Příklady schémat plánů uspořádání zařízení ve sportovních halách, choreografických třídách, prostorů pro individuální výkon a akrobatický výcvik

Na Obr. 1 znázorňuje schéma uspořádání zařízení pro simultánní cvičení v umělecké gymnastice sexuálně smíšených skupin v hale o rozměrech 36 až 18 m.

Pokud je tato místnost určena k výcviku pouze mužských nebo pouze ženských skupin, projekt poskytuje další údaje o hypotéce pro upevnění příslušného zařízení.

Předpokládaná kapacita sálu činí 60 osob / směna.

Na Obr. 2 znázorňuje schéma uspořádání zařízení pro cvičení na basketbal v hale o rozměrech 30 až 18 m.

Je-li cílem této haly a procvičit badminton a volejbal Projekt poskytuje dodatečné vložky pro upevnění vhodného vybavení a uvedena ve schématu Pristennye zařízení nebo používat, či není v rozporu se studiemi na tyto druhy.

Odhaduje se šířkou pásma 24 cel haly / posunout jen tehdy, když se používá pro basketbal, a univerzální použití (pro basketbal, volejbal, badminton) - 36 cel / směnu.

Na Obr. 3 ukazuje schéma uspořádání zařízení pro tréninkové kurzy v házené v hale o rozměrech 42 x 24 m a na obr. 4 - ve stejné síni, ale pro třídy v volejbalu. Ve stejné místnosti lze také provozovat kurzy na badminton, basketbal a tenis; v tomto případě projekt poskytuje další podrobnosti o hypotéce pro upevnění příslušného zařízení a stěnová zařízení uvedená v diagramu se používá nebo nezasahuje do povolání těchto typů.

Odhadovaná kapacita sálu na směnu je 24 osob. při práci na házené a při zaměstnávání všemi druhy sportovních her (badminton, basketbal, volejbal a házená) - 67.

Uspořádání plánu pro uspořádání vybavení pro tréninkové sezení v boxu v minimální velikosti místnosti (15-12 m) je znázorněno na obr. 5. V hale jsou umístěny jeden prstenec a souprava vybavení (z počtu, který se neustále nachází v hale).

Odhadovaná kapacita haly na směnu - 14 osob.

Na Obr. 6 znázorňuje schéma uspořádání zařízení pro cvičení ve vzpírání v hale o rozměrech 18 × 9 m (v půdorysu). V hale se nacházejí čtyři vzpěrače a souprava pomocných zařízení (ze stálého pobytu v hale).

Odhadovaná kapacita sálu na směnu - 16 osob.

Na Obr. Obrázky 7 a 8 ukazují příklady místních plánů pro individuální trénink v oblasti výkonu a akrobacie, a obr. 9 - přibližný plán pro choreografickou učebnu s odhadovanou kapacitou 30 lidí na směnu.

Vysvětlení k obr. 1-9 je uveden v následující tabulce.

Obr. 1. Schéma plánu uspořádání zařízení v hale o rozměrech 36-18 m pro cvičení v umělecké gymnastice (možnost tříd smíšených v genderových skupinách) (rozměry v metrech)

Obr. 2. Schéma rozvržení zařízení v hale o rozměrech 30-18 m pro výcvik sportovních her (možnost výuky basketbalu) (rozměry v metrech)

Obr. 3. Schéma plánu uspořádání zařízení v hale o rozměrech 42 × 24 m pro výcvikové cvičení ve sportovních hrách (možnost výuky v házené) (rozměry v metrech)

Obr. 5. Schéma uspořádání zařízení v minimální velikosti místnosti (15-12 m) pro boxingové tréninky (rozměry v metrech)

Obr. 4. Schéma plánu uspořádání zařízení v hale o rozměrech 42 × 24 m pro cvičení ve sportovních hrách (možnost volejbalu) (rozměry v metrech)

Obr. 6. Schéma plánu uspořádání zařízení v hale velikosti 18 × 9 m pro tréninkové cvičení ve vzpírání (rozměry v metrech)

Obr. 7. Schémata plánů pro umístění zařízení do místností pro individuální silový trénink (rozměry v metrech)

a - v krytých zimních stadionech s umělým ledem, sportovních budovách s atletikou nebo fotbalovými sály nebo se třemi nebo více sály pro jiné sporty; b - v sportovních objektech s jednou nebo dvěma sály

Obr. 8. Schéma uspořádání místnosti pro individuální akrobatický výcvik (rozměry v metrech)

Obr. 9. Schéma plánu uspořádání zařízení v choreografické třídě (rozměry v metrech)

Vysvětlení zařízení k obr. 1-6 je uveden v následující tabulce.

Tabulka - vysvětlení zařízení (obrázek 1-9, dodatek 3)

Pasy kabinetu "Sportovní hala"

Využijte slevy až 60% na kurzy "Infourus"

Ředitel Moskevské státní univerzity "Gymnasium č. 1"

________________ OVV Sinitsyn

pro akademický rok 2016 - 2017

Vedoucí kanceláře: Shulga Igor Nikolaevich

Schéma sportovní haly

Evakuační plán od sportovní haly

Výňatek z objednávky ve škole o jmenování vedoucího kabinetu pro akademický rok.

Popis práce vedoucího školící místnosti

Rozvrh kanceláře ve školním roce 20 ___ / 20____: rozvrh výuky, práce sekcí a kruhů

Perspektivní plán rozvoje vlády

Činnost připravenosti studovny na nový akademický rok

Vybavení skříně je zařízeno, TSO, zařízení

Vzdělávací sportovní vybavení

Tištěné vizuální pomůcky (mapy, stoly, plakáty, reprodukce atd.)

Vzdělávací-metodická a referenční literatura

Metodické a učební pomůcky

Audio a video materiály

Jednorázová propustnost

umělé (lds./ hp)

detektory požáru / kouře,

Shulga Igor Nikolaevich

Učitelé pracující v kanceláři:

Shulga Igor Nikolaevich

Luzhina Victoria Vladimirovna

Dadasheva Natalia Alexandrovna

Sportovní hala - specializovaná (hra - basketbal, volejbal).

Podlaha je pokryta deskami.

Stěny jsou omítnuté, lakované olejovou barvou, baterie jsou uzavřeny odnímatelnými panely, které zajišťují cirkulaci vzduchu.

Osvětlení je oboustranné umělé a jednostranné přírodní: okna jsou umístěna na levé dlouhé straně. Svítidla jsou chráněna proti mechanickému poškození mřížemi.

Větrání - dodávka a odvod s mechanickou motivací. Uvolnění čerstvého vzduchu ve výšce 6 metrů od podlahy.

V šatnách (pro dívky, pro chlapce) větrání s přirozenou motivací skrze okna a opěrky. Směnárny jsou malované barvou, jsou zde věšáky na oděvy, lavice, koupelna, sprchy, umyvadlo.

Skořepy v hale jsou pevné, umístěné v souladu s požadavky kurikula.

Gymnastické stěny - připevněné kolíky.

Basketbalové štíty, volejbalové stojany - upevněné kolíky.

Posilovací lavice jsou umístěny podél dvou dlouhých stran chodby.

Označení oblasti odpovídá normám (5 cm).

Skladová místnost je spojena s halem otevíráním, výška a šířka odpovídají normám. Plocha zásobní místnosti je 12 metrů čtverečních. Místnost je vybavena regály pro inventarizaci.

Inventář je k dispozici pro školení a mimoškolní aktivity.

Hala je vybavena požární signalizací.

Hygienický stav - denní dvakrát čištění a větrání.

1.2. Materiály konstrukčních prvků budovy

Zakládání - bloky železobetonu,

stěny - cihla, příčky - chybí,

střecha - ruberoid, strop - bělidlo,

podlahy - desky na dřevěných krokvech,

dveře - dřevěné, okenní - plastové,

vnitřní úprava - omítání, malba.

1.3. Technický stav v době certifikace

Hlavní nosné konstrukce stěn a krytiny stávající budovy jsou v normálním stavu, vhodné pro další provoz.

1.4. Pěstované sporty

Evakuační plán od sportovní haly

Pravidla pro používání místnosti (tělocvična)

1. Všeobecné podmínky použití

1. Osoby, které dosáhly věku 18 let, oba pohlaví, kteří absolvovali fyzickou prohlídku a mají odpovídající pedagogické vzdělání, jsou do práce přijati.

2. Učitel musí:

- znát oficiální povinnosti a pokyny pro SZ;
- předat úvodní instruktáž a instruktáž na pracovišti;
- v práci řízené vnitřními předpisy;
- Způsob práce a odpočinku závisí na rozvrhu práce učitele.

3. Nedovolte mimoškolní činnosti mimo třídu

4. V tělocvičně by měly být hasicí přístroje a lékárna první pomoci pro první pomoc zraněným.

5. Denně sledovat dodržování hygienického a hygienického režimu: ventilaci tělocvičny; sledovat včasné mokré čištění (2 x denně) a objednávat.

6. V případech zranění, hlásit skutečnost správy, podílet se na vyšetřování nehod.

7. Správní odpovědnost za porušení požadavků instrukcí v PA nese učitel, který vykonává povolání, a vedoucí úřadu.

8. Odpovědnost za požární situaci kanceláří je přiřazena odpovědným osobám kabinetů.

II. Než začnete

zkontrolujte elektrické osvětlení;

zkontrolovat vhodnost sportovního vybavení a vybavení;

pevně zabezpečit použité sportovní vybavení a vybavení; zkontrolovat provozuschopnost lyží, hole, uchycení;

přísně dodržovat teplotní normy, na kterých jsou povoleny venkovní aktivity;

Nedovolte studentům vstup do tělocvičny, stejně jako cizinců, bez učitele.

III. Během práce

- nedovolte dětem s očividnými známkami nemoci

přiznat ke třídám pouze sportovní uniformy a boty; v kurzech lyžování před hodinou zkontrolujte hygienické požadavky na lyžařské oblečení a boty;

- Provádějte školení o TBC se studenty (úvodní, pourochny, tematická)

Mějte neustálé sledování individuálního dávkování cvičení

dodržujte osobní hygienu

organizovat pojištění pro výkon cvičných cvičení

sledovat dodržování pořádku a disciplíny

nenechávejte studenty bez dozoru během tříd

IV. Když nastane situace

- v případě mimořádných událostí, které ohrožují život a zdraví dětí, přijmout opatření pro jejich naléhavou evakuaci podle plánu
- hlásit incident úřadu a pokračovat v jeho odstranění
- v případě zranění poskytněte první pomoc postiženým
- v případě náhlého onemocnění studenta zavolejte zdravotnického pracovníka

V. Po dokončení práce

- po absolvování studia zkontrolujte platy studentů

odstraňte sportovní vybavení v samostatné místnosti

upravte své pracovní místo

vypněte elektrické osvětlení, elektrická zařízení a uzavřete tělocvičnu klíčem

Na nedostatky zjištěné během školení informujte správní úřad.

Rozvrh kanceláře v akademickém roce 2016/2017

Časový rozvrh pro učitele ve výuce (výuka)

hodiny podle plánu

Shulga I. N. Luzhina V.V.

hodiny podle plánu

Shulga IN, Dadasheva NA, Luzhin. V B

hodiny podle plánu

, Dadasheva NA, Luzhin. V B

hodiny podle plánu

Shulga IN, Dadasheva NA, Luzhin. V B

hodiny podle plánu

Shulga IN, Dadasheva NA, Luzhin. V B

hodiny podle plánu

Pracovní doba sekcí a kruhů

Pasy kabinetu (sportovní hala)

2015-2020

Městská rozpočtová vzdělávací instituce Střední škola č. 25 v Novošachtinsku

 1. Obecné informace
 2. Charakteristika skříně
 3. Schéma sportovní haly
 4. Evakuační plán od sportovní haly
 5. Výňatek z objednávky ve škole o jmenování vedoucího kabinetu pro akademický rok.
 6. Popis práce vedoucího školící místnosti
 7. Rozvrh kabinetu v akademickém roce: plán výuky, práce sekcí a kruhů
 8. Perspektivní plán rozvoje vlády
 9. Činnost připravenosti studovny na nový akademický rok
 10. Vybavení skříně je zařízeno, TSO, zařízení
 11. Vzdělávací sportovní vybavení
 12. Tištěné vizuální pomůcky (mapy, stoly, plakáty, reprodukce atd.)
 13. Vzdělávací-metodická a referenční literatura

Zobrazení obsahu dokumentu
"Pasy kabinetu (sportovní hala)"

Ředitel školy MBOU č. 25

Objednávka ze dne 30. srpna 2016 č. 205

Městská rozpočtová vzdělávací instituce Střední škola č. 25 v Novošachtinsku

Schéma sportovní haly

Evakuační plán od sportovní haly

Výňatek z objednávky ve škole o jmenování vedoucího kabinetu pro akademický rok.

Popis práce vedoucího školící místnosti

Rozvrh kabinetu v akademickém roce: plán výuky, práce sekcí a kruhů

Perspektivní plán rozvoje vlády

Činnost připravenosti studovny na nový akademický rok

Vybavení skříně je zařízeno, TSO, zařízení

Vzdělávací sportovní vybavení

Tištěné vizuální pomůcky (mapy, stoly, plakáty, reprodukce atd.)

Vzdělávací-metodická a referenční literatura

Sportovní hala № 30

Jednorázová propustnost

umělé (lds./ hp)

detektory požáru / kouře,

Sportovní hala - specializovaná (hra - basketbal, volejbal).

Podlaha je pokryta deskami.

Stěny jsou dřevěné, lakované, baterie jsou uzavřeny odnímatelnými panely, které zajišťují cirkulaci vzduchu.

Osvětlení je oboustranné umělé a jednostranné přírodní: okna jsou umístěna na levé dlouhé straně. Svítidla jsou chráněna proti mechanickému poškození mřížemi.

Větrání - dodávka a odvod s mechanickou motivací. Uvolnění čerstvého vzduchu ve výšce 6 metrů od podlahy.

V šatnách (pro dívky, pro chlapce) větrání s přirozenou motivací skrze okna a opěrky. Směnárny jsou malované barvou, jsou zde věšáky na oděvy, lavice.

Skořepy v hale jsou pevné, umístěné v souladu s požadavky kurikula.

Gymnastické stěny - připevněné kolíky.

Basketbalové štíty, volejbalové stojany - upevněné kolíky.

Gymnastické protokoly - na udržitelném základě.

Posilovací lavice jsou umístěny podél dvou dlouhých stran chodby.

Označení oblasti odpovídá normám (5 cm).

Inventář je k dispozici pro školení a mimoškolní aktivity.

Hala je vybavena požární signalizací.

Hygienický stav - denní dvakrát čištění a větrání.

1.2. Materiály konstrukčních prvků budovy

Zakládání - bloky železobetonu,

stěny - cihla, příčky - chybí,

střešní krytina, stropní malba

podlahy - desky na dřevěných krokvech,

Otvory dveří - dřevěné, okenní - dřevěné,

interiér - dřevo, malba.

1.3. Pěstované sporty

Materiál na téma fyzické kultury na téma:
Pasy kabinetu "sportovní hala"

Pasy kabinetu "sportovní hala"

Stáhnout:

Náhled:

MO učitelé FC a OBZH. MBOU Gymnázium № 13 z Ulyanovsk

Ředitel MBÚ "Gymnázium № 13"

________________ О.Ю. Kuznetsova

Akademický rok 2013-2014

Vedoucí kanceláře: Romanova Natalia Vitalyevna

Byl uveden do provozu dne 1. 9. 1973.

Rekonstrukce, opravy kapitálu nebyly provedeny.

 1. Obecné informace
 2. Charakteristika skříně
 3. Schéma sportovní haly
 4. Evakuační plán od sportovní haly
 5. Výňatek z objednávky ve škole o jmenování vedoucího kabinetu pro akademický rok.
 6. Popis práce vedoucího školící místnosti
 7. Rozvrh kanceláře ve školním roce 20 ___ / 20____: rozvrh výuky, práce sekcí a kruhů
 8. Perspektivní plán rozvoje vlády
 9. Činnost připravenosti studovny na nový akademický rok
 10. Vybavení skříně je zařízeno, TSO, zařízení
 11. Vzdělávací sportovní vybavení
 12. Tištěné vizuální pomůcky (mapy, stoly, plakáty, reprodukce atd.)
 13. Vzdělávací-metodická a referenční literatura
 1. Encyklopedie
 2. Adresáře
 3. Programy
 4. Metodické a učební pomůcky
 5. Časopisy
 6. Didaktický materiál
 7. Stojany
 1. Audio a video materiály
 1. CD
 2. DVD disky
 3. Videopásky
 1. Hudební knihovna

Jednorázová propustnost

umělé (lds./ hp)

detektory požáru / kouře,

Romanova Natalia Vitalevna

Učitelé pracující v kanceláři:

Belousova Lyudmila Nikolaevna

Romanova Natalia Vitalevna

Eremeeva Anna Nikolaevna

Troshin Pavel Vladimirovich

Kuznetsov Alexey Alexandrovich

Sportovní hala - specializovaná (hra - basketbal, volejbal, futsal).

Podlaha je pokryta deskami.

Stěny jsou omítnuté, lakované olejovou barvou, baterie jsou uzavřeny odnímatelnými panely, které zajišťují cirkulaci vzduchu.

Osvětlení je oboustranné umělé a jednostranné přírodní: okna jsou umístěna na levé dlouhé straně. Svítidla jsou chráněna proti mechanickému poškození mřížemi.

Větrání - dodávka a odvod s mechanickou motivací. Uvolnění čerstvého vzduchu ve výšce 6 metrů od podlahy.

V šatnách (pro dívky, pro chlapce) větrání s přirozenou motivací skrze okna a opěrky. Směnárny jsou malované barvou, jsou zde věšáky na oděvy, lavice, koupelna, sprchy, umyvadlo.

Skořepy v hale jsou pevné, umístěné v souladu s požadavky kurikula.

Gymnastické stěny - připevněné kolíky.

Basketbalové štíty, volejbalové stojany - upevněné kolíky.

Gymnastické protokoly - na udržitelném základě.

Posilovací lavice jsou umístěny podél dvou dlouhých stran chodby.

Cíle s barevnými kruhy jsou kresleny na koncové stěně.

Označení oblasti odpovídá normám (5 cm).

Skladová místnost je spojena s halem otevíráním, výška a šířka odpovídají normám. Plocha zásobní místnosti je 12 metrů čtverečních. Místnost je vybavena regály pro inventarizaci.

Inventář je k dispozici pro školení a mimoškolní aktivity.

Hala je vybavena požární signalizací.

Hygienický stav - denní dvakrát čištění a větrání.

1.2. Materiály konstrukčních prvků budovy

Zakládání - bloky železobetonu,

stěny - cihla, příčky - chybí,

střecha - ruberoid, strop - bělidlo,

podlahy - desky na dřevěných krokvech,

dveře - dřevěné, okenní - plastové,

vnitřní úprava - omítání, malba.

1.3. Technický stav v době certifikace

Hlavní nosné konstrukce stěn a krytiny stávající budovy jsou v normálním stavu, vhodné pro další provoz.

1.4. Pěstované sporty

Schéma sportovní haly

Evakuační plán od sportovní haly

Pravidla pro používání místnosti (tělocvična)

1. Všeobecné podmínky použití

1. Osoby, které dosáhly věku 18 let, oba pohlaví, kteří absolvovali fyzickou prohlídku a mají odpovídající pedagogické vzdělání, jsou do práce přijati.

2. Učitel musí:

- znát oficiální povinnosti a pokyny pro SZ;
- předat úvodní instruktáž a instruktáž na pracovišti;
- v práci řízené vnitřními předpisy;
- Způsob práce a odpočinku závisí na rozvrhu práce učitele.

3. Nedovolte mimoškolní činnosti mimo třídu

4. V tělocvičně by měly být hasicí přístroje a lékárna první pomoci pro první pomoc zraněným.

5. Denně sledovat dodržování hygienického a hygienického režimu: ventilaci tělocvičny; sledovat včasné mokré čištění (2 x denně) a objednávat.

6. V případech zranění, hlásit skutečnost správy, podílet se na vyšetřování nehod.

7. Správní odpovědnost za porušení požadavků instrukcí v PA nese učitel, který vykonává povolání, a vedoucí úřadu.

8. Odpovědnost za požární situaci kanceláří je přiřazena odpovědným osobám kabinetů.

II. Než začnete

 1. zkontrolujte elektrické osvětlení;
 2. zkontrolovat vhodnost sportovního vybavení a vybavení;
 3. pevně zabezpečit použité sportovní vybavení a vybavení; zkontrolovat provozuschopnost lyží, hole, uchycení;
 4. přísně dodržovat teplotní normy, na kterých jsou povoleny venkovní aktivity;
 5. Nedovolte studentům vstup do tělocvičny, stejně jako cizinců, bez učitele.

III. Během práce

 1. - nedovolte dětem s očividnými známkami nemoci
 2. přiznat ke třídám pouze sportovní uniformy a boty; v kurzech lyžování před hodinou zkontrolujte hygienické požadavky na lyžařské oblečení a boty;
 3. - Provádějte školení o TBC se studenty (úvodní, pourochny, tematická)
 4. Mějte neustálé sledování individuálního dávkování cvičení
 5. dodržujte osobní hygienu
 6. organizovat pojištění pro výkon cvičných cvičení
 7. sledovat dodržování pořádku a disciplíny
 8. nenechávejte studenty bez dozoru během tříd

IV. Když nastane situace

- v případě mimořádných událostí, které ohrožují život a zdraví dětí, přijmout opatření pro jejich naléhavou evakuaci podle plánu
- hlásit incident úřadu a pokračovat v jeho odstranění
- v případě zranění poskytněte první pomoc postiženým
- v případě náhlého onemocnění studenta zavolejte zdravotnického pracovníka

V. Po dokončení práce

 1. - po absolvování studia zkontrolujte platy studentů
 2. odstraňte sportovní vybavení v samostatné místnosti
 3. upravte své pracovní místo
 4. vypněte elektrické osvětlení, elektrická zařízení a uzavřete tělocvičnu klíčem
 5. Na nedostatky zjištěné během školení informujte správní úřad.

Rozvrh kanceláře v akademickém roce 2013/2014

První polovina dne

Časový rozvrh pro učitele ve výuce (výuka)

Pasy sportovní haly pro školní rok 2016-17

Každý rok musí být aktualizován pas sportovní haly. protože to je povinný požadavek na skříňky.

Zobrazení obsahu dokumentu
"Pas sportovní haly pro školní rok 2016-17"

"Saha gymnasium"

Ředitel Moskevské státní vzdělávací instituce "Sakha Gymnasium"

__________ V.V. Sofroneeva

PASSPORT SPORTS HALL

pro akademický rok 2016 - 2017

Vedoucí kabinetu: Alexey Alexey Vyacheslavovich

Byl uveden do provozu dne 1. 9. 1973.

Schéma sportovní haly

Evakuační plán od sportovní haly

Pravidla pro používání místnosti (tělocvična)

Rozvrh sportovní haly pro školní rok 2016-17

Perspektivní plán rozvoje vlády

Vybavení skříně je zařízeno, TSO, zařízení

Vzdělávací sportovní vybavení

Vzdělávací-metodická a referenční literatura

Audio a video materiály

Jednorázová propustnost

umělé (lds./ hp)

detektory požáru / kouře,

kapalina (TornadoMaster) GOST REN 1177-2006.

Aleksejev Alexey Vyacheslavovič

Učitelé pracující v kanceláři:

Vasilyev Albert Semenovič

Lebedeva Maria Romanovna

Nikitin Vasily Ignatievich

Sportovní hala - specializovaná (hra - basketbal, volejbal, futsal).

Podlaha - hromadné (TornadoMaster) GOST REN 1177-2006.

Stěny jsou omítnuty a natřeny akrylovou barvou, baterie jsou zapuštěny do výklenků a pokryty 40 mm prkny, které zajišťují cirkulaci vzduchu.

Osvětlení je obojstranné umělé a jednostranné přírodní: okna jsou umístěna podél pravé dlouhé strany. Svítidla jsou chráněna proti mechanickému poškození mřížemi.

Větrání - dodávka a odvod s mechanickou motivací. Uvolnění čerstvého vzduchu ve výšce 6 metrů od podlahy.

V šatnách (pro dívky a chlapce) je ventilace dodávána a odsávána. Směnárny jsou malované barvou, jsou zde věšáky na oblečení, lavičky, sprchy.

Skořepy v hale jsou pevné, umístěné v souladu s požadavky kurikula.

Švédská zeď - připevněná kolíky.

Basketbalové štíty, volejbalové stojany - upevněné kolíky.

Posilovací lavice jsou umístěny podél dvou dlouhých stran chodby.

Cíle s barevnými kruhy jsou připojeny k švédské zdi.

Označení oblasti odpovídá normám (5 cm).

Skladová místnost je spojena s halem otevíráním, výška a šířka odpovídají normám. Plocha zásobní místnosti je 18 metrů čtverečních. Místnost je vybavena regály pro inventarizaci.

Inventář je k dispozici pro školení a mimoškolní aktivity.

Hala je vybavena požární signalizací.

Zdravotní stav - denní úklid a větrání.

1.2. Materiály konstrukčních prvků budovy

Nadace - bloky železobetonu.

stěny - cihla, příčky - chybějící, .

střecha - ruberoid a kov, strop - bílé.

podlaha - hromadné (TornadoMaster) GOST REN 1177-2006.

dveře - plastové, okenní - plastové.

vnitřní úprava - omítání, malba.

1.3. Technický stav v době certifikace

Hlavní nosné konstrukce stěn a krytiny stávající budovy jsou v normálním stavu, vhodné pro další provoz.

1.4. Pěstované sporty

Yakut národní skoky

Evakuační plán od sportovní haly

Pravidla pro používání místnosti (tělocvična)

1. Všeobecné podmínky použití

1. Osoby, které dosáhly věku 18 let, oba pohlaví, kteří absolvovali fyzickou prohlídku a mají odpovídající pedagogické vzdělání, jsou do práce přijati.

2. Učitel musí:

- znát oficiální povinnosti a pokyny pro ochranu práce;
- předat úvodní instruktáž a instruktáž na pracovišti;
- v práci řízené vnitřními předpisy;
- Způsob práce a odpočinku závisí na rozvrhu práce učitele.

3. Nedovolte mimoškolní činnosti mimo třídu

4. V tělocvičně by měly být hasicí přístroje a lékárna první pomoci pro první pomoc zraněným.

5. Denně sledovat dodržování hygienického a hygienického režimu: ventilaci tělocvičny; k monitorování včasného mokrého čištění (1 den za den) a pořadí.

6. V případech zranění, hlásit skutečnost správy, podílet se na vyšetřování nehod.

7. Správní odpovědnost za porušení požadavků instrukcí v PA nese učitel, který vykonává povolání, a vedoucí úřadu.

8. Odpovědnost za požární situaci kanceláří je přiřazena odpovědným osobám kabinetů.

II. Než začnete

zkontrolujte elektrické osvětlení;

zkontrolovat vhodnost sportovního vybavení a vybavení;

pevně zabezpečit použité sportovní vybavení a vybavení; zkontrolovat provozuschopnost lyží, hole, uchycení;

přísně dodržovat teplotní normy, na kterých jsou povoleny venkovní aktivity;

Nedovolte studentům vstup do tělocvičny, stejně jako cizinců, bez učitele.

III. Během práce

nedovolte dětem s očividnými známkami nemoci

přiznat ke třídám pouze sportovní uniformy a boty; v kurzech lyžování před hodinou zkontrolujte hygienické požadavky na lyžařské oblečení a boty;

Provádějte školení o TBC se studenty (úvodní, pourochny, tematická)

Mějte neustálé sledování individuálního dávkování cvičení

dodržujte osobní hygienu

organizovat pojištění pro výkon cvičných cvičení

sledovat dodržování pořádku a disciplíny

nenechávejte studenty bez dozoru během tříd

IV. Když nastane situace

- v případě mimořádných událostí, které ohrožují život a zdraví dětí, přijmout opatření pro jejich naléhavou evakuaci podle plánu
- hlásit incident úřadu a pokračovat v jeho odstranění
- v případě zranění poskytněte první pomoc postiženým
- v případě náhlého onemocnění studenta zavolejte zdravotnického pracovníka

V. Po dokončení práce

po absolvování studia zkontrolujte platy studentů

odstraňte sportovní vybavení v samostatné místnosti

upravte své pracovní místo

vypněte elektrické osvětlení, elektrická zařízení a uzavřete tělocvičnu klíčem

Na nedostatky zjištěné během školení informujte správní úřad.

Rozvrh sportovní haly pro akademický rok 2016 - 2017

Příklad podnikatelského plánu pro tělocvičnu

Vážení návštěvníci níže je příkladem podnikatelského plánu pro tělocvičnu s ekonomickými výpočty. Výpočty provádí odborníci s rozsáhlými zkušenostmi v souboru Excel, takže výpočty mohou být přizpůsobeny jakémukoli podnikatelskému plánu jiné posilovny nebo fitness klubu. Po přečtení dokumentu můžete stáhnout soubor s výpočty níže. Máte-li nějaké dotazy, požádejte je přímo v komentáři, ve skupině vkontakte nebo nám napište na mail.

Souhrn

Co by mělo obsahovat shrnutí, přečtěte si strukturu souhrnu obchodního plánu.

Účel: "Otevření tělocvičny v rezidenční čtvrti města Permu"

Úkoly: "Poskytnutí nově vybudovaného okresu s kvalitními službami pro fitness."

Iniciátor projektu

Iniciátorem projektu je bývalý trenér jednoho z největších fitness klubů ve městě, který má bohaté zkušenosti s touto praxí a zkušenosti s výkonem kulturních soutěží, včetně úspěšných (s výherními místy).

Investiční náklady

Aby se snížily náklady na otevírání, prostory pro tělocvičnu jsou pronajaty s uzavřením dlouhodobého pronájmu. Všechny ostatní výdaje jsou 4 500 tisíc rublů, podmíněně je rozdělíme na 3 části:

 • Registrace právnické osoby - 10 tisíc rublů;
 • Oprava prostor - 2 000 tisíc rublů;
 • Akvizice simulátorů - 2 000 tisíc rublů;
 • Získání dalších zařízení a nábytku - 500 tisíc rublů.

Financování projektu

Náklady na projekt ve výši 70% budou financovány získáním bankovního úvěru po dobu až 5 let při 15% ročně s anuitní splatností, zbývající část bude financována z vlastních zdrojů iniciátora projektu.

Jelikož zajištění úvěru bude poskytnuto bytu iniciátora projektu.

Indikátory návratnosti

Podle modelu návratnosti tělocvičny jsou indikátory efektivnosti investičního projektu:

Při sestavování modelu byla stanovena prognóza 10 let s inflací 11%, pro výpočty byla použita diskontní sazba 13,5%.

Dodavatelé zařízení

Jako dodavatelé zařízení byla vybrána velká moskevská společnost se zkušenostmi v tomto oboru již více než 20 let a zkušenost s interakcí s ostatními výcvikovými kluby Perm.

Služby

Tělocvična poskytne nejčastější typy služeb v této oblasti, podmíněně lze všechny služby rozdělit do následujících skupin:

 • Gym služby - individuální lekce;
 • posilovací služby - školení s trenérem;
 • skupinové fitness kurzy.

IN NI M A N Y E.

Praxe ukazuje, že při objednávce obchodní plán od odborníků, ušetříte čas, zvýšit kvalitu hotového dokumentu v 4-5 krát, a zvýšit šance na získání investice do 3 krát.

Investiční plán

O tom, jak vytvořit investiční část, si přečtěte článek o struktuře investičního plánu pro podnikatelský plán.

Objem investic

Podle odhadů nákladů je celková investice na otevření tělocvičny 4 510 tisíc rublů. Převážná část výdajů se vynakládá na opravy prostor a nákupní simulátory.

Díky dohodě s pronajímatelem prostor je hala vybavena dovolenou k zaplacení částky provedených oprav.

Dekódování investičních nákladů je uvedeno v tabulce níže:

Plán investičních plateb a prací

Níže je plán pro otevření tělocvičny:

Níže je graf plateb pro investiční náklady:

Výrobní plán

Informace o tom, co by měla obsahovat výrobní část podnikatelského plánu, naleznete v článku Struktura plánu výroby podnikatelského plánu.

Místnost

Pro otevření tělocvičny je plánováno uzavření dlouhodobé smlouvy o pronájmu za předpokladu v rezidenční čtvrti města Perm. V rámci této smlouvy jsou poskytovány nájemní prázdniny na částku investovanou do opravy finančních prostředků, což dodává projektu další výhody.

Obrys je znázorněn na následujícím obrázku:

Pokoj se skládá z:

 • hala - kde bude manažer a recepce;
 • 2 šatny, sprchy a toalety - muži a ženy;
 • Cvičební místnost;
 • Sál pro skupinové lekce;
 • Místnost pro čištění inventáře - technická místnost;
 • Kancelářské prostory - pro ředitele a účetní, kdy přijdou, stejně jako pro šatny, jídlo a další potřeby manažerů.

Pracovní doba

Tělocvična bude pracovat od 8:00 do 20:00, což vám umožní pracovat brzy ráno pro ty, kteří chtějí mít čas pracovat, a večer se zapojit do těch, kteří to mohou udělat až po práci.

Výrobní proces

 1. Chcete-li začít chodit do posilovny, potřebuje klient zakoupit předplatné pro návštěvy (může to být předplatné pro rok, měsíc nebo jednorázový odběr jedné lekce).
 2. Chcete-li navštívit posilovně nebo skupinové lekce fitness klient specifikuje provoz haly trvá sportovní, vyhovuje manažerovi, který kontroluje svůj lístek a prochází.
 3. Klient jde do šatny, kde se mění na sportovní oblečení.
 4. Klient pak chodí do posilovny (v případě potřeby je k dispozici individuální lekcí).
 5. Po třídách jde klient do šatny, umýt, změnit oblečení a jít domů.

Náklady na služby

Při zohlednění specifičnosti tělocvičny jsou přímé náklady na služby poskytovány pouze skupinou služeb, včetně služeb školitelů:

 • Služby tělocvičny (individuální lekce) - bez přímých nákladů;
 • služby tělocvičny (třídy s trenérem) - 500 rublů za sezení;
 • skupinové kurzy fitness - 700 rubles na relaci.

Marketingový plán

O tom, co by mělo obsahovat marketingovou část obchodního plánu, si přečtěte článek Struktura marketingového plánu pro obchodní plán.

Soutěž

Navzdory poměrně velkému objemu investic do otevření tělocvičny je jejich počet ve městě dost velký. Ve městě se podle základny 2GIS nachází asi 300 takových zařízení (fitness kluby, tělocvičny atd.). Na trhu jsou jak malí hráči, tak dostatečně velké sítě fitness klubů (Colosseum, Alex-Fitness, Gold's GYM a další).

Umístění

Nejzajímavější místa pro tyto sály jsou již obsazena, je pouze rozšíření o nové části města, což bylo provedeno. Blízkost sálu až k místům bydliště potenciálních zákazníků jim umožňuje jít do těchto institucí.

Sortiment a ceny

Za účelem stanovení cenové politiky byla provedena studie o trhu s fitness službami a byly vybrány nejčastěji požadované služby v podobných tělocvičích, jakož i ceny za tyto služby. Výsledek studie je uveden v následující tabulce:

Podle projektu bude naše tělocvična pracovat ve středním cenovém segmentu. Důvodem je přítomnost poměrně malého prostoru haly, stejně jako levná dokončovací materiály uvnitř a levné (ale zároveň profesionální) simulátory.

Níže uvedená tabulka uvádí příjmy podle typů služeb, stejně jako informace o variabilních nákladech na služby a podílu na příjmové struktuře:

* - průměrná velikost skupiny bude 10 osob

Objem prodeje

V oblasti fitness služeb je velmi vysoká sezónnost. Největší prodejní servis vrchol spadá do měsíce koncem zimy a na jaře, kdy lidé začnou připravovat na pláž sezony - jít na dietu a začít cvičit. Léto je - pokles prodejů, kdy všichni klienti jet na dovolenou, do země, a jen strávit letní teplé dny na pláži.

Následuje sezónní indexy pro fitness centrum:

Jak můžeme vidět z grafu, nejvyšší vrcholy silnou poptávkou po kondičních služeb (včetně služeb v tělocvičně) byly v měsících po novém roce, kdy lidé začínají připravovat na léto. Při plánování své prodeje a práci zaměstnanců nezbytné zohlednit tento faktor nebude posílat lidi na dovolené v tomto okamžiku.

Navíc následující graf zobrazuje výstup projektu pro optimální objem prodeje:

Takže vidíme, že doba otevření tělocvičny bude asi 1 rok a čas, kdy hala dosáhne optimálního optimálního prodeje, je 1 rok. V návaznosti na to musíme pochopit, že až za dva roky po zahájení investice bude hala pracovat v plné kapacitě.

Reklamní strategie

Výše uvedený plán dosažení optimálního objemu prodeje nelze provést bez odpovídající reklamní podpory. Za tímto účelem byl vyvinut marketingový plán, který uvádíme níže:

 • výroba a umístění jasné vývěsní tabule, která bude v noci svítit;
 • dekorace fasády místnosti a vstupní skupiny v barvách ochranné známky;
 • balóny v prvním měsíci otevření tělocvičny;
 • distribuce letáků a vizitek v prvních 2 měsících haly;
 • reklama ve výtazích nedalekých domů v prvním roce haly.

Organizační plán

O tom, jak vytvořit organizační sekci, si přečtěte článek o struktuře organizačního plánu podnikatelského plánu.

Právnická osoba

Pro zjednodušení účetnictví, organizace podnikání a zisku bude tělocvična navržena pro individuálního podnikatele - iniciátora projektu. Za účelem minimalizace daní se předpokládá, že základem pro daň z příjmů bude 15% příjmů snížených o náklady podniku.

Zaměstnanci a struktura zaměstnanců

Personální obsazení a odměňování jejich práce jsou uvedeny v následující tabulce:

Podnikatelský plán sportovní haly cenového segmentu "low-cost"

1. SOUHRN PROJEKTU

Cílem projektu je uspořádání sportovní haly pro nízkonákladové segmenty v Moskvě, stanici metra South Chertanovo. Projekt má jak obchodní, tak i sociální složku a poskytuje mladým lidem dostupné zdravé volno. Sportovní hala se nachází v pronajatém areálu, v suterénu obytné budovy. Cílovým publikem jsou mladí lidé (muži) ve věku 15-35 let s nízkým a středním příjmem, kteří se zajímají o sport.

Hlavními předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu jsou: růst trhu se sportovními a posilovacími službami i v době krize a absence sportovních zařízení v regionu s vysokou hustotou obyvatelstva.

Investiční náklady směřují na pořízení simulátorů, uspořádání areálu a také na vytvoření fondu provozního kapitálu, z něhož jsou ztráty získány až do doby, kdy projekt dosáhne doby návratnosti. Hlavní ukazatele účinnosti jsou uvedeny v tabulce. 1.

Tabulka 1. Klíčové ukazatele výkonnosti projektu

Doba návratnosti (PP), měsíce.

Diskontovaná doba návratnosti (DPP), měsíce.

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

Koeficient návratnosti investic (ARR),%

Interní míra návratnosti (IRR),%

Index ziskovosti (PI)


2. POPIS SPOLEČNOSTI A PRŮMYSL

Služby tělocvičny jsou součástí trhu sportovních a zdravotních služeb, který je naopak součástí trhu placených služeb. Platené služby jsou důležitou součástí struktury výdajů populace. Nicméně podle podílu placených služeb na struktuře hrubých výdajů na obyvatele Rusko zaostává za rozvinutými zeměmi. Především je to kvůli poměrně nízké úrovni příjmů a velkému podílu potravinových nákladů v nich. S nárůstem příjmů se podíl výdajů na potraviny sníží, zatímco podíl výdajů na placené služby se zvýší.

Odborníci zaznamenávají neustálý pokles reálného disponibilního důchodu obyvatelstva od roku 2014; Teprve v prvním čtvrtletí roku 2016 klesly o 3,7%. Tento pokles způsobil snížení výdajů domácností o 4,3%, což negativně ovlivnilo dynamiku HDP - vedlo k poklesu hrubého domácího produktu o 1,2% ročně.

Ve stejné době, říkají analytici (Rosstat a analytického centra pod vládou Ruské federace), zaplatil spotřeba služeb je velmi stabilní na pozadí poklesu poptávky po zboží (hlavně výrobky dlouhodobé spotřeby) - v roce 2015 poptávka po službách klesl pouze o 2% v roce zatímco komprese maloobchodu činila 10%. Objem trhu placených služeb v roce 2015 (výsledky roku 2016 přichází stále ještě) činí 7,9 bilionů rublů, což odpovídá 17,3% přidané hodnoty celého trhu služeb země.

V první polovině roku 2016 tempo poklesu poptávky po placených službách zpomalilo - pokles poptávky byl ročně o 0,9%. Během jednotlivých měsíců (únor a květen) byly zaznamenány pozitivní tempa růstu.

Graf 1. Dynamika reálného objemu placených služeb obyvatelstvu v ročním vyjádření a podíl výdajů na platby za služby ve spotřebitelských výdajích,%, 2013-2016.

Největší objem spotřeby placených služeb spočívá na třech oblastech: bydlení a komunální služby (27,5%), dopravní služby (19%), komunikační služby (16,1%). Přibližně 11% spadá na služby domácnosti (údržba a opravy vozidel, opravy a výstavba bydlení a další). Podíl zdravotnických služeb (včetně sanatoria - resortů) činil zhruba 8%, vzdělávací služby - 6,8%. Pokles podílu tří klíčových typů placených služeb v roce 2013 z 65,3% v roce 2013 na 62,6% v roce 2015, zatímco ve stejném období se podíl lékařských (ze 6,9% na 8%) a vzdělání (ze 6, 2% až 6,8%) služeb.

Nabídky franšíz a dodavatelů

Graf 2. Struktura placených služeb obyvatelstvu na čtvrtletní bázi%, 2013 - 2016.

Trh se sportovními službami obecně prochází určitými obtížemi, což vede k poklesu jejich objemů. Pád, který začal v roce 2014, pokračuje i dnes. Důvodem je obecné zhoršení ekonomické situace v zemi. Roční růst do roku 2014 činil více než 25% a potenciální tržní kapacita se odhadovala na 2 miliardy USD, a to navzdory skutečnosti, že trh je velmi vzdálen od saturace.

Významná část systému tělesné kultury a sportu je tradičně financována státem. Do roku 2014 se přidělování prostředků postupně zvyšovalo, přestože byly výrazně pod úrovní rozvinutých zemí, kde průmysl přidělil přibližně 2% HDP. V Rusku je tento údaj téměř desetkrát nižší. Soukromí investoři projevují zájem o trh, nicméně nebyl příliš velký ani v období před krizí. Většina zájmů soukromých investorů je spjata s osobními zájmy a záliby, než s vytvářením ziskového podnikání.

Všechny organizace působící v odvětví sportu a rekreačních služeb mohou být rozděleny do dvou kategorií: komerční a nekomerční. První jsou vytvořeny za účelem zisku, druhý jsou zaměřeny na zpřístupnění sportovních služeb chudým. V současnosti je na trhu nerovnováha. Veřejné financování je primárně zaměřeno na realizaci rozsáhlých projektů (výstavba infrastruktury pro Světový pohár FIFA 2018), stejně jako pro malé sportovní struktury a instituce (obvykle financované z regionálního rozpočtu). Soukromí investoři investují do fitness klubů, které tvoří 75% celkové investice.

Finanční krize a pokles reálných příjmů obyvatelstva v roce 2016 měly dopad na sféru fitness služeb. Přesto, i přes tento negativní vliv, trh i nadále rostl. Současně je její míra růstu podle některých odhadů pro ruskou ekonomiku velmi významná. Podle průzkumu trhu RBC se v roce 2015 trh s fitness službami zvýšil v peněžním vyjádření o 14,1% a reálně o 3,6%. Celkový objem trhu včetně doprovodných směrů (crossfit, individuální školení) činil ke konci roku zhruba 101,5 miliard rublů.

Trh se sportovními službami v Rusku má výraznou geografickou diverzifikaci. Existují čtyři hlavní oblasti: kapitálový region, kde je trh nejvíce rozvinutý, Petrohrad s vysokou úrovní rozvoje, města s milionem obyvatel s mladým a relativně špatně rozvinutým trhem a zbytkem Ruska. Co se týče vysoce konkurenčních metropolitních trhů, výzkum ukázal, že i při vysokém nasýcení mají stále růstové příležitosti. Především se to týká sportovních zařízení s náklady na předplatné až 50 000 rublů, což jsou reprezentanti segmentů "Comfort", "Economy" a "Low-cost". Když mluvíme o Moskvě, měli bychom také vzít na vědomí vysokou nasycení v rámci ústřední správní čtvrti, zatímco vzdálené oblasti pro spaní prakticky nejsou pokryty.

Obrázek 4. Struktura trhu se sportovními službami v Moskvě a v Moskvě,% celkových příjmů

Projekt zahrnuje vytvoření nového podnikatelského subjektu, organizování tělocvičny v oblasti Mostecké čtvrti South Chertanovo. Počet obyvatel regionu je 147 907 lidí s vysokou hustotou - 15 147 osob / km2. Současně v této bezprostřední blízkosti neexistují žádné instituce této povahy v této cenové kategorii.

Poptávka po službách projektu je způsobena neaktivním způsobem života moderního městského obyvatelstva a potřebou fyzické námahy. Vzhledem k společenskému postavení hlavní části obyvatel okresu je nejvhodnější výběr segmentu s nízkými náklady.

Tělocvična je zaměřena pouze na silový trénink (bez kardiovaskulárního vybavení), který je co nejkompaktnější. Kromě vlastní tréninkové haly je také šatna a sprchový kout.

3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB

Projekt poskytuje sportovní a rekreační služby - kurzy na silových simulátorech a volných závažích (tyče, závaží, činky). Aby se šetřily peníze při nákupu zařízení, a také aby se snížila potřebná plocha haly, důraz je kladen především na práci s volnými hmotami. Sada simulátorů je minimální. Seznam simulátorů a volných hmotností je uveden v tabulce. 2.

Podnikatelský plán pro sportovní klub

1. Stručné investiční memorandum

V dnešní době se popularita sportu každým dnem rozrůstá. Dnes se stále více a více lidí zajímá o zdravý životní styl a přes vysokou zaměstnanost a nedostatek času se snaží udržet své tělo v dobrém fyzickém tvaru. Otevření sportovního klubu nebo fitness centra je tedy oblíbeným a vyhledávaným druhem obchodní činnosti.

Dosavadní hospodářská soutěž v této oblasti je poměrně vysoká, proto musí podnikatelé přijít s novými způsoby, jak přilákat zákazníky, zavádět moderní technologie. Jedním ze způsobů, jak vyniknout v této oblasti, je specializovat se na určitou skupinu spotřebitelů. V důsledku toho vznikla samostatná sféra - sportovní kluby pro ženy.

Ženská fitness je více populární a slibná. Podle statistik mezi sportovními ženami považuje 71% fitness za nejvhodnější zaměstnání, ale mezi sportovci, podíl přívrženců fitness nepřesahuje 40%.

Obchodní plán sportovního klubu je vypracován s přihlédnutím k formátu instituce, její cílové skupině, plánované lokalitě a mnoha dalších faktorů.

Cílovým publikem jsou ženy ve věku 27-48 let s průměrnou úrovní příjmu.

Plocha pokoje: 100-250m2.

Umístění: ložnice s velkým počtem obytných budov.

Faktory úspěchu: vysoce kvalitní vybavení, vysoce kvalifikovaní koučovací personál, přátelští a vstřícní pracovníci, kvalita poskytovaných služeb, marketingová podpora.

Výše počáteční investice je 3 368 815 rublů.

Dosažený bod je dosažen v prvním měsíci práce.

Doba návratnosti je od 7 měsíců.

2. Popis podniku, produktu nebo služby

Sportovní klub pro ženy není jen sportovní tělocvična, ale skutečný klub, kde žena získává nejen výsledky, ale i nový okruh přátel, sdílení jejích zájmů, možnost rekreace a zábavy. Zde je důležitý individuální přístup. Každá žena může získat kvalifikovanou konzultaci od odborníka, který bude vyvíjet program školení a výživy pro dosažení co nejefektivnějšího výsledku.

V moderním světě je rytmus žen velmi rychlý a časový rozvrh dne je velmi bohatý, takže je důležité mít blízko k domu. Fitness klub pro ženy by měl být umístěn v rezidenční čtvrti v pěší vzdálenosti od domu.

Seznam služeb:

 • Skupinové lekce. Skupinové aktivity zahrnují kurzy aerobiku, stabilní třídy (pilates, jóga).
 • Cvičební místnost. Tělocvična je vybavena zařízením, které vám umožní pracovat na různých svalových skupinách. Fitness instruktoři provádějí povinnou výuku, mluví o možnostech tělocvičny a technice cvičení na různých simulátorech.
 • Osobní školení. Osobní tréninkový program a individuální přístup jsou nejúčinnější způsob, jak zlepšit úroveň zdraví a kondice. Osobní trenér rozvíjí individuální tréninkový program s přihlédnutím k fyziologickým schopnostem organismu a přání, vybere potřebné zatížení, ovládá techniku ​​cvičení, dynamiku sportovních výkonů.

Výhody osobního školení:

- nastavení správných cílů;

- vytvoření nejvíce dostupného a efektivního programu;

- Bezpečnostní výcvik. Snižuje pravděpodobnost úrazu;

- získání správných dovedností pro cvičení;

- správný výběr prostředků a intenzity školení;

- nejvýraznější výsledek školení;

- disciplína a organizace.

 • Testování fitness.

- Zahájení testování způsobilosti. Účelem počátečního testování je stanovení úrovně fyzické pracovní schopnosti, určení stavu fyzických vlastností člověka, jako je síla, vytrvalost, flexibilita atd., A také harmonie jejich vývoje. Výsledkem počátečního testování je strategický výcvikový plán sestavený na základě přání, cílů a celkového stavu vašeho zdraví.

- standardní testovací vyhodnocuje klíčové ukazatele zdravotního stavu a úrovně tělesného vývoje, jakož i onemocnění centrálního a periferního nervového systému, který je pro správný výběr koučování režimu a prevence syndromu fyzického přetížení velmi důležité.

Zvýšení příjmů instituce může být prostřednictvím prodeje dalšího zboží.

- Kosmetika pro dobrou postavu.

Všechny nástroje linky pracují pro tři účely:

 1. Slabost a lehkost v celém těle.
 2. Mládež a krása kůže.
 3. Harmony a celkový smysl pro pohodlí.

Zákazníci mohou dostat radu od odborníka na výživu, stejně jako vybrat nejúčinnější stravu, doplnit ji vitamíny a zdravými potravinami a koktejly.

3. Popis trhu

Během posledních 15-20 let prošla fitness průmyslem velkou metamorfózou. Tato sféra se začala objevovat v Rusku v roce 1993 a pouze bohatí lidé si mohli dovolit navštívit fitness centrum. Fitness se nyní implantuje do všech vrstev společnosti. V celém Rusku jsou sportovní kluby otevřeny pro každý vkus a peněženku.

Optimistické prognózy fitness odvětví poskytují různé výzkumné společnosti. Například, marketingová agentura „Business Port“, říká, že růst tohoto trhu bude držet minimálně 25%, protože společnost volá NeoAnalytics postavu ve výši 3,2 mld. USD., S odvoláním na potenciální kapacity ruského trhu fitness služeb.

V polovině roku 2015 bylo v Rusku více než 3 tisíce sportovních klubů, ve kterých bylo více než 1,7 milionu lidí. Ale stejně jako v mnoha jiných sférách jsou vůdci Moskva a Petrohrad. Kapitálový trh fitness služeb, pokud jde o tempo vývoje a trendů, se blíží západním standardům. Konkurence je zde velmi vysoká a krize jen zhoršuje situaci.

Na trhu je tendence diverzifikovat fitness odvětví. V poslední době se do pozadí dostaly velké sportovní komplexy s bazény, lázněmi a dalšími službami. Stále více lidí, kteří se starají o své zdraví a fyzickou podobu, preferují "domácí" kluby, které jsou v docházkové vzdálenosti. Pro podnikatele, kteří chtějí otevřít vlastní podnik ve fitnessovém oboru, se toto vyrovnání může dostat do rukou. Musíme si uvědomit, že sportovní klub nebude v krátké době platit za sebe a velikost počáteční investice nemůže být nazvána jako malá.

Cílovým publikem sportovního klubu pro ženy jsou ženy, jejichž věk je 27-48 let, úroveň prosperity je střední.

Sleva, krása a zdraví budou vždy v popředí seznamu priorit moderních žen, protože péče o sebe je ta položka výdajů, která je řezaná téměř poslední. Když kolem neurčitosti a každé zprávy máte nervózní, je důležité, aby se žena potešila, vytvořila atmosféru pohodlí a klidu kolem ní. Proto se popularita sportovních klubů pro ženy v nadcházejících letech jen zvýší.

4. Prodej a marketing

Doporučené způsoby propagace reklamy:

- Internetová reklama, sociální sítě;

Současně je třeba poznamenat, že "Sarafanne Radio" je bezpodmínečně povinnou metodou propagace reklamy, která musí být zapamatována a zpracována po celou dobu fungování podniku. Existuje několik způsobů, jak zvýšit tento kanál přitahování zákazníků:

 • Chcete-li překonat očekávání: pokud zákazníkovi dobře sloušíte, nebo lépe, než překročíte očekávání, pak si vás bude pamatovat jako vynikající společnost a bude platit znovu a znovu. K tomu jsou dary efektivní, což se stává překvapením pro klienta. Například některé další služby jako dárek.
 • Práce s doporučeními: práce s doporučeními je velmi silná strategie pro zvětšení ústní hygieny. Můžete vytvořit program doporučení pro vaši firmu a při každém nákupu, řekněte tento program "kupujícím" (trénujte své manažery) a napište o programu odměn ve vašich reklamních materiálech. Je lepší, aby reklama na nákup okamžitě pro obě strany posílila.

- "Přiveďte kamaráda a získejte 5% slevu. 2 přátelé - 10%. 3 přátelé - 15% »

- "Přiveďte kamaráda a získejte: 10% slevu a 5% slevu pro kamaráda"

 • Použijte efekt Wow: jeden z poměrně rychlých způsobů, jak spustit ústní slovo, je efekt wow. Vytvořte si příběh o tom, který člověk pak sdělí svým přátelům. Například, jak rychle můžete ztratit 5-7 kilogramů tím, že pravidelně navštěvujete sportovní klub a cvičíte s trenérem. Po obdržení takového úžasného výsledku bude váš klient sdílet s celým svým okolím.
 • Komunikujte zdvořile, dělejte práci včas a kvalitativně: ve skutečnosti, aby se slovo z úst, je obvykle dost jenom začít dělat svou práci dobře:

- Zveřejnění informací na webu srozumitelně a srozumitelně;

- Proveďte služby včas;

- Dostupnost zajištění kvality.

Často, když dělá svou práci tak, jak byla původně prohlášena klientovi, je již možné vyjít na lepší úroveň mezi 90% konkurentů. Spokojený kupující přinese s sebou ještě dvě, a ne spokojený bude vést pět zákazníků.

5. Výrobní plán

Hlavním cílem je otevření sportovního klubu pro ženy.

 • Přehled trhu nemovitostí pro výběr optimálních prostor

Základní požadavky na pokoj.

Vyberte oblast:
- "Spící" oblasti s vyšším podílem cílového publika. Hlavním typem budov jsou vícepodlažní obytné budovy. Pokud je vybrán starý bytový fond, je nutně středně vysoký, protože důchodci obvykle pobývají v levném starém fondu; pokud nové budovy, pak s termínem více než 1 rok (obyvatelé nových budov s termínem kratší než jeden rok, zpravidla, utratí v prvním roce všechny příjmy a úspory za uspořádání nového bytu).


- Doporučuje se provozovat sportovní klub vedle zdravotnických firem, lékáren, bank, bodů za příjem účtů za veřejné služby, vzdělávací instituce pro děti, kosmetické salony střední a vysoké cenové kategorie.

Charakteristika areálu:
- Plocha areálu je 100-250 m2 (méně se zvažuje individuálně);
- Samostatný vstup z ulice nebo z konce;
- Je žádoucí mít parkoviště pro 5 nebo více vozů;
- Přednostně první podlaží nebo polopřískání s okny. V suterénu se nepřihlíží. Můžete posoudit druhé patro s pohodlným a krátkým schodištěm. Nad druhým patrem se nepovažuje umístění klubu;
- Místo na fasádě směřující k ulici, pro umístění vývěsní štítku je povinné, je také žádoucí mít místo, kde se dá banner umístit.

Technické požadavky na pokoj:
- zaručený průtok vody nejméně 8 m3 denně;
- zatížení na překrytí 100 kg / m 2;
- Možnost připojení koupelny a sprchy ve výši 1 za 50 m2;
- Možnost přestavby a rekonstrukce inženýrských sítí;
- výška vrchlíku není menší než 2,8 m (až do zavěšeného stropu);
- přítomnost nebo možnost umístění dodávky a odsávání. V souladu s SNIP výměna vzduchu na osobu by měla být nejméně 80 metrů krychlových. m za hodinu pro

rychlost pohybu vzduchu není větší než 5 m / s a ​​na osobu se požaduje také alespoň 33 metrů čtverečních. cm plochy plnícího roštu;
- Šířka vchodu (vstup do místnosti a vchod do jádra) není menší než 95 cm.
V případě, že je vchod menší než 95 cm, je nutné zjistit, zda je možné rozšířit otvor nebo rozmontovat okno a zasunout zařízení do místnosti.

 • Registrace právnické osoby;

Činnosti mohou provádět jak jednotlivec, tak i právnická osoba - LLC.

 • Uzavření smlouvy o dodávce zařízení.
 • Platba podle smlouvy o dodávce zařízení;
 • Nábor zaměstnanců;
 • Reklamní kampaň;
 • Začněte prodávat vstupenky do klubu.
 • Opravy místností;
 • Nákup potřebného nábytku, zásob atd.;
 • Výběr zbývajících zaměstnanců;
 • Nezávislé školení zaměstnanců;
 • Základní testování zaměstnanců na vybavení a prodeji před otevřením;
 • Příjem a instalace zařízení;
 • Zpráva o připravenosti klubu na otevření;
 • Slavnostní otevření;
 • Testování zaměstnanců po otevření klubu;
 • Reklamní kampaň sítě podle plánu ročních akcií;
 • Současná práce v klubu.

6. Organizační struktura

Zaměstnanecký plán:

 • Ředitel;
 • Administrátor (2 osoby);
 • Trenér (3 osoby);
 • Čistší (2 osoby).

Pro týmovou práci je třeba podrobně popsat popisy práce pro každého zaměstnance. Než začnete pracovat, musí každý uchazeč absolvovat zkoušku v poznatcích o popisu zaměstnání a obecných pravidlech interakce mezi zaměstnanci v rámci stávající organizační struktury.

Ředitel

Ústředním prvkem organizační struktury sportovního klubu je ředitel. Je to ten, který koordinuje veškerou práci, dohlíží na plnění povinností každého ze zaměstnanců, vytváří pravidla pro vzájemné působení v kolektivu. Ředitel vykonává činnost ve dvou hlavních oblastech: vnější a vnitřní.

Externí zahrnuje:

 1. Definice hlavního směru rozvoje sportovního klubu (specializace školy);
 2. Zavedení dalších směrů (jóga, protahování atd.);
 3. Vyhledání školitelů pro každý ze směrů, definice mzdového systému;
 4. Zaměstnávání zaměstnanců, vedení rozhovorů;
 5. Definice marketingové strategie;
 6. Holding MC od profesionálů z jiných měst;
 7. Vyhledejte příležitosti pro rozvoj klubu, otevření dalších poboček.

Interní činnost se skládá z:

 1. Vypracování pravidel pro fungování sportovního klubu, popisy práce;
 2. Kontrola kvality práce, ukládání pokut, vydávání bonusů;
 3. Rozdělení rozpočtu mezi položky výdajů;
 4. Mzdové platby zaměstnancům;
 5. Přilákání dalších zaměstnanců (fotografové, kameramani, DJs atd.);
 6. Vývoj reklamních materiálů, kontrola publikací.

Otevřením sportovního klubu, vlastníkem firmy, zpravidla působí jako ředitel. To vám umožní lépe pochopit specifika tohoto oboru a v budoucnu kompetentně delegovat pravomoc na další zaměstnance.

Administrátor

Mezi povinnosti správce patří:

 1. Otevření haly půl hodiny před začátkem zasedání;
 2. Kontrola provozního stavu zařízení;
 3. Kontrola stavu místnosti (čistota haly, dostupnost dodatečného vybavení);
 4. Předběžné zaznamenávání klientů pro třídy;
 5. Vedení zákaznické základny;
 6. Setkání klientů, seznámení s pravidly sportovního klubu;
 7. Prodej předplatného a přijetí platby;
 8. Vypracování rozvrhu tříd pro každý měsíc s přihlédnutím k přáním zákazníků;
 9. Přijetí hovoru, konzultace o všech klubových službách a pracovním plánu;
 10. Hledání nových zákazníků;
 11. Zavření místnosti.

V závislosti na počtu zaměstnanců v kanceláři správce, rozvrhu a pravidlech práce vašeho klubu se pozice pracovní pozice změní. Nicméně ještě před začátkem práce byste se měli ujistit, že uchazeč o volné místo je seznámen se všemi povinnostmi, jelikož administrátor je tváří klubu pro každého klienta.

Trenér

Mezi úkoly trenéra patří:

 1. Včasné zahájení každé lekce;
 2. Podrobné bezpečnostní instruktáže pro nové zákazníky;
 3. Udržování pořadí v hale během tříd;
 4. Individuální přístup ke každému klientovi;
 5. Průběžný nezávislý profesní rozvoj;
 6. Zlepšení pověsti a rozšíření základny běžných zákazníků.