trhu vyžaduje, aby podnikatel zaregistroval firmu a získal od státu příslušné povolení. V různých zemích se tento proces poněkud liší.

Ruská federace

Je nutné, aby firma na účet v daňové inspekci, sociální fond a Goskomstat.

Provozovatel musí získat povolení ke hře - licenci. K tomu musí organizátor požádat o povolení k provedení hry. Žádost přijímá oprávněný subjekt, který může schválit hru nebo ji popřít. Autorizovaným orgánem na území Ruska je Federální daňová služba.

Proces získání licence zahrnuje přípravu následujícího balíčku dokumentů:

 1. Žádost o loterii.
 2. Podmínky hry.
 3. Příklad loterie nebo losu s popisem požadavků na ně, stejně jako způsoby ochrany proti padělání. Zde je třeba popsat skryté nápisy, výkresy nebo jiné známky ochrany vytištěné na lístku.
 4. Pořadí identifikace lístku při vítězství.
 5. Pravidla účtování prodávaných a neprodaných vstupenek.
 6. Pravidla pro ukládání, vrácení, používání nebo zničení nedistribuovaných lístků.
 7. Pravidla pro stažení nerealizovaných jízdenek.
 8. Pravidla chování s neoprávněnými výhrumi.
 9. Popis použitého loterijního zařízení a jeho technických charakteristik.
 10. Studie proveditelnosti loterijní organizace. Zde je zdroj jeho financování, stejně jako výpočet odhadovaných výnosů z hry.
 11. Procentní rozdělení výtěžku z hry.
 12. Ověřená kopie statutu společnosti.
 13. Osvědčení potvrzující, že firma nemá žádné daňové nedoplatky.
 14. Rozvaha společnosti k poslednímu datu vykazování.

Výše státního poplatku je 6 000 rublů. Pro aspiračního podnikatele s nedostatečnou znalostí jemnosti při získání licence doporučujeme obrátit se na specializovanou firmu zabývající se takovými záležitostmi. Taková společnost může převzít vyhotovení dokladů pro získání povolení k vedení loterijní činnosti, stejně jako rozvržení lístku.

Autorizovaný orgán bude považovat doklady pro získání licence za dva měsíce. Poté bude budoucímu pořadateli loterie oznámena licence. Platnost povolení je nejméně tři roky.

Distributor losů bude potřebovat:

 1. Uzavřete smlouvu s provozovateli.
 2. Koupit nebo pronajmout místo pro prodejní místo.
 3. Chcete-li vytisknout vstupenky, možná budete potřebovat speciální terminál - loterii.
 4. Získejte od provozovatele takové materiály, jako jsou: termální válce, hlavičkové papíry atd.

Provozovatel si může od distributora vyžádat následující dokumenty:

 • potvrzení o státním zápisu společnosti;
 • výpis z EGRIP (pro IP);
 • charta a zakládající smlouva firmy (pro právnické osoby);
 • daňové přiznání za předchozí období.

Ukrajina

Proces získání licence na Ukrajině je podobný tomu, který byl popsán dříve, avšak v této fázi zvažování aplikace od začátečníka může trvat velmi dlouho. Pravděpodobnost, že bude schválena, je minimální. Podobné otázky jsou zvažovány v kabinetu ministrů Ukrajiny.

Na Ukrajině jsou licence vydávány třem provozovatelům:

 • "Ukrajinská národní loterie";
 • "Patriot";
 • "M. SL ".

Požadavky na prostory

Pro rozdělení vstupenek bude vyhovovat výstup malého prostoru. Hlavním faktorem, který je třeba věnovat pozornost, je vysoká průchodnost potenciálních zákazníků. Nejlepší je instalovat terminály tam, kde se používaly výherní automaty.

Lze je pronajmout:

 • v obchodech;
 • na trzích;
 • v nočních klubech;
 • v obchodních centrech;
 • na železničních stanicích;
 • v metru;
 • v centrech péče o vozidlo;
 • na čerpací stanici.

Chcete-li zjistit nejlepší místa pro otevření prodejních míst, měli byste analyzovat nejnavštěvovanější místa.

Formát výstupu může být:

 • výstavba ostrovů;
 • oddělené stání;
 • výkladní sklo pro prodej něčeho.

Loterijní kiosk je nejdražší formát pro organizaci bodu. Jeho cena závisí na vybavení (například vytápění, zpevněná podlaha, klimatizace).

Operátor loterie může otevřít kancelář na libovolném místě. Hlavními faktory při výběru by měla být nízká cena, standardní sada komunikací a výhodné místo pro zaměstnance společnosti.

Zařízení a inventář

Provozovatel musí mít k dispozici specializované loterijní vybavení. Jedná se o komplex technických prostředků, které mohou vygenerovat výherní kombinace. Například rotující koule, která vysune sudy s čísly, nebo počítač se speciálním softwarem. Je důležité, aby bylo kontrolováno loterijní vybavení. Tato možnost je možná, pokud podnikatel nepotřebuje toto zařízení zakoupit a hru může objednat příslušná třetí strana.

Přibližné náklady na vybavení a inventář pro organizaci loterijní činnosti:

 • lotomaty: od 50 000 rublů na položku;
 • vybavení pro hru (počítač a software): od 150 000 rublů;
 • stánky na prodej jízdenek: od 50 000 rublů za kus;
 • kancelářské vybavení: od 150 000 rublů;
 • kancelářský nábytek: od 200 000 rublů;
 • další vybavení a vybavení: od 150 000 rublů.

Celkové náklady na investice podnikatele, kteří se chtějí stát provozovatelem her ve vybavení a inventáři, budou asi dva miliony rublů.

Zaměstnanci

V první fázi bude provozovatel loterie potřebovat následující seznam zaměstnanců:

 • vůdce;
 • advokát;
 • obchodník;
 • technické specialisty;
 • prodejců.

Pokyny krok za krokem

Shrneme-li výše uvedené, zvážíme postup jednání podnikatele, který chce otevřít svou loterii ve městě:

 1. Monitorování trhu.
 2. Analýza cílové skupiny.
 3. Určení formátu podnikání.
 4. Výpočet podnikatelského plánu nebo studie proveditelnosti.
 5. Registrace společnosti a její registrace.
 6. Vývoj hry.
 7. Vyhledejte partnery, včetně tiskáren.
 8. Získání licence k organizaci loterijní činnosti.
 9. Uzavření smluv s distributory loterií.
 10. Marketingová kampaň.
 11. Nábor zaměstnanců.
 12. Výběr míst pro vlastní prodejny.
 13. Nákup zařízení a inventáře.
 14. Začátek práce.

Finanční plán

Chcete-li zahájit loterijní obchod, budete potřebovat následující investice (v rublech):

 • registrace společnosti a získání licence: 150 000;
 • nákup zařízení, inventář: 2 000 000;
 • vývoj rozvržení jízdenky: 50 000;
 • první jízdenka: 500 000;
 • marketingové náklady: 200 000;
 • rozvoj podnikového místa: 50 000;
 • pronájem prodejen vstupenek (10 bodů) a kancelář: 250 000;
 • další náklady: 100 000.

V důsledku toho se ukázalo, že k tomu, abyste se stali provozovatelem loterií, musíte investovat asi 3 300 000 rublů do podnikání. Výše počáteční investice a běžné náklady závisí na tom, jak se hra a samotná velikost hry provádějí.

Pravidelné investice

Aktuální náklady provozovatele loterie (ruble / měsíc):

 • pronájem kanceláří a prodejen: 250 000;
 • plat za časové rozlišení (pro 15 osob): 400 000;
 • vydání jízdenek: 250 000;
 • marketingové náklady: 30 000;
 • Náklady na údržbu: 10 000;
 • publikace výsledků kreslení v masmédiích: 30 000;
 • charitativní příspěvky: 40 000;
 • zaplatit za realizátory třetích stran: 150 000;
 • další náklady: 50 000.

Výsledkem je, že pravidelné měsíční investice činí zhruba 1 200 000 rublů.

Podmínky otevření

Proces registrace a získání potřebných povolení trvá nejméně tři měsíce. Kromě toho výše uvedené činnosti budou trvat poměrně dlouho, asi dva měsíce. V důsledku toho se ukáže, že k zahájení loterijního podnikání musíte strávit asi šest měsíců.

Rizika a návratnost investic

Loterijní obchod se poměrně rychle vyplatí. Počáteční investice lze vrátit do několika měsíců po zahájení podnikání. V extrémních případech firma platí více než 12 měsíců.

 • všechny vstupenky nebudou realizovány;
 • Pravděpodobnost přísnější legislativy ve vztahu k procesu organizování loterií;
 • pravděpodobnost hackování elektronické loterie;
 • pravděpodobnost falšování jízdenek;
 • únik informací o oběhu jízdenek a jiných obchodních tajemství;
 • negativní zpětná vazba od zákazníků.

Video

Video diskutuje o změnách zákona upravujícího provozování loterií mezi účastníky programu "Autorský program:" Vzrušení ze zákona ". Video bylo zveřejněno na kanálu RBC.

Vlastní podnikání: loterie

Loterie v Rusku spolu s sázkovém průmyslu ze které spadají do kategorie zakázaných hazardních her, aby mohly být prováděny na celém území Ruska, a ne jen v určitých oblastech hry. Loterie nebyly tak populární mezi obyvatelstvem, zatímco kasina a arkádové sály byly k dispozici, ale po zavedení zákona zájem o ně začal růst. Tam jsou některé firmy, samozřejmě, jsou nezákonné pod záminkou loterie patří jejich kasino, a takové kanceláře se může stát soutěžící podnikatel, kteří se rozhodli zapojit se do právního podnikání v loterii, ale jsou stále zavřené, a jako výsledek mnoho ilegálních obchodníků se ocitnou před soudem.

Aby se zapojily do loterie, samozřejmě, je to těžké, ale je to reálné, vzhledem k tomu, že to je ve skutečnosti jedním ze dvou typů v celé hazardu i nadále k dispozici, že poptávka po losy téměř jistě nebude. Nicméně, dokonce ve velkých městech tam nejsou příliš mnoho společností, které se zabývají při provádění svých loterií, některé soutěže up, samozřejmě, všichni-ruský loterie, které slibují obrovské odměnu, ale mnozí spotřebitelé preferují rychlou hru, která ve stejné době a existuje několik levnější, umožňují okamžitě obdrží informace o průběhu výkresu a v některých případech se v některých firmách koná několik loterií denně - to přitahuje nestálé hráče. Tam je další důležitý bod - v roce 2014 bylo zastaveno vydávání licencí na takzvané stimulační loterii (které však byly spíše marketingovým nástrojem, než plné hry), omezení byly provedeny i některé další aspekty, a proto se před zahájením své činnosti měli najít dobrého právníka, schopný pomoci při registraci.

Chcete-li začít pracovat, je nutné se zaregistrovat jako právnická osoba a jako podnikatel byste se neměli registrovat. Tento proces obecně nebude trvat příliš dlouho, je mnohem obtížnější získat povolení k vedení loterií. Nyní se stát snaží zajistit, aby se loterie konaly po celé zemi, jinými slovy, že by hráč mohl získat výhru bez ohledu na to, kde si lístek zakoupil a kde žije. Tato složitost je ve skutečnosti snadno řešena pomocí elektronických systémů, takže je vhodné nejdříve přemýšlet o tom, jak fungovat v celé zemi. K dispozici je také mezinárodní loterii, ale neobdrželi takové prodloužení, protože jejich registraci je třeba uzavřít dohodu mezi několika organizátorů, aby získal povolení v jejich domovské zemi, stejně jako, že (v) země (zemí), která se bude konat v loterii, s musí brát v úvahu pravomoc jiných lidí. Obecně je to spíše obtížná oblast pro začátečníky.

Nabídky franšíz a dodavatelů

Chcete-li zaregistrovat ruskou loterii, musíte nejprve požádat místního daňového úřadu o všechny dokumenty týkající se registrace vaší právnické osoby. Důležitý bod - právnická osoba musí být registrována na území Ruska, to znamená, že zahraniční společnosti nemají právo provádět své loterie. Chcete-li získat licenci k vedení loterie, musíte poskytnout následující balíček dokumentů:

Žádost o udělení povolení k vedení loterie.

Pravidla pro rozdělování výtěžku z loterie (v procentech).

Dispozice losu (příjem dokumentu v souladu s podmínkami v loterii) popis přísnosti k němu, a kde je to vhodné metody ochrany proti padělání na losu a na označení na něm skryté nápisy, obrazy nebo znaky; stupeň ochrany - "B".

Pravidla pro určení loterie při placení, převodu nebo výhře.

Studie proveditelnosti loterie po celou dobu jejího držení s uvedením zdrojů financování nákladů na organizaci loterie, vedení loterie a výpočet očekávaných výnosů z loterie.

Popis a technické vlastnosti loterijního vybavení.

Pořadí účtování běžných a nevydávaných loterií.

Postup vrácení, uskladnění, zničení nebo použití nevydávaných loterií v jiných obětech.

Objednávka odstoupení od neplatných loterií.

Postup pro ukládání nevyžádaných výher a pořadí jejich nároků po uplynutí doby pro příjem výher.

Charta (notářská kopie).

Odkaz daňového úřadu na absenci pořadatele dluhů z daní a poplatků.

Rozvaha organizátora k poslednímu datu předcházejícímu podání žádosti o udělení povolení k vedení loterie.

Současně je třeba poznamenat, že státní poplatek za projednání žádosti je 6 tisíc rublů. Je však obvykle výhodnější zaregistrovat vaši společnost, která bude provádět loterie prostřednictvím zvláštní kanceláře, která se zabývá získáváním licencí tohoto druhu. A náklady na tyto služby firmy je obvykle velmi velký, budete muset zaplatit za značného počtu operací, ale dnes, vzhledem k tomu, že stát nebude usilovat o rozvoj tohoto odvětví (a to i naopak - zavádí nové požadavky na zpřísnění) pracovat prostřednictvím firmy zabývající se licencování, téměř stává jediným cesta ven. Zde je třeba počítat s několika stovkami tisíc rublů, hodně záleží také na formátu loterií, například v elektronické podobě to bude loterie, bití nebo nějaký jiný formát. Není také špatné, pokud má společnost advokáta na plný úvazek, který nejen pomůže při registraci, ale také vyřeší všechny další problémy, které se téměř jistě objeví v procesu práce. Nakonec se jedná o poměrně komplikovaný obchod, a to i z právního hlediska, a podnik, který se nezabezpečuje proti rizikům, se může rychle dostat z trhu a přinášet značné ztráty.

V současné době zaměstnán ve skutečnosti vybírá ze dvou možných typů loterií: funguje prostřednictvím elektronického systému nebo „tradičním“ způsobem, to znamená, že výrobu a distribuci vstupenek, výdaje po rally. Výhodou prvního způsobu jsou zřejmé - levnější a zrychlené hry, což eliminuje potřebu kontrolovat lístky, protože často může člověk získat peníze přes terminál sám, ve kterém nastoupil do hry. Obecně platí, že pokrok výrazně ovlivnil možnosti vedení loterií, takže nezapomínejte na vznikající příležitosti. Dnes organizují „tradiční“ loterie Celostátní je obtížné, je zapotřebí hodně času na to a prostředky a speciální výhody zároveň podnikatel neobdrží. I když určité procento populace zájmu je jen obvyklé loterie, navíc mají stále značnou poptávku, a ten, kdo dostane lístek do loterie v nejbližší trafice nebude vždy důvěřovat terminál, který slibuje, že ho hrát hru po dobu jedné hodiny. To znamená, že organizování jednoduché loterie je neproporcionální, to je nemožné.

Podrobněji zvažte obecné požadavky na loterii. Skutečnost, že zaměstnavatel není povinen jednat samostatně, existují takzvané provozovatelé loterií, kteří mají k dispozici loterijního zařízení - tzv všechny technické prostředky, které vyrábějí výherní kombinace. To může být, relativně vzato, stejně jako rotující koule, které vrhá sudy s čísly (mluvíme o nejlepších nástrojů, které údajně použity k výrobě televizních loterií) a počítač se speciálním programem. Hlavní podmínkou použití loterijního vybavení je kontrola v řídícím subjektu, kde se určí, zda je vhodný pro držení loterie. Takže podnikatel není vždy nutné zajistit takové prostředky je dostatečná, aby najít společnost, která ve skutečnosti drží ve hře a přímo vypořádat s realizací vydávání letenek a cen. Někdy je to řádek jednodušší. Pouze musíte pochopit, že organizátor i provozovatel musí mít licence tam.

Licenční úřad obecně zkontroluje, zda je vybavení vhodné pro hraní takovým způsobem, že je odhalena nezbytná prahová hodnota výherních kombinací. Podle právních předpisů, loterie výherní fond by neměl být nižší než 50% částky shromážděné z prodeje jízdenek přímo samy, a je-li zařízení neprodukuje tolik výherní kombinace s cílem splnit tento ukazatel, nemůže být použit.

Nyní podrobněji zvážit možnost uspořádat jednoduchou loterii. Nejdříve musíte uvolnit určitý počet vstupenek, můžete se obrátit na profesionální tiskárnu. Profesionální - protože vstupenky musí být chráněny; toto samozřejmě není pečeť cenných papírů, ale v jednoduchém centru provozního tisku taková pečeť nebude mít. Ne každé poměrně velké město může najít takovou společnost. Cenová cena jedné letenky může být velmi odlišná, ale obvykle je to 5-15% konečných nákladů pro konečného uživatele. Jinými slovy, pokud lístek v kiosku stojí 50 rublů, pak jeho cena pro pořadatele byla průměrně 5 rublů. S oběhem 100 000 vstupenek je to již půl milionu rublů a takový oběh je přijatelný pouze pro loterie, které se konají na malém území.

Kromě toho se musíte postarat o doručení vstupenek na prodejní místa, to znamená, že již musíte spravovat distribuci. Jak můžete pochopit, podnikatel je nepravděpodobné, že by to mohl udělat sám, pokud neplánuje prodat vstupenky výhradně ve svém městě. Potřebujete kontaktovat společnosti třetích stran, objednávat dopravu a zde náklady na jízdenku mohou značně vzrůst, ale přesné čísla závisí na mnoha faktorech. Lístky lze také prodávat prostřednictvím tiskáren, pokud dodávají své výrobky do různých měst (například se zabývají tiskem novin). Existují také distribuční společnosti, které nakupují všechny možné produkty pro novináře; dnešní loterie jsou tím nejúčinnějším způsobem distribuce prostřednictvím nich. Obecně platí, že smysl práce v Rusku je jen v případě, že existuje velký (velmi velký) oběh. A musíte pochopit, že lidé nevěří v neznámou loterii. To znamená, že budeme muset buď provést rozsáhlou marketingovou kampaň, nebo začít malé.

Navíc, po loterii (a je téměř vždy vhodné dát operátorovi), je třeba umístit výsledky do médií a poté, co udělujete vítězům cenu. Malá částka výher může být vydávána prostřednictvím míst prodeje vstupenek, ale velkých - již prostřednictvím úvěrových organizací, to znamená, že musíte najít takovou organizaci, která bude připravena ke spolupráci.

Nabídky franšíz a dodavatelů

Obecně platí, že hospodářství, a to i ne příliš rozsáhlé loterie náklady ve výši asi jednoho milionu - za stejné oběhu 100 tisíc vstupenek, za předpokladu, že pracovat pouze v jednom městě a poskytnout výsledky prostřednictvím místních médií. Co se týče zisku z pěti milionů (v ceně jízdenky 50 rublů) dvě a půl půjde do prize fondu celkem podnikatel dostane asi jeden a půl milionu rublů. Tento formát může být uspořádán po dobu několika měsíců a se zavedenou prací - a vůbec po dobu jednoho měsíce. Ale musíme pochopit, že ne všechny vstupenky lze zakoupit, může být nepředvídané výdaje a finanční odměna ve výši 50% není vždy možné generovat jackpoty a snadné výhry, které jsou zajímavé cílové publikum, to znamená, že někdy je třeba zvýšit. Kromě toho se náklady na marketingové kampaně nezapočítávají, což může být i v malém městě velmi významné. A samozřejmě, určitá částka peněz jde na operátora, neexistují přesné ukazatele, protože vše závisí na tom, jak přesně probíhá loterie. Maximální je, pokud musíte spolupracovat s televizním kanálem, podle něhož je hra vysílána, a to zde platí miliony rublů; v místní televizi však bude loterie trochu levnější, ale přesto bude trvat spousta peněz.

V opačném případě jde o elektronické loterie. Zde budete muset zakoupit značný počet speciálních terminálů, nazývaných také lotterminy. Cena jednoho je v průměru 100 tisíc rublů, může se lišit v závislosti na formátu a některé funkce. Koupit několik strojů najednou a pak je umístit na zvláštní místa, která také potřebují získat povolení. Nejjednodušší volbou jsou sázkové kanceláře, kde je tato činnost nejsnadnější a návštěvnost kanceláře sázkových kanceláří je do určité míry cílovým publikem.

Chcete-li použít na nákup terminálů lepší společnosti, které jsou samy o sobě provozovatelé loterií, protože tyto společnosti jsou licencovány, a tudíž i zařízení, které již byly testovány a organizátorovi nevyplatí kupovat více generátory a loterií, a vypořádat se s jejich urychlené provádění. To znamená, a tady je lepší pracovat v tandemu s operátorem, který vydá elektronické klíče doručené do terminálů. Mělo by být zřejmé, že terminály nejsou hrací stroje - jedná se o způsob informování, vydávání vstupenek a někdy i vydávání finančních prostředků (pokud jde o malé výhry). Pro koncového uživatele není rozdíl příliš velký, ale z právního hlediska je významný. Po instalaci několika terminálů a po komunikaci s operátorem není potřeba umístit výsledky na médium - uživatel obdrží informace o výkresu operativně prostřednictvím samotného terminálu.

Je zřejmé, že tato verze podnikání je mnohem jednodušší a mnohem levnější. A budete muset vynaložit peníze pouze na nákup terminálů, poté nebude nutné vytisknout lístky a prodat je. Hlavní náklady budou pouze na údržbu a zapůjčení terminálu (začíná na zhruba 5 000 rublů měsíčně na jeden terminál, v některých případech je poněkud dražší). Náklady na jednotné elektronické jízdenky je obvykle nižší než jednoduché, ale cena jízdenky je mnohem nižší, zde tedy podnikatel dostane o něco větší procento. Ale složitost tohoto závazku je, že počet hráčů v jedné hře může být několikanásobně nižší než tradiční podobě, která organizuje loterii, stojí terminál bude přitahovat hráče, ale to neznamená, že celkový počet účastníků, a to i v průběhu tohoto měsíce bude stejná jako při organizaci "tradiční loterie". Práce na bookmakery rozhodně nemusíte starat o tom, že v loterii nikdo nebude mít zájem o hazardních hrách v obecné lidé jsou ochotni hrát všemi prostředky, ale přilákat příliš mnoho kupujících svých jízdenek je nepravděpodobné, že uspět.