Obchod s palivem: výroba briket z pilin. Výroba palivových briket doma

Palivové brikety jsou pevná hořlavina, která je vyráběna ze dřeva, stejně jako ostatní vegetační odpady.

V současné době jsou široce používány. Používají se pro různé druhy pecí, kotlů, stejně dobře spalují v krbech, grilách, kachlovách.

Palivové brikety ze dřeva neobsahují škodlivé látky ani lepidlo. Zvláště lisované při vysoké teplotě a při vysokém tlaku, připomínají tvar válce.

Výroba brikety z pilin je založena na procesu lisování odpadu z výroby tesařů, nastříhaný dřevní odpad pod vlivem vysokého tlaku při zahřátí. Vazebným řetězcem je lignin obsažený v rostlinných buňkách. Mnozí vědí, jak vyrábět palivové brikety. To bude popsáno později.

Výhody

Hlavní výhodou tohoto materiálu je konstantní teplota během spalování po dobu čtyř hodin. Palivové brikety kouří méně, nejekrujte a nestřílejte. Rovněž jejich výhodou při používání je nejnižší emise znečištění životního prostředí při spalování ve srovnání s konvenčními tuhými palivy se stejnou výhřevností, jako je uhlí, ale méně než patnáctkrát vyšší než je obsah popela (max. 1%).

To znamená, že ve srovnání s obyčejným palivovým dřívím pak můžete v peci dávat tříkrát méně palivových briket. Současně jsou schopny zajistit stabilní teplotu v celém spalovacím procesu. To je důležitá vlastnost materiálu.

Po spálení se palivové brikety stanou, jako běžné palivové dříví, uhlí. To umožňuje v budoucnu vařit gril nebo šišky kebabů na nich. Teplota ohřevu palivových briket je vyšší než teplota běžné palivové dříví a téměř se rovná teplotě uhlí.

Výhodou tohoto materiálu je konstantní teplota během hoření po dobu čtyř hodin. Dřevěné palivové brikety mají tepelnou emisi 4400 kcal. To je značný ukazatel. Například výhřevnost stromu (tuhá hmota je suchá) je 2930 kcal / kg, u hnědého uhlí je 3910 kcal / kg. Palivové brikety jsou produkty šetrné k životnímu prostředí. při jejich výrobě je vyloučeno přidávání různých přísad.

Hlavní rysy a rozsah palivových briket

Pro výrobu tohoto materiálu se jako suroviny používají dřevní štěpky, štěpky, štěpky nebo jiný dřevní odpad. Srovnání palivových briket ze dřeva s koksem, antracitovým uhlíkem a dřevem ukazuje, že mají největší kapacitu pro odvádění tepla a při spalování v emisích CO2 jsou několikrát nižší.

Při spálení tento materiál prakticky nezanechává odpad, popel tvořící v tomto případě je přibližně jedno procento. Použitím takových výrobků zajistíte nejen nepřetržité plynulé spalování bez jisker a kliknutí, ale přinášíte také mnohem menší škodu přírodě. Proto je produkce pilinových briket účinná.

Tento produkt se používá téměř všude. Palivové brikety jsou alternativní levné biopaliva pro zařízení, která pracují na dřevu, uhlí atd. Tento ekologicky šetrný materiál získává obrovskou popularitu.

V důsledku toho bude obchodování s palivem ziskové. Specifikovaný materiál se používá pro pece pecí, krbů, vaření kebabů, na grilování, grilování. Výrobky současně spálí s nejmenší emisí kouře, vysokým tepelným výkonem a menším jiskřením.

Výroba palivových briket doma vlastními rukama

Samozřejmě nelze koupit palivové brikety. K dnešnímu dni můžete koupit naprosto vše, pokud to dovoluje dostupnost finančních prostředků. Výroba brikiet z pilin však může být provedena sama o sobě, čímž se pro zimu dodá dodatečné pevné ekologické palivo pro sporáky. To také ušetří všechny rohy farmy před nadměrným množstvím paliva. Proto je výroba palivových briket doma nákladově efektivní.

Tento materiál je vyroben z pilin, štěpků, štěpků, slámy, plodů semen, suchých stonků rostlin, uhelného prachu, padlých listů stromů. Jinými slovy, budou vhodné malé hořlavé odpadky, které již na farmě již nepotřebují. Součástí vazu bude obyčejná hlína. 10 kg jemného suchého materiálu bude vyžadovat jeden kilogram jílů. Aby mohly být brikety stejného tvaru, volně složené, je možné vyrábět speciální buňky z desek (například z dřevěných beden).

Etapy výroby

V tomto případě se výroba briket provádí v následujícím pořadí:

 • Do připraveného kontejneru se nalije rozdrcený materiál (piliny, štěpky, hobliny, sláma, luskovina, uhelný prach, suché stonky rostlin, padlé listy stromů).
 • Pak byste měli vylévat hlínu.
 • Poté přidejte tolik vody, kolik potřebujete pro snadné tvarování celé hmoty. To se provádí individuálně.
 • Dále formujeme z výsledné hmoty briket nebo plníme směs do forem.
 • Pak jsme pečlivě stiskli a sklopili, abychom usušili na slunci.

Pro trvanlivost palivových briket jsou umístěny ze spodní a horní strany s nepotřebným papírem nebo hadry. Poté jsou všechny stisknuty dohromady.

Podnikatelský záměr - výroba palivových briket

Dnes se více a více pozornosti věnuje obnovitelným zdrojům energie pro všechny druhy lidských potřeb - bionaftu pro automobily, solární panely, větrné generátory, dřevěné a palivové brikety pro vytápění. Ty se liší od běžné palivové dříví s vysokým tepelným výkonem. Při jejich výrobě se používají moderní technologie. Za prvé je však nutné vypracovat obchodní plán "Výroba palivových briket."

Jak již bylo zmíněno výše, tento výrobek je vyroben ze všech druhů dřevního odpadu a také ze slupky slunečnice, rašeliny, slámy. Vzhledem k jejich značným energetickým výkonům, kompaktnosti a ekologické kompatibilitě se palivové brikety používají kdekoli -Při vytápění rodinných domů, na elektrárnách, v kotlích apod.

Při výrobě tohoto materiálu je lignin - látka obsažená v rostlinách - roztavena pod tlakem a teplotou, čímž se všechny částice váží. Příroda, palivové brikety připomínají běžné palivové dříví. Oni jsou často nazýváni Eurodoors. Obvykle jsou asi 25 cm dlouhé a 10 cm v průměru. V podstatě obsahuje balení 12 briket. Pokud je to žádoucí, mohou být vyrobeny v různých velikostech. V tomto případě je třeba vypracovat podnikatelský plán pro výrobu eurodoorů.

Výběr surovin

V tomto procesu je důležitý individuální přístup. Provádění výroby palivových briket z pilin pomůže podnikům pro zpracování odpadů (to může být nábytkářský závod, pila, tesařská dílna apod.). Surovinou pro výrobu tohoto biopaliva mohou být piliny a všechny druhy většího odpadu ze dřeva. Například, croaker, řezy, manželství. Hospodářskou výhodou je v tomto případě levná obnovitelná surovina pro výrobu palivových briket.

Trh

Poptávka po palivových briketách ze dřeva neustále roste. Důvodem je především jejich ekonomické využití a pohodlí při přepravě a skladování. V Evropě je tento druh paliva poptávka po nějakou dobu. V Rusku se tento materiál objevil poměrně nedávno.

Trh se však již aktivně utvářil a palivo v této oblasti začalo růst. Proto je možné, abyste si v tomto oboru zaujali místo. Je dobré, že zdroje surovin pro výrobu tohoto produktu lze nalézt v hojnosti téměř v jakékoli oblasti naší vlasti.

Dachy, venkovské domy, rekreační střediska - spotřebitelé palivových briket - jsou ohřívány kotli nebo krby. Obecně platí, že tato zařízení nezahrnují vytápění komunikací, nebo jsou hodně zastaralé a opotřebované. Dnes, dokonce i v supermarketech, můžete koupit granule paliva, Euro-tyče.

Samostatnou oblastí implementace tohoto produktu může být i řada organizací: zemědělské rostliny, drůbež. Téměř každý podnik, který má kotelny, pracuje na tuhá paliva. Nebude obtížné se zajímat o nákup těchto materiálů těmito organizacemi. Stačí, abyste vypočítali výhody transakce. To zahrnuje zlepšení situace v oblasti životního prostředí v oblasti umístění podniku a snížení nákladů na přepravu a skladování. Veškeré stávající kotelny, které pracují s pevnými palivy, mohou fungovat na tomto materiálu.

Výroba a technologie

Při výrobě palivových briket se obecně dodržují následující požadavky: frakční rozměr není větší než 3 mm a vlhkost je 9 až 13%. Samozřejmě, že neexistuje žádná dokonalá surovina. A značná část z nich nesplní tyto požadavky. Různá výroba odpadů bude třeba korigovat. Důležité je také sušení a broušení. Je to docela jednoduché.

Pro broušení dřevěného odpadu je vhodný třískový stroj domácí i zahraniční výroby. Hlavními ukazateli vašeho podniku budou objemy výroby a výstupní množství hotové frakce, která je na výstupu regulována.

Například pro takové účely se používá stroj, který brousí dřevní odpad, jako je například 5P-RM. Jsou vloženy do přijímajícího okna, kde je zachycuje speciální mechanismus a přenáší je do oblasti broušení. Po rozštěpení dřevo vstupuje do roštu, skrze které se promítají větší hotové úlomky. Na výstupu získáme piliny požadované velikosti.

Re-broušení a sušení surovin lze provádět v zařízení typu AC-3. Takový stroj šetří elektrickou energii díky současnému sušení a mletí odpadu. Také pro sušičku potřebujete generátor tepla, který může pracovat s odpadem nebo dřevem.

Nábor zaměstnanců

Tento proces by se měl brát vážně. Je nutné zaměstnávat pracovníky pro normální provoz podniku. Číslo se vypočítává v závislosti na objemech výroby, stejně jako v souladu s normami provozu zařízení a počtem směn.

Určení počtu zaměstnanců pro výkon práce je prováděno s ohledem na pracovní dobu 365 dnů za rok ve 3 osmihodinových směnách. Tudíž se provádí hledání generálního ředitele, vedoucího účetního, supervizora řazení (provozovatele zařízení), provozovatele výroby, hlavních pracovníků, podpůrného personálu, řidičů.

Etapy realizace projektu

V takovém případě budete potřebovat následující:

- Hledání zdrojů prvního kapitálu, úvěru.

- Nákup zařízení a pronájem průmyslových areálů.

- Pracuje při instalaci.

- Registrace potřebných dokumentů pro tento typ činnosti.

Náklady a zisk

- Výroba palivových briket z pilin má stabilní cenu v oblasti 5%.

- Náklady na materiály a suroviny činí 40%.

- Náklady na práci - 29%.

- Nájemné činí 5%.

- Příspěvky na povinné důchodové pojištění - 4%.

- Náhradní díly pro zařízení - 2%.

- Sociální pojištění - 1,5%.

Podnik, který provádí výrobu brikety z pilin, nepřesahuje stanovený limit obratu, může po uplynutí pětiletého období dosahovat ziskovosti až do výše 50%. To je dobrý ukazatel v této oblasti podnikání.

Po oboznámení se s obsahem tohoto článku může každý začínající podnikatel vyvodit příslušné závěry a organizovat výrobu briket z pilin. Podnikatelský plán je v tomto případě poměrně jednoduchý.

Podnikatelský plán: jak otevřít výrobu eurodoorů

Podrobné pokyny k otevření výroby eurobodů

Je to smutné, ale až 35 procent řezaných stromů na území naší země jít do odpadu. Jedná se o dobře známou postavu a je obrovský vzhledem k objemu dřeva sklizeného v Rusku. Mezitím pro běžných podnikatelů existuje otázka. Jak můžete z těchto nepotřebných prací použít všechny a začít vydělávat na prodeji palivového dříví?

Samotný pilin není nejúčinnějším způsobem, jak zapálit oheň. Spálí dobře, oblast zapálení je velká, ale procento tepla je zcela nevhodné. Proto se takový způsob využití odpadního dřeva neprokázal. Kromě toho dochází k uvolňování látek škodlivých pro lidské zdraví po vypálení pilin.

Existuje však způsob, jak je používat inteligentněji. Takže z pilin dělat zvláštní dřevěné pelety, nazývané pelety nebo palivové brikety. Používají se také pro palivové kotle. Takto zpracované zbytky po zpracování dřeva se nazývají Euro-pruty.

To je zvláštní druh biopaliva, které se získává následkem postupu lisování takových průmyslových odpadů, jako jsou piliny, dřevěné hobliny, zemědělský odpad - sláma, stonky plodin a další materiál. Tvarování Euro-šipky může mít různé tvary - válcové, polygonální atd.

Výhody eurodoorů

Používání tohoto druhu palivového dřeva má několik nepopiratelných výhod.

 • úroveň uvolňování tepla je velmi vysoká. Indikátory mají při spalování uhlí tendenci na úroveň.
 • Nízký obsah popela
 • Ekologické ukazatele. Emise oxidu uhelnatého a dalších škodlivých látek jsou minimální.

Evrodrova jsou vhodné jak pro kotlové zařízení, tak i pro nezávislé použití bez zvláštních prostředků, které umožňují vytápění zcela odlišných místností.

Zařízení

Podnikatel, který se chystá zahájit výrobu tohoto druhu biopaliva, musí pochopit, jaké vybavení použije k úspěšnému podnikání.

 • Zařízení, které dovoluje drcení odpadu dřevozpracující průmysl.
 • Po rozdrcení je lisovací proces. Tento proces vyžaduje vlastní zařízení, které budou drcené části tlačit na brikety.
 • Zařízení pro sušení připraven k uvolnění.

Při plánování nákupu zařízení je nutné se seznámit s možnými nabídkami na trhu. Takže podnikatel může koupit všechny komponenty samostatně. Nebo můžete organizovat nákup jedné výrobní linky.

Nyní na trhu zařízení najdete řadu nabídek, které se liší jak cenou, tak v zemi výrobcem. Proto je pro podnikatele důležité, aby podrobně prozkoumal trh, seznámil se s názory těch, kteří již využívali služby dodavatelů. A také odhadnout náklady na pořízení, dodávku a instalaci včetně jejich povinného sloupce podnikatelského plánu.

Je třeba poznamenat, že mezi ruským výrobcem je také možné najít slušnou sadu jednotek potřebnou pro výrobu euroskopů.

Náklady na zařízení se bude lišit od různých faktorů. Zahrnuje plnou hodnotu a automatizaci linky, stejně jako možnosti dalšího hardwaru. Asi 300 tisíc půjde na počáteční nákup a instalaci jednotlivých jednotek.

Pokud plánujete úplnou instalaci automatickou výrobu, stojí za to zvážit speciální nabídky pro kompletní instalaci kompletních linek se všemi potřebnými hardwarovými systémy. Nicméně, tato úroveň organizace bude vyžadovat nesrovnatelně velké investic v organizaci. A přinese ne méně, pokud jde o objem výroby.

Takže nákup, dodávka, instalace a úprava linky schopné produkovat až 500 kilogramů výrobku za hodinu bude stát nejméně 10 milionů rublů. Taková linka vám poskytne brikety vynikající kvality, které splní všechny evropské standardy. A v takovém případě budou vhodné i pro prodej nejen v Rusku, ale iv zahraničí.

Další možností - poloautomatická linka, jehož výroba a prodej je usazen v Číně. Podobné zařízení, i když dražší než "sjezdové" zařízení, ale výrazně těží z ceny plné automatizace. Čínská linka, která je určena pro 200 kilogramů za hodinu eurodoors, bude stát 2 až 3 miliony rublů.

Samotný proces výroby briket na prodej ekologicky šetrné. Stejně jako u jakéhokoli jiného typu výroby jsou však v prostorách, kde je proces organizován, uloženy určité požadavky. Minimálně toto:

 • Napájení 380 V
 • Kompletně vybavené a připravené k použití inženýrské sítě - instalatérské a kanalizační.
 • Dodržování schválených požadavků hygienické a epidemiologické služby, stejně jako služby požární bezpečnosti.
 • Vzhledem k tomu, že výroba se liší od neexistence pokynů pro ochranu životního prostředí, nebudou vyžadovány žádné další licence.

Velikost pokoje

Velikost prostor pro výrobu se může lišit podle toho, jaký druh zařízení bude instalován pro další výrobu, od jeho úplnosti a bezpečnostních pravidel.

Také velikost bude ovlivněna objemem výrobní kapacity. Například ve formulaci 150 - 200 euro-palivového dříví kilogramech za hodinu, to bude trvat 100 až 150 metrů čtverečních velikost prostoru, který bude nutné přidat asi 50 čtverce přidělených podle přívodní zónou a skladování vyrobeného výstup. V souladu s tím, že zvýšení kapacity a velikost úložného prostoru požadovaného také úměrně zvýší.

Zaměstnanci

Množství použité práce bude také záviset na objemu vaší briketové výrobní linky. Standardní schéma třísměnné činnosti podniku zajišťuje čtrnáct zaměstnanců. Mezi nimi pracují jako ředitel, skladatel a účetní v rozvrhu pětidenního týdne. Zbytek - 4 lidé ve třech směnách. Skladovatel a účetní dává smysl kombinovat.

Výrobní proces

Technologické složky zahrnují povinné ukazatele: vlhkost by neměla překročit 15 procent. A protože většina surovin - piliny a třísky mají vyšší vlhkost a frakční index, pak technologie zahrnuje sušení.

 • Aby bylo dosaženo požadovaných rozměrových parametrů a broušení velkých odpadů, štěpkovač. V takových agregátech se krmivo nalije do přijímacího okna a vstupuje do mlecí oblasti podél okapů. Ta část rozdrceného materiálu, která neprošla rozměry rozměru, se opět automaticky vrátí do oblasti broušení. Na výstupu je velikost čipů až 35 mm.
 • Sušicí zařízení Používá horký vzduch, který je ohříván speciálním generátorem tepla. Je pozoruhodné, že palivem pro tento typ generátoru budou ty Eurostrokes, které vyrábíte.
 • Extruder. Stiskne hmotu původně připravenou předchozím zařízením. Suroviny jsou vytlačeny a rozřezány na brikety požadovaného tvaru a velikosti. Obvykle jsou od 20 do 35 cm.

Po průchodu všemi stupni přípravy jsou suroviny převezeny do skladiště, kde jsou uloženy pod krytem. A lepší, ve specializované uzavřeného obalu.

Dříve byly hlavními trhy pro velké výrobní linky, kde byly tyto brikety vyráběny, země Evropy. Nicméně v současné fázi se aktivně vytvářejí vnitřní poptávkové vektory, což je primárně způsobeno růstem sazeb za vytápění plynu.

A dnes je pro podnikatele, který má příležitost poskytnout trh s evropskými trhy, možnost pracovat jak pro export do zahraničí, tak pro domácí prodej. Ovšem ekonomická a politická situace v zemi může opět diktovat nové vývozní podmínky. Proto, především při vytváření podnikatelského plánu, je třeba vzít v úvahu domácí poptávky. Podle prognóz odborníků do roku 2020 se zdvojnásobí.

Investice

Pro maximalizaci ziskovosti a ziskovosti výroby se doporučuje okamžitě umístit plnohodnotnou automatizovanou linku na 1000 kg produktů za hodinu. To bude stát asi 10 milionů rublů.

Není-li možné zpočátku umístit takové částky do organizace a rozvoje podniku, pak je možné zvážit možnosti s nižší kapacitou. Nicméně, toto by mělo být provedeno především v případě, že se nachází vlastní surovina. V tomto případě zařízení může stát mnohem menší částku - 1 milion rublů.

Náklady na trhu surové suroviny by měly být analyzovány přímo při přípravě podnikatelského plánu, protože ceny se mohou značně lišit. Pokud však vezmeme průměrně 4000 rublů na tunu evropských stromů, pak bude měsíční míra prodeje briketů 2 400 000 rublů. Je zajištěno, že v den, kdy je podnik schopen vyrobit až 20 tun.

V tomto případě, měsíční výdaje bude sestávat z:

 • Náklady na nákup surovin: 180 - 200 tisíc rublů.
 • Mzdový fond - 20 procent z prodeje - 480 000 rublů
 • Náklady na elektřinu: - 350 000 rublů
 • Logistika - 7 procent z prodeje: 170 tisíc rublů
 • Ostatní výdaje - 9 procent z prodeje: 220 tisíc rublů

Celkové náklady: 1 400 000 rublů

Pro každý podnik bude počátečním krokem potvrzení a registrace obchodního práva ve státních orgánech. Pro výrobu dřevěných briket bude nejlepší forma organizační a právní formy registrace individuálního podnikatele.

Nicméně otázky týkající se formy zdanění, stejně jako další dokumentační procesy, je lepší předem projednat s odborníkem nebo si najmete tým, který udělá vše potřebné a zaúčtuje vaše účetní závěrky pro další outsourcing. Podobné služby stojí určitá částka, ale nakonec bude stát méně času a výhod.

Čistý příjem, s ohledem na všechny daně podniku, bude asi 850 tisíc rublů měsíčně. S takovými značnými investicemi vám tato úroveň příjmů umožní dosáhnout návratnosti od 10 do 12 měsíců provozu společnosti.

Položky obchodního plánu

Aby vše výše popsané fungovalo a skutečně přineslo zisk, je třeba správně skládat podnikatelský plán, odrážející všechny nezbytné kroky. Mezi ně patří:

 1. Vyhledejte investiční kapitál. Kde budete mít peníze, jaké procento z nich půjde na půjčky.
 2. Suroviny. Místa dodání, ceny, výdaje. Odkud pochází hlavní materiál.
 3. Nákup zařízení. Dodavatel, ceny, které jsou součástí platby, jaké další náklady vzniknou s určitým zařízením a v jakých fázích.
 4. Montáž. Je součástí zakoupené výrobní linky. Pokud ne, jaké zdroje zmizí a jak dlouho to bude trvat.
 5. Registrace IP. Od velikosti státních povinností až po najímání firmy na vedení účetnictví.
 6. Systém zdanění. Jaké jsou měsíční výdaje v oblasti daní a poplatků.
 7. Zaměstnanci. Počet, plán, vydělaný poplatek, prostředky k pronájmu, potřebné ukazatele a dovednosti.
 8. Spuštění výrobní linky. Načasování, potřebné finanční prostředky.
 9. Prodej produktů. Prodejní linky, export, logistika, hlavní zákazníci, ceny, množství prodaného zboží po určitou dobu.

Kromě výše uvedených bodů je třeba zohlednit náklady marketingové společnosti, analýzu tržních vyhlídek, další náklady, čas a fáze tvorby obchodní nabídky a její efektivitu, pronájem prostor. A také možné Rozšíření podniku a načasování vstupu do čistého zisku.

Dalších 1000 nejlepších obchodních modelů najdete v sekcích: Obchodní nápady nebo Franchise

Podnikatelský plán pro výrobu palivových briket

Tento podnikatelský plán pro výrobu palivových briket popisuje základní kroky pro organizaci malého, ale slibného podniku, který bude mít vysokou ziskovost zejména v malých městech a venkovských oblastech. Palivové brikety nebo, jak se nazývají, "eurodrova", se staly populární v zemích našeho kontinentu, a to především kvůli jeho ekologické šetrnosti.

Tento typ obnovitelných biopaliv se postupně rozšiřuje v Rusku, odkud jsou tyto produkty dokonce vyváženy do jiných zemí.

Obecná koncepce projektu

Přestože problém s palivy a energií v naší zemi se nezhoršil stejně jako v zemích západní Evropy, získává se výroba brikiet z pilin. Důvodem pro takovou popularitu tohoto podniku je vysoká poptávka po tomto palivu v zahraničí a rostoucí popularita v rámci země. Vysvětluje se to především vysokými kalorickými vlastnostmi paliva. Například pokud se při spalování běžného palivového dřeva uvolní 10 MJ / kg tepelné energie, pelety dávají 19 MJ / kg. Kromě toho jsou náklady na organizaci výroby nízké a dřevozpracující odpad může být použit jako surovina pro hotový výrobek.

Navrhovaný obchodní plán pro výrobu palivových briket s výpočty je navržen na dva roky a má za cíl vytvořit podnik, který řeší důležité společenské a ekonomické problémy:

 • Uspořádání vysoce výnosné výroby.
 • Vytvořte další úlohy.
 • Podporujte příjem daňových odpočtů z místního rozpočtu.

Financování projektu (pořízení technologického zařízení) se provádí získáním vypůjčených prostředků ve výši 1,8 milionu rublů. Vlastní prostředky zakladatele jsou také používány k zaplacení nájmu průmyslových prostor. Náklady na projekt zahrnují také náklady na platy odborníků.

Hlavní aktivity projektu a načasování jejich realizace jsou uvedeny v této tabulce:

Seznam aktivit, podmínky jejich realizace, výše výdajů na projekt mohou zakladatelé využít při jednáních s investory, zástupci správních orgánů a dalších zainteresovaných stran.

Životní cyklus projektu je 2 roky.

Analýza trhu

Rychlý vývoj trhu s biopalivami je spojen především s energetickými výzvami, které existují v evropských zemích, a výrazným nárůstem nákladů na tradiční paliva. V Rusku se začal objevovat zájem o výrobu palivových briket na přelomu 21. století, kdy byly v zemi organizovány první podniky vyrábějící palety. V roce 2004 byl biopalivový průmysl vytvořen jako samostatná obchodní linka, která v posledních letech prošla řadou významných strukturálních a kvalitativních změn.

Pokud v počáteční fázi zřízení tohoto odvětví bylo v zemi pouze přibližně 30 aktivních výrobců a pouze 3 - 4 z nich se dostali na mezinárodní trh, nyní se jejich počet zvýšil nejen. V Rusku se objevily odborné časopisy a katalogy, zahájily se konference a semináře o aktuálních otázkách rozvoje trhu s alternativními palivy.

Toto úsilí vedlo k tomu, že od roku 2002 se počet producentů evropských měst ročně zdvojnásobil. Podle odborníků tento trend bude pokračovat v následujícím období. K tomu dochází i za takových podmínek, že domácí briketovací podniky stále trpí nedostatkem surovin. Pokud sám tento fakt je paradoxní v Rusku, další omezující bariéry jsou zcela logické: v zemi stále nemají zavedenou výrobu speciálního vybavení, žádné kvalifikovaní odborníci v podnikatelů je nedostatek zkušeností z působení v produktech na trhu.

Důsledkem všech těchto okolností je neustálý růst cen (o 5% až 80%, v závislosti na regionu) nákupních cen palivových briket.

V zahraničí, ruská výroba tohoto průmyslu stojí 80-230 eur za 1 tunu. To je usnadněno postupným hromaděním domácích podnikatelů zkušeností v průmyslovém trhu, široká popularizace tohoto druhu paliva v populaci vysoká ziskovost výroby (minimálně 15%), aktivní investičních fondů na tuzemském průmyslu na zahraničních firem.

V současné době je nepopiratelný obrovský potenciál domácí bioenergie. Ale podle odborníků, pokračovat v růstu trhu, je nutné dodržovat dvě základní podmínky:

 • Vyžaduje přechod od konkurence mezi domácími výrobci ke spolupráci, což povede k výměně zkušeností a znalostí.
 • Pro průmysl je zapotřebí státní podpora.

K dnešnímu dni již byly v tomto směru podniknuty určité kroky. Například, přijala federální energetickou strategii pro období do roku 2020, který předpokládá vytvoření příznivějšího investičního klimatu pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů, rozšířené zavedení moderních technologií pro výrobu biopaliv, organizace domácí výrobu zařízení pro průmysl.

Očekává se, že v důsledku provádění činností této strategie v roce 2020 dosáhne podíl obnovitelných zdrojů energie v odvětví pohonných hmot a energetiky v zemi 0,6% (v evropských zemích se toto číslo zvýší na 15%). Státní duma Ruské federace má zvláštní komisi, která připravuje zákony v oblasti alternativní energie.

Stručně řečeno, bioenergie v Rusku má potřebné vyhlídky, aby se brzy staly rozvinutou, ekologickou, konkurenceschopnou a výnosnou pobočkou národního hospodářství. V dohledné budoucnosti se bude poptávka po palivových briketách pouze zvyšovat, což povede ke zvýšení konkurence a přežití trhu pouze efektivních výrobců, jejichž počet také poroste.

Organizační a právní forma a daně

Podnik na výrobu palivových briket je vytvořen v organizačně-právní formě LLC (společnost s ručením omezeným). To umožní příležitost spolupracovat s právními subjekty a výrazně rozšířit schopnost společnosti prodat výrobky.

Výroba palivových briket: podnikání budoucnosti.

Úvod

Palivové brikety jsou populárně nazývány "Eurodrovy", což je přezdívka, kterou obdrželi za svou prevalenci v západních zemích, kde je prioritní využívání ekologických a obnovitelných paliv. V Rusku energetický problém ještě není tak akutní, ale popularita biopaliv roste každým rokem a poptávka není značná. Podnikatelé, kteří vyrábějí palivové brikety, najdou spotřebitele mezi majiteli soukromých domů, pozemků a továren jak v zahraničí, tak ve své vlasti.

Hlavními pozitivními vlastnostmi dřevěného paliva je jeho výhřevnost, která se rovná 19 MJ / kg (pro srovnání v běžných palivových dřívích je 10 MJ / kg), stejně jako bezpečná výroba s využitím dřevního odpadu jako suroviny.

Výběr surovin

Suroviny na brikety mohou být použity téměř jakýkoli dřevní odpad: hobliny, listy, hrnce, vesla, kufry, paušální odpad. Rovněž se používá sláma, rašelina a plevy obilí. Spotřeba surovin je asi 4 m3. m. na 1 kubický metr. m. konečného produktu. V 1 cu. m. piliny asi 1,2 tuny hmotnosti. Spotřeba slámy a trupu na tunu hotového produktu závisí na druhu plodiny:

Zbytky výroby na 1 tunu produktů

Sláma, plevy, otruby

1,5 t. sláma + 0,2 t obětiny

Sláma, plevy, otruby

2 t listy + 4 tb.

V podstatě jsou kladeny požadavky na obsah frakce a vlhkosti suroviny: neměly by mít velikost větší než 3 mm a obsah vlhkosti 8-12%. Pokud suroviny nesplňují stanovený požadavek, podrobí se mletí a sušení.

Výrobní technologie

Prvním krokem je příprava surovin. Je přiváděn do štěpkovacího stroje, kde je strom rozdrcen a prochází sítem. Po tomto postupu se čipy vyskytují s frakcí 5-30 mm. V aerodynamickém sušiči-drtič materiálu prochází finálním mletím a sušením. Výstup lze nastavit na velikost 1 mm.

Brikety z pilin jsou vyráběny na šroubovém lisu, který je vytváří pod velkým tlakem. Zde se nepožaduje pojivo, protože strom obsahuje speciální látku, která je přírodní lepidlo. Na výstupu se získají brikety o hustotě 1,1-1,2 t / m3, válcové nebo obdélníkové, 10-30 cm dlouhé a 60-75 cm v průměru.

Krmení surovin zajišťuje pásový dopravník. Je třeba poznamenat, že dopravníky na lisu jsou postupně opotřebovávány a vyžadují výměnu, což však nevyžaduje mnoho času a nákladů.

Ceny surovin a zařízení

Výrobní linka zahrnuje následující vybavení:

 • Sušička - ze 100 tisíc rublů;
 • Drtič - ze 100 tisíc rublů;
 • lisovací šroub - z 250 tisíc rublů;
 • napájecí šroub - od 13 do 80 tisíc rublů;
 • pohon bunkru - 50-100 tisíc;
 • větrací zařízení - 1,2 - 3,6 tis. rublů. pro náměstí. m. s montážními pracemi;
 • generátor tepla - 150 tisíc rublů;
 • cyklón - 10 až 30 tisíc rublů;
 • dopravník - asi 200 tisíc rublů;
 • ovládací panel - asi 10 tisíc rublů;
 • stroj na balení - 300-800 tisíc rublů;
 • elektronické váhy - od 5 tisíc rublů;

Náklady na piliny závisí na regionu a pohybuje se od 1 do 15 rublů. pro kostku. m. Ale teď na internetu najdete spoustu reklam o volném dřevěném odpadu, které stačí vyzdvihnout. Výrobci nábytku a řeziva opakovaně čelí problému likvidace odpadu, takže je dokonce udělíte přízeň. Stejné piliny mohou být použity jako palivo pro generátor tepla.

Pokoj a personál

K vyhledání zařízení, administrativního bloku, skladů, dílčích koupelen a koupelny byste měli najít pokoj s rozlohou 120m2 s elektrickou sítí 380V (100 kW) a minimálním odsávacím zařízením. K servisu zařízení v jedné směně budou potřebovat asi 4 osoby.

Investice a zisky

Náklady na podnikání při výrobě 4 tun za směnu (80 tun za měsíc) zahrnují:

 • náklady na nákup a instalaci zařízení - asi 1,5 milionu rublů;
 • plat zaměstnanců (4 pracovníci plus 3 administrativy) - cca 140 tis. měsíčně;
 • náklady na suroviny (výpočet na minimum) - 67 cu. m. suroviny asi 1000 rublů.
 • pronájem prostor - asi 20 tisíc rublů;
 • různé výdaje.

Celková počáteční investice bude asi 1,8 milionu rublů. Velkoobchodní náklady na brikety jsou asi 4-5 tisíc rublů. za tunu. Pokud najdete zdroj volných surovin, pak měsíční náklady budou asi 200 tisíc rublů. Procento zisku z celkových příjmů je asi 40%. Se dvěma zaměnitelnými pracovními plány (160 tun za měsíc) se podnik vyplatí za šest měsíců.

Cheruhina Christina
(c) www.openbusiness.ru - portál obchodních plánů a průvodců

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.

Čistý zisk (za měsíc):

Chcete provést podrobný finanční výpočet pro podnikatelský plán? Použijte bezplatnou mobilní aplikaci "Business Calculations" pro Android v Google Play nebo si objednejte profesionální obchodní plán od našeho odborníka v oblasti plánování podnikání.

Výroba palivových briket: ekonomické vyhlídky a obchodní plán

V situaci výrazného zvýšení cen palivových zdrojů je výroba palivových briket, jejichž obchodní plán je uveden níže, nejen atraktivní iniciativou z hlediska úspor energie, ale také ziskového podnikání.

Výroba palivových briket: technologie

V první fázi výroby brikiet se připravují suroviny. Je přiváděno do štěpkovače, ve kterém je dřevo mleté ​​a prošlo sítem. V důsledku toho se uvolňují třísky s frakcí 5-30 mm. V aerodynamickém sušičce-drtič se výsledný materiál podrobí konečnému sušení.

Brikety se vyrábějí pomocí šroubového lisu, jehož práce se provádí pod vysokým tlakem. V důsledku toho se vyrábějí brikety o hustotě 1,1-1,2 t / m³, obdélníkového nebo válcového tvaru o průměru 60-75 cm a délce 10-30 cm.

Napájecí dopravník je zajišťován pásovým dopravníkem.

Tvorba výrobní linky a výběr surovin

K vytvoření výrobní linky a instalace zařízení je zapotřebí kapitálové investice:

 • Sušička - ze 100 000 rublů;
 • šnekový lis - od 250 000 rub;
 • Drtič - od 100 000 rublů;
 • napájecí šroub - až 80 000 rublů;
 • ventilační zařízení s montážními pracemi - 3 600 rub. pro m²;
 • zásobník bunkru - 70-100 000;
 • cyklón - 20-30 000 rublů;
 • generátor tepla - 150 000 rublů;
 • dálkové ovládání - 10 000 rublů;
 • dopravník - 200 000 rublů;
 • balicí stroj - 400-800 000 rub;
 • elektronické váhy - od 5 000 rub.

Při vypracování podnikatelského plánu pro výrobu briket je třeba vzít v úvahu náklady na piliny, které se liší v závislosti na regionu a mohou se pohybovat od 1 do 20 rublů. pro 1 m³. Často je možné se setkat s oznámeními výrobců nábytku a řeziva, kteří se s problémem likvidace odpadu obracejí. Stejné piliny lze použít jako palivo pro generátor tepla.

Dobrou alternativou k dřevnímu odpadu při výrobě palivových briket může být zemědělský odpad (obilí a slámy, kukuřice, rýže, slunečnice). Vzhledem k jejich fyzikálním vlastnostem může být tento odpad zdrojem pohonných hmot pro velké množství venkovských oblastí, zejména těch, které nemají velké lesní plochy.

Sláma je jedním z nejlevnějších zdrojů obnovitelné energie. Při zpracování zemědělských produktů se vytváří velmi významný podíl odpadu. V tabulce je uveden podíl odpadu na 1 tun vyrobených produktů.

Specifická hmotnost zemědělských odpadů

Výhodná činnost pro výrobu palivových briket

Brikety, nebo jak oni jsou často nazýváni, evrodrova - moderní typ použitého paliva pro vytápění rodinných domů, bazénů, dočasné stavby, zemědělské stavby, atd jsou suché a hustá, takže hoří déle než obyčejné dřevo, zvýraznění zároveň.. podstatně větší množství tepla. Kromě toho, že jsou šetrné k životnímu prostředí - výroba palivových pelet se provádí především s využitím dřevního odpadu a zemědělství. Díky těmto vlastnostem, evrodrova roztrhl pytel v posledních letech, a jejich výroba se stal výnosný nápad na podnikání.

Naléhavost této myšlenky

Ekonomické, ekologické, pohodlné skladování a používání, vysoká účinnost - to jsou hlavní důvody pro rostoucí popularitu těchto materiálů v Evropě, kde byly vynalezeny, av Rusku.

Tepelný výkon tohoto paliva je 1,5 krát vyšší než tepelný výkon dřeva. Jedna tuna Euro-tyčí je schopna nahradit jednu tunu uhlí, ale brikety jsou kompaktnější a při spalování nerozšíří nepříjemný zápach, kouř a saze.

Náklady na palivové brikety, v závislosti na typu produktů a surovin, dosahují průměru 4500 rublů. až 10 000 rublů. za tunu. Vzhledem k tomu, že aby byly odpady, a provozní náklady výrobců se sníží především na zaplacení elektřiny a tepelné energie potřebné pro provoz speciálního zařízení, obchodní výroby euro-palivového dříví lze nazvat jedním z nejvíce jednoduché a levné na údržbu všech oblastí výrobního sektoru.

Ruský trh pro výrobu palivových briket je exportně orientovaný. Hlavními odběrateli jsou země Evropy: Dánsko, Švédsko a Norsko. Geografická oblast prodeje se rozšiřuje, ale současně roste také domácí spotřeba briketovaného biopaliva.

Instalace linky pro výrobu palivových briket do dřevozpracujícího podniku (např. Pokud je pila jako podnik používána jako hlavní směr) může účinně vyřešit problém likvidace odpadu, rozšířit sortiment výrobků a poskytnout majiteli dobrý dodatečný příjem.

Ale i v případě, že surovina pro výrobu těchto výrobků bude muset koupit, a musím říci, že náklady, například dvě tuny dřevního odpadu nezbytných k výrobě jedné tuny briketovaného paliva je asi 400 rublů, obchodní recyklovatelné může být velmi výnosné.

Typy produktů

Existují tři hlavní typy Euro-šipky, které se liší ve formě a designu. Každý druh dostal jméno od výrobce, který jej poprvé uvedl na trh. Druhy paliva, seřazené vzestupně podle ceny:

 • Brikety Nestro ("Nestro") - mají válcovitý tvar, délka od 5 do 10 cm, průměr od 5 do 9 cm. Mohou mít radiální otvor. Vyrábí se na hydraulických a mechanických listech;
 • Rufové brikety ("Ruf") - jsou ve formě cihel o rozměrech 6 × 7 × 15 cm. Vyrábějí se z pilin a jiného měkkého a tvrdého dřeva pomocí hydraulických lisů, neobsahují chemické látky;
 • Brikety Pini-Kay (Pini-Kay) - mají protáhlý tvar, v řezu připomínají polygony (se čtyřmi nebo šesti plochami) s radiálním otvorem. Vyrobeno na šroubových listech, povinné tepelné zpracování. Nejodolnější a odolnější vůči vlhkosti jsou proto dražší.

Technologie výroby palivových briket je založena na lisovací metodě. Látky používané jako suroviny jsou zhutněny při tlaku 300 až 1100 barů (v závislosti na typu briket), vytlačují z nich kapalinu a dávají potřebný tvar.

Nejběžnějším materiálem pro získání takových výrobků je drcený dřevěný odpad (piliny, štěpky, drobky). Jako surovinu můžete také použít slupku slunečnicových semen, rýžových lusků a pohanky, slámy.

Je užitečné vědět, jak výhodná je produkce dřevěného uhlí. Prodejní trh materiálu, výrobní technologie, výrobní zařízení a prognóza zisku.

K poznámce: nové typy podnikání, které jsou vhodné pro začínající podnikatele.

Technologické procesy a nezbytné vybavení

V tkáních rostlinného odpadu je lignin polymerní sloučenina, která slouží jako pojivo. Proces lisování surovin pod vysokým tlakem vede ke zvýšení jejich teploty, v důsledku čehož je tato látka aktivována a zajišťuje potřebný svazek mezi frakcemi a další tvorbu brikety.

Proces výroby briketovaného ekologického paliva se skládá z následujících etap:

 • příprava surovin - drcení, broušení, prosévání;
 • sušení - obsah vlhkosti v surovinách by neměl překročit 12%;
 • lisování a briketování;
 • tepelné zpracování (pouze pro specifikaci Pinkey-Key) při teplotě 250-350 ° C.

Díky vytápění se povrch briketů roztaví, což z nich činí odolnější. Brikety Pini-Kay mají charakteristický tmavý odstín.

Výrobky připravené k balení jsou baleny v pytlích nebo filmu. Pro jeho skladování nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, hlavním důvodem je vyloučení možnosti proniknutí vlhkosti do úložiště hotových briket.

Technologické vybavení

Jaké vybavení potřebujete pro výrobu palivových briket? Technologické linky briketování se obvykle skládají ze třísek, kladivových drtičů, sušících bubnů a briketovacích lisů vybavených hydraulickými čerpadly.

Jako příklad uvažujme linku pro výrobu dřevěných briket z „Ekodrev-Tver“, který je schopen produkovat 1 tuny odpadů (piliny, hobliny, štěpky do 20 mm, frakce) a 500 kg hotového výrobku za hodinu. Skládá se ze čtyř částí: pro sušení surovin, drcení, sekundární broušení a briketování.

Zpočátku vstupuje velká surovina do zpracovávacího stroje na štěpkovací stroj, pak se dopravovaný čip přivádí do zásobníků sušicího bubnu a generátoru tepla. Do nich jsou také naloženy malé frakce surovin. Palivo, hořící v generátoru tepla, vydává vysoušecí prostředek, díky němuž surovina v bubnu vysuší až na požadovanou úroveň.

Poté pomocí speciálního zařízení - cyklonu pneumatického dopravníku vybaveného ventilátorem, jsou sušené suroviny odstraněny z bubnu a odděleny od sušicího prostředku.

Na místech sekundárního broušení jsou materiály zpracovávány kladivovými mlýny. Potom piliny spadnou do lisovacího bunkru, kde se mísí se šroubem a spadá pod píst hydraulického válce.

Výrobce poskytuje jak automatické (v normálním režimu), tak manuální řízení (v režimu nastavení lisu nebo údržby).

Chcete-li pracovat na linii, potřebujete dva lidi. Instalace zařízení vyžaduje prostor 33 m dlouhý, 7 m široký a 7 m vysoký.

Náklady na zařízení by měly být kontrolovány u výrobce. Průměrná cena podobných linek s podobnými charakteristikami činí 4,5 až 5 milionů rublů, s výjimkou instalace a uvedení do provozu.

Samozřejmě, že tato částka není k dispozici všem podnikatelům. Musím však říci, že dnes v Rusku vzniká nejen trh s briketovaným biopalivem, ale také trh výrobních zařízení. Zobrazují se možnosti rozpočtu, které jsou určeny k výrobě malých šarží produktů. Mohou být použity například v truhlářských dílnách k likvidaci odpadu nebo doma pro výrobu palivových briket z pilin s vlastními rukama.

Kompaktní stroje s ručním nakládáním stojí asi 200 000-300 000 rublů. Jejich produktivita se pohybuje od 5 do 15 kg hotových výrobků za hodinu.

Jednou z možností je lis na výrobu válcových palivových briket BP-20A. Celkové rozměry zařízení umožňují jeho instalaci i v malé místnosti, například ve vlastní garáži. Je užitečné si přečíst, co se dá vyrobit v garáži za účelem prodeje.

S pomocí tohoto stroje může být dřevěný odpad briketován, který může být použit pro spalování v domácích i průmyslových pecích. Je vybaven vestavěným míchadlem, které zabraňuje zavěšení surovin.

Lisování je způsobeno působením hydraulického čerpadla, které je poháněno elektromotorem. Stroj na výrobu palivových briket BP-20A je vybaven systémem pro nastavení upínacího svěráku, pomocí vstupních vodítek je vytvořena potřebná tlaková síla. Tento lis je navíc vybaven pečicím zařízením, což z něj činí ještě odolnější. Přibližná cena zařízení je 270000 rublů, maximální produktivita - 15 kg hotových výrobků za hodinu.

Podnikové plánování

Otevření mini-továrny na výrobu palivových briket by mělo začít s přípravou podnikatelského plánu. Úplná studie proveditelnosti projektu je nejlépe objednána od odborníků. Přibližný výpočet ekonomických ukazatelů lze také provést nezávisle, a to shromažďováním určitých údajů pro jeho region: ceny zařízení a jeho technické charakteristiky, náklady na suroviny, náklady na služby a podobně.

Hlavním cílem rozvoje podnikatelského plánu pro výrobu palivových briket je rozvíjet program ekonomických aktivit podniku, v rámci kterého optimálně rozdělit dostupné zdroje k dosažení cílů. V průběhu jeho vývoje je nutné objasnit míru skutečnosti dosažení zamýšlených výsledků. Musí odrážet platnost nákladů a rentabilitu projektu. Je užitečné se naučit, jak udělat správný obchodní plán.

Přibližné údaje pro výpočet doby zisků a návratnosti projektu jsou uvedeny v následující tabulce:

Připravený obchodní plán pro výrobu palivových briket

Složitá otázka čistého životního prostředí je nyní relevantní ve všech zemích světa. Hledání alternativních a kvalitních zdrojů energie a pohonných hmot nyní vede mnoho lidí. Ale cesta z těžké situace je již nalezena! Toto použití palivových briket, které jsou vytvořeny z přírodních zdrojů, jsou vždy obnovitelné. Tato výroba bude vyžadovat moderní technologii a proces broušení pilin různých druhů dřeva, stejně jako makuhi a slámy v homogenním složení, budou tlačeny pod velmi vysokým tlakem.

Podle podnikatelského plánu pro výrobu palivových briket se v důsledku tohoto procesu vyrábějí brikety. Nebo, jak se jinak nazývají, biopaliva. Když hovoříme o návratu koeficientu a pozitivní energie takových briket, jsou tak velké, že je možné je aplikovat, absolutně na všech místech. Mohou to být kotelny, elektrárny nebo obyčejné vytápění různých domů. Jsou také možné další možnosti. Všechny palivové brikety jsou jako běžné palivové dříví. Z tohoto důvodu mohou být stále nazývány "Eurodoors".

Výroba palivových briket bude výhodná, protože investice budou nerealisticky rychle splaceny. V případě, že podnikatel navštívil myšlenku na organizaci prodeje biopaliv, bude nutné vytvořit určitý obchodní plán pro výrobu palivových briket. S pomocí takového plánu existuje šance na organizaci úspěšné výroby a jasného plánování další práce.

Situace na trhu

Je to pro vytápění domů, že palivové brikety jsou obzvláště oblíbené, protože teplo z jejich použití bude mnohem příjemnější než teplo pocházející z uhlí nebo zemního plynu. Velká poptávka po euro-tyčí roste, ale nejsou splněny předpoklady, aby se s těmito výrobky přemísťoval moderní trh. V Ruské federaci trh s takovým materiálem již aktivně získává svůj vlastní obrat. Mnozí lidé, kteří kupují nemovitosti mimo město, dokonale vědí, že je možné zahřát koupené domy pomocí dřevěných kotlů a krbů. Zařízení se tak získává s velkou radostí. A v Evropě je vytápění domu palivovými briketami již rutinou. V různých supermarketech lze prodávat různé balení s granulemi různých objemů.

Trh prodeje palivových briket

A přesto jsou palivové brikety ideální pro použití ve výrobních zařízeních. Každá továrna, která používá jako vytápění tuhá paliva, může jít na palivo na brikety. Podnikový plán pro výrobu briketů palivového dřeva bude tedy výhodnější.

O pokoji

Jako první krok na vinutí nové obchodní organizace bychom měli vzít na vědomí hledání vhodného předpokladu pro výrobu briketů z palivového dřeva. Tato místnost by měla být velmi rozsáhlá. Přibližně osm set metrů čtverečních. Bude vhodné umístit tento prostor mimo domov města, kde se nachází území bývalých továren nebo skladů.

O zařízení

Podle výrobní technologie se předpokládá, že suroviny jsou připraveny, jejíž podíl je až tři milimetry a optimální vlhkost je od deseti do dvanácti procent. Primární suroviny však tyto požadavky nesplní a z tohoto důvodu je třeba použít předběžné broušení a sušení.

Nezbytné zařízení pro výrobu palivových briket bude zahrnovat:

 1. Pásový dopravník;
 2. Generátor tepla, který bude pracovat s odpadem ze dřeva;
 3. Štěpkovač, zejména pro broušení veškerého primárního materiálu;
 4. Aerodynamický sušič;
 5. Bunker tisku.

O personálu organizace

K výrobě briket podle podnikatelského plánu pro výrobu palivových briket funguje dokonale, musí být v obchodním plánu stanovena potřeba různých zdrojů pracovního typu. Organizační složka projektu, která zahrnuje výrobní proces bez přerušení, po dobu 365 dnů v roce. A režim by měl být přesně osm hodin třikrát.

Pracovníci pro výrobu palivových briket

Zaměstnanci zaměstnanců společnosti by měli zahrnovat následující schválené příspěvky:

 1. Jeden generální ředitel;
 2. Jeden vedoucí účetní;
 3. Devět operátorů;
 4. Dva ovladače;
 5. Dva pomocní pracovníci;
 6. Tři supervizní přesunů;
 7. Jeden ekonom.

Jak je vidět ze seznamu, všichni zaměstnanci by měli mít přesně devatenáct osob.

Výdaje

Výdaje na výrobu palivových dřevěných briket budou vypadat takto:

 1. Nákup zařízení - 2 850 000 rublů;
 2. Získání potřebných surovin - 150 000 rublů;
 3. Nepředvídané výdaje - 25 000 rublů;
 4. Pronájem nebo koupě prostor - 200 000 rublů;
 5. Obchodní registrace - 15 000 rublů;
 6. Plat všech zaměstnanců jako celku - 570 000 rublů;
 7. Komunální platby - 55 000 rublů.

Přesný výpočet zisku, který lze očekávat.

Aby bylo možné vyrobit tunu palivových briket, bude to trvat čtyři krychlový primární materiál v hodnotě 850 rublů. V případě, že tři pracovní směny budou vzaty v úvahu po dobu osmi hodin, bude ve skutečnosti produkovat deset tun palivových briket. Objem stejného měsíce bude tři sta tun. 4600 rublů je tržní cena jedné tuny eura. Pokud vezmete v úvahu tyto náklady, skončíte s myšlenkou, že organizace produkce, čistý zisk může mít tři sta tisíc rublů.

Závěr

Tato firma může přinést vynikající měsíční příjem a ziskovost výroby bude více než čtyřicet procent. Pokud je podnikatelský plán pro výrobu palivových briketů sestaven správně as přísným dodržováním, do jednoho roku od tohoto podnikání se vynaloží veškeré vzniklé náklady. V případě, že neexistují žádné finanční prostředky k zahájení výroby, ale silná touha podniknout, je spíše podrobnější studium celé technologie a výrobního procesu.

Také si uvědomte všechna rizika finanční povahy a požádejte banku o akvizici úvěru. A podniknout podnikatelský plán se projeví i bez přítomnosti zvláštních znalostí v oblasti ekonomického plánování. Nejdůležitější je jasně dodržovat pokyny, které jsou vědomě předepsány.