Podnikatelský plán pro výrobu polyethylenových pytlů

Není žádným tajemstvím, že výrobky z polyethylenu, zejména balení, se používají všude. Nemůžeme ani představit život bez tohoto produktu. Doporučujeme vytvořit vlastní úspěšnou firmu související s tímto směrem.

Před zahájením podnikání se musíte rozhodnout, zda si vyrobíte polyethylen sami, nebo použijete připravené suroviny pro výrobu. Ve druhém případě bude projekt komplikovanější a budete potřebovat koupi čističky, protože tato výroba přináší docela vážné škody na životním prostředí. Dále bude obtížné získat různé povolení sanitárně-epidemiologických, environmentálních a požárních úřadů.

Důležitou součástí provozování takového podnikání je neustálé rozšiřování sortimentu výrobků, modernizace zařízení a modernizace.

Výhodou projektu pro výrobu plastových sáčků je skutečnost, že máte opravdu příležitost najít velké distribuční kanály pro vaše výrobky, protože supermarkety a další obchody neustále používají tento výrobek.

Tato firma je vhodná pro začínajícího obchodníka, který se rozhodl otevřít vlastní podnikání. Je to docela jednoduché a hlavní investice je zapotřebí k nákupu zařízení.

Podle statistik, v průměru, návratnost podnikání přichází po roce, ale stane se, že toto období je výrazně sníženo. Výnosnost se může pohybovat od 15 do 45%, u středně velkých podniků to je velmi dobrý ukazatel. Pokud jde o hospodářskou soutěž, je tato tržní nika velmi bohatá, ale kvůli rostoucí poptávce může být výroba považována za velmi vhodnou.

Aby váš projekt skutečně přinesl dobrý příjem a splatil co nejdříve, vytvořte pre-efektivní obchodní plán. V případě potřeby si přečtěte některé z níže uvedených příkladů.

Organizace projektu "od začátku" - je ukázán obchodní plán výroby polyethylenových pytlů. Obsahuje teoretický popis povahy podniku, jakož i vlastnosti produktů. Kompletní informace o obchodní organizaci jsou poskytovány. Tam jsou body, které je třeba věnovat zvláštní pozornost při provádění takového podnikání. Provádí se analýza celkové situace na trhu, určuje se její kapacita a segment hlavních běžných spotřebitelů. Velká pozornost se věnuje výběru surovin pro výrobu. Zobrazí se seznam potřebných zařízení. Byly analyzovány další prodejní kanály pro hotové výrobky.

2 Prioritní směry rozvoje podnikání - byl vypracován projekt pro organizaci vlastní výroby polyethylenových pytlů a odpadkových pytlů. Zvláštní pozornost je věnována výrobě technologií, vyvinuté jsou všechny její hlavní etapy. Je prezentována účinná strategie pro zavádění nových výrobků na plný trh, přednostních pozic ve srovnání s konkurencí. Říká se o lidských zdrojích nezbytných pro fungování podniku. Vyplývá seznam dokumentů požadovaných pro registraci podniku. Byly vyvinuty efektivní způsoby zlepšení projektu.

Studie proveditelnosti proveditelnosti projektu obsahuje podnikatelský plán pro organizaci podniku na výrobu výrobků z polyethylenu, zejména balíků. Byla provedena studie proveditelnosti projektu. Byly vypočítány hlavní ukazatele výkonnosti, mezi něž patří očekávané měsíční příjmy a výdaje organizace, doba návratnosti, stejně jako ukazatele návratnosti projektu. Zvláštní pozornost je věnována výběru prostor, požadavky na něj jsou uvedeny. Byla vyvinuta účinná marketingová politika, v níž hlavní místo zaujímá reklamní činnost zaměřená na nalezení a přilákání co největšího počtu spotřebitelů.

Jak začít s výrobou plastových sáčků?

Výroba polyethylenových pytlů: výrobní technologie + typy zařízení + obchodní náklady a výpočet výnosů + nápady na rozšíření výroby.

Kapitálové investice: 3,975,000 rublů.

Doba návratnosti: 1 rok 9 měsíců.

Stojí za zmínku skutečnost, že výroba polyethylenových pytlů nelze nazvat nový nebo originální typ podnikatelské činnosti. Tyto výrobky jsou již dlouho zakořeněny na trhu jako nezbytný výrobek k použití.

Jen si přemýšlejte o různých použitých balíčcích:

 • s vlastním designem (k prodeji v supermarketech a obchodech);
 • průhledné pytle (v zemích SNS - nedílnou součástí každodenního života);
 • odpadkové pytle;
 • dárkové plastové tašky.

To je důvod, proč můžeme dospět k závěru, že jelikož mnoho výrobců nevstupuje na tento trh, poptávka po takovém zboží bude vždycky.

1. Výroba polyethylenových sáčků: "pro" a "proti"

Co lze přičíst pozitivním aspektům tohoto podnikání?

 1. Snadnost a automatizace výrobního procesu.
 2. Vysoká poptávka - jak mezi soukromými podnikateli, tak velkými průmyslovými zařízeními.
 3. Nízké náklady na suroviny.
 4. Možnost sekundárního zpracování surovin.
 5. Univerzálnost polyethylenu.

Proč je výroba PET špatný nápad?

Všechny hlavní nevýhody výroby lze kombinovat do jednoho slova - ekologie. Mnoho lidí se snaží přepnout na papírové tašky, protože jsou považovány za šetrné k životnímu prostředí. Koneckonců polyethylenové pytle mají velmi dlouhou dobu rozpadu, tento materiál je pro ekosystém považován za méně přijatelný.

V zemích SNS je toto mínus pro podnikatele stále slabé. Ale v Evropě a ve Spojených státech klesá poptávka po výrobcích z polyethylenu před našimi očima.

2. Jak zaregistrovat podnik: seznam potřebných dokumentů

Než zorganizujete výrobu plastových sáčků, potřebujete shromáždit balíček určitých dokumentů a vypracovat potřebné úkony.

Seznam dokumentů pro výrobu plastových sáčků:

Charta společnosti by měla specifikovat takové emise, jako je: schválený kapitál, majetek, seznam zakladatelů, předmět činnosti, umístění, zásada rozdělování zisku mezi zakladateli (pokud je více) atd.

Registrace u místních úřadů.

To znamená, že podnik musí být registrován u právnických osob + měly by být vybrány kódy OKVED. Nejvhodnější jsou 25.22 a 51.47 (výroba plastových výrobků pro balení, velkoobchod s nepotravinářskými výrobky).

Platba za registrační řízení.

Je třeba mít doklad o zaplacení státního poplatku.

Certifikáty pro suroviny.

Povolení ekologických, sanitárních a epidemiologických služeb.

Certifikáty pro výrobu.

Povolení od místní správy města, pro výrobu, stejně jako soulad s GOST (což vyžaduje čtvrtletní potvrzení).

3. Jaké suroviny budou potřebné pro výrobu?

Prvním krokem ve studiu výrobního procesu je stanovení toho, co se bude vyrábět. V případě polyethylenových sáčků existují dvě možnosti: polyethylenová fólie nebo pouzdro.

Pouzdro je druh polotovaru při výrobě pytlů. Lze jej objednat od jiných výrobců. Výhodou této metody výroby je to, že nepotřebujete mnoho zařízení.

V případě, že se plánuje další rozšiřování výrobních formátů, je lepší začít vyrábět polyethylenové fólie sami, protože je možné vyrábět z nich jiné zboží kromě balení.

 • Balící fólie;
 • stavební suroviny (hydroizolace);
 • materiály pro uspořádání skleníků, jakož i další předměty zemědělství.

Hlavní a jedinou surovinou, která se používá pro výrobu polymerního filmu, je granulovaný polymer. Mohou to být granule, které jsou nejprve ošetřitelné a mohou být granule, které byly recyklovány.

Použité suroviny musí splňovat dvě GOST:

Podnikatelský plán pro výrobu obalů

V současné době se polyetylenové sáčky používají téměř všude. Výroba takových balíčků je spíše slibnou činností, i přes nízké náklady. Výrobky z polyethylenu se v životě lidí každým rokem zpevňují. Téměř všichni opustili pytlíky na záclony ve prospěch plastových sáčků. Při nakupování nakupují lidé v nákupních taškách. Za zmínku stojí také nejnovější trend v oblasti marketingu, podle kterého se balíčky začaly používat jako reklamní platformy. Dnes tento způsob inzeruje nejen prodejce a výrobní společnosti, ale i relativně malé organizace.

Registrační formulář

V zásadě otevřít podnik pro výrobu balíčků stačí být individuálním podnikatelem. Nicméně v budoucnu bude nutné uzavírat smlouvy s právnickými osobami, stejně jako prodat velké množství výrobků, proto je zapotřebí zaregistrovat společnost s ručením omezeným.

Místnost

Umístění výroby je nejlepší pro městskou linii, neboť odpadní aktivity jistě přitahují pozornost nejen veřejnosti, ale i environmentálním službám. Pro organizaci výroby je nutné pronajmout plochu cca 100 m2. m. a výška stropu by měla být nejméně 8 m. Výrobní oblast musí být samozřejmě vybavena požárními a větracími systémy, ale zvláštní povolení od SES se nevyžadují.

Nejvíce specifickým požadavkem na skladovací zařízení je jejich suchost a pravidelné větrání, protože polyethylenové granule jsou dobře absorbéry vlhkosti a plynů. Pokud je ve skladu vysoká vlhkost, to negativně ovlivní kvalitu vyráběných výrobků.

Suroviny

Pro výrobu sáčků lze použít granule z polyetylénu, domácí i dovezené. K dnešnímu dni existuje poměrně velký počet typů polyethylenu, nicméně rozdíl mezi nimi při výrobě obalů je zcela nevýznamný. Ve výrobě se používají dva druhy surovin:

 • HDPE - nízkotlaký polyetylén - surovina pro výrobu pytlů v kontaktu s chladnými potravinovými výrobky;
 • LDPE - vysokotlaký polyethylen - surovina pro výrobu pytlů v kontaktu s sypkými a suchými výrobky.

Stojí za zmínku, že jižní korejské suroviny jsou v současné době nejoblíbenější, protože jejich cena činí asi 380 dolarů za tunu, což je téměř dvakrát levnější než některé evropské analogy.

Zařízení

Pro organizaci výrobního procesu je nutné zakoupit:

 1. Extrudér potřeboval převést suroviny do fóliového pouzdra;
 2. Zařízení pro řezání fólií;
 3. Vypínací stroj potřebný k vytvoření rukojetí;
 4. Flexografická zařízení;
 5. Ostatní příslušenství.

Samostatně je třeba vzít na vědomí flexografické vybavení nezbytné pro výrobu obalů s nápisy a výkresy. Cena těchto zařízení je asi 2 miliony rublů, celková hodnota zbytku zařízení kolísá do 500 tisíc rublů. Nicméně není vhodné odmítnout stroj pro flexotisk. S možností vytvářet balíčky s logy a dalšími obrázky je možné uzavřít dohody s regionálními společnostmi, které chtějí inzerovat své služby, což nakonec výrazně omezí dobu návratnosti investic.

Zaměstnanci

K zajištění výroby v personálním stole je nutné zajistit osm pracovních míst:

 • Vedoucí podniku je 1 osoba;
 • Účetní - polopříběh - 1 osoba;
 • Sales Manager - 1 osoba;
 • Technolog - 1 osoba;
 • Pracovníci - 4 osoby.

Zaměstnanci mohou být zkráceni na 6 osob tím, že jim budou přiděleny účetní povinnosti třetí organizaci a kombinovat povinnosti vedoucího prodeje s funkcemi vedoucího podniku.

Zpětná vazba

Pro zahájení provozu jsou zapotřebí následující kapitálové investice:

 • Opravte prostory - 150 tisíc rublů;
 • Získejte potřebné vybavení - 2,5 milionu rublů.

Celkem: 2,65 milionů rublů.

Očekávané měsíční výdaje:

 • Odměňování zaměstnanců - 300 tisíc rublů;
 • Pronájem prostor - 50 tisíc rublů.

Celkem: 350 tisíc rublů.

Otázka marketingu by měla být řešena ve fázi registrace podniku a uspořádání průmyslových prostor. Práce bude především s takovými kupujícími - velkoobchodníky, jako s obchodními sítěmi, továrnami a základnami. S přihlédnutím k ročnímu nárůstu počtu obchodů a maloobchodních řetězců lze předpokládat, že nebudou nutná nevyužitá výrobní kapacita. Podle statistik se náklady na otevření obchodu pro výrobu plastových sáčků vyplatí za přibližně 1 rok.

Podnikatelský plán pro výrobu polyethylenových pytlů. Technologie a zařízení pro výrobu pytlů

Každá činnost vyžaduje vytvoření zvláštního projektu, na jehož základě bude budována. V dnešním článku navrhujeme studium podnikatelského plánu pro výrobu plastových sáčků. Výrobky vyrobené z polyethylenu již dlouho a pevně vstoupily do našeho života. Podívejme se podrobně na to, jak a co bychom měli věnovat pozornost při navrhování tohoto druhu činnosti.

Obecné informace

V současné době se výrobky z polyethylenu používají všude: v obchodech, supermarketech, pro dárkové balení a skladování výrobků. Existují dokonce i speciální balíčky na odpadky, které používaly téměř všichni vlastníci. Dlouho jsou jizdy, kdy byly pytle s pytlem v procesu a celofánové sáčky byly pečlivě uloženy a uloženy.

V současné době plní plastový sáček svůj přímý účel - je to jednorázový nástroj pro pohodlnou přepravu produktu a jeho obalu. To znamená, že poptávka po tomto produktu bude stabilní po mnoho let bez tendence k poklesu.

Při výběru výroby balíčků jako podniku musíte pochopit, že kromě zřejmých funkcí se produkt stal reklamním prostředkem. Téměř každá velká společnost, butik nebo supermarket nabízí svým zákazníkům firemní balíček s vytištěným logem podniku, kontaktní údaje a seznam služeb. Tato metoda je považována za efektivní a mobilní reklamu.

Poptávka po produktech a trzích

Statistiky ukazují, že domácí trh má spoustu nevyužitých výklenků. 20% dodávek výrobků z polyethylenu spadá do zahraničí. Hlavními konkurenty jsou Turecko a Čína. Jejich zboží je velmi levné a často stejné kvality.

Nezavěšené švy, odnímatelné rukojeti a dlabačky jsou jen malou částí vad, jimž čelí kupující těchto výrobků. Bohužel pro našeho spotřebitele je rozhodujícím faktorem cena, proto se poptávka po zboží zahraničních výrobců nezhoršuje.

Ale stojí za zmínku: týká se to pouze přímých velkoobchodních dodávek hotových výrobků. Je výhodnější pracovat na objednávce s uzavřením smluv o dodávkách obalového materiálu a hotových výrobků pro různé obchodní, stavební a výrobní podniky. V takovém případě se můžete spolehnout na skutečnost, že pravidlo "pevného obrazu" bude fungovat. Koneckonců, žádná velká a sebeúctačná společnost nenabízí zákaznické zboží v špatném balení.

Výrobky z polyethylenu jsou vyžadovány v každé oblasti. Dokonce i když ve vašem městě již funguje velká elektrárna, podnikatelé středních a malých podniků budou moci volně najít své místo tím, že budou analyzovat návrhy konkurentů. Existuje mnoho druhů plastových sáčků:

 • dárkové tašky;
 • balení "triček";
 • balíčky "banánů";
 • obaly na odpadky;
 • reklamní obaly s logem;
 • vícevrstvé, jednoplášťové sáčky atd.

V této fázi je hlavním úkolem podnikatele identifikovat produkty s nejvyšší poptávkou nebo najít místo, které není konkurentů pokryto.

Strategie

Vypracování podnikatelského plánu pro výrobu plastových pytlů můžete využít jednoho ze způsobů rozvoje obchodu:

 • vybudovat plný cyklus (který začíná produkcí filmu);
 • zřídit dílčí výrobu (zakoupený hotový film).

Navrhujeme zvážit možnost plného cyklu jako nejslibnějšího druhu činnosti. Kapitálové investice budou vyžadovat mnohem více, ale konečný zisk se rovněž výrazně zvýší. Navíc se zvýší prodejní příležitosti, rozrůstá se nabídka produktů. Podnik s plným cyklem se může stát dodavatelem filmu pro firmy pracující na hotovém polyethylenu.

Film se používá jako univerzální obalový materiál. Postačí připomenout přepravu plastových lahví minerální vodou, pivem nebo džusem. Také polyethylen se používá při stavbě hydroizolace, při ochraně před prachem a prachem při opravách. Finální fólie je navíc dobrým materiálem pro pokrytí skleníků, skleníků a dalších potřeb zemědělského sektoru.

Obchodní registrace

Při registraci podniku pro výrobu polyethylenových výrobků by měly být uvedeny správné kódy OKVED. Jedná se o 25,2, 25,22 a 51,47. Chcete-li zahájit workshop, budete potřebovat:

 • povolení od místní správy;
 • certifikáty od společnosti SES a environmentální služby;
 • povolení požární ochrany a dohledu nad výkonem;
 • osvědčení o výrobě.

V závislosti na plánovaných objemech produkce se můžete zaregistrovat jako samostatný podnikatel nebo jako společnost s ručením omezeným.

Místnost

Při vyvíjení podnikatelského plánu pro výrobu polyethylenových pytlů byste měli vědět, že výroba filmu je aktivita škodlivá pro životní prostředí, takže je třeba věnovat zvláštní pozornost požadavkům, které jsou nutné pro výběr místnosti:

 • dílna nebo závod musí být umístěn v příměstské (nebytové) nebo průmyslové zóně;
 • nezbytně přítomnost výfuku a nucené ventilace, regulace vlhkosti v prodejně av skladu, vytápění;
 • mělo by existovat elektrické připojení pro 3 fáze, uzemnění baterií;
 • vnitřní stěny musí být z nehořlavých materiálů;
 • výška stropu - ne méně než 8 metrů;
 • zařízení pro výrobu pytlů, extruderů a organizace pracovišť musí splňovat požadavky GOST.

Zařízení

K výrobě filmu s dalším tvořením polyethylenových pytlů je nutné zakoupit výrobní linku, která se skládá z následujících zařízení:

 • extruder - zařízení, které převádí granule surovin do fólie vyfukováním ze spodu;
 • Flexotiskový stroj určený pro tisk log, výkresů a dalších obrázků;
 • paktopodelatelnaya stroj (multifunkční), který umožňuje vyrábět tašky různých modifikací, včetně odpadkových pytlů, tašek s dvojitým spodním švem apod.

Přibližná cena výrobní linky je 3 miliony 840 tisíc rublů. Cena zahrnuje dodávku, konfiguraci a školení personálu. Kromě strojů je nutné zakoupit kancelářské, skladové a výstavní vybavení (stojany, stoly, stojany). Získání dalších zařízení bude stát 60 až 70 tisíc rublů.

Technologie balení

 1. Polymerní granule (suroviny) jsou naloženy do speciální násypky extruderu a jsou zachyceny podávacím šroubem. Teplota uvnitř se pohybuje od 180 do 240 stupňů. Jak se granule pohybují, změkčují a taví se do homogenní hmoty. Během vytlačování se vytvoří film ve formě trubky nebo, jak se tomu říká, pouzdra. Na jednom extruderu je možné vytvořit film různé šířky a tloušťky pouze změnou nastavení.
 2. Polyethylenová pouzdra se postupně ochlazují a válcuje.
 3. Je řezán speciálním automatickým nožem tak, aby vznikly dva stejné listy potřebné šířky.
 4. Navíječ naplní hotovou fólii do role. Když šířka posledního dosáhne nastavené velikosti, operátor odstraní roli. Proces navíjení se opakuje znovu.
 5. Dalším krokem je kreslení obrázku. Barva požadované barvy se zředí alkoholem. Neustále se mísí, takže viskozita není ztracena.
 6. Prostřednictvím dávkovacího zařízení se barvivo dostává k inkoustovým válcům, které tisknou vzorek. Po natírání se film natáčí do válců.
 7. Potom stroj dělícího stroje dělí dokončenou roli požadovaným způsobem. Šablona budoucího produktu je vytvořena a je vybrán spodní okraj.
 8. Lisovací lis dělá otvory pro rukojeti (nebo odřízne "jersey").
 9. Svařovací plocha utěsňuje hranu ohřevem až o 180 stupňů. Hotové výrobky jsou tvořeny do balení 100 (1000) kusů.
 10. V závěrečné fázi se provádí kontrola kvality, která zahrnuje kontrolu uchycení upevňovacích prvků a adhezí švů.

Stejně tak se vyrábí pytle na stavební odpad. Rozdíl je v tom, že není třeba řezat otvory pro rukojeti.

Finanční obchodní plán pro výrobu polyethylenových pytlů

Náklady na výrobu balíčku se vypočítají pro každou objednávku. Cena závisí nejen na použitých surovinách (peletách), ale také na řadě dalších faktorů:

 • velikost, tvar a design;
 • hustota filmu;
 • přítomnost spodního záhybu a zesílené rukojeti;
 • barevný tisk (počet odstínů, oblast výkresu atd.).

Pro přibližný výpočet návratnosti projektu si vezměme výrobu bílé neprůsvitné obaly 40 * 60 cm, tlusté 16 mikronů, s řeznou rukojetí. Jeho cena je asi 13 kopecks a velkoobchodní cena je 70. Výrobní linka je schopna produkovat asi 70 ks / min. Zisk za jednu směnu a 22 pracovních dnů bude přibližně 421 tisíc rublů.

Výdaje (v tisících rublů):

 • pronájem obchodu - 45;
 • elektřina - 8;
 • utility - 12;
 • mzdy - 128;
 • daně - 35.

Celkové náklady - 228 tisíc rublů. Ukazuje se, že čistý zisk je 193 tisíc rublů.

Ziskovost

Počáteční investice: nákup zařízení 3 miliony 840 tisíc rublů. + přidat. zařízení 60 tisíc rublů. + náklady na otevření společnosti a získání povolení 30 tisíc rublů.

Celkem: 3 miliony 930 tisíc rublů.

Se ziskem 193 tisíc rublů měsíčně budou počáteční investice splaceny za přibližně 21-22 měsíců.

Výroba papírových pytlů od nuly: obchodní plán

Výroba papírových pytlů je slibná výroba s dobou návratnosti počátečních nákladů

1,5-2 roky a ziskovost

30%. Organizace technologického procesu nevyžaduje dostupnost specifických znalostí a velké počáteční náklady. Jednoduchost vstupu do datového segmentu trhu vyvolala existenci mnoha malých společností a vysokou úroveň konkurence a boj o velké zakázky.

Výhody a nevýhody podnikání při výrobě papírových sáčků

Papírové sáčky jsou vyráběny především z bezpečné pro zdraví a levné materiály. Výroba takových výrobků rychle získává dynamiku. Přestože jsou plastové sáčky praktické a vhodné k ukládání materiálů, jako je dřevěné uhlí, nejsou určeny. Káva, mouka, koření, cukr, pečivo ztrácejí své původní vlastnosti při skladování v plastových sáčcích. Nedoporučujeme je používat pro balení stavebních směsí: alabastr, sádra, cement, přispívají k tvorbě kondenzátu. Papírové pytle jsou také často používány v marketingových propagačních akcích, protože jejich povrch je snadno aplikován na reklamu nebo logo. Zvažte klíčové výhody a nevýhody vytváření podnikání.

Podnikatelský plán pro výrobu papírových pytlů

Hlavní spotřebitelé papírových dohod

Hlavní spotřebitelé papírových pytlů jsou společnosti, nikoli jednotlivci. Níže uvedená tabulka uvádí hlavní spotřebitele tohoto produktu.

Výroba papírových pytlů: technologický proces

Výroba papírových pytlů se skládá z několika technologických etap.

Prvním stupněm je výroba vícevrstvé papírové lepené trubky (sáčky) s příčným nebo podélným rozměrem. Pro dimenzování je použita speciální instalace, která rozptýlí rozpustné lepidlo. Je-li dno sáčků nalepeno, trubka by měla mít podélné průřezy a v případě potřeby výstup vzduchu, když je papírový sáček naplněn cementem, suchými stavebními směsmi nebo jinými sypkými materiály.

Druhou etapou je použití informací o výrobku, ochranné známce apod. Na přední straně pytle nebo pytle. Loga a kresby se používají následujícími způsoby:

 • Ofsetový tisk - prováděný při vývoji produktu, se používá pro řadu výtisků.
 • Silkscreen - slouží k malým výkresům a logům, aplikuje se na skenování nebo hotové výrobky, vyráběné v malých výtiscích (až 1000 kusů). Pro plný barevný tisk není vhodné, špatně přenáší polotóny.
 • Flexografie - tisk s barvou s použitím pružných forem, je vícebarevný a monochromatický, používá se pro velké tiskové úlohy.
 • Reliéfní tisk - je aplikován pouze na tištěné listy papíru, je-li třeba vybrat určitý fragment výkresu, počet kopií není omezen.

Třetí etapa - spodní část papírového pytle je nalepena a šitá, polotovar se připravuje pomocí speciálního poloautomatického stroje pro řezání papírové pásky. Samotné ventily jsou vyráběny na ventilovém stroji. U otevřených pytlů a pytlů není tato operace nutná, ventil je určen pouze pro uzavřené (ventilové) pytle. Papírové pytle (otevřené a uzavřené) jsou rozděleny na šité a lepené. Šité pevněji, ale jsou dražší, protože pro jejich výrobu je potřeba nylonová vlákna.

Čtvrtá fáze se liší pro šité a lepené papírové tašky a tašky. U lepených se konečné lepení používá lisováním. Pro sešití je spodní strana šitá "stehovým" stehem se dvěma nebo jedním podšívkovým nitěm (v závislosti na požadované síle).

Pátý stupeň - lisování a balení balení na balírně. Poté jsou balíky označeny a uloženy nebo odeslány přímo kupujícímu.

Zařízení pro výrobu pytlů

Pro výrobu papírových pytlů potřebujete speciální vybavení. Pro lepené a šité balení budete potřebovat různé stroje. V obchodním plánu pro výrobu papírových pytlů jsou zahrnuty náklady na kvalitní vybavení.

Cena zařízení je ovlivněna typem linky a výkonem stroje. Cena jednoduchého stroje je asi 190000 rub. Stroj na výrobu vícevrstvé trubky stojí 430000 rublů., Obráběcí stroj smíšeného typu - 880000 rub.

Stroje smíšeného typu navzdory značné ceně rychle splácejí, protože za hodinu práce umožňují vyrábět 210 polotovarů ve dvou vrstvách. Automatizovaná linka pro výrobu papírových pytlů a sáčků má ještě větší sílu.

 • zařízení, které provádí vícevrstvý firmware dna papírového produktu;
 • speciální zařízení pro nakládání papíru;
 • perforovací stroj;
 • Hydraulický lis pro výrobky uvolněné z kipovaniya;
 • tiskové zařízení pro vícebarevný nebo černobílý tisk.

Následující video ukazuje proces stroje pro výrobu papírových tašek Fidia Shopper.

Pro prostory, kde je zařízení nainstalováno, neexistují žádné zvláštní požadavky na dodržování stavebních předpisů. Vybíráme jakýkoliv pokoj s přístupem k elektřině a vodě. Jediným požadavkem na ubytování je dodržování standardu požární bezpečnosti.

Druhy surovin

Pro uvolňování tenkých obalů, ephalinu, lepenky, povrstveného papíru, papírového umělého papíru odolného proti vlhkosti a luxusní tužky se používá speciální kraft balicí papír. Při výrobě papírových pytlů se používá těžký papír z recyklovaných materiálů, například z recyklovaného odpadního papíru (viz "Jak otevřít podnik na recyklaci odpadků od začátku"). Pro spolehlivost a trvanlivost výrobků je papír lepen v několika vrstvách a je aplikován další příčný rozměr.

Zaměstnanci

Chcete-li pracovat ve dvou směnách, budou vyžadovat 3-4 pracovníky. Při náboru zaměstnanců je nutné vzít pracovníky s praxí! Je vyžadováno zvláštní vzdělání a kvalifikace.

Náklady na otevření společnosti

Pronájem vhodných prostor bude stát 55000-95000 rublů. Speciální zařízení pro výrobu papírových pytlů pro malou společnost stojí asi 600 000 rublů. Zařízení pro větší podniky s několika výrobními dílnami - alespoň 900 000 rublů.

Nákup zařízení je hlavní finanční investice do našeho podnikání, za což budeme utrácet 600 000 - 900 000 rublů.

K nákupu plně vybavené linky, to bude trvat 2-4 milionů rublů.

Za platbu čtyř pracovníků opustí v měsíci 60000-95000 rublů. Pracují ve směnách, speciální kvalifikace není nutná. V počáteční fázi, dostatek 2 pracovníků s měsíční mzdový fond - 30.000-40000 rublů. Dodatečné náklady budou činit 10 000 až 15 000 rublů a budou platit daně - 95 000 až 12 000 rublů. za měsíc.

Ziskovost

Uvolňování papírových sáčků a obalů je vysoce výnosné podnikání. V počáteční fázi může výtěžek z prodeje balíků činit 250000-400000 rublů za měsíc. Období návratnosti je 1,5 roku.

Náklady na suroviny činí 35 000 rublů za tunu. U 1 balení budete potřebovat 0,09 kg papíru (velikost balení 120x150x50). Náklady na papír pro uvolnění 1 balíčku - 35000x0,09 / 1000 = 3,15 rublů.

Při výdaji na mzdy za uvolnění 1 balíčku ve výši 0,05 rublů. a další výdaje - 0,03 rublů. cena jednoho balíčku bude 3,23 rublů.

Stanovili jsme prodejní cenu nejméně 10 rublů. Získáváme zisk z prodeje 1 balíčku - 6,77 rublů.

S 2-3 stroji v malé výrobní místnosti pracující ve 2 směnách je možné vyrobit 6000 papírových pytlů denně a měsíc nejméně 132 000 balíčků.

Čistý zisk z prodeje obalů - 893600 rub. za měsíc.

Obchodní rizika

Hlavním problémem ovlivňujícím ziskovost výroby papírových pytlů a sáčků je hledání levných surovin. Doporučuje se používat sekundární suroviny. Při výrobě obalů dochází k velké spotřebě elektřiny. Řešení problému je získání špičkových moderních zařízení.

Hlavním problémem je hledání kupujících. Před zahájením výroby musíte vytvořit dohody o budoucích dodávkách balíků. Balíčky se mohou zajímat o obchody s potravinami, zemědělské a průmyslové podniky vyrábějící minerální hnojiva a stavební materiály.

Podnikatelský plán pro výrobu papírových a jiných pytlů

Stáhněte si bezplatné obchodní plány ze speciálního katalogu:
"BEST FREE BUSINESS PLANS OF RUNET"!

Pozor prosím! Volný obchodní plán nabízený ke stažení níže je příkladem. Podnikatelský plán, který nejlépe vyhovuje vaší firmě, musí být vytvořen za pomoci odborníků.

Podnikatel Alexander Malinovský, majitel obchodu pro výrobu plastových pytlů, vypráví příběh. V podání má 10 pracovníků ve výrobní lince pracovníků v budově bývalé továrny na oděvy, pronajaté s právem na vykoupení. Alexander spolupracuje také se třemi potravinovými značkami, které realizují reklamu svých produktů a dalších 5 velkých hypermarketů jako prodejní místa.

Podnikatelský plán pro vytvoření balíčků avoků a další

Jak to všechno začalo

Vždycky jsem snil o zahájení podnikání. Současně musel splnit několik požadavků:

 • nevyžadují významné počáteční investice;
 • být konkurenceschopný;
 • nezávisí na krizi, selhání a jiných katastrofách na devizovém trhu;
 • být v poptávce.

Byla to jen jedna věc, která mě zastavila - nevěděla jsem, jaké výrobky jsou pro to nejvhodnější. A teď, když jsem kráčel po ulicích města, všiml jsem si, že kolemjdoucí chodí, spěchají o svém podnikání a všichni v ruce balíčky se širokou škálou věcí - jídlem, knihami, oblečením.

Takže vznikla myšlenka vytvořit soukromou firmu pro výrobu plastových pytlů s minimálními náklady.

Za to, co jsem pečlivě počítala?

Zpočátku jsem sestavil seznam potřebného vybavení:

 • Extrudér pro výrobu fólií ze surovin;
 • Stroj na řezání a pájení polyethylenu;
 • Řezací lis pro výrobní rukojeti;
 • Flexografický stroj pro tisk atraktivních log, výkresů.

Přibližně počítat náklady na nákup strojů při pohledu na jejich ceny na internetu. Potřeboval jsem asi 600 000 rublů, což by v naší době nebylo těžké dostat.

Dále jsem vypočítal peníze, abych zaplatil dvanáct pracovníků, které jsem plánoval pronajmout, a náklady na pronájem místnosti. Celkově spolu se zařízením jsem měl asi milion rublů.

Trochu, vzhledem k tomu, že jsem plánovala najít společnosti, které by byly ochotné platit za reklamu - mé logo na mých obalech.

Zdálo se, že vše bylo v pořádku, ale pochopil jsem, že bez kompetentně vypracovaného obchodního plánu by moje produkce mohla v počáteční fázi selhat.

Není možné vzít do úvahy a nezávisle vypočítat mnoho nuancí trhu:

 • konkurenceschopnost;
 • stupňování poptávky po produktu;
 • náklady na suroviny;
 • návrat projektu;
 • zákony a mnoho dalších podrobností.

Kde získáte šablonu podnikatelského plánu?

Uvědomuji si, že náklady na služby konzultační agentury jsou nesourodé (jak jsem zhruba odhadoval, že můj továrník bude potřebovat tři dny práce), rozhodl jsem se, že sám vytvořím ekonomický program.

Za to, že jsem na internetu, stáhnul jsem levný šablonu pro obchodní plán. Zde je třeba poznamenat, že síť je plná a zdarma. Snažil jsem se je samozřejmě stáhnout, ale data jsou tak zastaralá, že i když si vytvořím vlastní deriváty, bylo by nemožné dosáhnout jasně ověřeného programu.

Ale koupil šablonu pro 500 rublů, příjemně potěšený skutečnou analýzou současného trhu prodeje a spotřeby. Dal jsem do něj hodnoty a snížil údaje ve zvláštním programu, který je na internetu také obrovský a má připravený obchodní plán.

Po pečlivém zkoumání jsem se již bez poklesu pochybností rozhodl založit vlastní derivační linku, protože výsledky výplaty jsem byl 100% spokojen.

Příští měsíc jsem strávil v nekonečném běhu - vytvořil jsem IP, zaregistroval jsem firmu, hledal pokoj a pracovníky, dohodl se na umístění reklamních log a prodejních míst, koupil vybavení.

Brzy můj obchod byl otevřený a funguje jasně, plně v souladu s parametry podnikatelského plánu. Denní příjem je asi 30 000 rublů, respektive měsíční - 900 000 rublů.

Za rok, vezmeme-li v úvahu veškeré náklady na pronájem, mzdy, suroviny, platbu daní a účtů, jsem plně splatil své investice a začal získávat zcela stabilní zisk.

Výroba polyetylénových pytlů

Několik užitečných informací a stručný popis podnikatelského plánu pro výrobu balíčků:

Podnikatelský plán pro výrobu polyethylenových pytlů

Nabízíme, abychom zvážili projekt podniku s malými finančními náklady - výrobou balíčků. Mnozí, kteří dnes, již ve výrobním podnikání, říkají, že tato mezera je nejslibnější.

Tato oblast činnosti s velkým potenciálem, protože tyto výrobky jsou požadovány ve všech sférách života. Výrobky z polyethylenu mají vysokou poptávku v obchodě, průmyslu a každodenním životě.

Pro začátečníky a zkušené podnikatele bude užitečné přečíst článek "Jak vytvořit pracovní podnikatelský plán pro malé podniky".

Jaká literatura by měla být použita při vytváření obchodního plánu, přečtěte si zde >>

Obchodní zařízení pro výrobu sáčků

Moderní extrudéry jsou v několika cenových rozmezích. Zařízení je charakterizováno produktivitou výroby, přítomností rozšířených funkcí.

Levný segment zařízení v rozmezí 10.000-12.000 $. Průměrný cenový rozsah strojů dosahuje 15 000 USD. Chcete-li uspořádat plnohodnotnou výrobu v mini továrně pro výrobu různých výrobků z polyethylenu, bude toto zařízení stát 30 000 dolarů.

Sortiment dováženého i domácího vybavení je různorodý.

Podle odborných odhadů má takový podnik rychlou návratnost v průměru 2-3 roky. Vzhledem k vysoké poptávce po obalech z polyethylenu jsou údaje o vrácených výdajích reálné.

Podle odborníků v oblasti výroby je žádoucí koupit několik typů zařízení. Důvodem je, že rozšiřováním sortimentu výrobních zdrojů poskytnete každému zákazníkovi velké množství zboží. Vytvoření loajální ceny na pozadí výroby ve velkém měřítku je výhodnější.

Druhy výroby polyethylenových výrobků:

 • Výroba obalů - trička, různé hustoty, velikosti, barvy. Volba přiláká potenciální zákazníky;
 • výroba polyetylénových pytlů všech standardních velikostí, barev, tvarů;
 • výroba papírových pytlů;
 • výroba pytlů na odpadky;
 • výroba tašek s logem. Obchody, supermarkety, nákupní centra využívají propagační balíčky pro balení s logem - jsou to vaše potenciální zákazníci.

Čím více směrů vyberete, tím více funkčních zařízení budete potřebovat.

Můžete oslovit velké publikum zákazníků a dodat své produkty stabilně.

Moderní zařízení pro výrobu balíků je automatizováno, proto může jedna osoba na jednu směnu řídit a řídit proces.

Zařízení pro výrobu je snadné spravovat a udržovat.

Spravedlnost provádí firmy provádějící zařízení a provádí se jejich uvedení do provozu.

Finanční účet

Každému podnikateli je zajímavý finanční přínos budoucího podniku. Budeme předvídat finanční náklady na budoucí projekt.

Koupíte jednoduché zařízení, které stojí 300 000 rublů. Jeho výkon je 50 balení za minutu. Materiální náklady na výrobu jednoho balíčku stojí 10 kopek.

Tabulka č. 1. Potenciál balíčků spotřebitelů v Rusku

Naši velkoobchodní zákazníci koupí každý 40 kopek. Celkový zisk z jednoho balíčku bude 30 centů. Vypočítáme průměrnou denní práci stroje (10-12 hodin) - vyrábíme 30 000 kusů.

V peněžním ekvivalentu za jeden den je produkce 9000 rublů.

Za jeden pracovní týden s jednoduchým zařízením bude příjem činit 198 000 rublů. Je třeba vzít v úvahu, že z této částky je nutné odečíst náklady na mzdy, dopravu, spotřební materiál pro stroje.

Mzda jednoho zaměstnance na výrobních zařízeních za měsíc je asi 18 000 rublů.

Vedle organizace produkčních činností je nutné navrhnout marketingový plán. Ve velkých průmyslových odvětvích se zabývají obchodníci a specialisté obchodního oddělení.

Tabulka číslo 2. Růst účastníků trhu s balíčkovou výrobou v Rusku

Pokud vaše plány zahrnují spuštění rozsáhlé výrobní linky, pak samozřejmě profesionálové by měli být zapojeni do marketingu. V malých firmách tato funkce zajišťují obchodní partneři a podnikatelé.

Od vývoje strategického plánu prodeje až po předložení komerčního návrhu potenciálním zákazníkům. Činnosti v této oblasti výroby, s řádným výpočtem, se vyplácejí od šesti měsíců do několika let.

Jsme si jisti, že organizace výroby balíčků na ramenou individuálních podnikatelů se pro vás stane ziskovým podnikem.

Stáhněte balíčky podnikatelského plánu

Stáhněte si další bezplatné obchodní plány ze speciálního katalogu:
"BEST FREE BUSINESS PLANS OF RUNET"!

Vlastní podnik: výroba polyetylénových pytlů

Záležitost výroby plastových pytlů samozřejmě není ani originální ani vzácná. Stále však neztrácí svou popularitu a přináší značné zisky podnikatelům. Polyetylénové sáčky získaly nejširší distribuci. Najdou se v téměř každém obchodním nebo obchodním centru. Kromě toho, protože jejich náklady jsou nízké, jsou často distribuovány zákazníkům a zákazníkům zdarma. Polyetylénové sáčky se mohou stát vynikajícím a levným reklamním médiem - jsou uváděny na loga, informace o společnosti, jejích službách a kontaktních detailech. Oblibu podnikání při výrobě polyethylenových obalů má několik důvodů. Nejprve, jak bylo uvedeno výše, pakety se používají všude a jsou poměrně levné. Jejich výroba nevyžaduje přítomnost zvláštních znalostí, použití komplexních technologií a hledání kvalifikovaného personálu. Abyste se zabývali výrobou polyethylenových pytlů, budete potřebovat speciální vybavení, dostatečný prostor a několik pracovníků.

Pokud máte v úmyslu zapojit se do takového podniku, budete muset strávit alespoň minimální marketingový výzkum, studují situaci soutěžících v oblasti cen a poptávky po obalových produktů, stejně jako při přípravě podnikatelského plánu (to je užitečné, i když se nebude půjčit peníze na zahájení podnikání). Jak ukazuje praxe, v jedné oblasti od pěti do deseti výrobců různých produktů může pracovat dokonale. Zvlášť, když si myslíte, že pouze jedna z deseti společností může být nazvána opravdu velká.

Zbytek tvoří v podstatě mini obchody, které vyrábějí nejjednodušší a nejlevnější balíčky (například "trička" nebo "balíčky"). Obě pracují pouze pro svůj region (město a region), neboť v jiných městech jsou místní producenti, je pravděpodobné, že s nimi nebude soutěžit (i když je cena nižší, celá cena bude "spotřebována" dodání). V nejpříznivějším postavení jsou velké výrobní podniky, protože často vyrábějí nejen obaly a polyethylenové fólie, ale i jiné výrobky včetně čepic, krabic, víček na plechovky, potrubí apod. Na druhé straně, organizace velké továrny od nuly bude vyžadovat příliš mnoho peněz, takže odborníci radí podnikatelům s malým počátečním kapitálem, aby začali s výrobou nejjednodušších balíčků a obalového filmu a poté se postupně zvyšují příjmy, rozšiřují sortiment výrobků a zavádění nových služeb (například tisk na obalech). Při řádném podnikání může výnosnost výroby polyethylenových pytlů činit více než 15%.

Nejjednodušší a nejlevnější možností je výroba výrobků z filmu nebo rukávu od jiného výrobce. V tomto případě jednoduše označíte balíky z "polotovaru" pomocí pájecího a pájecího stroje s podnosem. Náklady na takové vybavení je asi 200-250 tisíc rublů. Najdete zde levnější možnosti: například polořadovka-manuální stroj nebo použité zařízení. Mínus takové "výroby" je poměrně vysoká cena balíčku. Je zřejmé, že společnost s výrobou s plným cyklem může na své výrobky uvést nižší cenu než polotovary, které nakupují film od téže společnosti. Další nevýhodou je mimořádně omezený sortiment. Tak bude možné vyrábět pouze nejjednodušší obaly tenkého polyethylenu typu "Balení", do něhož jsou výrobky baleny, a sáčky na odpadky. Nemůžete však přijímat složitější objednávky (například balíčky hustého polyethylenu s otvory nebo dokonce i běžnými baleními "Mike").

Podívejme se podrobněji na celý cyklus výroby polyethylenových obalových výrobků. Polyetylénová fólie, která je ve většině případů hladká a průhledná, se vyrábí v procesu vytlačování z vysokotlakého nebo nízkotlakého polyethylenu. Extruze je technologie výroby výrobků tlačením roztaveného materiálu přes otvor určitého tvaru. Tato technologie se používá hlavně při výrobě polymerních výrobků (například plastových výrobků, pryžových směsí a samozřejmě i polyethylenových pytlů). Pro zpracování polymerů do hotových výrobků pomocí vytlačování jsou použity jednošroubové, vícestupňové, diskové a pístové extrudéry. Toto je název speciálního zařízení, které je určeno pro lisování plastů. Tyto materiály mají tvar, když je hmota tlačena přes profilovací nástroj (vytlačovací hlava). Polyethylenové kuličky se naplní do extrudéru ve formě kuliček, z nichž je následně vytvořena polyethylenová fólie nebo polyetylénová objímka.

Také extrudéru automatizované linky na výrobu plastových sáčků zahrnuje výše uvedenou řezací a pájení stroj, který štěpí na film nebo pouzdro, vyrobené z vytlačovacího stroje v souladu s předem stanovenými parametry. Zvláštní pozornost by měla být věnována fázi řezání filmového pouzdra na stroji pro výrobu pytlů, u kterého se často používá oboustranný nůž. Při přesunu z výroby balíků jednoho typu do druhého se horký nůž otáčí o 180 stupňů. V plastových pytlích typu "Balení" je dno pytle utěsněno svařovaným švem pomocí horkého nože a potom odříznuto pomocí gilotiny. Dva boční švy jsou pak utěsněny. Pokud mluvíme o výrobě pytlů bez rukojetí nebo odpadkových pytlů, pak výroba na tom a skončí. Hotové balíčky jsou baleny ve stovkách kusů a zasílány do skladu. Pokud však balíček předpokládá dostupnost pera (například u balíků typu "Mike"), bude tato fáze o něco delší. Potom se produkt uzavřen na jedné straně (obvykle dole), a pak je vyrobena ze dvou svarového švu horký nůž, a pak odříznout pomocí gilotinu u středu. Poté je vak uzavřený z obou stran položen na horkou jehlu v balení po 100 kusů. Při řezání tištěných obalů je nutná přítomnost speciální světelné závory, která zachycuje obraz. Otvory pro rukojeti nebo "hrdla" (pro obaly Mike) jsou řezány lisovacím lisem.

Pokud se chystáte dát na své balíky jakékoli obrázky, včetně firemních log a dalších firemních symbolů, pak budete potřebovat také flexografický stroj. Může být použita nejen pro práci s polyethylenem, ale také pro mnoho dalších materiálů (např. Fólie). Flexotisk se liší od obvyklého typografického tisku v tom, že používá vysoce elastické kapalné inkousty a formy. Při tisku tekuté a rychleschnoucí inkoust jsou převedeny do materiálu pomocí měkkých polymerních forem, které jsou připevněny k válcům, oboustranné lepicí pásky nebo zvláštních „propadů“. Stroje Flexo mají pět hlavních typů - sekční dlouhé stroje, vestavěné profily, planetové stroje, stroje slévárenských sekcí a kombinované stroje s lineárními sekciami (jednotky).

Výběr zařízení na trhu je velmi velký, ale pokud tomu nechápete, pak při zakoupení linky je lepší vyhledat pomoc od specialisty. Pomůže vám ušetřit čas a peníze, vyberete nejlepší možnost v závislosti na plánovaném sortimentu, objemech a dalších faktorech. Nejjednodušší linka bude stát od 60.000 $ v základně domácí výrobní linky nebo z druhé ruky západních společností, pokud hledáte pro vysoce kvalitní výkonnou zařízení, náklady budou mnohem vyšší. - Asi 100 tisíc $ můžete ušetřit při nákupu flexographic zařízení.. Nejlevnější flexograf stojí kolem 65 tisíc dolarů. Proto můžete nejprve bez něj a dát příkazy k tisku třetím stranám a reklamním agenturám.

Místnost, ve které je zařízení umístěno, musí mít vysoké stropy, protože výška vytlačovacího stroje může být asi šest metrů. Dílna by měla vždy udržovat optimální teplotní režim (to je důležité pro zajištění normálního průchodu vytlačováním), musí mít vodovodní a kanalizační systém. Minimálně jeden pracovník je povinen udržovat každou jednotku zařízení. Většina dodavatelů zařízení nabízí školení pro pracovníky, kteří s ní pracují za malý poplatek.

Pokud jde o suroviny, nejlepší možností pro poměr ceny a kvality je jihokorejský a ruský granulovaný polyetylén. Ačkoli často i při zohlednění nákladů na přepravu surovin západní produkce je levnější než domácí. Existují dva druhy granulátů - polyethylen s vysokou hustotou (polyethylen s nízkou hustotou) a nízkotlaký polyethylen (polyethylen s vysokou hustotou). Obě suroviny se používají k výrobě sáčků. Nejlepším z nich je surovina ve formě granulí z polyethylenu o velikosti 3-5 mm a formu blízké sférické. Avšak granule kubického a válcového tvaru jsou stejně oblíbené. Polymerní výrobky se často vyrábějí ze sekundárního polymeru. Rozřezává se na malé kousky a převádí se na granule. I když je tato metoda ekologičtější, kvalita výrobků z druhotných polymerů je mnohem horší než kvalita výrobků z primárních surovin. Navíc obaly z "sekundárního pouzdra" nemohou být použity pro balení potravin, protože tento materiál je považován za toxický. Ale druhotné suroviny jsou ideální pro výrobu odpadkových pytlů. Kromě granulovaného polyethylenu můžete také potřebovat různé barvy. Cena jednoho kilogramu barviva může činit 500-1000 rublů, v závislosti na barvě a výrobci. Barvivo se konzumuje pomalu (obvykle nepřesahuje 3% hmotnosti polymeru, který má být natřený). Upozornění: pro výrobu obalů určených k balení potravin je doporučeno používat vysoce kvalitní polyethylen, který splňuje všechny mezinárodní environmentální standardy, a proto pečlivě přistupuje k otázce výběru dodavatele surovin.

Takže zařízení pro výrobu plastových sáčků bude stát ve výši 250 tisíc rublů. až několik milionů, v závislosti na vybavení, výrobci a kapacitě. Průměrná výkonnost jedné linky je zhruba 25 tisíc paketů za osm hodinový posun (velká výroba probíhá ve dvou směnách po 8 hodinách). Náklady na výrobu jednoho balení jsou asi 15-30 centů, velkoobchodní cena za to začíná od 60-70 centů za jednotku. Měsíční příjmy společnosti mohou být přes půl milionu rublů. Zaplatíte si výdaje za 1 až 1,5 roku.

Jedinou nevýhodou tohoto podnikání je, že plastové sáčky jsou považovány za nejvíce neekologické obaly, což způsobuje velké škody na životním prostředí. Bohužel, v naší zemi, otázky týkající se problematiky životního prostředí, nejsou tak rozšířené jako v zahraničí, kde polyethylen se postupně nahrazovány jinými, bezpečnějšími typy obalových materiálů (například sulfátový papír nebo textilie). Nicméně, prozíravý podnikatelé jsou přesvědčeni, že v příštích několika letech se Rusko bude dodržovat stejné trendy jako v západních zemích, takže jsou nyní hledají alternativy pro výrobu ekologicky šetrné balení.

Sysoeva Lily
(c) www.openbusiness.ru - portál obchodních plánů a průvodců

Automatické podnikání. Rychlý výpočet ziskovosti podniku v této oblasti

Vypočítejte zisk, návratnost, ziskovost jakékoli činnosti za 10 sekund.

Zadejte počáteční přílohy
Příště

Chcete-li spustit výpočet, zadejte startovací kapitál, klikněte na tlačítko níže a postupujte podle dalších pokynů.